Byla 2S-534-467/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Alma Urbanavičienė (pranešėja), kolegijos teisėjai

2Goda Ambrasaitė-Balynienė, Artūras Šumskas,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko UAB „Baltic export lumber“ ir įkeistų daiktų savininko UAB „Planned wood“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. vasario 11 d. nutarties, kuria nutarta išieškoti skolą pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB DnB NORD banko pakartotinį prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuotieji asmenys – skolininkas UAB „Baltic export lumber“, įkeistų daiktų savininkas UAB „Planned wood“.

4Kolegija

Nustatė

5Pagal hipotekos lakštą Nr.( - ), įregistruotą 2004-11-29 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje ir vėlesnius pakeitimus, užtikrinant UAB „Baltic export lumber“ iki 2006-08-31 suteiktos paskolos grąžinimą, buvo įkeisti kreditoriui AB „NORD/LB Lietuva“ (dabar - AB DnB NORD bankas) nekilnojamieji daiktai – 19,56 kv.m bendro ploto vandens siurblinė (unikalus Nr. ( - )), 669,14 kv.m bendro ploto garažas (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), nuosavybės teise priklausantys UAB „Planned wood“, sandorio sudarymo metu šalių įvertinti 66000 Lt.

6Pagal hipotekos lakštą Nr. ( - ), įregistruotą 2005-05-03 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje ir vėlesnį pakeitimą, UAB „Baltic export lumber“, užtikrindama iki 2006-08-31 suteiktos paskolos grąžinimą, įkeitė AB „NORD/LB Lietuva“ (dabar - AB DnB NORD bankas) nekilnojamuosius daiktus – 2,000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), 231,35 kv.m bendro ploto kontrolės postą (unikalus Nr. ( - )), 475,53 kv.m bendro ploto sandėlį (unikalus Nr. ( - )), 56,90 kv.m bendro ploto šienavimo bokštą (unikalus Nr. ( - )), 56,83 kv.m bendro ploto šienavimo bokštą (unikalus Nr. ( - )), 1111,14 kv.m bendro ploto sandėlį (unikalus Nr. ( - )), 1335,24 kv.m bendro ploto medienos apdirbimo dirbtuves (unikalus Nr. ( - )), 75,32 kv.m ploto svarstykles (unikalus Nr. ( - )), 147 kv.m bendro ploto stoginę (unikalus Nr. ( - )), 69 kv.m bendro ploto stoginę (unikalus Nr. ( - )), 245 kv.m bendro ploto stoginę (unikalus Nr. ( - )), 51 kv.m bendro ploto stoginę (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (kiemo aikštelę) (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Baltic export lumber“, sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertintus 449000 Lt.

7Pagal hipotekos lakštą Nr. ( - ), įregistruotą 2004-10-13 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje ir vėlesnius pakeitimus, užtikrinant UAB „Baltic export lumber“ iki 2006-08-31 suteiktos paskolos grąžinimą, buvo įkeisti AB „NORD/LB Lietuva“ (dabar - AB DnB NORD bankas) nekilnojamieji daiktai – 56722/94191 dalys žemės sklypo, turinčio 5,6722 ha bendro ploto iš 9,4191 ha (unikalus Nr. ( - )), 1101,58 kv.m bendro ploto administracinis pastatas (unikalus Nr. ( - )), 6290/10000 dalys gamybinio komplekso ir 1447/10000 dalys gamybinio komplekso, turinčio 17475,97 kv.m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), esantys ( - ), nuosavybės teise priklausantys UAB „Planned wood“, sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertinti 711000 Lt.

8Pagal hipotekos lakštą Nr. ( - ), įregistruotą 2005-08-02 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje ir vėlesnį pakeitimą, UAB „Baltic export lumber“, užtikrindama iki 2006-08-31 suteiktos paskolos grąžinimą, įkeitė AB „NORD/LB Lietuva“ (dabar - AB DnB NORD bankas) nekilnojamuosius daiktus – 30089/94191 dalis žemės sklypo, turinčio 9,4191 ha bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), 249/10000 dalis gamybinio komplekso, turinčio 17475,97 kv.m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Baltic export lumber“, sandorio sudarymo metu šalių susitarimu įvertintus 82739 Lt.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2008-06-27 nutartimi minėti įkeisti daiktai buvo areštuoti. Nutartis UAB „Planned wood“ ir UAB „Baltic export lumber“ pasirašytinai įteikta 2008-07-02. Turto arešto registre 2008-06-30 minėtiems daiktams įregistruotas areštas.

10Pareiškėjas (kreditorius) AB DnB NORD bankas 2009-02-10 pakartotiniame prašyme dėl priverstinio skolos išieškojimo nurodė, kad hipoteka užtikrinta prievolė iki šiol neįvykdyta, todėl prašė išieškoti skolą, kurią sudaro ( - ) negrąžinta paskola, ( - ) nesumokėtos palūkanos, ( - ) delspinigiai, iš viso ( - ) EUR bei ( - ) Lt žyminio mokesčio ir ( - ) procentų sutartinių palūkanų nuo ( - ) negrąžintos kredito sumos, nuo šio pareiškimo pateikimo dienos iki visiško skolos išieškojimo, ir parduoti iš varžytynių įkeistą ir UAB „Baltic export lumber“ priklausantį turtą.

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2009 m. vasario 11 d. nutartimi nutarė išieškoti skolą: ( - ) negrąžintos paskolos, ( - ) nesumokėtų palūkanų, ( - ) nesumokėtų delspinigių, iš viso: ( - ) bei ( - ) žyminio mokesčio išlaidų ir ( - ) procentų sutartinių palūkanų, skaičiuojant palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško skolos išieškojimo dienos, nukreipiant išieškojimą į įkeistus nekilnojamuosius daiktus; priverstinai parduoti iš varžytynių nekilnojamuosius daiktus – 19,56 kv.m bendro ploto vandens siurblinę (unikalus ( - )), 669,14 kv.m bendro ploto garažą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Planned wood“; 2,000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), 231,35 kv.m bendro ploto kontrolės postą (unikalus Nr. ( - )), 475,53 kv.m bendro ploto sandėlį (unikalus Nr. ( - )), 56,90 kv.m bendro ploto šienavimo bokštą (unikalus Nr. ( - )), 56,83 kv.m bendro ploto šienavimo bokštą (unikalus Nr. ( - )), 1111,14 kv.m bendro ploto sandėlį (unikalus Nr. ( - )), 1335,24 kv.m bendro ploto medienos apdirbimo dirbtuves (unikalus Nr. ( - )), 75,32 kv.m ploto svarstykles (unikalus Nr. ( - )), 147 kv.m bendro ploto stoginę (unikalus Nr. ( - )), 69 kv.m bendro ploto stoginę (unikalus Nr. ( - )), 245 kv.m bendro ploto stoginę (unikalus Nr. ( - )), 51 kv.m bendro ploto stoginę (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (kiemo aikštelę), unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Baltic export lumber“; 56722/94191 dalis žemės sklypo, turinčio 5,6722 ha bendro ploto iš 9,4191 ha (unikalus Nr. ( - )), 1101,58 kv.m bendro ploto administracinis pastatą (unikalus Nr. ( - )), 6290/10000 dalis gamybinio komplekso ir 1447/10000 dalis gamybinio komplekso, turinčio 17475,97 kv.m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Planned wood“; 30089/94191 dalis žemės sklypo, turinčio 9,4191 ha bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), 249/10000 dalis gamybinio komplekso, turinčio 17475,97 kv.m bendro ploto (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ), nuosavybės teise priklausančius UAB „Baltic export lumber“.

12Atskiruoju skundu skolininkas UAB „Baltic export lumber“ ir įkeistų daiktų savininkas UAB „Planned wood“ prašo nutartį panaikinti. Nurodo, jog iki skolos pasibaigimo termino jie kreipėsi į kreditorių, informuodami jį, kad, jei kreditorius sutiks, įkeistas turtas bus parduotas tretiesiems asmenims ir iš gautos sumos kreditoriui bus grąžinama skola. Kreditorius buvo informuotas, jog įkeisto turto savininkai ir pirkėjas yra susitarę dėl turto pirkimo-pardavimo, tačiau net trys pirkėjai nemotyvuotai atsisakė pirkti šį turtą. Apeliantų nuomone, kreditorius sąmoningai ir aktyviai veikia prieš skolininko ir turto savininko interesus, trukdo jiems parduoti turtą rinkos kaina ir padengti kreditorinius įsipareigojimus. Tokie kreditoriaus veiksmai yra neteisėti ir nesąžiningi.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB DnB NORD bankas prašo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad bankas neatsako ir negali atsakyti už tai, jog skolininkas nepasiekė susitarimo su potencialiais įkeisto turto pirkėjais (CK 6.163 str. 2 d.). Aplinkybė, kad įkeisto turto savininkui nepavyko parduoti įkeisto turto, neatima teisės iš banko realizuoti hipotekos kreditoriaus teises ir kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo. Skolininkui yra galimybė pasiūlyti savo turto pirkėją ir vykdymo procese (CPK 704 str.).

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad atskirasis skundas nesudaro pagrindo apskųstajai teismo nutarčiai panaikinti arba pakeisti.

16CK 4.192 straipsnio 1 dalis suteikia teisę hipotekos kreditoriui kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Tokiu atveju pagal CK 4.174 straipsnio 1 dalį hipoteka užtikrinamas ne tik pagrindinio reikalavimo įvykdymas, bet ir iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Nagrinėjamu atveju skolininkui UAB „Baltic export lumber“ per nustatytą terminą neįvykdžius hipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo, kreditorius AB DnB NORD bankas jam įstatymo suteikta teise pasinaudojo ir CPK 558 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kreipėsi į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2008-06-27 priėmė nutartį areštuoti įkeistą turtą bei įspėti skolininką bei įkeisto turto savininką apie būsimą turto pardavimą iš varžytynių. Ši nutartis yra įsiteisėjusi ir galiojanti. Skundžiama 2009-02-11 nutartimi tas pats hipotekos skyrius nutarė išieškoti skolą, priverstinai parduodant turtą iš varžytynių. Apeliantai, nesutikdami su pastarąja nutartimi, atskirajame skunde tvirtina, kad kreditorius trukdė apeliantams parduoti įkeistą turtą rinkos kaina ir tokiu būdu padengti skolinius įsipareigojimus, t.y. kad kreditorius elgėsi nesąžiningai. Teisėjų kolegija tokius apeliantų argumentus atmeta kaip nepagrįstus, nes nurodytiems teiginiams pagrįsti nėra pateikta jokių įrodymų. Kreditorius (bankas) negali atsakyti už tai, kad skolininkas, nors ir ketina, bet neparduoda turto rinkos kaina arba nesugeba kitokiu būdu padengti skolinių įsipareigojimų (CK 6.163 str. 2 d.). Be to apeliantai pripažįsta, jog kreditorius įkeisto turto pardavimui ir kredito grąžinimui iš parduoto turto vertės neprieštaravo, tik pareikalavo iš anksto pranešti jam apie būsimą pirkėją, tačiau patys apeliantai nepasiekė susitarimo su potencialiais įkeisto turto pirkėjais, kurie nemotyvuotai atsisakė pirkti įkeistą turtą. Teisėjų kolegija pažymi, kad aplinkybė, jog įkeisto turto savininkui nepavyko parduoti įkeisto turto, neatima iš kreditoriaus teisės realizuoti savo kaip hipotekos kreditoriaus teises ir kreiptis dėl priverstinio skolos išieškojimo. Juo labiau, kad skolininkui yra galimybė pasiūlyti savo turto pirkėją ir vykdymo procese (CPK 704 str.).

17Kiti apeliantų atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamu klausimu ir taip pat nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

18Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją nėra pagrindo (CPK 320 str.).

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2009 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai