Byla 2A-70-407/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Egidijos Tamošiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedimex“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Hidrostatyba“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal minėtų ieškovų ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Betono mozaika“ dėl netinkamos kokybės prekių pakeitimo tinkamos kokybės prekėmis; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos konteinerių terminalas, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė ,,Kelių remonto grupė“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Klaistvita“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Klaipėdos projektas“ ir A. E. gamybinė-komercinė firma.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai UAB ,,Gedimex“ ir UAB ,,Hidrostatyba“ pateikė ieškinį atsakovui UAB ,,Betono mozaika“, kurį patikslinę prašė įpareigoti atsakovą savo rizika ir sąskaita: 1) pateikti 8 904 kv.m naujų ir kokybės reikalavimus atitinkančių betoninių grindinio trinkelių GT 2-15, jas pristatant į UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritoriją, adresu Perkėlos g. 8, Klaipėda; 2) per 4 mėnesius prie VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro ekspertizės akto pridėtame plane pažymėtame plote A pakeisti 8 904 kv. m netinkamos kokybės betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 naujomis trinkelėmis; 3) priteisti iš atsakovo ieškovui UAB „Gedimex“ 4 008,52 Lt nuostolių (kuriuos sudaro advokato išlaidos, patirtos neteismine tvarka, ir išlaidos ekspertizei), 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovai ieškinį pareiškė tuo pagrindu, kad atsakovas jiems pardavė nekokybiškas grindinio trinkeles GT 2-15. Nurodė, kad 2008-04-29 ir 2009-06-02 pirkimo–pardavimo sutarčių pagrindu atsakovas pardavė, o ieškovai nupirko 1 220 734 vnt. betoninių grindinio trinkelių GT 2-15, kurias atsakovas pristatė į trečiojo asmens UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritoriją, kurioje minėtos trinkelės buvo suklotos (2008 m. rangos darbus atliko UAB ,,Klaistvita“, 2009 m. – UAB ,,Kelių remonto grupė“). Sutarčių 3.1 punkte atsakovas garantavo, kad parduodamos trinkelės atitinka Europos standartus LST EN 1338:2006. 2010-03-23 UAB Klaipėdos konteinerių terminalas ieškovams pateikė po pretenziją dėl grindinio trinkelių defektų ištaisymo, pretenzijose nurodė, kad didelė dalis trinkelių sutrūkinėjo, nutrupėjo trinkelių paviršiai, trinkelės lūžinėja po sandėliuojamais konteineriais ir dyla po vilkikų ratais. Ieškovas UAB „Gedimex“ kreipėsi į ekspertą UAB Laboratorinių bandymų centrą dėl trinkelių ekspertizės; ekspertas nustatė, kad betoninės trinkelės GT 2-15 neatitinka LST EN 1338:2003/AC:2006/AC:2006 5.3.3.2 punkto reikalavimų, t. y. mažesnė nei standarte numatyta trinkelių charakteristinė stiprio tempiat skėlimu riba. Atsakovas 2010-03-29 ir 2010-04-12 informaciniuose pranešimuose nurodė, kad pakeis suklotas grindinio trinkeles, 2010-14-19 sudarė rangos sutartį su rangovu UAB ,,Kelių remonto grupė“ dėl betono trinkelių pakeitimo. Tačiau atsakovas, savo iniciatyva atlikęs dvi trinkelių ekspertizes UAB Laboratorinių bandymų centre, kurių išvadose nustatyta, kad trinkelės atitinka kokybės standartus, 2010-06-08 raštu informavo ieškovą apie abiejų bandymų rezultatus ir pareiškė, kad trinkelės sudėtos netinkamai, UAB Klaipėdos konteinerių terminalas eksploatuoja grindinį nepripažinus jo tinkamu naudoti ir atsisakė pakeisti trinkeles. Ieškovo UAB „Gedimex“ užsakymu VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro 2011-11-04 ekspertizės aktu nustatyta, kad statybos darbai, įrengiant grindinį UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritorijoje, buvo tinkamai atlikti ir atitinka STR 1.08.02:2002 reikalavimus. Akte konstatuota, kad atsakovo pagamintos trinkelės po 28 parų betono kietėjimo neatitiko stiprio tempiant skėlimo ribos ir gniuždymo stiprio ribos, be to, atsakovas, gamindamas trinkeles, neleistinai naudojo žemų klasių betoną, todėl trinkelės subyrėjo.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Atmesdamas ieškinį teismas sprendė, kad ieškovas UAB ,,Hidrostatyba“ neturi reikalavimo teisės reikšti ieškinį, ieškovai neįrodė, kad grindinio trinkelės jų perdavimo ieškovams metu buvo nekokybiškos ir neįrodė deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų.

10Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Gedimex“ 2008-04-29 pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu iš atsakovo UAB „Betono mozaika“ nupirko 14 219 kv. m grindinio trinkelių GT 2-15, kurias perleido trečiajam asmeniui UAB Klaipėdos konteinerių terminalui; o rangovas – trečiasis asmuo „Klaistvita“ 2008 m. iš jų į ginčo grindinį suklojo 13 188 kv. m. (likutis – 1 031,02 kv. m). Pasak teismo, dėl šių 2008 m. suklotų trinkelių pretenzijos nereiškiamos.

11Teismas sprendė, kad ieškovas UAB ,,Hidrostatyba“ neįrodė, kad į UAB Klaipėdos konteinerių terminalą 2009 m. suklotos betono trinkelės yra tos pačios, kurias šis ieškovas 2009-06-02 pirkimo pardavimo sutarties pagrindu įsigijo iš atsakovo UAB ,,Betono mozaika“. Teismas iš esmės sprendė, kad byloje kilęs ginčas tik dėl UAB ,,Gedimex“ įsigytų 1 031,02 kv.m. betoninių trinkelių pagal 2008-04-29 pirkimo–pardavimo sutartį, kurios 2009 m. buvo suklotos į grindinį. Tokią išvadą teismas padarė nustatęs, kad ieškovas UAB „Hidrostatyba“ iš atsakovo 2009-06-02 pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu įsigijo 10 195,68 kv. m. grindinio trinkelių GT 2-15, kurias perleido trečiajam asmeniui UAB „Kelių remonto grupė“, ši įmonė trinkeles laikotarpiu nuo 2009-11-04 iki 2009-12-31 perleido ieškovui UAB ,,Gedimex“, o pastarasis – trečiajam asmeniui UAB Klaipėdos konteinerių terminalui. 2009 m. UAB Klaipėdos konteinerių terminale grindinio trinkeles pagal 2009-05-19 rangos sutartį klojo UAB „Kelių remonto grupė“; šioje sutartyje buvo numatyta, kad rangovas suklos 13 830 kv. m trinkelių, pavadinimu „Prizma H-150“. Trečiasis asmuo UAB „Kelių remonto grupė“ suklojo iš viso 13 310 kv.m trinkelių; užsakovas UAB Klaipėdos konteinerių terminalas darbus priėmė 2009-10-30; darbų perdavimo pažymose nurodyta, kad buvo suklotos trinkelės „Prizma H-150“. Teismo vertinimu, nors UAB „Kelių remonto grupė“ į bylą pateikė paaiškinimą dėl trinkelių pavadinimo neatitikimo, tačiau įvertinęs aplinkybę, kad toks paaiškinimas pateiktas jau po bylos iškėlimo teisme, kad UAB „Gedimex“, UAB „Kelių remonto grupė“ ir UAB Klaipėdos konteinerių terminalas yra tarpusavyje susiję asmenys, tokius paaiškinimus vertino kritiškai. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta anksčiau, taip pat į tai, kad 2009 m. UAB Klaipėdos konteinerių terminalas iš UAB „Gedimex“ trinkeles įsigijo tik po 2009-11-04, o darbai perduoti 2009-10-30, teismas sprendė, kad bendraieškiai neįrodė, jog 2009 m. į grindinį buvo sudėtos trinkelės, kurias UAB „Hidrostatyba“ 2009 m. pirko iš atsakovo, išskyrus 2008 m. UAB „Gedimex“ likutį (1 031,02 kv.m). Teismo nuomone, byloje nėra duomenų, kieno – užsakovo (UAB Klaipėdos konteinerių terminalo) ar rangovo (UAB „Kelių remonto grupė“) – medžiagomis 2009 m. buvo įrengtas likęs grindinio plotas ir kokio gamintojo trinkelės buvo suklotos. Pasak teismo, bendraieškių argumentas, kad UAB „Hidrostatyba“ nupirktos trinkelės buvo vežamos tiesiogiai į UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritoriją, neįrodo, kad jos šiame terminale ir buvo suklotos, kadangi bendraieškiai kartu su trinkelėmis pirko ir jų pristatymo paslaugą, iš PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad trinkelės buvo pristatomos įvairiais adresais, jas priėmė UAB „Hidrostatyba“, gavimą patvirtindama savo spaudu. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškovas UAB „Hidrostatyba“ neįrodė, jog 2008 ar 2009 m. turėjo kokius nors sutartinius santykius su trečiuoju asmeniu UAB Klaipėdos konteinerių terminalu dėl grindinio trinkelių GT 2-15 pirkimo–pardavimo dėl kurių jis būtų patyręs kokią nors žalą. Dėl šios priežasties, pasak teismo, UAB ,,Hidrostatyba“ negali būti nei atsakovu prieš UAB Klaipėdos konteinerių terminalą, nei ieškovu šioje byloje.

12Atmesdamas ieškinį teismas taip pat sprendė, kad bendraieškiai neįrodė deliktinės civilinės atsakomybės sąlygų. Teismas nurodė, kad bendraieškiai, reikalaudami pakeisti 8 904 kv. m trinkelių GT 2-15, šį reikalavimą grindžia VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro 2011-11-04 Statinio dalinės ekspertizės aktu, kuriame nurodyta, kad netinkamos yra visos 2009 m. į grindinį paklotos trinkelės, t. y. 13 310 kv. m, o tai yra daugiau negu bendraieškiai iš atsakovo buvo nupirkę 2009 metais, įskaitant ir 2008 m. nesuklotą likutį. Teismas nustatė, kad derybose dėl grindinio trinkelių nebuvo keliami padidinti kokybės reikalavimai perkamoms trinkelėms, sutartimi šalys susitarė, kad pardavėjas garantuoja, kad parduodamos grindinio trinkelės atitinka Europos standartus – LST EN 1338:2006. Todėl teismas atmetė ieškovų argumentus, kad atsakovas žinojo, jog trinkelės bus klojamos terminalo teritorijoje, kurioje bus sandėliuojami konteineriai, važinės sunkiasvoris transportas. Teismo nuomone, atsakovas neturėjo pareigos domėtis, ar parduodamos grindinio trinkelės atitinka bendraieškių, kaip verslininkų, poreikius.

13Teismas nurodė, jog grindinio trinkelių perdavimo bendraieškiams metu atsakovas deklaravo, kad tuo metu jos atitinka standarto LST EN 1338:2003/AC:2006 reikalavimus (atsparumo šalčiui, vandens įgėrio, tempiamojo stiprio skeliant, dylamojo atsparumo atitinkamus rodiklius). Atitikties deklaracijose buvo nurodyta, kur ir kaip trinkelės GT 2-15 naudojamos, ir vartotojas įspėtas, kad pažeidus eksploatavimo taisykles, gamintojas produkto atitikties deklaruojamiems rodikliams negarantuoja. Teismas atmetė bendraieškių argumentus, kad atsakovo pagamintos grindinio trinkelės neatitiko kokybės reikalavimų, nes gamybos metu buvo pažeistos medžiagų sunaudojimo normos (receptūra), kadangi standartas LST EN 1338:2006, kurio atitiktį deklaruoja atsakovas parduodamas trinkeles, nereikalauja deklaruoti, iš kokių konkrečių medžiagų gaminti ir kiek šių medžiagų sudėti į gaminį. Standartas kelia reikalavimus pagal jį pagamintai grindinio trinkelei. Teismas taip pat nesutiko su bendraieškių argumentais, kad atsakovo parduota grindinio trinkelė turi atitikti standarto LST 1551:1991 bei STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimus, nes atsakovas gaminius gamino ir jų atitiktį vertino pagal standarto LST EN 1338:2006 reikalavimus, kas aiškiai įvardyta tiek pirkimo–pardavimo sutartyse, tiek išduotose atsakovo atitikties deklaracijose. Teismas nurodė, kad į bylą yra pateiktos įvairių specialistų išvados, ekspertizės aktai, raštai, protokolai, teismo posėdžio metu išvadas davę specialistai buvo apklausti, tačiau šie įrodymai, teismo vertinimu, nepaneigia atliktos teismo ekspertizės išvadų, kad atsakovo UAB „Betono mozaika“ pagamintos betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 jų pardavimo/perdavimo ieškovams momentu atitiko sutartyje ir jų atitikties deklaracijose nurodytame standarte LST EN 1338:2003/AC:2006 nustatytus reikalavimus. Teismas pažymėjo, jog teismo posėdžio metu teismo ekspertas L. U. patvirtino, kad šią išvadą jis padarė įvertinęs atsakovo atliktas visas normatyvinio dokumento nurodytas privalomas ir papildomas procedūras (gaminio tipo bandymą, vidinę gamybos kontrolę, įskaitant gaminio bandymą, tai, kad papildomai gaminio atitiktis šiam standartui ir gamybos sąlygos buvo vertinamos Statybos produkcijos sertifikavimo centro), kurių rezultatai pagal visus rodiklius yra teigiami, įrodė gaminių, t. y. grindinio trinkelių GT 2-15, atitiktį standarto LST EN 1338:2003/AC:2006 reikalavimams deklaruojamu metu, t. y. pardavimo–perdavimo momentu. Vadovaudamasis suformuota teismų praktika, kad teismo ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą yra patikimesni už kituose šaltiniuose esančius duomenis, teismas konstatavo, kad bendraieškių į bylą pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina, kad atsakovas pardavė nekokybiškas grindinio trinkeles GT 2-15. Be to, teismas pažymėjo, kad ginčo šalių sudarytų pirkimo–pardavimo sutarčių 3.3–3.5 punktų nuostatos, taip pat standarto LST EN 1338:2003/AC:2006 6.1.2 punkto nuostatos numatė galimybę bendraieškiams atlikti papildomą prekių kokybės patikrą siuntos priėmimo metu, tačiau pastarieji minėta teise tikrinti iš atsakovo įsigytas ir perimamas betonines grindinio trinkeles nepasinaudojo.

14Teismas nurodė, kad prekės pardavėjas už jos kokybės neatitikimą atsako, jei neatitikimas buvo prekės perleidimo pirkėjui momentu, įskaitant ir vėliau išaiškėjusius trūkumus (CK 6.327 str. 3 d., 6.333 str. 3 d.); vėlesnė pardavėjo atsakomybė galima tik tada, kai yra įrodytas pardavėjo įsipareigojimo pažeidimas, nulėmęs kokybės pablogėjimą. Pirkimo–pardavimo sutartyse ir betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 atitikties deklaracijose buvo numatyta, kad atsakovo garantija dėl parduodamų prekių kokybės pasibaigs, jei prekes bus naudojamos ne pagal paskirtį ar kitaip netinkamai. Teismas nustatė, kad betono trinkelių danga UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritorijoje suprojektuota ir parinkta vadovaujantis STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ reglamentu, tačiau teismo ekspertas konstatavo, kad šis reglamentas negali būti taikomas projektuojant konteinerių sandėliavimo aikšteles; šią teismo eksperto išvadą patvirtina ir specialistų V. S. ir M. S. išvados. Teismo vertinimu, STR 2.05.05:2005 ,,Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ negali būti taikomas atsakovui, kaip gamintojui, betoninė grindinio trinkelė GT 2-15 nėra nei statinys, nei konstrukcija; tai – surenkamasis betono elementas, naudojamas kaip paviršiaus apdailos medžiaga (LST EN 1338:2003 3.2 p). Kadangi statinį projektavo ne atsakovas, o trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos projektas“, todėl, pasak teismo, būtent šis asmuo ir turėjo apskaičiuoti visas grindinį veiksiančias statines ir dinamines apkrovas, sukimo momentus ir suprojektuoti tokį grindinį, kuris gebėtų atlaikyti reikalaujamas apkrovas (sunkiagabaričių jūrinių konteinerių transportavimą, sandėliavimą ir kt.). Teismas pažymėjo, kad visi byloje dalyvavę asmenys neginčijo, kad 2009 m. grindinys UAB Klaipėdos konteinerių terminalo buvo eksploatuojamas jo dar net nebaigus įrengti; tokiu būdu buvo pažeistos Statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatos, numatančios, kad statinį galima naudoti tik pripažinus jį tinkamu naudoti. Teismas nurodė, kad trečiojo asmens UAB Klaipėdos konteinerių terminalo atstovas teismo posėdžio metu nepaneigė, kad grindinio trinkelės buvo apgadintos žiemos metu jas valant mechaninėmis priemonėmis ir atliekant metalo krovimo darbus. Pasak teismo, tai, kad grindinys nebuvo tinkamai įrengtas, patvirtino ir teismo ekspertas, nurodęs, kad klojant grindinio trinkeles buvo pažeisti darbo projekto technologiniai reikalavimai. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą teismas sprendė, kad betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 buvo netinkamai eksploatuojamos. Pasak teismo, ši aplinkybė reiškia, kad atsakovo garantija dėl betoninių trinkelių kokybės pasibaigimą.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Apeliaciniu skundu ieškovai UAB ,,Gedimex“ ir UAB ,,Hidrostatyba“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovai yra netinkami ieškovai šioje byloje, o atsakovas yra netinkamas atsakovas. Pirma, ieškovai, kaip betoninių trinkelių pirkėjai, turi teisę reikalauti atsakovo įvykdyti 2008-04-29 ir 2009-06-02 pirkimo–pardavimo sutartyse numatytas prievoles parduoti tinkamos kokybės betonines trinkeles, o nustačius, kad jos netinkamos – pakeisti tinkamomis. Antra, ieškovas UAB ,,Gedimex“ turi teisę reikalauti, kad atsakovas įvykdytų jo 2010-03-29 ir 2010-04-19 raštuose prisiimtus įpareigojimus pakeisti netinkamas grindinio trinkeles. Trečia, ieškovai, kaip asmenys, kurių naudai prisiimti įsipareigojimai, turi teisę reikalauti, kad atsakovas įvykdytų 2010-04-19 rangos sutartyje, kuri yra sudaryta ieškovų naudai, nurodytus įsipareigojimus.

182. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovai prašė atsakovo atžvilgiu taikyti civilinę atsakomybę, kadangi ieškovų reikalavimas buvo įvykdyti prievolę natūra, t. y. įpareigoti pateikti naujas kokybės reikalavimus atitinkančias trinkeles ir jomis pakeisti netinkamas trinkeles. Įpareigojimas įvykdyti prievolę atitinkančias natūra yra atskiras civilinių teisių gynimo būdas ir nelaikomas civiline atsakomybe. Ieškovai savo reikalavimą grindė CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 6.213 straipsnio 2 dalyje ir 6.191 straipsnio 1 dalyje numatytais teisių gynimo būdais. Pagal CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1 punktą, vienintelė sąlyga, kurią turi įrodyti pirkėjas yra netinkama prekių kokybė. Tuo tarpu teismas atsakovo atsakomybę pakeičiant nekokybiškas prekes susiedamas ne tik su nekokybiškų prekių perdavimo faktu, bet ir su prievole įrodyti kitus dėl netinkamos prekių kokybės patirtus nuostolius, nepagrįstai plečiamai aiškino sutarties nuostatas ir CK 6.334 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Be to, prievolės, atsakovo prisiimtos 2010-03-29, 2010-04-12 raštuose, bei 2010-04-19 rangos sutartyje yra numatytos atsakovo prievolės yra vykdytinos nuo prisiėmimo momento.

193. Priimdamas sprendimą, teismas nepagrįstai vadovavosi teismo ekspertizės aktu, kuriam teismas apskritai negalėjo suteikti jokios įrodomosios galios, taip pat nepagrįstai atmetė kitus byloje esančius įrodymus, kurie yra akivaizdžiai nesuderinami su teismo ekspertizės išvadomis, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Teismo ekspertizės nepagrįstumą pagrindžia šie argumentai:

203.1. Teismo ekspertizė atlikta nesant tam teisinio pagrindo, kadangi teismo 2011 m. gruodžio 19 d. nutartyje dėl ekspertizės skyrimo teismas skyrė statybinių medžiagų (betoninių grindinio trinkelių), o ne betoninių trinkelių grindinio, techninio projekto ar statybos darbų atlikimo ekspertizę. Tačiau teismo ekspertas grindinio trinkelių ekspertizės neatliko, o, nepaisant teismo nurodymų, vertino betoninių trinkelių grindinio įrengimo darbus ir atliko techninio projekto, pagal kurį įrengtas grindinys, ekspertizę, nors šiuos klausimus teismas nutartyje nurodė kaip neužduotinus, todėl teismui turėjo kilti pagrįsta abejonė dėl eksperto šališkumo. Teismo ekspertas, nurodydamas, kad bet kokie šiandien atliekami trinkelių bandymai, nustatant esamas jų fizikines ir mechanines savybes tikslu nustatyti jų atitiktį perdavimo/priėmimo metu standarto LST EN 1338:2003+AC:2006 reikalavimams, prisiėmė teismo kompetenciją spręsti, kas civilinėje byloje yra tikslinga, o kas ne. Teismo eksperto motyvacija dėl trinkelių atitikties yra ne ekspertinio pobūdžio, kadangi pagrįsta tik teisės normų aiškinimu ir interpretavimu bei byloje jau iki tol buvusių įrodymų vertinimu, neatliekant pačio eksperto planuotų tyrimų, kuriems atlikti buvo atrinktos trinkelės GT 2-15. Ekspertas iš viso trinkelių tyrimams atrinko 112 betoninių grindinio trinkelių, tačiau tyrimus atliko tik 2 trinkelėms ir tik dėl vienos charakteristikos – tempimo stiprio skeliant, nevertindamas nei atsparumo šalčiui, vandens įgėrio, dylamojo atsparumo ir kitų standarte ar atitikties deklaracijose nurodytų charakteristikų. Be to, šių trinkelių bandymas dėl tempiamojo stiprio nustatymo buvo atliktas neakredituotoje laboratorijoje, nors yra net trys akredituotos laboratorijos.

213.2. Skirtingai nei nurodė teismo ekspertas, teismo ekspertizės akto išvada, jog eksploatuotų betoninių trinkelių vertinimo metodikos retrospektyviam nustatymui dėl jų atitikimo standartui LST EN 1338:2003/AC:2006, nėra, yra nepagrįsta. Priešingai nei teigia ekspertas teismo ekspertizės akte, betoninių trinkelių GT 2-15 atitiktis standartui LST EN 1338:2003/AC:2006 jų pardavimo/perdavimo ieškovams metu, gali būti nustatyta dviem metodais. Pirmas metodas yra betoninių trinkelių GT 2-15 betono kokybės tyrimo metodas, kuris yra akivaizdžiai įtvirtintas LST EN 1338:2003/AC:2006 5.3.1 punkte, kuriame numatyta, kad kai papildomų detalių pagal šį standartą negalima patikrinti, laikoma, kad jos atitinka šį standartą jei jos bent pagamintos iš tos pačios kokybės betono kaip ir trinkelės, kurios šį standartą atitiko. Antras metodas yra betoninių trinkelių GT 2-15 tempimo stiprio, buvusio po trinkelių pagaminimo, apskaičiavimo metodas, kuris yra akivaizdžiai įtvirtintas STR 2.05.05:2005 ,,Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 41 punkte, numatančiame įvairaus amžiaus betono vidutinio tempiamojo stiprio skaičiavimo formulę; pagal šią formulę taip pat gali būti įvertintas trinkelių gamybai naudoto cemento rūšis, betono kietėjimo ir tolimesnio trinkelių naudojimo sąlygos.

223.3. Teismo ekspertizės akto išvada, kad sumontuotas betoninių trinkelių grindinys trupa bei statinys konteinerių sandėliavimo aikštelė netenkina teisės aktų reikalavimų dėl to, kad STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ negalėjo būti taikomas parenkant ir skaičiuojant UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritorijoje esantį grindinį, yra nepagrįsta. Siekiant nustatyti, ar suprojektuota konstrukcija realiai neatlaiko ją veikiančių apkrovų, ekspertas turėjo atlikti faktinius tyrimus ištiriant pačią grindinio konstrukciją ir įvertinant kokias faktines apkrovas tenka atlaikyti grindiniui, tačiau to nepadarė. VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras 2013-03-12 atliko grindinio ekspertizę atliekant faktinius grindinio būklės matavimus ir nustatė, kad betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 visame grindinio plote sėsta tolygiai ir vienodai, grindinys sudėtas tinkamai.

234. Teismas neteisingai nustatė, kad atliekant 2009 m. grindinio įrengimo darbus buvo panaudota 1031,02 kv.m. grindinio trinkelių, kurias ieškovas UAB ,,Gedimex“ įsigijo pagal 2008-04-29 sutartį likutis, kadangi buvo panaudota 2 323,39 kv.m. grindinio trinkelių likutis.

245. Teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog 2009 m. įrengiant konteinerių sandėliavimo aikštelės grindinį buvo panaudotos ieškovo UAB ,,Hidrostatyba“ pagal 2009-06-02 pirkimo–pardavimo sutartį iš atsakovo įsigytos grindinio trinkelės GT 2-15. Šią teismo išvadą paneigia faktas, kad atsakovas ieškovo UAB ,,Hidrostatyba“ pagal 2009-06-02 pirkimo–pardavimo sutartį įsigytas betono trinkeles pats tiesiogiai pristatė į UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritoriją, kur buvo atliekami trinkelių klojimo darbai. 2009 m. rangovas UAB ,,Kelių remonto grupė“ naudojo tik UAB ,,Betono mozaika“ trinkeles, tai patvirtina ir įrašai UAB ,,Kelių remonto grupė“ statybos darbų žurnale.

256. Techninio projekto ,,Konteinerių apdorojimo sandėlio projekto pakeitimas, įrengiant konteinerių sandėliavimo aikšteles“ sprendinių ir konstrukcijų bei jų sudėties tinkamumas ir atitikimas teisės aktų reikalavimas buvo patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2008-03-07 statybos leidimu, kuris laikytinas įrodymu, turinčiu didesnę įrodomąją galią. Be to, techninio projekto tinkamumas įrengiant aikšteles buvo įvertintas ir projekto bendrosios ekspertizės aktu. Teismo ekspertizė nepaneigia pirmiau nurodytais duomenimis patvirtino techninio projekto tinkamumo.

267. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „Betono mozaika“ atitikties deklaracijos patvirtina, kad ginčo trinkelės realiai atitiko LST EN 1338:2003/AC:2006 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymų metodai“ nustatytus reikalavimus, kadangi atitikties deklaracija yra vienašališkas gamintojo pranešimas.

278. Sprendimo išvada, kad grindinys buvo įrengtas netinkamai, jis buvo pradėtas eksploatuoti jo dar nebaigus įrengti, taip pat, jog grindinys buvo mechaniškai pažeistas, yra nepagrįstos prielaidos. UAB „Kelių remonto grupė“ grindinio įrengimo darbus atliko tinkamai, atliktus statybos darbus, kaip tinkamus, priėmė tiek statybos darbų vadovas, tiek statybos techninis prižiūrėtojas, nenurodydami jokių atliktų darbų trūkumų. VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras 2011-11-04 ir 2013-03-12 statinio dalinės ekspertizės aktuose nurodyta, kad grindinio įrengimo darbai buvo atlikti tinkamai, trinkelės sėsta tolygiai ir pan. Grindinys buvo pradėtas naudoti tik po to, kai statybos darbų vadovas ir techninis prižiūrėtojas priėmė atliktus darbus bei pripažino juos tinkamais. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ginčo betoninės grindinio trinkelės GT 2-15, suklotos 2009 metais UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritorijoje, buvo kažkaip mechaniškai pažeistos valant sniegą ar kraunant krovinius, kad ant grindinio buvo barstoma druska ar yra bet kokių kitų aplinkybių, susijusių su grindinio netinkamu naudojimu.

289. Skirtingai nei sprendė teismas, betoninės trinkelės GT 2-15 jų perdavimo metu buvo netinkamos kokybės. Betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 turėjo būti gaminamos naudojant tik tinkamų savybių ir charakteristikų medžiagas; trinkelės po jų pagaminimo turėjo įgyti ir jų garantiniu laikotarpiu išlaikyti tempiamojo stiprio reikšmę ne mažesnę nei 3,6 MPa. Betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 turėjo atitikti produktų sertifikavimo centro atitikties sertifikatą Nr. SPSC-5616 A, kuriame numatyta, kad grindinio trinkelės GT atitinka esminius LST 1551:1999+1K:2001 reikalavimus. LST 1551:1999+1K:2001 5.3.2 punkte numatyta, kad trinkelių vidutinis stipris gniuždant turi būti ne mažesnis kaip 50 MPa, o atskiros trinkelės – ne mažesnis kaip 40 MPa. Betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 po jų pagaminimo ir jų garantiniu laikotarpiu turėjo atitikti STR 2.01.01(1 ):2005 Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ numatytus reikalavimus betono gaminiams, taip pat STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ grindiniui iš betono numatytus reikalavimus bei reikalavimus statybos produktams, numatytus STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“. Betoninės grindinio trinkelės turėjo būti tinkamos naudoti pagal specialią jų paskirtį – konteinerių sandėliavimo aikštelės grindinio UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritorijoje įrengti. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad šių reikalavimų betono trinkelės GT 2-15 neatitiko.

29Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Betono mozaika“ prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

30Atsakovas nurodo, kad skundžiamo teismo sprendimo turinys patvirtina, jog teismas sprendimą priėmė ne tik vadovaudamasis teismo ekspertizės aktu, bet vertindamas visus įrodymus. Atsakovo byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ginčo betoninės trinkelės jų perleidimo metu buvo patikrintos pagal normatyvinius dokumentus ir kokybiškos. Tai patvirtina dokumentai apie atsakovo betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 pirminį sertifikavimą bei 2008-2009 m. laikotarpiu trečiųjų asmenų, tame tarpe ir VĮ ,,Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ atliktus atsakovo gamybos kontrolės sistemos patikrinimus bandymus ir atitikties vertinimus bei išduotus dokumentus, liudijančius, kad trinkelės GT, gaminamos atsakovo gamykloje Klaipėdoje atitinka esminius LST EN 1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 reikalavimus. Atsakovo teigimu, apeliantas nepagrįstai teigia, kad betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 po jų pagaminimo ir jų garantiniu laikotarpiu turėjo atitikti LST 1551:199+1K:2001 reikalavimus, STR 2.01.01(1):2005 esminis statinio reikalavimas ,,Mechanins atsparumas ir pastovumas“ nustatytus reikalavimus betono gaminimas, taip pat STR 2.05.05:2005 ,,Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ grindiniui iš betono nustatytus reikalavimus ir STR 1.01.04:2002 ,,Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir ,,CE“ ženklinimas“ 4 punkto nuostatas. Skirtingai nei teigia apeliantai, atsakovo grindinio trinkelių techniniai reikalavimai pateikti vieninteliame standarte LST EN 1338:2003, LST EN 1338:2003+AC:2006. Atsakovas pažymi, kad grindinys su tokia danga, su kuria jis buvo įrengtas, galėjo būti naudojamas tik kaip kelias, tuo tarpu UAB Klaipėdos konteinerių terminalas faktiškai naudojamas kaip sunkiagabaričių jūrinių konteinerių transportavimo, sandėliavimo, perkilnojimo aikštelė.

31Atsiliepime į apeliacinį skundą tretieji asmenys BUAB ,,Kelių remonto grupė“ ir UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas“ nurodo apeliacinį skundą palaikantys ir prašo jį patenkinti. Atsiliepimuose iš esmės nurodomi tie patys argumentai kaip ir ieškovų apeliaciniame skunde.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Apeliacinis skundas netenkinamas.

34Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškinyje suformuoti reikalavimai ir ieškinio faktinis pagrindas (CPK 135 str.). Patikslintame ieškinyje (10 t., b. l. 134-144), pagal kurį buvo išnagrinėta byla, ieškovai savo reikalavimą atsakovui kildino iš šalių sudarytose pirkimo–pardavimo sutartyse ir įstatyme numatytos pardavėjo pareigos perduoti tinkamos kokybės daiktą, nevykdymo. Patikslintame ieškinyje apeliantai savo reikalavimo nekildino iš 2010-04-19 rangos sutarties, sudarytos tarp atsakovo UAB ,,Betono mozaika“ (užsakovo) ir trečiojo asmens UAB ,,Kelių remonto grupė“ (rangovo), kaip sutarties, sudarytos trečiojo asmens (ieškovo) naudai, 2010-03-12 ir 2010-04-19 atsakovo pranešimų, kaip atsakovą įpareigojančių vienašalių sandorių, nevykdymo, todėl teisėjų kolegija nevertina apeliacinio skundo argumentų, kuriais atsakovo pareiga pakeisti grindinio trinkeles kildinama iš minėtų atsakovo panešimų ir rangos sutarties.

35Skundžiamu sprendimu teismas sprendė, kad apeliantas UAB ,,Hidrostatyba“ neturi reikalavimo teisės, kadangi neįrodė, jog UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritorijoje buvo suklotos apelianto UAB ,,Hidrostatyba“ iš atsakovo UAB ,,Betono mozaika“ įsigytos grindinio trinkelės. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas tokią išvadą padarė nepagrįstai. Kaip matyti iš trečiojo asmens UAB ,,Kelių remonto grupė“ statybos žurnalo F-54 formos ,,Statybos produktų ir įrenginių pasų, kokybės pažymėjimų bei sertifikatų registravimas“, UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritorijoje buvo klojamos UAB ,,Betono mozaika“ grindinio trinkelės GT 1-15 ir GT 2-15; grafoje ,,Dokumento pavadinimas numeris, išdavimo data“ nurodyti atitikties deklaracijų, kurios buvo išduotos apeliantui UAB ,,Hidrostatyba“ (13 t., b. l. 42-200), numeriai (Statybos žurnalo 170-173 psl.). Statybos darbų žurnalas paneigia teismo nurodytą aplinkybę, kad UAB ,,Kelių remonto grupė“ 2009 m. UAB Klaipėdos konteinerių teritorijoje klojo UAB ,,Perdanga“ grindinio trinkeles. Ta aplinkybė, kad rangovas UAB ,,Kelių remonto grupė“ 2009 m. betono mišinį pirko iš UAB ,,Perdanga“, nesudaro pagrindo teigti, kad iš UAB ,,Perdanga“ buvo perkamos ir betono trinkelės; juolab kad UAB ,,Perdanga“ rangovui UAB ,,Kelių remonto grupė“ išduotos atitikties deklaracijos (15 t., b. l. 22-24) nėra nurodytos UAB ,,Kelių remonto grupė“ statybos darbų žurnale, priešingai nei UAB ,,Betono mozaika“ apeliantui UAB ,,Hidrostatyba“ išduotos atitikties deklaracijos. Kolegijos vertinimu, statybos žurnale užfiksuotų duomenų nepaneigia aplinkybė, kad 2009-04-12 rangos sutartyje numatytas kitoks trinkelių pavadinimas, (Prizma H-150), juo labiau, kad byloje yra paaiškinimas dėl pavadinimų neatitikimo. Be to, krovinių važtaraščiai patvirtina, kad ieškovo UAB ,,Hidrostatyba“ beveik visos įsigytos grindinio trinkelės buvo vežamos į UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritoriją (5 t., b. l. 81-187); jas priėmė Klaipėdos konteinerių terminalas darbuotojas S. G. (5 t., b. l. 188-189). Kolegijos vertinimu, nurodyti faktiniai duomenys leidžia spręsti, kad apelianto UAB ,,Hidrostatyba“ įsigytos betono trinkelės GT 2-15 buvo nuvežtos į UAB Klaipėdos konteinerių terminalą ir ten suklotos, o sandoriai dėl šių trinkelių perpardavimo tarp per akcininkus susijusių asmenų buvo sudaryti vėliau. Pripažinus, kad UAB ,,Hidrostatyba“ iš atsakovo UAB ,,Betono mozaika“ įsigytos grindinio trinkelės buvo išklotos UAB Klaipėdos konteinerių terminale, pripažintina nepagrįsta teismo išvada, kad ieškovas UAB ,,Hidrostatyba“ neturi teisės reikšti reikalavimų atsakovui šioje byloje.

36Reikalavimai pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduodamo daikto kokybei reglamentuoti CK 6.333 straipsnyje, kuriame numatyta, kad pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių kokybė atitinka pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus. Šalių sudarytose pirkimo–pardavimo sutartyse pardavėjas (atsakovas) garantavo, kad grindinio trinkelės atitinka LST EN 1338:2003/AC:2006 standartą (Sutarčių 3.1 p.); atitikties deklaracijose, išduotose apeliantams, atsakovas taip pat deklaravo perduodamų betono trinkelių atitiktį šiam standartui. CK 6.333 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo. Pagal šią nuostatą neatitikimo kokybės reikalavimams faktą turi įrodyti pirkėjas.

37Byloje neginčijamas faktas, kad ginčo teritorijoje yra betoninių grindinio trinkelių trūkumų; esminis ginčas tarp šalių yra dėl grindinio trinkelių trūkumų atsiradimo priežasčių. Apeliantai byloje įrodinėja, kad minėti grindinio trinkelių trūkumai atsirado dėl to, kad grindinio trinkelės jų perdavimo metu buvo nekokybiškos; atsakovo gynybinė pozicija grindžiama tuo, kad ginčo grindinio trinkelės buvo perduotos tinkamos kokybės, o jų trūkumai atsirado dėl netinkamo grindinio, į kurį suklotos minėtos trinkelės, projekto ir netinkamo grindinio trinkelių eksploatavimo.

38Siekiant nustatyti, ar ginčo grindinio trinkelės jų perdavimo ieškovams metu atitiko sutartyje nustatytus reikalavimus, t. y. LST EN 1338:2003/AC:2006 standartą, buvo paskirta teismo ekspertizė, kurią atlikęs teismo ekspertas profesorius hab. mokslų daktaras L. U. pateikė išvadą, kad UAB ,,Betono mozaika“ pagamintos betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 jų pardavimo/perdavimo momentu atitiko sutartyje ir jų atitikties deklaracijose nurodytame standarte LST EN 1338:2003/AC:2006 nustatytus reikalavimus.

39Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, ir atsižvelgęs į teismo ekspertizės išvadą, nurodydamas, kad joje užfiksuoti duomenys turi didesnę įrodomąją reikšmę, sprendė, jog ginčo trinkelės jų perdavimo ieškovams metu atitiko sutartyje nustatytus kokybės reikalavimus. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada.

40Teismo ekspertas pateiktame ekspertizės akte nurodė, kad LST EN 1338:2003/AC:2006 standartas numato reikalavimą, kad gaminys atitiktų standartą deklaruojamu momentu ir nenumato jau eksploatuotų ir buvusių virš 50 nepilnų užšalimo ir atšilimo ciklų poveikyje trinkelių bandymo metodikos ir rodiklių, kuriems tie gaminiai turi atitikti. Teismo ekspertas ekspertizės akte nurodė, kokiu būdu turi būti vertinama betono trinkelių atitiktis standarto LST EN 1338:2003/AC:2006 reikalavimams jų perdavimo metu, ir šį vertinimą atliko. Teismo ekspertizės akto turinys patvirtina, kad ekspertas atliko grindinio trinkelės GT 2-15 apžiūrą, paėmęs trinkelių pavyzdžius atliko tempimo stiprio skeliant bandymą VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Statybinių medžiagų laboratorijoje, kurio metu gauti rezultatai taip pat patvirtina, kad trinkelių trūkinėjimo priežastis nėra per mažas jų stipris. Todėl nepagrįstas apeliantų argumentas, kad teismo ekspertas faktiškai neatliko specialių žinių reikalaujančios teismo ekspertizės, o analizavo tik teisės aktų nuostatas.

41Teismo ekspertizės akto turinys patvirtina, kad į pavestą klausimą ekspertas atsakė, t. y. konstatavo, kad UAB ,,Betono mozaika pagamintos betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 jų pardavimo/perdavimo momentu atitiko sutartyje ir jų ir jų atitikties deklaracijose nurodytame standarte LST EN 1338:2003/AC:2006 nustatytus reikalavimus. Ta aplinkybė, kad atsakovas išėjo už teismo ekspertizės klausimo ribų, skirtingai nei nurodo apeliantai, nesudaro pagrindo nesivadovauti teismo ekspertizės aktu, juolab kad tokią teismo eksperto teisę (duoti išvadą ir dėl tų aplinkybių, kurios, eksperto nuomone, yra reikšmingos bylai, tačiau dėl kurių jam pateikta klausimų nebuvo), numato įstatymas (CPK 216 str. 2 d.).

42Be to, kolegijos vertinimu, šios papildomos teismo eksperto nustatytos aplinkybės, t. y., kad betoninių trinkelių grindinys trupa bei statinys – konteinerių sandėliavimo aikštelė netenkina teisės aktų reikalavimų dėl to, kad STR 2.06.03:2001 ,,Automobilių keliai“ negalėjo būti taikomas parenkant ir skaičiuojant UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritorijoje esantį grindinį, dėl netinkamai parinktos suprojektuotos grindinio dangos konstrukcijos, kuri neatlaiko ją veikiančių apkrovų, dėl to, kad klojant grindinio trinkeles buvo pažeisti darbo projekto technologiniai reikalavimai ir dėl konteinerių smūginių apkrovų, leidžia spręsti apie betoninių trinkelių grindinio pažeidimų priežastis, kurios nėra susijusios su betoninių trinkelių kokybės neatitikimu jų perdavimo metu.

43CPK 179 straipsnyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja. Šiuo atveju byloje keliamam klausimui nustatyti reikalingos specialios techninės žinios, todėl buvo paskirta teismo ekspertizė (CPK 212 str. 1 d.). Nors teismo eksperto išvada teismui nėra privaloma ir turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, tačiau teismo ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis.

44Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismo ekspertizę atlikusio eksperto profesoriaus habilituoto mokslų daktaro inžinieriaus statybininko L. U. kvalifikaciją, ilgametę darbo patirtį, faktą, kad teismo ekspertas teismo ekspertizės akte nurodęs, kokiu būdu turi būti atliktas grindinio trinkelių kokybės jų perdavimo metu įvertinimas, šį vertinimą atliko, teismo posėdžio metu papildomai išsamiai atsakė į klausimus, susijusius su ekspertizės atlikimu ir jos rezultatais, neturi pagrindo abejoti teismo eksperto pateikta išvada. Kaip matyti iš byloje šalių pateiktų tyrimo aktų, susijusių su ginčo trinkelių trūkumų ir šių trūkumų atsiradimo priežasčių nustatymu, šiuose aktuose pateiktos išvados yra visiškai skirtingos ir naudingos tai šaliai, kurios užsakymu jos buvo atliktos. Įvertinusi šį faktą, taip pat aplinkybę, kad šalių pateikti aktai nėra laikomi įrodymais, numatytais CPK 216 straipsnyje, ir nesant pagrindo abejoti teismo eksperto atliktos ekspertizės tinkamumu ar objektyvumu, teisėjų kolegija sprendžia, kad šie šalių pateikti duomenys nepaneigia teismo ekspertizės akte padarytos išvados ir nesudaro pagrindo ja nesivadovauti (CPK 185 str.).

45Konstatavus, kad nėra pagrindo nesivadovauti teismo ekspertizės aktu, kuriame nustatyta, kad ginčo trinkelės jų perdavimo apeliantams metu atitiko sutartyse numatyto standarto LST EN 1338:2003/AC:2006 reikalavimus, kolegija papildomai nevertina aplinkybių, susijusių su grindinio, kuriame buvo išklotos ginčo trinkelės, techninio projekto ar šio grindinio trinkelių eksploatavimo tinkamumu, nes nustačius, kad trinkelių kokybė atitiko sutartyje nustatytus reikalavimus, apeliantai neturi teisės reikalauti atsakovo pakeisti minėtas trinkeles.

46Ginčo betono trinkelės buvo užsakytos pagal ieškovų užsakymą, jie žinojo, kokias trinkeles užsako, todėl nepagrįstas apeliantų teiginys, kad pardavėjas atsako už tai, kad ieškovų įsigytos trinkelės nėra tinkamos naudoti minėtame Klaipėdos konteinerių terminale.

47Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

48Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

49Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai UAB ,,Gedimex“ ir UAB ,,Hidrostatyba“ pateikė ieškinį... 6. Ieškovai ieškinį pareiškė tuo pagrindu, kad atsakovas jiems pardavė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį... 9. Atmesdamas ieškinį teismas sprendė, kad ieškovas UAB ,,Hidrostatyba“... 10. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Gedimex“ 2008-04-29... 11. Teismas sprendė, kad ieškovas UAB ,,Hidrostatyba“ neįrodė, kad į UAB... 12. Atmesdamas ieškinį teismas taip pat sprendė, kad bendraieškiai neįrodė... 13. Teismas nurodė, jog grindinio trinkelių perdavimo bendraieškiams metu... 14. Teismas nurodė, kad prekės pardavėjas už jos kokybės neatitikimą atsako,... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Apeliaciniu skundu ieškovai UAB ,,Gedimex“ ir UAB ,,Hidrostatyba“ prašo... 17. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovai yra netinkami ieškovai šioje... 18. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovai prašė atsakovo atžvilgiu... 19. 3. Priimdamas sprendimą, teismas nepagrįstai vadovavosi teismo ekspertizės... 20. 3.1. Teismo ekspertizė atlikta nesant tam teisinio pagrindo, kadangi teismo... 21. 3.2. Skirtingai nei nurodė teismo ekspertas, teismo ekspertizės akto išvada,... 22. 3.3. Teismo ekspertizės akto išvada, kad sumontuotas betoninių trinkelių... 23. 4. Teismas neteisingai nustatė, kad atliekant 2009 m. grindinio įrengimo... 24. 5. Teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog 2009 m.... 25. 6. Techninio projekto ,,Konteinerių apdorojimo sandėlio projekto pakeitimas,... 26. 7. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB „Betono mozaika“ atitikties... 27. 8. Sprendimo išvada, kad grindinys buvo įrengtas netinkamai, jis buvo... 28. 9. Skirtingai nei sprendė teismas, betoninės trinkelės GT 2-15 jų perdavimo... 29. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas UAB ,,Betono mozaika“ prašo... 30. Atsakovas nurodo, kad skundžiamo teismo sprendimo turinys patvirtina, jog... 31. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretieji asmenys BUAB ,,Kelių remonto... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 34. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškinyje suformuoti reikalavimai ir... 35. Skundžiamu sprendimu teismas sprendė, kad apeliantas UAB ,,Hidrostatyba“... 36. Reikalavimai pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduodamo daikto kokybei... 37. Byloje neginčijamas faktas, kad ginčo teritorijoje yra betoninių grindinio... 38. Siekiant nustatyti, ar ginčo grindinio trinkelės jų perdavimo ieškovams... 39. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje... 40. Teismo ekspertas pateiktame ekspertizės akte nurodė, kad LST EN... 41. Teismo ekspertizės akto turinys patvirtina, kad į pavestą klausimą... 42. Be to, kolegijos vertinimu, šios papildomos teismo eksperto nustatytos... 43. CPK 179 straipsnyje nustatyta, kad įrodinėjimo tikslas yra teismo... 44. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismo ekspertizę atlikusio eksperto... 45. Konstatavus, kad nėra pagrindo nesivadovauti teismo ekspertizės aktu, kuriame... 46. Ginčo betono trinkelės buvo užsakytos pagal ieškovų užsakymą, jie... 47. Remiantis tuo, kas išdėstyta, skundžiamas teismo sprendimas paliekamas... 48. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 49. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti...