Byla 2A-594-212/2013
Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Romualdo Januškos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. civilinėje byloje Nr. 2-746-488/2013 pagal ieškovo M. V. K. ieškinį atsakovui Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos vienašališką nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutarties Nr. SA5-36-05 nutraukimą, priimtą 2012-11-13 Nr. SA5-296-12 ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu ieškinį tenkino, pripažino negaliojančiu ir panaikino 2012-11-13 Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos vienašališką 2005-06-28 Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutarties Nr. SA5-36-05 nutraukimą Nr. SA5-296-12 ir priteisė iš atsakovės ieškovui 500 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovė 2005-04-28 buvo sudaryta Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartis. 2012-09-12 raštu Nr.(1.5) - SR1-3085 atsakovė ieškovo prašė pasiaiškinti dėl nustatytų neatitikimų pateiktose ataskaitose už 2012 m. birželio mėnesį, taisytose keturis kartus. Ieškovas 2012-09-17 paaiškinime nurodė, kad klaidas pripažįsta, jas padarė skubėdamas, norėdamas ataskaitas pateikti laiku. 2012-10-15 raštu Nr.(1.5)- SR1-3536 atsakovė ieškovo prašė pasiaiškinti dėl neatitikimų, nustatytų pateiktoje ataskaitoje už 2012m. rugsėjo mėnesį. Ieškovas 2012-10-24 paaiškinime nurodė, kad nesutinka su atsakovės nurodytais ataskaitos trūkumais ir dėl jų nesiaiškino. 2012-10-29 raštu Nr. (1.5)-SR1-3699 atsakovė ieškovą įspėjo, kad Sutartis bus vienašališkai nutraukta Sutarties 5.3 punkte numatytomis sąlygomis. Į 2012-11-06 įspėjimą prašymu ieškovas nurodė, kad nutraukti sutartį nesutinka ir prašo atsakovės informuoti, kokių konkrečiu pagrindu ji ketina nutraukti Sutartį, bei informuoti apie jo veiklos tyrimo atlikimą. 2012-11-12 raštu atsakovė ieškovą įspėjo apie galimą vienašališką Sutarties nutraukimą Sutarties 2.2.5 punkto pagrindu ir Sutarties 5.3 punkte numatytomis sąlygomis ir kartu pateikė 2012-11-13 vienašališką Sutarties nutraukimą Nr. SA-296-12, kuriame nurodė, kad sutartis nutraukiama nuo 2012-11-13, sutarties nutraukimo pagrindas jame nebuvo nurodytas.

7Atsakovė įspėjime dėl Sutarties nutraukimo 2.2.5 punkto pagrindu pateikė Sutarties nutraukimo motyvus ir nenurodė, kad Sutartis yra nutraukta kitais pagrindais, konstatuodama, kad Sutartį nutraukė dėl to, kad ieškovas netinkamai vykdė savo pareigą teikti tarnybai statistines ataskaitas apie teikiamą antrinę teisinę pagalbą, vesti darbo laiko apskaitą, nurodyti savo atstovavimą bylose. Todėl, nustačius tikrąją atsakovės valią Sutartį nutraukti Sutarties 2.2.5. pagrindu, konkretaus Sutarties nutraukimo pagrindo nenurodydama ją nutraukiant teismas laikė formaliu pažeidimu, taip pat laikė, kad Sutartis buvo nutraukta 2.2.5 punkto pagrindu. Sutarties 2.2 punkte nurodytos advokato pareigos, kurių nevykdant kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš tai įspėjus kitą šalį. Sutartyje yra numatyta keturiolika tokių atvejų, tačiau nėra nurodyta, ar sutarties nutraukimui pakanka vienos iš šiame punkte nurodytų advokato pareigų neatlikimo. Todėl teismas sprendė, kad Sutartyje numatyti galimi jos vienašališko nutraukimo atvejai turi būti analizuojami vertinamuoju aspektu, vertinant, ar atsakovės nurodytas Sutarties pažeidimas yra esminis ir ar jis buvo pakankamas Sutarčiai nutraukti. Pagrindinė ieškovo pareiga buvo nuolatinės antrinės teisinės pagalbos teikimas - toks yra pačios sutarties dalykas. Abi šalys patvirtino, kad jokių priekaištų dėl tiesioginės ieškovo veiklos - teisinės pagalbos teikimo, nėra. Sutarties esme laikė kokybišką ir kvalifikuotą teisinių paslaugų teikimą. Byloje nėra jokių įrodymų, kad šią pareigą ieškovas būtų pažeidęs. Tikslių advokato ataskaitų teikimas laiku buvo tik teisingo ir savalaikio apmokėjimo advokatui už darbą sąlyga. Jis sąlygojo tarnybos sėkmingą darbo organizavimą, tolygų darbo krūvių tarp advokatų paskirstymą ir teisingą apmokėjimą už advokato darbą. Ieškovas pripažino, kad ataskaitose netikslumų pasitaikydavo, tačiau juos nurodžius, jie buvo taisomi. 2012 m. rugsėjo mėn. ataskaitų ieškovas neištaisė, nes su pastabomis nesutiko. Atsakovės pateiktą 2012-12-18 komisijos išvadą ir ją pagrindžiančius dokumentus, bei kitus vidinio administravimo aktus, priimtus jau po Sutarties nutraukimo, teismas nelaikė tinkamais atsakovės atsikirtimų įrodymais dėl sutarties nutraukimo, nes jie buvo surašyti ir dokumentai ištirti jau nutraukus Sutartį su ieškovu. Atsakovė savo atsikirtimus pagrindžiančiais įrodymais neįrodė prievolės nevykdymo tyčios ar didelio neatsargumo, bei pagrindo, kad atsakovė ateityje negali tikėtis, kad sutartis ateityje bus tinkamai vykdoma ir tai, kad Sutarties nevykdymas jai sukėlė sunkias pasekmes. Priešingai, ieškovo atstovė konstatavo, kad ataskaitos buvo tikrinamos ir jokių nepagrįstų išmokėjimų ieškovui už darbą nebuvo padaryta. Tarnybos darbą tikrinantis auditas jokių finansinių pažeidimų nenustatė. Todėl teismas konstatavo, kad paties ieškovo pripažintas Sutarties pažeidimas nėra esminis. Atsakovė jokių pretenzijų ieškovui dėl jo atliekamo darbo - advokato funkcijų vykdymo, nereiškė. Tai nėra nurodyta atsakovės pateiktame atsiliepime, to nenurodė ir teismo posėdyje dalyvavusios atsakovės atstovės. Ieškovas tarnyboje dirba septynerius metus. Jis turi didelę advokato darbo patirtį. Tik per paskutinį pusmetį tarp šalių ėmė kilti problemos dėl ataskaitų pildymo. Iki tol problemos būdavo išsprendžiamos, apie neatitikimus ataskaitose nurodant žodžiu.

8Nors atsakovė nurodė, kad tarnyboje vykdavo ataskaitų pildymo aptarimai, tačiau mokymų dėl ataskaitų pildymo nebuvo. Liudytojas R. K. patvirtino, kad ir jam ataskaitas pildyti sudėtinga, nes prieš metus buvo įdiegta nauja ataskaitų pildymo sistema ir todėl tenka kreiptis pagalbos į tarnybos darbuotojas. Sunkumus sudaro gendanti technika. Ataskaitas jis pildo vadovaudamasis tais pačiais principais kaip ieškovas. Ieškovas nepadarė esminio Sutarties pažeidimo, nes ataskaitos yra tikrinamos ir jos buvo ištaisytos. Ieškovas paaiškino klaidų ataskaitose padarymo priežastis. Atsakovė pripažino, kad padaryti netikslumai jokių materialinių privilegijų ieškovui nebūtų nesuteikę – apmokėjimas už darbą jam nebūtų padidėjęs, nes advokato procesinio, pagalbinio ir kelionės laiko įkainiai yra vienodi. Valstybei jokia žala nepadaryta. Neteisingas advokato laiko pobūdžio nurodymas ataskaitose galėtų jam suteikti tik privilegiją dirbti mažesniu nei kiti advokatai darbo krūviu. Tai nurodė atsakovės atstovė J. T.. Teismas konstatavo, kad pagal Sutartį už tinkamų sąlygų advokatui sudarymą ir tolygaus krūvio paskirstymą tarp tarnybos advokatų yra atsakinga Tarnyba, kuri vidinio administravimo aktais gali užkirsti sąlygas bet kokiam piktnaudžiavimui. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kolegijos posėdžio protokolą teismas vertintino kaip rekomendacinio pobūdžio dokumentą, todėl jame nurodyti advokatų krūvio dydžiai nevertintini, kaip privalomi, nes skirstant bylas advokatams yra būtina atsižvelgti į bylos sudėtingumą ir galimą joje proceso trukmę. Todėl teismas konstatavo, kad ieškovo Sutarties pažeidimas yra sąlygotas nepakankamo ataskaitų pateikimo tvarkos ir jų pildymo sureguliavimo vidinio administravimo tvarka, LR Teisingumo ministro Įsakymo Nr. 1R-478 patvirtintų Advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, rinkimo, kaupimo ir pateikimo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboms tvarkos aprašo pagrindu nepriėmus detalesnių vidinio administravimo aktų, nepakankamos konsultacijos dėl ataskaitų pildymo suteikimo ieškovui. Sutarties 3.2.2. punkte yra numatyta teisė Tarnybai tikrinti pateiktų atskaitų apie suteiktą teisinę pagalbą duomenų teisingumą ir darbo laiko apskaitą. Tai turėtų būti ne tik advokato kontrolės, bet ir kartu geranoriškos pagalbos jam sąlyga.

9Sutarties 6.1 punkte nurodyta, kad ginčus dėl sutarties vykdymo šalys sprendžia derybų keliu ir, tik nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Iš teismui šalių rašytiniais įrodymais patvirtintos įvykių sekos, teismas darė išvadą, kad šalys derybomis ginčo spręsti nebandė. Teismas išanalizavęs bylos įrodymus, konstatavo, kad iki sutarties nutraukimo šalys neišnaudojo visų taikaus ginčo sprendimo galimybių, o sutarties 2.2.5 punkte nurodytas pagrindas Sutarties nutraukimui nebuvo pakankamas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013-04-24 sprendimą. Mano, kad teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, nes tarp apeliantės ir ieškovo buvo susiklostę faktiniai atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai, todėl teismas privalėjo išanalizuoti šios rūšies sutartims būdingus požymius ir vienašališko nutraukimo atvejus. Atsižvelgiant į CK 6.716 str. 1 d., teismas turėjo pripažinti, kad tarp šalių sudaryta sutartis yra atlygintinio paslaugų teikimo sutartis. Šalių surašytoje sutartyje buvo numatytos teisės ir pareigos. Ieškovo teikiama ataskaita yra labai svarbi sutartyje numatyta advokato pareiga, tai informacija apie advokato teikiamą teisinę pagalbą, sugaištą laiką. Kadangi teismas netinkamai taikė materialines teisės normas, todėl netinkamai vertino įrodymus ir padarė klaidingas išvadas. Apeliantė, tikrindama ieškovo ataskaitas, nustatė atvejus, kai ieškovas iš viso neteikė antrinės teisinės pagalbos, tačiau ataskaitoje nurodė, kad teikė: Panevėžio apygardos teisme 2012-07-26 nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-560-134/2012, Panevėžio apygardos teisme 2012-08-23 nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje Nr. 1A-674-350/2012, Panevėžio miesto apylinkės teisme 2012-08-30 nagrinėjamoje byloje Nr. 1-533-581/2012. Nevykdydamas sutartyje numatytos pareigos ir neteisingai pateikdamas duomenis ataskaitoje, ieškovas darė žalą apeliantei, atstovaujančiai valstybei. Ieškovas nurodė, kad dėl apsirikimo nurodydavo klaidingus duomenis apie atliktą darbą, tačiau nustatyti netikslumai negali būti laikomi apsirikimo klaidomis. Apeliantė nepastebėjo ieškovo pastangų teikti teisingus duomenis apie teikiamą antrinę teisinę pagalbą, laikytis sutarties sąlygų ir siekti išsaugoti sutartį. Apeliantė atliko 2012 metais ieškovo pateiktų duomenų tikrinimą pagal Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO pateiktus teismo posėdžių protokolus ir nustatė ne vieną atvejį, kai ataskaitose pateikti duomenys neatitiko teismo dokumentuose nurodyto laiko. Ieškovas apeliantei pateiktose ataskaitose nurodė 98,5 val., kurių faktiškai neišdirbo. Ataskaitoje nurodytas neteisingas antrinės pagalbos teikimo laikas, sudarė sąlygas ieškovui gauti neteisėtą atlygį už paslaugos pagal sutartį teikimą, kurios iš tiesų jis neteikė. Mano, kad ieškovas pateikdamas neteisingus duomenis, sąmoningai siekė gauti atlygį už neteiktą antrinę teisinę pagalbą. Teismas netinkamai taikė CK 6.217 str. 1 ir 2 dalių nuostatas. Teismas sprendimu įvertino tik vieną kriterijų, įvardytą CK 6.217 str. 2 d., kurio išskyrimas, neatsižvelgiant į kitus kriterijus, negalėtų būti laikomas pakankamu ir išsamiu visų bylos aplinkybių išnagrinėjimui ir įvertinimui. Apeliantė nesutinka su teismo išvada, jog esminis sutarties pažeidimas yra netinkamas teisinių paslaugų teikimas, nes Tarnyba nekontroliuoja pačios antrinės teisinės pagalbos teikimo kokybės, todėl ir nutraukimo šiuo pagrindu negali inicijuoti. Ieškovo teikiamų teisinių paslaugų kokybę gali vertinti tik Lietuvos advokatūra, kuri nėra sutarties šalis. Ieškovo teikiama ataskaita yra labai svarbi sutartyje numatyta advokato pareiga. Ataskaitos duomenų teisingumas yra svarbus ir dėl ieškovo krūvio nustatymo. Kai ieškovas nurodo ataskaitoje, kad yra užimtas kitoje byloje, apeliantė tuo metu negali jam skirti naujų bylų. Lyginant bylų skaičių, kurios buvo skirtos tarnybos sprendimais, ieškovui buvo skirta 10 tokių bylų, tuo tarpu kietiems advokatams – nuo 20 iki 38 bylų. Vertinant vieno mėnesio darbo krūvį, ieškovas vidutiniškai turėjo 17 naujų bylų, tuo tarpu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kolegijos posėdžio 2010-01-19 metu buvo nutarta, kad tarnybos gali skirti advokatams per mėnesį nuo 23 iki 26 naujų bylų. Apeliantė ieškovui negalėjo užtikrinti tokio darbo krūvio dėl ieškovo teikiamų neteisingų ataskaitų. Apeliantei dirbant mažesniu darbo krūviu valstybė patiria žalą, nes išauga vienos bylos kaina. 2012 metais vienos baudžiamosios bylos kaina Panevėžio antrinės teisinės pagalbos advokatų buvo 290,05 Lt, kai atitinkamai advokatų teikiančių antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose – 160,40 Lt. Sutarties 5.3 punktas yra vienintelis, kuriame numatytas vienašališko sutarties nutraukimo pagrindai, kuriais gali vadovautis apeliantė vienašališkai nutraukiant sutartį. Atsižvelgiant į sutartį, apeliantė gali inicijuoti vienašališką sutarties nutraukimą nustačius, kad ieškovas teikia teisines paslaugas asmenims, neturintiems teisės į antrinę teisinę pagalbą arba tikrinant tarnybai teisingumo ministro nustatyta tvarka advokato pateiktus duomenis apie suteiktą antrinę teisinę pagalbą nustatoma, kad pateikti duomenys yra neteisingi. Ieškovas ne vieną kartą nurodė ataskaitoje neteisingus duomenis apie teiktą antrinę teisinę pagalbą, tai pats pripažino ieškovas. CK 6.217 str. 5 d. aiškiai pasako, kad sutartis gali būti nutraukta ir kitais sutartyje numatytais atvejais. Sutarties 5.3 punktas numato tuos kitus atvejus, kuriais galimas vienašališkas sutarties nutraukimas. Tai, kad sutarties 5.3 punkte nėra išvardyta 14 advokato pareigų, nustatytų 2.2 punkte, nekeičia šio sutarties punkto esmės, nustatyto CK 6.217 str. 5 d. Ieškovas pasirašydamas sutartį turėjo teisę nesutikti su dvišalėje sutartyje numatytais vienašališko sutarties nutraukimo pagrindais, tačiau to nedarė, todėl sutiko su sutarties sąlygomis ir jos nutraukimo pagrindais. Tarp šalių susiklosčiusius santykius reglamentuoja atlygintinų paslaugų teikimo instituto teisės normos, kurios ir turi būti taikomos sprendžiant šalių ginčą, t. y. ieškovas privalėjo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų apeliantės kaip kliento interesus. Paslaugų sutarties vykdymas grindžiamas CK 6.718 straipsnyje įtvirtintu kliento, šiuo atveju apeliantės interesų prioriteto principu, kuris paslaugos vykdytoją įpareigoja veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktu kliento interesus. Ieškovas pažeidė nurodytas įstatymo normas, kadangi klientui nesuteikė išsamios informacijos apie paslaugų teikimą, tuo netinkamai vykdydamas nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutarties 2.2.5 punktą.

12Atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikta.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

15Nagrinėjamojoje byloje šalių ginčas kildinamas iš sutartinių santykių, atsiradusių tarp advokato, teikiančio nuolatinę antrinę teisinę pagalbą ir valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos.

16Dėl apeliantės pateiktų naujų įrodymų.

17Apeliantės argumentas, jog Lietuvos teismų praktikoje laikoma, kad apeliacinės instancijos teismas turi ištirti pirmosios instancijos teismo netirtas aplinkybes ir pakartotinai ištirti tuos turinčius esminės reikšmės teismo išvadoms įrodymus, kurie yra prieštaringi ir prieštaravimų negalima pašalinti be pakartotinio jų ištyrimo, nepagrįstas ir atmestinas.

18Pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.)

19Apeliantė kartu su skundu pateikė eilę dokumentų, teismų posėdžių, vykusių 2012 m. balandžio – rugpjūčio mėnesiais, protokolų. Nurodė, kad jie susiję su skundu, tačiau kokiu tikslu teikia šiuos dokumentus, kokias aplinkybes šie dokumentai įrodo ir patvirtina, kodėl nepateikė pirmosios instancijos teismui, nepaaiškino. Iš nagrinėjamos bylos teismo posėdžių, vykusių pirmosios instancijos teisme, protokolų (b. l. 81-82, 108-114) matyti, kad visus atsakovės teismo posėdyje pateiktus rašytinius įrodymus teismas prijungė prie bylos, kitų prašymų, susijusių su rašytinių įrodymų prijungimu, atsakovė nereiškė. Civilinė byla nagrinėjama teisme nuo 2013-03-07, todėl apeliantė turėjo galimybę visus būtinus rašytinius įrodymus pateikti pirmosios instancijos teismui. Dėl to, kas pasakyta, pateiktus dokumentus atsisakytina priimti.

20Dėl apeliacinio skundo argumentų.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo šalys 2005-04-28 sudarė neterminuotą Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartį, pagal kurią Tarnyba (atsakovė) pavedė, o Advokatas (ieškovas) įsipareigojo pagal Tarnybos sprendimus nuolat teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosios teisės srityje (t. 1, b. l. 12-15).

22Atsakovė 2012-10-29 įspėjo ieškovą, kad vadovaudamasi Sutarties 5.3 punktu po 15 dienų nuo įspėjimo įteikimo, sutartį vienašališkai nutrauks (t. 1, b. l. 43). Atsakydama į ieškovo prašymą informuoti apie sutarties nutraukimo priežastis, atsakovė nurodė, kad advokatas, pažeisdamas Sutarties 2.2.5 punktą, už 2012 m. birželio ir rugsėjo mėnesius neteisingai užpildė ataskaitas, todėl vadovaujasi Sutarties 5.3 punktu, numatančiu vienašališką sutarties nutraukimo sąlygas, kurioms esant, nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartis gali būti nutraukta (t. 1, b. l. 8, 44). Atsakovė 2012-11-13 vienašališkai nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartį nutraukė, nurodydama, kad vadovaujantis sutarties 5.3 punktu advokatas buvo įspėtas apie vienašališką sutarties nutraukimą 2012-10-29. Konkretus sutarties nutraukimo pagrindas nenurodytas (t. 1, b. l. 9-10).

23Atsakovė nesutinka su Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu, kuriuo vienašališkas sutarties nutraukimas pripažintas negaliojančiu. Teigia, jog teismas netinkamai taikė materialines teisės normas; nevertino, kad ieškovas, nevykdydamas sutartyje numatytos pareigos ir neteisingai pateikdamas duomenis ataskaitoje darė žalą Tarnybai; kad ieškovas sąmoningai siekė gauti atlygį už neteiktą antrinę teisinę pagalbą; kad sutartis pažeista esminiai.

24Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais, atmeta juos kaip nepagrįstus.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, jog esant šalių sutartiniams santykiams turi būti taikoma šalių sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o jeigu šalys konkrečiu klausimu nesudarė susitarimo, taikomos įstatymo nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-09-27 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-7-262/2010). Sprendžiant šalių ginčą dėl sutarties sąlygų pažeidimo ir vertinimo, esminiai sutartis pažeista ar neesminiai, būtina atsižvelgti į sutarčių aiškinimo instituto nuostatas (CK 6.193, 6.195 str.), į šalių sudarytos sutarties reglamentuojančių teisės normų aiškinimą ir taikymą.

26CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas svarbiausių civiliniuose santykiuose galiojančių principų – sutarties laisvės principas, kuris detalizuotas CK 6.156 straipsnyje ir suteikia teisę šalims sudaryti tokias sutartis, kurių Civilinis kodeksas tiesiogiai nereglamentuoja, jeigu jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Sutarties laisvės principas taip pat apima šalių teisę pasirinkti ir sudaryti tokios rūšies sutartį, kuri labiausiai atitinka jų interesus. Be to, šalys turi teisę sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų (mišriąją sutartį). Tokia sutarčiai taikomos atskirų rūšių sutartis reglamentuojančios normos, jeigu ko kita nenumato šalių susitarimas arba tai prieštarauja pačios sutarties esmei (CK 6.156 str. 3 d.).

27Nagrinėjamoje byloje ieškovas su Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sudarė Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartį, pagal kurią įsipareigojo pagal Tarnybos sprendimus nuolat teikti antrinę teisinę pagalbą baudžiamosios teisės srityje (1.1 p.), o Tarnyba įsipareigojo mokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio užmokestį už antrinės teisinės pagalbos teikimą (3.1.3 p.). Šalių sudaryta sutartis turi tiek paslaugų sutarties požymių (CK 6.716 str. 1 d.), tiek ir darbo sutarties elementų. Šalių sudaryta sutartis nepakeičia advokato statuso, kuris įtvirtintas Advokatūros įstatyme bei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme – advokatas yra teisines paslaugas teikiantis teisės subjektas (Advokatūros įstatymo 4 straipsnio 3 dalis). Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sąlygas ir tvarką nustato specialus – Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas (toliau – VGTPĮ). Šio įstatymo 17 straipsnyje reglamentuojama antrinės teisinės pagalbos teikimo tvarka, kad valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos konkurso būdu atrenka antrinę teisinę pagalbą teikiančius advokatus ir su jais sudaro sutartis; advokatams už antrinės teisinės pagalbos ir šio įstatymo 11 straipsnio 9 dalyje nurodytos išvados teikimą mokamas užmokestis; jo dydį ir mokėjimo taisykles nustato Vyriausybė. Įstatymas išskiria dvejopo pobūdžio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartys: su advokatais, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą tik asmenims, turintiems teisę ją gauti, ir su advokatais, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą.

28VGTPĮ 9 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad Tarnyba sudaro sutartis su advokatais, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą, o sutartyje turi būti nustatyta advokatų pareiga teikti antrinę teisinę pagalbą, šios pareigos atlikimo sąlygos ir tvarka, tarnybos teisė nutraukti sutartį, jeigu advokatas neteikia ar netinkamai teikia antrinę teisinę pagalbą. Teisėjų kolegijos nuomone, būtent šios įstatymo nuostatos atspindi sutarties su advokatu esminę sąlygą – advokato pareigą teikti tinkamą teisinę pagalbą.

29Apeliantės argumentai apie ieškovo tariamus pareigų pažeidimus neparemti jokiais įrodymais. Šalių sudarytos Nuolatinio antrinės teisinės pagalbos teikimo sutarties 5.3 punktas numato galimybę nutraukti sutartį vienašališkai, tačiau tam būtina nustatyti, kad advokatas be pateisinamų priežasčių netinkamai vykdo arba nevykdo Sutarties 2.2 punkte nurodytų pareigų. Atsakovės nuomone, ieškovas pažeidė 2.2.5 punktą, nes keliose pateiktose ataskaitose padarė klaidų. Kiek ir kokių konkrečiai klaidų padarė ieškovas, kokios tų klaidų pasekmės tiesioginėms ieškovo pareigoms, atsakovei, ar padarytos klaidos padarė atsakovei žalą, kokia ir pan., nutraukiant sutartį su ieškovu, atsakovė nekonkretizavo ir dokumento, patvirtinančio ieškovo klaidas, nepateikė. Atsakovė teigia, kad ieškovas neteisingai užpildė ataskaitas už 2012 m. birželio ir rugsėjo mėnesius, tačiau jokių pagrįstų įrodymų, patvirtinančių nurodomas aplinkybes, nepateikė. Duomenų, kad atsakovė atliko patikrinimą ieškovo pateiktų atskaitų apie suteiktos teisinės pagalbos duomenų teisingumą, kad buvo nustatytos konkrečios klaidos, kad ieškovas supažindintas su atlikto patikrinimo rezultatais, byloje nėra.

30Atsakovei suteikta teisė kontroliuoti kaip advokatas laikosi Sutarties 2.2 punkte nustatytų pareigų, tikrinti pateiktų atskaitų apie suteiktą teisinę pagalbą duomenų teisingumą ir darbo laiko apskaitą (Sutarties 3.2.2 p.). Atsakovės patikrinimai ir nustatyti pažeidimai turi atsispindėti pažymose, aktuose ir pan. Nagrinėjamu atveju, atsakovė pateikė patikrinimą ir Komisijos išvadą jau nutraukus sutartį su ieškovu ir tik už laikotarpį nuo 2012-11-01 iki 2012-11-13. Tačiau atsakovė turėjo analogiškai užfiksuoti visus ieškovo pažeidimus, kurie ir lėmė sutarties nutraukimą. Su patikrinimų rezultatais turėjo būti supažindintas ir ieškovas.

31Atsakovės argumentai dėl ieškovo padarytų klaidų ataskaitose abstraktūs ir deklaratyvūs, o aplinkybės, jog ieškovas sąmoningai siekė gauti atlygį už neteiktą antrinę teisinę pagalbą, nepatvirtina jokie pagrįsti įrodymai.

32Apeliantė teigia, kad neteisingų duomenų ataskaitoje pateikimas yra esminis sutarties pažeidimas ir teismas nepagrįstai nevertino kitų kriterijų, nurodytų CK 6. 217 straipsnyje.

33Vienašališką sutarties nutraukimą reglamentuoja CK 6.217 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Ar sutarties pažeidimas yra esminis, nustatoma, atsižvelgiant į CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nustatytas aplinkybes ir šių normų aiškinimo ir taikymo praktiką, pateiktą kasacinio teismo nutartyse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2004-06-29 nutarimas, priimtas civ. byloje Nr. 3K-P-346/2004). Nurodyto straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama joje numatytais atvejais. Pažymėtina, kad nepriklausomai nuo to, ar sutarties šalis padarė sutarties pažeidimą, atitinkantį CK 6.217 straipsnio 2 dalies sąlygas, ar atsirado kitų šalių sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios sudaro pagrindą vienašališkai nutraukti sutartį, bet kuriuo atveju dėl jų atsiradimo turi būti konstatuojama sutarties šalies kaltė. Nustačius, kad dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo yra sutarties šalies kaltė, kita sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį joje nustatytomis sąlygomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-05-09 nutartis Nr. 3K-3-206/2012; 2012-06-26 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-7-297/2012 ir kt.).

34Kaip minėta, atsakovė vienašališkai sutartį su ieškovu nutraukė Sutarties 5.3 punkto pagrindu, kuriame įtvirtinta sąlyga – jeigu Tarnyba nustato, kad advokatas be pateisinamos priežasties netinkamai vykdo arba nevykdo Sutarties 2.2 punkte nustatytas pareigas. Duomenų, kad atsakovė, prieš nutraukdama sutartį, nustatė, jog ieškovas netinkamai vykdė arba nevykdė Sutartyje nustatytų pareigų, kad dėl to nustatyta jo kaltė, byloje nėra.

35Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam bylos išsprendimui visas svarbias aplinkybes, visapusiškai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185, 263 str. 1 d.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

37Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Panevėžio... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 24 d. sprendimu... 7. Atsakovė įspėjime dėl Sutarties nutraukimo 2.2.5 punkto pagrindu pateikė... 8. Nors atsakovė nurodė, kad tarnyboje vykdavo ataskaitų pildymo aptarimai,... 9. Sutarties 6.1 punkte nurodyta, kad ginčus dėl sutarties vykdymo šalys... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės... 12. Atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikta.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 15. Nagrinėjamojoje byloje šalių ginčas kildinamas iš sutartinių santykių,... 16. Dėl apeliantės pateiktų naujų įrodymų.... 17. Apeliantės argumentas, jog Lietuvos teismų praktikoje laikoma, kad... 18. Pagal CPK 306 straipsnio 2 dalį apeliacinis skundas negali būti grindžiamas... 19. Apeliantė kartu su skundu pateikė eilę dokumentų, teismų posėdžių,... 20. Dėl apeliacinio skundo argumentų.... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo šalys 2005-04-28 sudarė neterminuotą... 22. Atsakovė 2012-10-29 įspėjo ieškovą, kad vadovaudamasi Sutarties 5.3 punktu... 23. Atsakovė nesutinka su Panevėžio miesto apylinkės teismo sprendimu, kuriuo... 24. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais, atmeta juos kaip... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, jog esant šalių sutartiniams... 26. CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas vienas svarbiausių civiliniuose... 27. Nagrinėjamoje byloje ieškovas su Panevėžio valstybės garantuojamos... 28. VGTPĮ 9 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad Tarnyba sudaro sutartis su... 29. Apeliantės argumentai apie ieškovo tariamus pareigų pažeidimus neparemti... 30. Atsakovei suteikta teisė kontroliuoti kaip advokatas laikosi Sutarties 2.2... 31. Atsakovės argumentai dėl ieškovo padarytų klaidų ataskaitose abstraktūs... 32. Apeliantė teigia, kad neteisingų duomenų ataskaitoje pateikimas yra esminis... 33. Vienašališką sutarties nutraukimą reglamentuoja CK 6.217 straipsnis. Šio... 34. Kaip minėta, atsakovė vienašališkai sutartį su ieškovu nutraukė... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 24 d. sprendimą...