Byla e2-1430-260/2019
Dėl skolos priteisimo ir žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,

2sekretoriaujant L. G.,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamida“ atstovui advokatui R. V.,

4nedalyvaujant atsakovui S. V. ir atsakovės UAB „Evagreta“ atstovui,

5parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamida“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Evagreta“ ir S. V. dėl skolos priteisimo ir žalos atlyginimo,

Nustatė

6ieškovė UAB „Kamida“ 2019 m. kovo 29 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Evagreta“ ir S. V., kuriame prašė teismo priteisti ieškovės naudai iš atsakovės UAB „Evagreta“ 49 714,12 Eur ir subsidiariai iš UAB „Evagreta“ vadovo S. V. 30 183,47 Eur bei bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė nurodė, kad su atsakove UAB „Evagreta“ ji 2018 m. birželio 7 d. sudarė Autotransporto priemonių nuomos sutartį Nr. ( - ) ir 2018 m. birželio 7 d. Autotransporto priemonių nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau - Nuomos sutartys). Nuomos sutartimis, ieškovė laikinai, t. y. iki nuomos termino pabaigos, perdavė atsakovei UAB „Evagreta“ valdyti ir naudotis nuomos teise dvi autotransporto priemones ( - ), valstybinis Nr. ( - ) ir valstybinis Nr. ( - ) (toliau - Transporto priemonės), o atsakovė UAB „Evagreta“ įsipareigojo grąžinti Transporto priemones tos būklės, kurios jos buvo gautos ir mokėti 2 616,04+PVM (po 1 309,52 Eur + PVM už kiekvieną transporto priemonę atskirai) mėnesinį nuomos mokestį. Nuo 2018 m. spalio 1 d. atsakovė UAB „Evagreta“ Nuomos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ir su ieškove tinkamai neatsiskaitė. 2019 m. sausio 11 d. ieškovė pateikė atsakovei UAB „Evagreta“ įspėjimą dėl Nuomos sutarčių nutraukimo, kuriame nurodė, kad atsakovei nevykdant Nuomos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų dėl esminių jų pažeidimo, jos yra nutraukiamos vienašališkai, o atsakovė privalo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti Transporto priemones ieškovei. Atsakovė į ieškovės įspėjimą nereagavo ir savo įsipareigojimų nevykdė, t. y. įsiskolinimo neapmokėjo ir Transporto priemonių negrąžino. Ieškovė 2019 m. vasario 6 d. su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į Kauno apylinkės teismą. Teismas ieškovės pareiškimą patenkino ir priėmė 2019 m. vasario 7 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-6769-1052/2019, kuriuo priteisė iš atsakovės UAB „Evagreta“ 25 067,18 Eur skolą, 234,68 Eur delspinigius ir 143 Eur bylinėjimosi išlaidas. Po kreipimosi į teismą, atsakovė UAB „Evagreta“ pasisavino/pavogė Transporto priemones, jomis naudojosi bei gavo iš to pajamas. 2019 m. vasario 14 d. ieškovė gavo iš Transporto priemonę priežiūra atliekančios UAB „CENTRAKO“ (įmonės kodas: 134638797) pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad naudojant Transporto priemones pastebėta neteisėta intervencija į vietos nustatymo įrangą „Microlise“. Tokiu būdu atsakovė UAB „Evagreta“, blogino Transporto priemonių būklę, bei apsunkino ieškovei galimybes susigrąžinti jai priklausančias Transporto priemones. Atsakovei UAB „Evagreta“ Transporto priemonių negrąžinant ir toliu jomis naudojantis, ieškovė turi teisę reikalauti žalos atlyginimo, kuris proporcingas nuomos mokesčiui už Transporto priemones. Dėl šios priežasties ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) Nr. ( - ) už Transporto priemonių nuomą, 3 169,04 Eur sumai. Ieškovės nepareikštas reikalavimas, atsakovės UAB „Evagreta“ atžvilgiu pagal Nuomos sutartis kreipimosi į teismą dienai yra 2 800 Eur (3 169,04-369,04). Taip pat, atsakovei ir toliau negrąžinant Transporto priemonių, ieškovė kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl sukčiavimo ir turto pasisavinimo ir prašė pradėti Transporto priemonių paiešką. Pradėjus ikiteisminį tyrimą ir paskelbus tarptautinę Transporto priemonių paiešką Transporto priemonės policijos pareigūnų buvo sulaikytos ( - ) ir ( - ). Transporto priemonė (valstybinis Nr. ( - )), sulaikyta ( - ) šiai dienai jau yra grąžinta ieškovei ir pristatyta į Lietuvą. Už Transporto priemonės parvarymą iš ( - ), ieškovė patyrė 2 430,45 Eur nuostolių, pagal išrašytą ir atsakovei UAB „Evagreta“ pateiktą 2019 m. kovo 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) ir 13 310 Eur dėl pavogtos Transporto priemonės (valstybinis Nr. ( - )) kompresoriaus M. T. II, pagal 2019 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ). Šių nuostolių atsiradimą išimtinai lėmė atsakovės UAB „Evagreta“ ir jos vadovo atsakovo S. V. neteisėti veiksmai. Be to, ieškovė 2019 m. kovo 18 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perėmė iš kreditorės UAB „Klovima“ bendrovės „Evagreta“ įsiskolinimą 1 267,62 Eur sumai, susidariusį dėl atsakovės UAB „Evagreta“ neapmokėtos 2019 m. kovo 1 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. ( - ) ir įsiskolinimą 1 102,31 Eur sumai dėl neapmokėtos 2019 m. kovo 13 d. PVM sąskaitos- faktūros ( - ), kuri bendroje sumoje sudarė 2 369,93 Eur (1 267,62 Eur + 1 102,31 Eur). Taip pat ieškovė 2019 m. kovo 19 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perėmė ir UAB „Evagreta“ įsiskolinimą kreditorei UAB „Kamida Logistics“ 19 530,65 Eur sumai, susidariusį dėl neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų, pagal 2018 m. birželio 7 d. Bendradarbiavimo atliekant tarptautinius krovinių vežimus automobilių keliais sutartį Nr. ( - ). Ieškovė ieškinyje nurodė, kad neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo esant įstatyme numatytiems pagrindams.

8Atsakovai UAB „Evagreta“ ir S. V. 2019 m. gegužės 28 d. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė jį atmesti ir priteisti jiems bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovės reikalavimas yra neteisėtas, neturintis jokio teisinio pagrindo. Teisės normose ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra aiškiai apibrėžta kokiais atvejais žala yra priteisiama iš bendrovės vadovo. Atsakovė UAB „Evagreta“ yra moki įmonė, jai nėra iškelta bankroto byla. Todėl iš mokios įmonės, kuriai nėra iškelta bankroto byla, vadovo kreditorius neturi teisės reikalauti žalos atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 55 straipsnis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 19 straipsnio 6 dalis).

9Atsakovai UAB „Evagreta“ ir S. V., žinodami apie parengiamąjį teismo posėdį, į jį neatvyko, ieškovės atstovas prašė priimti sprendimą už akių.

10Ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių tenkinamas.

11Kauno apygardos teisme 2019 m. kovo 29 d. buvo gautas ieškovės UAB „Kamida“ ieškinys atsakovams UAB „Evagreta“ ir S. V.. Bylą nagrinėjančio teisėjo 2019 m. balandžio 3 d. rezoliucija atsakovams UAB „Evagreta“ ir S. V. nustatytas trisdešimties dienų terminas atsiliepimams į ieškinį pateikti. Procesiniai dokumentai atsakovams pasirašytinai įteikti 2019 m. gegužės 14 d. 2019 m. gegužės 28 d. Kauno apygardos teisme gautas atsakovų UAB „Evagreta“ ir S. V. atsiliepimas į ieškinį. Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 31 d. nutartimi bylą paskyrė nagrinėti 2019 m. birželio 27 d. 13 val. parengiamajame teismo posėdyje. Teismo šaukimai apie paskirtą parengiamąjį teismo posėdį 2019 m. gegužės 31 d. buvo išsiųsti atsakovams, tačiau siuntos buvo grąžintos su žyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“, teismo šaukimai pakartotinai buvo išsiųsti 2019 m. birželio 14 d., tačiau taip pat 2019 m. birželio 26 d. buvo grąžinti su žyma „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. 2019 m. birželio 27 d. vykusio parengiamojo teismo posėdžio metu, teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai nebuvo tinkamai informuoti apie parengiamojo teismo posėdžio datą, protokoline nutartimi atidėjo parengiamąjį teismo posėdį ir kitą parengiamąjį teismo posėdį paskyrė 2019 m. liepos 31 d. 9 val. Teismo šaukimai atsakovams buvo išsiusti specialia pašto siunta, kuri buvo suformuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 519 patvirtintu Procesinių dokumentų civilinėse bylose įteikimo ir pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje tvarkos aprašu. Ant pašto siuntos buvo nurodytas 30 dienų saugojimo terminas. Teismas sprendžia, kad, praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimų apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresatų deklaruotose gyvenamosiose vietose terminui, atsakovai buvo tinkamai informuoti apie 2019 m. liepos 31 d. 9 val. vyksiantį parengiamąjį teismo posėdį. Tinkamai įteikus teismo šaukimus į 2019 m. liepos 31 d. 9 val. vyksiantį parengiamąjį teismo posėdį, laikoma, kad atsakovai apie šį posėdį buvo informuoti (CPK 123 str. 2 ir 3 dalys, 133 straipsnio 1 dalis). Atsakovams neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, neprašant bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant ir nepranešus apie svarbias neatvykimo į parengiamąjį teismo posėdį priežastis, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 246 straipsnio 2 dalis).

12CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, konstatuoja, kad ieškinio reikalavimai yra pagrįsti.

13Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad ieškovė UAB „Kamida“ su atsakove UAB „Evagreta“ 2018 m. birželio 7 d. sudarė Autotransporto priemonių nuomos sutartį Nr. ( - ) ir 2018 m. birželio 7 d. Autotransporto priemonių nuomos sutartį Nr. ( - ). Nuomos sutartimis, ieškovė laikinai, t. y. iki nuomos termino pabaigos, perdavė atsakovei UAB „Evagreta“ valdyti ir naudotis nuomos teise dvi autotransporto priemones (( - ), valstybinis Nr. ( - ) ir valstybinis Nr. ( - ) o atsakovė UAB „Evagreta“ įsipareigojo grąžinti transporto priemones tos būklės, kurios jos buvo gautos ir mokėti 2 616,04 Eur + PVM (po 1 309,52 Eur + PVM už kiekvieną transporto priemonę atskirai) mėnesinį nuomos mokestį. Nuo 2018 m. spalio 1 d. atsakovė UAB „Evagreta“ nuomos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ir su ieškove tinkamai neatsiskaitė. 2019 m. sausio 11 d. ieškovė pateikė atsakovei UAB „Evagreta“ įspėjimą dėl nuomos sutarčių nutraukimo, kuriame nurodė, kad atsakovei nevykdant nuomos sutartimis prisiimtų įsipareigojimų dėl esminių jų pažeidimo, jos yra nutraukiamos vienašališkai, o atsakovė privalo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti transporto priemones ieškovei. Atsakovė į ieškovės įspėjimą nereagavo ir savo įsipareigojimų nevykdė. Ieškovė 2019 m. vasario 6 d. su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į Kauno apylinkės teismą. Teismas ieškovės pareiškimą patenkino ir priėmė 2019 m. vasario 7 d. teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-6769-1052/2019, kuriuo priteisė iš atsakovės UAB „Evagreta“ 25 067,18 Eur skolą, 234,68 Eur delspinigius ir 143 Eur bylinėjimosi išlaidas. Po kreipimosi į teismą, atsakovė UAB „Evagreta“ pasisavino/pavogė ieškovės transporto priemones, jomis naudojosi bei gavo iš to pajamas. 2019 m. vasario 14 d. ieškovė gavo iš transporto priemonių priežiūrą atliekančios UAB „CENTRAKO“ (įmonės kodas 134638797) pranešimą dėl transporto priemonės neteisėtos intervencijos į vietos nustatymo įrangą „Microlise“. Kadangi atsakovė UAB „Evagreta“ ir toliau naudojosi transporto priemonėmis, todėl ieškovė turi teisę reikalauti žalos atlyginimo, kuris proporcingas nuomos mokesčiui už transporto priemones. Dėl šios priežasties ieškovė pateikė atsakovei PVM sąskaitą - faktūrą ( - ) Nr. ( - ) už transporto priemonių nuomą, 3 169,04 Eur sumai. Atsakovei ir toliau negrąžinant transporto priemonių, ieškovė 2019 m. sausio 31 d. kreipėsi į teisėsaugos institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl sukčiavimo ir turto pasisavinimo, kuriame prašė pradėti transporto priemonių paiešką. Transporto priemonės policijos pareigūnų buvo sulaikytos ( - ) ir ( - ). Transporto priemonė (valstybinis Nr. ( - )), kuri buvo sulaikyta ( - ), jau yra grąžinta ieškovei ir pristatyta į Lietuvą. Už Transporto priemonės parvarymą iš ( - ), ieškovė patyrė 2 430,45 Eur dydžio nuostolius, pagal išrašytą ir atsakovei UAB „Evagreta“ pateiktą 2019 m. kovo 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) ir 13 310 Eur dėl pavogtos transporto priemonės (valstybinis Nr. ( - )) kompresoriaus M. T. II, pagal 2019 m. kovo 26 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ). Iš viso ieškovė patyrė 9 273,09 Eur teisinės pagalbos išlaidų. Nuomos sutarčių 12.5 punkte numatyta, kad atsakovė pažeidusi esmines sutarties sąlygas privalo atlyginti ieškovei visus jos patirtus nuostolius. Ieškovės reikalavimas pagal nuomos sutartį sudaro 27 813,54 Eur (2 800 Eur + 2 430,45 Eur + 13 310 Eur + 9 273,09 Eur). Be to, ieškovė 2019 m. kovo 18 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi pagal 2018 m. birželio 7 d. Puspriekabių nuomos sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) perėmė iš kreditorės UAB „Klovima“ (įmonės kodas ( - )) įsiskolinimą 1 267,62 Eur sumai, susidariusį dėl atsakovės UAB „Evagreta“ neapmokėtos 2019 m. kovo 1 d. PVM sąskaitos-faktūros Nr. ( - ) Nr. ( - ) ir įsiskolinimą 1 102,31 Eur sumai dėl neapmokėtos 2019 m. kovo 13 d. PVM sąskaitos- faktūros ( - ), kuri bendroje sumoje sudarė 2 369,93 Eur (1 267,62 Eur + 1 102,31 Eur). Taip pat ieškovė 2019 m. kovo 19 d. reikalavimo teisės perleidimo sutartimi perėmė iš UAB „Evagreta“ kreditorės UAB „Kamida Logistics“ įsiskolinimą 19 530,65 Eur sumai, susidariusį dėl neapmokėtų PVM sąskaitų faktūrų, pagal 2018 m. birželio 7 d. Bendradarbiavimo atliekant tarptautinius krovinių vežimus automobilių keliais sutartį Nr. ( - ). Ieškovės reikalavimų atsakovės UAB „Evagreta“ atžvilgiu bendra suma sudaro 49 714,12 Eur (27 813,54 Eur + 2 369,93 Eur + 19 530,65 Eur). Ieškovė dėl atsakovės ir jos vadovo S. V. neteisėtų veiksmų patyrė papildomas išlaidas, susijusias su puspriekabių tarptautine paieška 3 532,76 Eur (2 430,45 Eur + 1 102,31 Eur) ir kompresoriaus pasisavinimu 13 310 Eur.

14Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

15Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę (CK 6.1 straipsnis). Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200, 6.205 straipsnių nuostatas, pagal kurias šalys privalo vykdyti sutartis tinkamai ir sąžiningai. Kadangi atsakovė nevykdė numatytų įsipareigojimų ieškovei ir kreditoriams, kurių reikalavimo teises perėmė ieškovė, todėl ieškovės UAB „Kamida“ reikalavimas dėl 49 714,12 Eur skolos priteisimo iš atsakovės UAB „Evagreta“ tenkinamas (CK 6.38, 6.200, 6.205, 6.256 straipsniai).

16Ieškovė taip pat prašo priteisti 30 183,47 Eur sumą subsidiariai iš atsakovo UAB „Evagreta“ vadovo S. V., remdamasi tuo, kad jis, kaip įmonės vadovas, nesilaikė rūpestingo, apdairaus ir protingo vadovo elgesio standartų (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, ABĮ 19 straipsnio 8 dalis).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Bendrovė privalo veikti atsižvelgdama į visų suinteresuotų asmenų, įskaitant ir kreditorius, interesus. Bendrovės vadovas privalo šiuos interesus derinti ir siekti jų pusiausvyros. Dėl šios priežasties pripažįstama vadovo fiduciarinė pareiga ne tik akcininkų, bet ir bendrovės kreditorių atžvilgiu. Jeigu vadovui neatsirastų atsakomybės (arba atsirastų tik tiesiogiai įstatymų nustatytais atvejais), tai nebūtų realaus priverstinio mechanizmo užtikrinti fiduciarinių pareigų kreditoriams vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013).

18Sprendžiant dėl atsakovo S. V., kaip atsakovės UAB „Evagreta“ vadovo, atsakomybės už vadovaujamos bendrovės sutartinių prievolių netinkamą vykdymą, nustatyta, kad jis įmonės vadovu buvo nuo 2018 m. vasario 21 d. (įmonės įsteigimo), į ieškovės raginimus nereagavo, su ja ir kitais kreditoriais neatsiskaitė. Atsakovas S. V. turėjo atidžiai ir atsakingai įvertinti jo vadovaujamos bendrovės sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, vadovaudamas bendrovei, privalėjo dėti visas pastangas, kad sutartiniai įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku. Bylos duomenimis, atsakovas S. V. nereagavo į kreditorių raginimus atsiskaityti, vykdyti sutartimis prisiimtas pareigas. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo neužtikrinimas reiškia, kad atsakovas S. V., kaip bendrovės vadovas, akivaizdžiai netinkamai vykdė vadovo pareigas, pažeidė bendrovės kreditorių interesus, ir tai lėmė žalos ieškovei atsiradimą. Byloje nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad yra visos būtinos sąlygos taikyti atsakovui S. V., kaip UAB „Evagreta“ vadovui, civilinę atsakomybę (CK 6.246- 6.249 straipsniai). Kadangi bendrovės vadovo, kaip ir jos dalyvio, atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 6.245 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013), todėl ieškovės reikalavimas atsakovo S. V. atžvilgiu tenkinamas 30 183,47 Eur sumą iš atsakovo S. V. priteisiant subsidiariai. Tenkindamas šį reikalavimą teismas atsižvelgia į tai, kad su atsiliepimu į ieškinį atsakovas S. V. nepateikė įrodymų, kad UAB „Evagreta“ yra pajėgi viena sumokėti ieškovės reikalaujamas sumas.

19CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas numato, kad kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnis). Kadangi ieškovė UAB „Kamida“ ir atsakovė UAB „Evagreta“ yra privatūs juridiniai asmenys, todėl ieškovei iš atsakovės UAB „Evagreta“ priteistinos 6 procentų dydžio procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteistos sumos (49 714,12 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

20Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui turi būti priteisiamos visos pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai.

21Ieškovė teikdama ieškinį teismui sumokėjo 1 091 Eur žyminį mokestį, nors už ieškinio reikalavimus turėjo sumokėti 971 Eur žyminį mokestį ir 38 Eur žyminį mokestį už prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šios patirtos bylinėjimosi išlaidos laikomos pagrįstomis, atitinka realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus.

22Ieškovei už pareikštą ieškinį sumokėjus daugiau žyminio mokesčio nei kad numato įstatymai, ieškovei grąžintina dalis – 82 Eur – sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 5 dalis).

23Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro 6,16 Eur (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), todėl teismui patenkinus ieškinį visiškai, šios išlaidos priteistinos solidariai iš atsakovų valstybei (CPK 96 straipsnis).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 230 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti.

26Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamida“ (juridinio asmens kodas 300519806) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Evagreta“(juridinio asmens kodas 304771683) 49 714,12 Eur (keturiasdešimt devynis tūkstančius septynis šimtus keturiolika eurų, 12 centų) ir subsidiariai iš atsakovo S. V. (asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - )) 30 183,47 Eur (trisdešimt tūkstančių vieną šimtą aštuoniasdešimt tris eurus, 47 centus).

27Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamida“, juridinio asmens kodas 300519806, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Evagreta“, juridinio asmens kodas 304771683, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 49 714,12 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2019 m. kovo 29 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamida“ (juridinio asmens kodas 300519806) iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Evagreta“ (juridinio asmens kodas 304771683) ir S. V. (asmens kodas ( - ) gyvenančio adresu ( - )) po 504,50 Eur (penkis šimtus keturis eurus, 50 centų) žyminio mokesčio.

29Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Evagreta“ (juridinio asmens kodas 304771683) ir S. V. (asmens kodas ( - ) gyvenančio adresu ( - )) valstybės naudai po 3,08 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

30Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamida (juridinio asmens kodas 300519806, adresas Jovarų g. 2, Kaunas) 82 Eur (aštuoniasdešimt du eurus) žyminį mokestį.

31Atsakovai negali šio sprendimo apskųsti apeliacine ir kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos atsakovai turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Raimondas Buzelis,... 2. sekretoriaujant L. G.,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kamida“ atstovui... 4. nedalyvaujant atsakovui S. V. ir atsakovės UAB „Evagreta“ atstovui,... 5. parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovės... 6. ieškovė UAB „Kamida“ 2019 m. kovo 29 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. Ieškovė nurodė, kad su atsakove UAB „Evagreta“ ji 2018 m. birželio 7 d.... 8. Atsakovai UAB „Evagreta“ ir S. V. 2019 m. gegužės 28 d. pateikė teismui... 9. Atsakovai UAB „Evagreta“ ir S. V., žinodami apie parengiamąjį teismo... 10. Ieškovės prašymas priimti sprendimą už akių tenkinamas.... 11. Kauno apygardos teisme 2019 m. kovo 29 d. buvo gautas ieškovės UAB... 12. CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą už akių... 13. Atlikus byloje pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad ieškovė UAB... 14. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais, pagal... 15. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), kreditorius... 16. Ieškovė taip pat prašo priteisti 30 183,47 Eur sumą subsidiariai iš... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įmonės vadovas... 18. Sprendžiant dėl atsakovo S. V., kaip atsakovės UAB „Evagreta“ vadovo,... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 20. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas... 21. Ieškovė teikdama ieškinį teismui sumokėjo 1 091 Eur žyminį mokestį,... 22. Ieškovei už pareikštą ieškinį sumokėjus daugiau žyminio mokesčio nei... 23. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje sudaro... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 230 straipsnio 2... 25. ieškinį patenkinti.... 26. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamida“ (juridinio asmens... 27. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamida“, juridinio asmens... 28. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamida“ (juridinio asmens... 29. Priteisti iš atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Evagreta“... 30. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kamida (juridinio asmens... 31. Atsakovai negali šio sprendimo apskųsti apeliacine ir kasacine tvarka,... 32. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...