Byla 2YT-8442-1026/2018
Dėl globėjo atleidimo nuo globėjo pareigų, kito globėjo paskyrimo nepilnamečiui V. A. ir gyvenamosios vietos nustatymo

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė, sekretoriaujant Ingai Baltrimavičienei, dalyvaujant pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Panevėžio rajono savivaldybėje J. M., suinteresuotiems asmenims V. G., J. K.,

2uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pareiškimą suinteresuotiems asmenims V. G., J. K. dėl globėjo atleidimo nuo globėjo pareigų, kito globėjo paskyrimo nepilnamečiui V. A. ir gyvenamosios vietos nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas atleisti nepilnamečio V. A., gim. ( - )., globėją V. G. nuo globėjos pareigų, paskirti nepilnamečio V. A. globėja J. K., nustatyti nepilnamečio V. A. nuolatinę gyvenamąją vietą su globėja J. K., paskirti J. K. V. A. priklausančio turto administratore ir gaunamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise. Pareiškime nurodė ir atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. kovo 20 d. sprendimu R. D. ir D. A. buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia jų nepilnamečio sūnaus V. A. atžvilgiu, priteistas išlaikymas po 175 Eur iki vaiko pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi V. A. nustatyta nuolatinė globa, globėja paskirta V. G., nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su globėja. 2018 m. birželio 7 d. gautas J. K. prašymas paskirti ją V. A. nuolatine globėja. Ji yra V. A. globėjos V. G. dukra. Moteris gyvena viena, laikinai nuomojasi trijų kambarių butą, kuriame vienas kambarys skirtas V. A.. J. K. dirba pagal verslo liudijimą, gauna nuolatines pajamas. V. A. lankytų lopšelį – darželį, į kurį būtų vežamas ir parvežamas globėjos automobiliu. Tarp vaiko ir J. K. užsimezgė labai glaudus ryšys. V. G. pasirengė būti budinčia globotoja, kuri bet kuriuo paros metu privalo priimti laikinai tėvų globos netekusius vaikus. Ji sutinka būti atleista nuo globėjos pareigų. Kitų asmenų, norinčių globoti V. A., nėra. Prašo patenkinti pareiškimą, V. A. nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti su globėja J. K., paskirti priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoja.

5Suinteresuotas asmuo V. G. paaiškino, kad ji yra budinti globėja ir mažametis V. A. į jos namus buvo atvežtas 2017 metų birželio mėnesį. Ji nėra susijusi jokiais giminystės ryšiais su nepilnamečio tėvais. Nuo to laiko jos dukra J. K. lankė berniuką ir labai pamilo. Prašo atleisti ją iš globėjos pareigų, kadangi ji globoja ir kitus vaikus, o jos dukra norėtų globoti V. A.. Berniuko tėvai niekada nesidomėjo sūnumi.

6Suinteresuotas asmuo J. K. paaiškino, kad tarp jos ir mažamečio V. A. susiformavo stiprus emocinis ryšys, yra vadinama mama. Savo šeimos nėra sukūrusi, vaikų nesusilaukė, gyvena viena, turi darbą. Mano, kad yra pasiruošusi atlikti globėjos pareigas. Prašė pareiškimą patenkinti.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.246 straipsnio 2 dalis numato, jog globėjas ar rūpintojas teismo nutartimi gali būti atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų negali atlikti dėl svarbių priežasčių.

9Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais nustatyta, jog nepilnamečio V. A., gim. ( - )., tėvai yra R. D. ir D. A. (b. l. 4), kuriems Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. kovo 20 d. sprendimu R. D. ir D. A. buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia jų nepilnamečio sūnaus atžvilgiu, iš R. D. priteistas išlaikymas po 175 Eur iki vaiko pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. balandžio 23 d. nutartimi V. A. nustatyta nuolatinė globa, nuolatine globėja paskirta V. G., nepilnamečio gyvenamoji vieta nustatyta su globėja, ji paskirta V. A. priklausančio turto administratore ir gaunamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise (b. l. 6-7). 2018 m. birželio 7 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriuje gautas J. K. prašymas paskirti ją V. A. nuolatine globėja (b. l. 8). V. G. prašyme (b. l. 15) nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad nori atsisakyti V. A. globėjos pareigų, kadangi dėl objektyvių priežasčių jų vykdyti negali ir dėl to, jog jos dukra J. K. prisirišo prie V. A., tarp jų yra stiprus emocinis ryšys. Ji sutinka toliau vykdyti budinčios globėjos pareigas, kuri bet kuriuo paros metu privalo priimti laikinai tėvų globos netekusius vaikus.

10Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, tai, kad V. A. šiuo metu yra užmezgęs itin glaudų ryšį su J. K., kitų asmenų, artimųjų, galinčių pasirūpinti nepilnamečiu, nėra sprendžia, jog J. K. yra pajėgi užtikrinti sveikas ir saugias, stabilias gyvenimo bei ugdymo sąlygas V. A.. J. K. pagal savo sveikatos būklę gali būti globėja (b. l. 10), yra dirbanti, gauna pastovias pajamas (b. l. 11, 12), yra neteista (b. l. 13), administracine tvarka nebausta (b. l. 14), gyvena tvarkingame 3 kambarių bute su patogumais (b. l. 16-17). Panevėžio socialinių paslaugų centro 2018 m. gegužės 18 d. išvadoje nurodoma, kad ji yra pasiruošusi įvaikinimui (b. l. 18-26), 2018 m. gegužės 7 d. baigė mokymus pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą (b. l. 27). Tiek suinteresuoti asmenys, tiek pareiškėjo atstovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad tarp V. A. ir J. K. užsimezgęs stiprus emocinis ryšys. Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei tai, kad V. G. pageidauja būti atleista nuo globėjos pareigų, ji atleistina nuo nepilnamečio V. A. globėjos pareigų, o jo globėja skirtina J. K., su kuria nustatytina V. A. gyvenamoji vieta (CK 3.251 straipsnio 1 dalis, 3.252 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2 dalies 1 punktas, 3.246 straipsnio 2 dalis, 3.265 straipsnio 1 punktas).

11Pagal CK 3.275 straipsnį globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas (rūpintojas) tik vaiko interesais pagal teisės normas, reglamentuojančias turtą administravimą. Pagal bylos duomenis matyti, kad nepilnamečiui vaikui nėra priklausančio nekilnojamojo turto, tačiau, kaip jau minėta, Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. kovo 20 d. sprendimu iš R. D. priteistas išlaikymas po 175 Eur iki V. A. pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, todėl J. K. skiriama nepilnamečiui priklausančio turto administratore ir gaunamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

12Globėjai ir turto administratorei išaiškintos jos teisės ir pareigos, numatytos CK 3.243, 3.271, 3.272, 4.240, straipsniuose. Globėja yra savo globotinio atstovė pagal įstatymą ir gina šio asmens teises ir interesus be specialaus pavedimo, išimtinai globotinio interesais.

13Teismo nutartis dėl globėjo atleidimo pareigų bei globėjo paskyrimo vykdytina skubiai (CPK 496 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 494, 504 straipsniais, teismas

Nutarė

15pareiškimą patenkinti.

16Atleisti V. G., asmens kodas ( - ) nuo nepilnamečio V. A., asmens kodas ( - ) gim. 2015 m. gegužės 10 d., globėjos pareigų.

17Paskirti J. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnamečio V. A., asmens kodas ( - ) nuolatine globėja.

18Nustatyti V. A., asmens kodas ( - ) gim. ( - )., gyvenamąją vietą su globėja J. K., asmens kodas ( - )

19Paskirti J. K. nepilnamečio V. A. turto administratore ir gaunamų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

20Išaiškinti, kad siekiant apsaugoti geriausius vaiko interesus, nuolatinės globėjos J. K. asmens duomenys (asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji, darbo vieta) neatskleidžiami nepilnamečio V. A. tėvams.

21Nutartį dėl globėjo atleidimo iš pareigų bei globėjo paskyrimo vykdyti skubiai.

22Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Vaida... 2. uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. pareiškėjas pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas atleisti... 5. Suinteresuotas asmuo V. G. paaiškino, kad ji yra budinti globėja ir... 6. Suinteresuotas asmuo J. K. paaiškino, kad tarp jos ir mažamečio V. A.... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.246 straipsnio 2 dalis... 9. Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuotų asmenų paaiškinimais... 10. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, tai, kad V. A. šiuo metu... 11. Pagal CK 3.275 straipsnį globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis... 12. Globėjai ir turto administratorei išaiškintos jos teisės ir pareigos,... 13. Teismo nutartis dėl globėjo atleidimo pareigų bei globėjo paskyrimo... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 494, 504... 15. pareiškimą patenkinti.... 16. Atleisti V. G., asmens kodas ( - ) nuo nepilnamečio V. A., asmens kodas ( - )... 17. Paskirti J. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nepilnamečio V. A., asmens... 18. Nustatyti V. A., asmens kodas ( - ) gim. ( - )., gyvenamąją vietą su... 19. Paskirti J. K. nepilnamečio V. A. turto administratore ir gaunamų lėšų... 20. Išaiškinti, kad siekiant apsaugoti geriausius vaiko interesus, nuolatinės... 21. Nutartį dėl globėjo atleidimo iš pareigų bei globėjo paskyrimo vykdyti... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...