Byla e2-179-440/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Arisanda“ ieškinį atsakovams V. J., A. P. ir S. V. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB) „Arisanda“ (toliau – ir ieškovė) kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovų V. J., A. P. ir S. V. 204 157,33 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. birželio 13 d. nutartimi iškėlė BUAB „Arisanda“ bankroto byla, 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Be to, ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, taip pat pinigines lėšas ir turtines teises ne didesnei kaip ieškinio reikalavimų sumai.

83.

9Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovės prašymą tenkino ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovų V. J., A. P. ir S. V. atžvilgiu.

104.

11Ieškovės BUAB „Arisanda“ administratorius 2019 m. rugpjūčio 30 d. pareiškė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Ieškovė prašo patvirtinti bylos šalių 2019 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą. Pareiškė prašymą bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

125.

13Atsakovas S. V. 2019 m. rugsėjo 2 d., taip pat pareiškė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo. Atsakovas nurodė, kad bylos šalys sudarė 2019 m. rugpjūčio 29 d. Taikos sutartį, kuria šalys susitarė bylą baigti taikiai. Prašo taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarką ir civilinę bylą nutraukti.

146.

15Atsakovas A. P. 2019 m. rugsėjo 4 d. pareiškė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Atsakovas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas priėmė 2018 m. sausio 9 d. nutartį, kuria ieškovės ieškinio reikalavimui užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovų atžvilgiu. Kadangi šalys sudarė 2019 m. rugpjūčio 29 d. taikos sutartį, kuria sutarė bylą baigti taikiai, todėl prašo patvirtinti minėtą taikos sutartį rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti.

16Prašymai tenkintini.

177.

18Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau –CK) 6.983 straipsnio 1 dalis).Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi res judicata (galutinio teismo sprendimo) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 straipsnio 1, 2 dalys ).

198.

20Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ( toliau –CPK ) 42 straipsnio 1 dalyje. CPK 140 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šalys šią teisę gali įgyvendinti bet kurioje proceso stadijoje. Prieš tvirtindamas taikos sutartį teismas išaiškina šalims šių procesinių veiksmų pasekmes, o tvirtindamas taikos sutartį, priima nutartį, kuria nutraukia bylą (CPK 140 straipsnio 3 dalis, CPK 293 straipsnio 5 punktas, CPK 294 straipsnis). Pagal CPK 42 straipsnio 2 dalį teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jei tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui.

219.

22Iš teismui pateiktos tvirtinti Taikos sutarties turinio matyti, kad bylos šalys išsprendė ginčą, kuris nagrinėjamas Šiaulių apygardos teisme, civilinėje byloje Nr. e2-179-440/2019, pagal ieškovės BUAB „Arisanda“ ieškinį atsakovams V. J., A. P. ir S. V. dėl žalos atlyginimo. Šalių valia sudaryti taikos sutartį išreikšta raštu sudarytoje 2019m. rugpjūčio 29 d. taikos sutartyje, pasirašytoje ieškovės BUAB „Arisanda“ bankroto administratoriaus R. P. ir atsakovų V. J., A. P. ir S. V.. Teismui pateiktos taikos sutarties turinys, sudarymo aplinkybės nesuponuoja išvados, kad ją sudariusių asmenų valia būtų išreikšta ydingai. CPK 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų aplinkybių, dėl kurių negalima būtų tvirtinti taikos sutarties, nenustatyta. Be to šalys nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo sąlygos šalims yra žinomos.

2310.

24Atsižvelgiant į tai, kad teisme gauta šalių sudaryta taikos sutartis, kuria šalys gera valia susitarė dėl kilusio ginčo, o įvertinus pateiktos tvirtinti taikos sutarties nuostatas, teismui nėra pagrindo spręsti, kad pateikta taikos sutartis prieštarauja įstatymui ar pažeidžia kitų asmenų teises bei įstatymo saugomus interesus. Šalys nurodė, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės, todėl šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina (CK 6.983-6.986 straipsniai, CPK 140 straipsnio 3 dalis, 293 straipsnio 5 punktas, 294 straipsnio 2 dalis).

2511.

26Išaiškintina, kad patvirtinus taikos sutartį ir civilinę bylą nutrauktus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

2712.

28Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi.

2913.

30Bylos duomenimis 2018 m. sausio 9 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Arisanda“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovų V. J. , A. P. ir S. V. atžvilgiu ir nutarta areštuoti konkrečiam iš šių atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 204 157,33 Eur (dviejų šimtų keturių tūkstančių vieno šimto penkiasdešimt septynių eurų 33 ct) sumai, o jo esant nepakankamai ieškovės reikalavimams patenkinti – areštuoti pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui gauti darbo užmokestį ir jam prilygintas pajamas, disponuoti gaunamu darbo užmokesčiu, neviršijant Vyriausybės nustatytos vienos minimalios mėnesinės algos (MMA). Areštuojant atsakovams priklausantį nekilnojamąjį turtą, uždrausta atsakovams nekilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant atsakovams teisę nekilnojamuosius daiktus valdyti ir naudotis jais.

3114.

32Byloje gautas atsakovo A. P. prašymas panaikinti jo atžvilgiu Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, tenkintinas. Atsižvelgiant į taikos sutarties sąlygas panaikintinos laikinosios apsaugos priemonės V. J. atžvilgiu.

3315.

34Atsakovo S. V. atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos tik po to, kai atsakovas S. V. visiškai įvykdys prisiimtus įsipareigojimus pagal taikos sutartį ir pateiks teismui tai patvirtinančius įrodymus. ( CPK 150 straipsnis).

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsniu, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

36Tenkinti prašymus.

37Patvirtinti BUAB „Arisanda“ (j. a. k. 180292254) atstovaujamos bankroto administratoriaus R. P. (toliau – ieškovė) ir atsakovų S. V. (asmens kodas ( - )), A. P. (asmens kodas ( - )), V. J. (asmens kodas ( - )), 2019 m. rugpjūčio 29 d. sudarytą taikos sutartį nurodytomis sąlygomis:

381.

39Ieškovė atsisako patikslinto ieškinio reikalavimo dėl žalos ( skolos) ir palūkanų priteisimo iš solidarių atsakovų A. P. ir V. J..

402.

41Atsakovas S. V. pripažįsta patikslintą ieškinį iš dalies ir sutinka sumokėti papildomai ieškovei 5 015 Eur (penkis tūkstančius penkiolika eurų) be palūkanų pagal neparduoto turto, kurį sudaro: ilgalaikis turtas – 1 200 Eur; žaliavos, atsargos – 382 Eur; nebaigta gamyba – 1 941 Eur; mažavertis inventorius – 161 Eur; grynųjų pinigų trūkumas – 1 331 Eur; vertę vykdant Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. ( - ) ir Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gegužės 2 d. protokolinę nutartį šioje civilinėje byloje per pusės metų laikotarpį nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos mokant kas mėnesį ieškovei po 835 Eur (aštuonis šimtus trisdešimt penkis eurus). Atsakovas S. V. pirmąją skolos įmoką sumoka ieškovei iki 2019 m. spalio 1 d. Atsakovas S. V. neatlikęs taikos sutarties antrame punkte nurodytų mokėjimų nustatytais terminais, įsipareigoja mokėti ieškovei 5 procentų metinių palūkanų nuo neapmokėtos sumos.

423.

43Teismo išlaidas, jei tokių būtų, įsipareigoja sumokėti atsakovai S. V., A. P., V. J..

444.

45Šalys susitarė, jog civilinėje byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės teismo naikinamos atskirais atsakovų A. P. ir V. J. prašymais, o atsakovui S. V. tik po to, kai atsakovas S. V. pilnai įvykdys prisiimtus įsipareigojimus pagal šią taikos sutartį ir pateiks teismui tą patvirtinančius įrodymus.

465.

47Šalys pareiškia, kad taikos sutarties sudarymo bei civilinių bylų nutraukimo pasekmės, numatytos CPK 140 straipsnio 3 dalyje, CPK 294 straipsnio 2 dalyje, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, šalims yra žinomos ir suprantamos, todėl prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį ir civilinę bylą Nr. e2-179-440/2019 nutraukti.

486.

49Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytina kaip vykdomasis dokumentas ir gali būti įvykdyta priverstinai (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

507.

51Ši sutartis sudaryta penkiais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, kiekvienai šaliai po vieną bei teismui.

52Civilinę bylą Nr. e2-179-440/2019 pagal ieškovės BUAB „Arisanda“ ieškinį atsakovams V. J., A. P. ir S. V. dėl žalos atlyginimo nutraukti.

53Išaiškinti, kad patvirtinus taikos sutartį ir civilinę bylą nutrauktus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

54Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, areštą atsakovų V. J. (asmens kodas ( - )) ir A. P. (asmens kodas ( - )) atžvilgiu.

55Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, areštą S. V. (asmens kodas ( - )) atžvilgiu palikti galioti iki šioje civilinėje byloje patvirtintos taikos sutarties įvykdymo.

56Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

57Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė (toliau – BUAB)... 6. 2.... 7. Be to, ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti... 8. 3.... 9. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. sausio 9 d. nutartimi ieškovės prašymą... 10. 4.... 11. Ieškovės BUAB „Arisanda“ administratorius 2019 m. rugpjūčio 30 d.... 12. 5.... 13. Atsakovas S. V. 2019 m. rugsėjo 2 d., taip pat pareiškė prašymą dėl... 14. 6.... 15. Atsakovas A. P. 2019 m. rugsėjo 4 d. pareiškė prašymą dėl laikinųjų... 16. Prašymai tenkintini.... 17. 7.... 18. Taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį... 19. 8.... 20. Šalių procesinė teisė užbaigti bylą taikos sutartimi įtvirtinta Lietuvos... 21. 9.... 22. Iš teismui pateiktos tvirtinti Taikos sutarties turinio matyti, kad bylos... 23. 10.... 24. Atsižvelgiant į tai, kad teisme gauta šalių sudaryta taikos sutartis, kuria... 25. 11.... 26. Išaiškintina, kad patvirtinus taikos sutartį ir civilinę bylą nutrauktus,... 27. 12.... 28. Laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų... 29. 13.... 30. Bylos duomenimis 2018 m. sausio 9 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi... 31. 14.... 32. Byloje gautas atsakovo A. P. prašymas panaikinti jo atžvilgiu Šiaulių... 33. 15.... 34. Atsakovo S. V. atžvilgiu laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos tik po... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2... 36. Tenkinti prašymus.... 37. Patvirtinti BUAB „Arisanda“ (j. a. k. 180292254) atstovaujamos bankroto... 38. 1.... 39. Ieškovė atsisako patikslinto ieškinio reikalavimo dėl žalos ( skolos) ir... 40. 2.... 41. Atsakovas S. V. pripažįsta patikslintą ieškinį iš dalies ir sutinka... 42. 3.... 43. Teismo išlaidas, jei tokių būtų, įsipareigoja sumokėti atsakovai S. V.,... 44. 4.... 45. Šalys susitarė, jog civilinėje byloje taikytos laikinosios apsaugos... 46. 5.... 47. Šalys pareiškia, kad taikos sutarties sudarymo bei civilinių bylų... 48. 6.... 49. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis yra vykdytina kaip... 50. 7.... 51. Ši sutartis sudaryta penkiais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę... 52. Civilinę bylą Nr. e2-179-440/2019 pagal ieškovės BUAB „Arisanda“... 53. Išaiškinti, kad patvirtinus taikos sutartį ir civilinę bylą nutrauktus,... 54. Nutarčiai įsiteisėjus panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 9... 55. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. sausio 9 d. nutartimi taikytas laikinąsias... 56. Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam... 57. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....