Byla A-442-145-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. K. prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. skundą atsakovui Sveikatos apsaugos ministerijai, dalyvaujant trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr.4-(10.10-22-1)-1798; 2) įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją nustatyta tvarka išnagrinėti pareiškėjo 2007 m. liepos 20 d. skundą Nr.5-1168 dėl valstybinio medicininio audito atlikimo ir priimti sprendimą; 3) įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją parengti ir patvirtinti valstybinio medicininio audito atlikimo normas. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad jis nesutinka su Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. spalio 9 d. sprendimu Nr.4-(10.10-22-1)-2184. Pareiškėjas taip pat prašė ištirti Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. balandžio 6 d. įsakymu patvirtintos Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės procedūros KSP-01 teisėtumą - dėl šio ištyrimo kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 13 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies. Teismas panaikino Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr.4-(10.10-22-1)-1798 ta apimtimi, kuria nuspręsta, kad 1995 metais teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos neturi įgaliojimų vertinti, bei įpareigojo Sveikatos apsaugos ministeriją iš esmės išnagrinėti pareiškėjo skundą ta apimtimi, kuria prašoma ištirti, ar valstybinis medicininis auditas buvo atliktas tinkamai. Kitus pareiškėjo suformuluotus reikalavimus bei prašymus teismas atmetė.

6Pareiškėjas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimo padavė apeliacinį skundą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. sausio 29 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 13 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Pareiškėjas padavė prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atlyginimo.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11III.

12Prašymas atmestinas.

13Šioje byloje apeliacinis procesas vyko pagal pareiškėjo apeliacinį skundą, kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė. Tokiu būdu byla apeliacinės instancijos teisme nebuvo išspręsta pareiškėjo naudai. Kadangi byla apeliacinės instancijos teisme nebuvo išspręsta pareiškėjo naudai, todėl jis neturi teisės į išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atlyginimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalis).

14Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

15Pareiškėjo G. K. prašymą dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, atlyginimo atmesti.

16Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai