Byla 2-70-674/2011

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Petkevičienė sekretoriaujant Gitanai Liogailienei, ieškovei J. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. P. ieškinį atsakovui UAB „Jūsų sklypas“ dėl avanso grąžinimo, baudos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 3000,00 Lt avansą, 3000,00 Lt baudą, 32,05 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 680,97 Lt bylinėjimosi išlaidų (500,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų ir 180,97 Lt žyminio mokesčio).

3Ieškovė paaiškino, kad 2010-01-29 tarp jos ir atsakovo buvo sudaryta rašytinė preliminarioji sutartis, pagal kurią šalys sutarė ateityje dėl pagrindinės žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo. Šalys susitarė, kad ieškovė pirks, o atsakovas parduos minėtą žemės sklypą už 30000,00 Lt iki 2010-08-31. Preliminariosios sutarties sudarymo metu ieškovė atsakovui sumokėjo 3000,00 Lt avansą, o atsakovas įsipareigojo, jeigu neparduos žemės sklypo iki 2010-08-31 ieškovei grąžins dvigubą avanso sumą. Atsakovas, pažeidė preliminariąją sutartį,sklypo nepardavė. Atsakovas sklypo negalėjo parduoti, nes sklypas buvo ne tik vieno jo vardu, o sklypai nebuvo padalinti. Žadėdamas parduoti sklypą atsakovas žinojo, kad negalės įvykdyti savo pažadų. Daug kartų bandė geruoju tartis su atsakovu, tačiau atsakovas vis rasdavo priežasčių pinigams negrąžinti. Ir po praėjusio teismo posėdžio jis norėjo nesumokėti pinigų , o kad tik būtų pasirašyta , kad sumokėti pinigai. Elgėsi nesąžiningai. Todėl prašo priteisti 6000,00 Lt.- sumokėtą dvigubo dydžio avansą.Taip pat prašo priteisti 5 proc. Dydžio metines palūkanas už termino įvykdyti prievolę praleidimą -32,05 Lt., bylinėjimosi išlaidas 680,97 lt. ir 5 proc.metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie civilinės bylos iškėlimą teisme ir teismo posėdį informuotas tinkamai. Pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes ieškovė pati atsisakė pirkti žemės sklypą.

5Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas. Iš avanso sutarties Nr. 2010/01 29 (b.l. 6) matyti, kad 2010-01-29 ieškovė su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pirkti žemės sklypą, esantį ( - ), už 30000 Lt, sutartyje nustatyta, kad ieškovė atsakovui moka 3000 Lt avansą, be to, jei atsakovas iki 2010-08-31 atsisakys parduoti minėtą žemės sklypą ieškovei, privalės grąžinti dvigubą avanso sumą.

6CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas (CK 6.163 str. 1 d.). Ši įstatymo nuostata reiškia, kad jeigu derybų metu šalys vis dėlto nepasiekia susitarimo ar vienai šaliai nepriimtinos kitos šalies siūlomos sąlygos, negalima versti šalies tęsti derybas, jeigu ši nenori derėtis, ar taikyti jai atsakomybę už tai, kad sutartis nebuvo sudaryta. Tačiau šalies teisė pradėti derybas ir jas nutraukti nėra absoliuti – šią teisę šalis gali įgyvendinti nepažeisdama sąžiningumo principo. Taigi, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006-11-06 nutarimas Nr. 3K-P-382/2006).

7Tuo pačiu nutarimu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pasisakė, kad avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma.

8Šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, gali jos įvykdymui užtikrinti pasinaudoti ir kitais prievolių užtikrinimo būdais, tarp jų – netesybomis. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi, sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007-10-12 nutartis Nr. 3K-7-304/2007).

9Nagrinėjamoje byloje šalys sudarydamos preliminariąją sutartį konkrečiai nusistatė savo teises ir pareigas. Sutartimi nustatyta, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis turi būti sudaryta iki 2010-08-31. Iki šio termino atsakovas žemės sklypo nepardavė, nepateikė duomenų, kad sutarties neįvykdė ne dėl jo kaltės, todėl laikoma, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė sudaryti žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, todėl jis privalo grąžinti ieškovei avansą, sumokėti sutartyje numatytas netesybas – 3000,00 lt.baudą bei palūkanas.

10LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Iš atsakovo priteistinos ir ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos bei teismo turėtos pašto išlaidos (LR CPK 88 str.).

12Vadovaujantis LR CPK 259, 260, 268, 270 str. teismas,

Nutarė

13Ieškinį patenkinti. Iš atsakovo UAB „Jūsų sklypas“, buveinė adresas Raseiniai, Vytauto Didžiojo g. 23A-3, į. k. 300075664, a.s. Nr. ( - ), AB Ūkio bankas, banko kodas 70113, priteisti ieškovės J. P., a.k. ( - ) gyv. ( - ) naudai 3000,00 Lt (tris tūkstančius litų 00 ct) sumokėtą avansą, 3000,00 Lt (tris tūkstančius litų 00 ct) baudą, 32,05 Lt (trisdešimt du litus 05 ct) palūkanų, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2010-10-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 680,97 Lt (šešis šimtus aštuoniasdešimt litų 97 ct) žyminio mokesčio.

14Priteisti iš atsakovo UAB „Jūsų sklypas“19,04Lt teismo išlaidų į valstybės biudžetą, įmokant jas į Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), AB banke „Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai