Byla AS-248-233-08
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Birutės Janavičiūtės (pranešėja) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo P. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo P. L. skundą atsakovui valstybei, atstovaujamai Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė priteisti jam 1000000 Lt už jo niekinimą bei 1000000 Lt už sveikatos praradimą.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2004 metais jis sunkiai susirgo, o Plungės, Klaipėdos, Kauno ligoninėse bei kitose gydymo įstaigose jam netinkamai buvo teikiamos gydymo paslaugos. Jam ilgą laiką buvo nustatomos netinkamos diagnozės ir jis buvo netinkamai gydomas. Dėl netinkamo gydymo buvo labai pakenkta jo sveikatai ir jis tapo invalidu. Gydymo įstaigose su juo buvo nežmoniškai elgiamasi, jis buvo niekinamas, jam taikomi prievartinio gydymo metodai. Jam visiškai nepagrįstai buvo diagnozuojami susiję su alkoholio vartojimu bei kitokie psichikos sutrikimai, dėl ko jis nepagrįstai buvo uždarytas ir į psichiatrinę gydymo įstaigą. Tik vėliau jam buvo nustatyta teisinga diagnozė, susijusi su jo fizinės, bet ne psichinės sveikatos sutrikimais. Pareiškėjas nurodė, kad, iš karto tinkamai diagnozavus ligą, jis būtų pasveikęs, tačiau dėl netinkamo gydymo jam atsirado ilgalaikiai dideli sveikatos sutrikimai. Pareiškėjas nurodė, kad dėl netinkamo gydymo, gydytojų nekvalifikuotumo, netvarkos gydymo įstaigose buvo pakenkta jo sveikatai, pažeistos jo teisės bei orumas.

6II.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 22 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2008 m. sausio 7 d. skundo trūkumams šalinti ir nurodė pareiškėjui kreipimąsi į teismą įvardinti skundu, save nurodyti pareiškėju bei nurodyti savo asmens kodą, konkrečiai įvardinti valstybės institucijos, dėl kurios veiksmų padaryta žala, aktus ar veiksmus, motyvuoti neturtinės žalos dydį, pateikti 2 skundo egzempliorius.

8Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė patikslintą skundą, kuriame konkrečiau išdėstė pirminiame skunde nurodytas aplinkybes bei kuriuo prašė priteisti jam 2000000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 21 d. nutartimi nutarė pareiškėjo skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjui.

10Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepašalino visų teismo nurodytų trūkumų, t. y. nemotyvavo prašomos priteisti neturtinės žalos dydžio. Esant tokioms aplinkybėms, jo skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo

1137 straipsnio 1 dalis).

12III.

13Atskiruoju skundu pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartimi ir prašo ją panaikinti.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina.

17Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nepriėmė pareiškėjo skundo, tačiau nurodė ne tą skundo nepriėmimo pagrindą. Skundas šiuo atveju turėjo būti nepriimtas ne dėl to, kad jo turinys neatitiko įstatymo reikalavimų, o dėl to, kad jis buvo paduotas ne tam teismui (Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

18Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, jame, dėstant aplinkybių visumą, iš esmės buvo apibūdinta neturtinė žala bei jos dydis. Toks apibūdinimas atitinka minimalius, Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus skundo turiniui. Todėl pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyti motyvai negalėjo būti pagrindas laikyti pareiškėjo skundą nepaduotu (Administracinių bylų teisenos įstatymo

1937 straipsnio 1 dalis).

20Tačiau, įvertinus pareiškėjo skundo turinį, matyti, kad jis buvo paduotas, pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles. Pareiškėjo šiuo atveju paduotas skundas dėl žalos atlyginimo yra teismingas ne administraciniam, o bendrosios kompetencijos teismui.

21Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti praktikoje yra išaiškinta, kad pagrindinis kriterijus, pagal kurį yra atribojama bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo kompetencija, yra teisinių santykių, iš kurių kyla ginčas, prigimtis ir pobūdis (pvz., Specialios teisėjų kolegijos 2007 m. liepos 3 d. nutartis byloje A. M. R. v. valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas; 2007 m. vasario 28 d. nutartis byloje P. N. v. Šiaulių miesto savivaldybės administracija). Tai, jog skunde atsakovu yra nurodomas ne tas asmuo, nekeičia ginčo rūšinio teismingumo; pagrindinis ginčo teismingumo administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui nustatymo kriterijus yra ginčo pobūdis, o netinkamos proceso šalies nurodymas ginčo pobūdžio nekeičia (pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis byloje A. B. v. V. T. ir M. B.).

22Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis padarytą žalą kildina iš gydymo įstaigų bei gydytojų veiksmų (neveikimo); pareiškėjas jokių Sveikatos apsaugos ministerijos neteisėtų veiksmų (neveikimo) nenurodo, o tiesiog mano, kad ši institucija ir valstybė turi prisiimti prievolę atlyginti dėl netinkamo gydymo pareiškėjui padarytą žalą. Taigi, ginčas šiuo atveju iš esmės kyla dėl netinkamu gydymo (sveikatos priežiūros) paslaugų teikimu padarytos žalos atlyginimo. Gydymo (sveikatos priežiūros) paslaugų teikimas nėra viešojo administravimo veikla, todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjo keliamas ginčas nepatenka į Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytų ginčų kategoriją ir turi būti nagrinėjamas ne administraciniame teisme, o Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teisme. Tai, jog pareiškėjas atsakovu šiuo atveju nurodė ne tą asmenį, t. y. ne žalą, jo manymu, jam sukėlusias sveikatos priežiūros įstaigas, o valstybę, atstovaujamą Sveikatos apsaugos ministerijos, ginčo teismingumo, kaip minėta, nekeičia.

23Taigi, pareiškėjo skundą šiuo atveju turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, t. y. dėl to, kad buvo kreiptasi ne į tą teismą.

24Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina.

25Pareiškėjas, teikdamas šioje byloje procesinius dokumentus, paminėjo, jog dėl savo sunkios turtinės padėties neturi galimybių pasinaudoti teisininko (advokato) pagalba. Pareiškėjui paaiškintina, kad dėl pirminės teisinės konsultacijos (pirminės teisinės pagalbos) dėl savo teisių gynimo jis turėtų kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, t. y. į Plungės rajono savivaldybę (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo

2615 straipsnis). Dėl nemokamos advokato pagalbos, rengiant dokumentus teismui ar bylinėjantis teisme, suteikimo (antrinės teisinės pagalbos) pareiškėjas turėtų kreiptis į Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 18 straipsnis).

27Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija n u t a r i a :

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartį pakeisti ir šios nutarties rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

29„Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies

302 punktu, teismas

Nutarė

31Atsisakyti priimti pareiškėjo P. L. skundą.

32Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.“

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2004 metais jis sunkiai susirgo, o Plungės,... 6. II.... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gruodžio 22 d. nutartimi... 8. Pareiškėjas Vilniaus apygardos administraciniam teismui padavė patikslintą... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. sausio 21 d. nutartimi... 10. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nepašalino visų teismo nurodytų... 11. 37 straipsnio 1 dalis).... 12. III.... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas nesutinka su Vilniaus apygardos administracinio... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina.... 17. Pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nepriėmė pareiškėjo... 18. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo turinio, jame, dėstant aplinkybių... 19. 37 straipsnio 1 dalis).... 20. Tačiau, įvertinus pareiškėjo skundo turinį, matyti, kad jis buvo paduotas,... 21. Specialiosios teisėjų kolegijos ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios... 22. Nagrinėjamu atveju iš pareiškėjo skundo matyti, kad jis padarytą žalą... 23. Taigi, pareiškėjo skundą šiuo atveju turi būti atsisakoma priimti... 24. Dėl išdėstytų argumentų pirmosios instancijos teismo nutartis pakeistina.... 25. Pareiškėjas, teikdamas šioje byloje procesinius dokumentus, paminėjo, jog... 26. 15 straipsnis). Dėl nemokamos advokato pagalbos, rengiant dokumentus teismui... 27. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 21 d. nutartį... 29. „Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2... 30. 2 punktu, teismas... 31. Atsisakyti priimti pareiškėjo P. L. skundą.... 32. Dėl nutarties per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti... 33. Nutartis neskundžiama....