Byla 2A-649-210/2012
Dėl netesybų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės I. O. T. apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-861-632/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nauji vėjai Lietuvoje“ ieškinį atsakovei I. O. T. dėl netesybų priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ kreipėsi į Radviliškio rajono apylinkės teismą prašydamas priteisti iš atsakovės I. O. T. 1500 Lt netesybų, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-12-06 su atsakove sudarė Pavedimo paslaugų sutartį, kuria ieškovas tarpininkavo parduodant atsakovės nekilnojamąjį turtą – žemės sklypą su garažu. Ieškovo teigimu, jis dėjo daug pastangų ir lėšų reklamai, susidomėjimas buvo didelis, tačiau paskambinus klientams atsakovė atsisakė parduoti sutartyje nurodytą nekilnojamąjį turtą, sakydama, kad garažas neiškraustytas, o vėliau apskritai pasakė, kad neparduos. Kadangi atsakovė, pažeisdama sutartį, pardavė sklypą su garažu kitam asmeniui, ieškovas prašė iš jos priteisti sutarties 1.6 p. nustatytą baudą – 1500 Lt

4Atsakovė I. O. T. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad garažą ir žemę po juo pardavė savam pirkėjui, tai sudaro 1/3 žemės sklypo, todėl sutiko tik su 1/3 ieškinio sumos – 500 Lt; atstovavimo išlaidos per didelės, sutiko tik su 200 Lt. Atsakovės teigimu, ji atsiskaitys su ieškovu po to, kai parduos likusią dalį turto.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Radviliškio rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovės I. O. T. ieškovui UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ 1500 Lt netesybų, 5 % metinių palūkanų nuo 1500 Lt nuo 2012-04-11 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 50 Lt žyminio mokesčio ir 575 Lt išlaidų už advokato pagalbą. Teismas nustatė, kad 2011-12-06 Pavedimo sutartimi ieškovas įsipareigojo už 29000 Lt parduoti atsakovės 6 arų sklypą su garažu ( - ) už fiksuotą 1500 Lt mokestį, o 1.6 punkte numatė netesybas – 1500 Lt. Nors atsakovė pardavė tik dalį nekilnojamojo turto, teismo vertinimu, akivaizdu, kad sutarties objektas buvo vientisas žemės sklypas, ir jo dalinimas iš esmės pakeičia jo vertę. Todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovė pažeidė sutartį, ir ieškinį patenkino. Spręsdamas advokato teisinės pagalbos išlaidų priteisimo klausimą, teismas pažymėjo, kad byla nebuvo sudėtinga, reikalaujanti specialių žinių, todėl ieškovui iš atsakovės priteisė tik dalį šių išlaidų.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai

8Apeliaciniu skundu atsakovė I. O. T. prašo panaikinti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą bei priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas priimdamas sprendimą neatkreipė dėmesio, kad teisinis ginčas kilo tarp juridinio asmens (verslininko) ir fizinio asmens, o šiuo atveju teisiniame santykyje atsakovė laikytina - silpnesniąja šalimi.
  2. Pirmosios instancijos teismas formaliai įvertino ieškovo nuostolius, kurie yra visiškai nepagrįsti, todėl priteisti nuostoliai turėtų būti sumažinti. Ieškovas savo žalos dydį motyvavo įdėtomis didelėmis pastangomis ir lėšomis reklamai, tačiau jokių įrodymų apie tai teismui nepateikė. Be to, apeliantės teigimu, ieškovas savo patirtus nuostolius sieja su nekilnojamojo turto kainą. Sutartyje yra nurodyta, kad objekto kaina yra 29000 Lt, tačiau turtas parduotas už 12000 Lt, todėl netesybos turėtų būti atitinkamai mažinamos. Ieškovas nevykdė sutartyje numatytų savo įsipareigojimų, todėl nori neteisėtai pasipelnyti atsakovės sąskaita. Todėl teismas turėjo įvertinti ieškovo nuostolius, atsiradusius dėl to, kad atsakovė nevykdė sutarties sąlygų, šalių sutartų netesybų (baudos) dydį ir šiame kontekste spręsti, ar netesybų (baudos) dydis yra protingas.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas ir prašo jį atmesti bei priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas ieškovui. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pati pripažino, kad pažeidė Pavedimo paslaugų sutartį, suprato, kad reikia atlyginti netesybas. Nepagrįstas motyvas, kad atsakovė, nors ir būdama teisiniame santykyje silpnesniąja šalimi, galėjo nesuprasti Pavedimo paslaugų sutarties nuostatų, neatsižvelgiant į tai, kad standartinės sutarties sąlygos buvo parengtos iš anksto.
  2. Netesybos gali būti mažinamos tik nustačius, kad jos yra neprotingai didelės arba kad skolininkas dalį prievolės įvykdė. Netesybų suma nėra neprotingai didelė, ji yra būtent tokia, kurią ieškovas yra investavęs reklamuojant nekilnojamąjį turtą dėl pardavimo (skelbimų talpinimas nekilnojamojo turto interneto portaluose, skambučiai su potencialiais pirkėjais, kuras automobiliui, susisiekiant su pirkėjais ir t. t), atsakovė dalies prievolės nėra įvykdžiusi, todėl netesybos negali būti mažinamos.
  3. Teismas priėmė palankų sprendimą atsakovei, nes savo iniciatyva sumažino bylinėjimosi išlaidas. Šiuo atveju atsakovei bylinėjimosi išlaidos buvo sumažintos ieškovo patirtų išlaidų sąskaita, ieškovas patyrė didesnes išlaidas, nei jos buvo priteistos sprendimu.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatyti faktai ir teisiniai argumentai, kuriais apeliacinis skundas netenkinamas.

11Apeliacinės instancijos teismas primena, kad apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo taisyklių, nustatančių ir bylų nagrinėjimo ribas, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektais. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinius, ir teisinius bylos pagrindus, tai yra tiriant arba vertinant byloje surinktus įrodymus, taip pat ir priimtus CPK 314 str. tvarka, patikrinama ar pirmosios instancijos teismas teisingai atskleidė bylos esmę, nustatė faktines bylos aplinkybes, ar teisingai kvalifikavo tarp bylos šalių susiklosčiusius teisinius santykius. Kartu apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

12Apeliacinės instancijos teismas ištirtų ir teisiškai įvertintų duomenų pagrindu konstatuoja, kad absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų šioje byloje nenustatyta.

13Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atlyginimo už tarpininkavimo paslaugas, parduodant nekilnojamąjį turtą.

14CK 6.256 str. 1 d. įpareigoja kiekvieną asmenį tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o šio straipsnio 2 dalis nustato pareigą asmeniui, neįvykdžiusiam ar netinkamai įvykdžiusiam sutartinę prievolę, atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas.

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Nauji vėjai Lietuvoje“ ir apeliantė I. O. T. 2011-12-06 sudarė Pavedimo paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią apeliantė pavedė ieškovui parduoti jai priklausantį 6 arų sklypą su garažu ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) už 29000 Lt (b. l. 4). Ieškovas pagal sutarties 1.1 p. įsipareigojo vykdyti apeliantės pavedimą. Pagal sutarties 1.4 p. įvykus sandoriui apeliantė įsipareigojo sumokėti ieškovui už jo atliktą darbą 1500 Lt dydžio atlygį už suteiktas paslaugas. Sutarties 1.5. punkte nurodyta, kad sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2012-12-06. Sutarties 1.6 p. numatyta, kad apeliantei pažeidus, neįvykdžius sąlygų, nutraukus šią sutartį, atsisakius sudaryti notarinį pirkimą-pardavimą tarpininko surastam pirkėjui, arba objektą perleisti kitam asmeniui apeliantė sumoka ieškovui 1500 Lt netesybas.

16Iš sutarties nuostatų akivaizdu, kad ieškovui, įvykdžius sutartimi nustatytą prievolę, jam būtų sumokėta 1500 Lt dydžio suma (sutarties 1.4 p.). Ieškovas, vykdydamas įsipareigojimus, ėmėsi tarpininkavimo parduodant nekilnojamąjį turtą, surado pirkėjus (ką pripažino ir pati apeliantė (b. l. 37)), tačiau apeliantė 2012-01-10 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė dalį minėto nekilnojamojo turto už 12000 Lt, t. y. galiojant tarp šalių sudarytai 2011-12-06 Pavedimo paslaugų sutarčiai Nr. ( - ), ne ieškovo surastam pirkėjui. Šiaulių apygardos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė, parduodama nekilnojamąjį turtą iki sutarties pabaigos ne ieškovo surastam pirkėjui, pažeidė tarp jos ir ieškovo 2011-12-06 sudarytos Pavedimo paslaugų sutarties Nr. ( - ) nuostatas, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti iš apeliantės sumokėti sutarties 1.6 p. numatytas netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Tai, kad pažeidė sutarties sąlygas, pripažino bei neginčijo ir pati apeliantė.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagrindinis civilinių teisinių santykių principas – sutarties laisvės – leidžia sutarties šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms teisės normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK6.156 str.). Kaip minėta, Sutarties 1.6 p. šalys sutarė, kad jeigu apeliantė atsisako duoto ieškovui pavedimo iki sutarties pabaigos, ji privalo sumokėti 1500 Lt dydžio netesybas. Apeliantė prašo sumažinti netesybas , nes turtą ji pardavė ne už 29000 Lt, o už 12000 Lt. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šalių sutartos 1500 Lt netesybos nelaikytinos neprotingos ir akivaizdžiai per didelės.

18Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako. Be to, pažymėtina, kad CPK 306 str. 2 d. nuostatos imperatyviai numato, jog apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. O nagrinėjamu atveju būtent tokios aplinkybės ir išdėstytos apeliantės apeliaciniame skunde, kuriame teigiama, kad tarp šalių kilusiame teisiniame santykyje atsakovė laikytina - silpnesniąja šalimi.

19Taigi, pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovo UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ ieškinį, teisingai nustatė bylos faktines aplinkybes, tinkamai kvalifikavo šalių teisinius santykius ir taikė įstatymą ir priėmė pagrįstą ir teisingą sprendimą.

20Todėl esant visumai šių argumentų ir motyvų apeliacinis skundas netenkinamas.

21Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės ieškovui priteistina 350 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., b. l. 72).

22Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš atsakovės I. O. T. (a. k. ( - ), gyv. ( - )) ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nauji vėjai Lietuvoje“ (į. k. 302598268, buveinė Artojų g. 3-18, Panevėžys, a. s. Nr. ( - )) 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) advokato teisinės pagalbos išlaidų apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“ kreipėsi į Radviliškio rajono... 4. Atsakovė I. O. T. su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad garažą ir... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 13 d. sprendimu... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai... 8. Apeliaciniu skundu atsakovė I. O. T. prašo panaikinti Radviliškio rajono... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Nauji vėjai Lietuvoje“... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatyti faktai ir teisiniai argumentai,... 11. Apeliacinės instancijos teismas primena, kad apeliacinio proceso paskirtis,... 12. Apeliacinės instancijos teismas ištirtų ir teisiškai įvertintų duomenų... 13. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atlyginimo už... 14. CK 6.256 str. 1 d. įpareigoja kiekvieną asmenį tinkamai ir laiku vykdyti... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas UAB ,,Nauji vėjai Lietuvoje“... 16. Iš sutarties nuostatų akivaizdu, kad ieškovui, įvykdžius sutartimi... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagrindinis civilinių teisinių... 18. Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui... 19. Taigi, pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškovo UAB „Nauji... 20. Todėl esant visumai šių argumentų ir motyvų apeliacinis skundas... 21. Atmetus apeliacinį skundą, iš apeliantės ieškovui priteistina 350 Lt... 22. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 13 d. sprendimą... 24. Priteisti iš atsakovės I. O. T. (a. k. ( - ), gyv. ( - )) ieškovui...