Byla e2-6613-545/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, pareikštą atsakovui J. J., -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, pareikštą atsakovui J. J., -

Nustatė

2ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą J. J. įsileisti ieškovo darbuotojus į patalpas, esančias adresu ( - ), Vilniuje, bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą, nurodyti, kad įpareigojimas turi būti įvykdytas per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos ir nustatyti teismo nuožiūra atsakovui baudą, jeigu jis per nustatytą terminą sprendimo neįvykdys ir priteisti 31 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškovas nurodo, kad tarp ieškovo (anksčiau – AB „Lietuvos dujos“) ir atsakovo buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo adresu ( - ), Vilnius. 2014-10-15 ieškovas sudarė Įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutartį, kuria trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perleido teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartimis, todėl nuo 2014-11-01 į atsakovui priklausančias patalpas, esančias ( - ), gamtines dujas tiekia trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, tačiau ieškovas vykdo gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus funkcijas, t. y. atsako už gamtinių dujų skirstymo sistemos valdymą, eksploatavimą, paskirsto dujų kiekio nustatymą, todėl vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas. Atsakovė nesudaro sąlygų ieškovo darbuotojams patekti į jai priklausančias patalpas ir atjungti gamtinių dujų tiekimą.

4Atsakovui siųsti procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, asmeniškai atsakovui. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartis dėl gamtinių dujų tiekimo adresu ( - ), Vilnius. 2014-10-15 ieškovas sudarė Įmonės dalies pirkimo – pardavimo sutartį, kuria trečiajam asmeniui UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ perleido teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų pirkimo – pardavimo sutartimis, todėl nuo 2014-11-01 į atsakovui priklausančias patalpas, esančias ( - ), Vilnius, gamtines dujas tiekia trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, tačiau ieškovas vykdo gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus funkcijas, t. y. atsako už gamtinių dujų skirstymo sistemos valdymą, eksploatavimą, paskirsto dujų kiekio nustatymą, todėl vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir netrukdyti skirstymo sistemos operatoriui vykdyti savo pareigas. Atsakovas nesudaro sąlygų ieškovo darbuotojams atjungti gamtinių dujų tiekimą.

8Atsakovas, pasirašydamas Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutartį, savanoriškai prisiėmė ne tik joje numatytas teises, bet ir pareigas. Kaip nurodo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.189 str. l d., teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai.

9Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248, patvirtintų Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės), 55 p. vartotojas privalo sudaryti sąlygas ir įsileisti skirstymo sistemos operatoriaus ir (ar) tiekimo įmonės darbuotojus ar kitus įgaliotus asmenis į savo valdas ar patalpas dujų kiekio matavimo priemonių tikrinimui. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013-03-22 įsakymu Nr. 1-54 patvirtinto Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašo 29.13 p. nurodoma, kad buitinis vartotojas privalo užtikrinti, kad skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojai ar kiti operatoriaus įgalioti asmenys, pateikę tarnybinius pažymėjimus, nuo 8 iki 21 valandos galėtų tikrinti dujotiekių ir jų įrenginių, matavimo priemonių techninę priežiūrą, keitimą, perkėlimą, matavimo priemonių rodmenų ir plombų tikrinimą bei tikrinti, ar buitinis vartotojas laiku ir teisingai pagal matavimo priemonės rodmenis deklaruoja suvartotų dujų kiekį. Ieškovo pateikti informaciniai aktai, patvirtina, aplinkybę, kad ieškovo darbuotojai nuo 2015-12-03 atsakovui priklausančiame bute, esančiame ( - ), Vilniuje, neturi galimybių atjungti gamtinių dujų tiekimą, nes atsakovas jų į patalpas neįsileidžia. Šios aplinkybės yra pagrindas konstatuoti, kad atsakovas (gamtinių dujų vartotojas) neužtikrindama ieškovo įgaliotiems darbuotojams galimybės kontroliuoti jos valdose esančių dujų apskaitos sistemos, atjungti gamtinių dujų tiekimą, pažeidžia sutartyje ir Taisyklėse nustatytus įsipareigojimus, nustatytus siekiant garantuoti tinkamą dujų apskaitą, ir atitinkamai ieškovo teisę taikyti galimas sankcijas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovo reikalavimas įpareigoti atsakovą įsileisti ieškovo darbuotojus į patalpas adresu ( - ), Vilniuje, bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 1.137 str., 6.2 str., 6.38 str.).

10CPK 273 str. 3 d. numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su piniginių lėšų perdavimu, gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Vadovaujantis nurodyta teisės norma bei atsižvelgiant į ieškovo prašymą, teismo nustatytam įpareigojimui įvykdyti atsakovui nustatytinas vieno mėnesio terminas nuo šio sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos. Atsakovui per teismo nustatytą terminą įpareigojimo neįvykdžius skirtina vienkartinė 100,00 Eur dydžio bauda (CPK 273 str. 3 d.).

11Ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.) – 31 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

12Valstybė patyrė 1,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). CPK 96 str. 6 d. numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo pakeitime Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2015-01-01) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu nepriteistinos valstybei iš atsakovo.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285-286 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Įpareigoti atsakovą J. J., a.k. ( - ) įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376 darbuotojus į atsakovui nuosavybės teise priklausančias patalpas ( - ), Vilnius, ir sudaryti sąlygas atjungti dujų tiekimą.

16Nustatyti atsakovui J. J., a.k. ( - ) vieno mėnesio nuo šio teismo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos terminą sprendimui už akių įvykdyti.

17Atsakovui J. J., a.k. ( - ) nustatytu terminu neįvykdžius sprendime už akių nurodyto įpareigojimo, skirti vienkartinę 100,00 Eur (vieno šimto eurų) dydžio piniginę baudą.

18Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376 iš atsakovo J. J., a.k. ( - ) 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

19Išaiškinti atsakovui, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo.

20Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

21Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio... 2. ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ kreipėsi į teismą,... 3. Ieškovas nurodo, kad tarp ieškovo (anksčiau – AB „Lietuvos dujos“) ir... 4. Atsakovui siųsti procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, asmeniškai... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovo ir atsakovo buvo... 8. Atsakovas, pasirašydamas Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutartį,... 9. Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-10 įsakymu Nr. 1-248,... 10. CPK 273 str. 3 d. numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su piniginių... 11. Ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.)... 12. Valstybė patyrė 1,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 13. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 285-286 str.,... 14. ieškinį tenkinti visiškai.... 15. Įpareigoti atsakovą J. J., a.k. ( - ) įleisti ieškovo AB „Energijos... 16. Nustatyti atsakovui J. J., a.k. ( - ) vieno mėnesio nuo šio teismo sprendimo... 17. Atsakovui J. J., a.k. ( - ) nustatytu terminu neįvykdžius sprendime už akių... 18. Priteisti ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“, į.k. 304151376... 19. Išaiškinti atsakovui, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 20. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 21. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo...