Byla AS-143-336-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. Č. ir A. Č. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarties dalies administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. Č. ir A. Č. skundą atsakovams Šiaulių miesto savivaldybės tarybai, Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, Šiaulių apskrities viršininko administracijai, Vyriausybės atstovui Šiaulių apskrityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl sprendimo dalies panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai V. Č. ir A. Č. (toliau – pareiškėjai) patikslintu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2003 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T-653 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. 530 ,,Dėl teritorijų, grąžinamų piliečiams natūra turėtoje vietoje, plano patvirtinimo” pakeitimo” 1 ir 2 punktus; 2) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininko administraciją priimti sprendimus grąžinti laisvas (neužstatytas) ir valstybės išperkamai nepriskirtas žemes Šiaulių mieste turėtos žemės savininkei V. Č.; 3) įpareigoti Šiaulių apskrities viršininką, paimant žemę konkrečiam visuomeniniam poreikiui, atkurti nuosavybės teises ir teisingai atlyginti buvusiems žemės savininkams; 4) priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 1 mln. Lt turtinės ir 1 mln. Lt neturtinės žalos; 5) priteisti iš Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 1 mln. Lt turtinės ir 1 mln. Lt neturtinės žalos; 6) priteisti iš Šiaulių apskrities viršininko administracijos 1 mln. Lt turtinės ir 1 mln. Lt neturtinės žalos; 7) priteisti iš Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 1 mln. Lt turtinės ir 1 mln. Lt neturtinės žalos; 8) priteisti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1 mln. Lt turtinės ir 1 mln. Lt neturtinės žalos.

5Pareiškėjai taip pat prašė imtis priemonių reikalavimams užtikrinti, t. y. uždrausti

6Šiaulių miesto savivaldybės administracijai išduoti statybų leidimus žemės sklypuose ( - ) ir ( - ), taip pat įpareigoti valstybės įmonę Registrų centrą (toliau – VĮ Registrų centras) sustabdyti nekilnojamojo turto žemės sklypuose ( - ) ir ( - ) perleidimo sandorių registravimą.

7Pareiškėjai nurodė, kad nesiėmus nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pažymėjo, jog Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kaip nurodyta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) 2006 m. gegužės 18 d. rašte Nr. 8-180-Č, ,,aštuoniems statytojams pardavė žemės sklypus, išdavė 1 – 2 aukštų gyvenamųjų namų projektavimo sąlygas, pritarė jų parengtiems projektams ir išdavė statybos leidimus”. Šie 8 sklypai yra sklypo ( - ), į kurį prašo atkurti nuosavybės teises, dalis. Yra išpjauti vaismedžiai, sunaikinti vaiskrūmiai, nutiestos gatvės, nukastas ir išvežtas dirvožemio sluoksnis. Šiaulių miesto savivaldybė išnuomojo dalį sklypo ( - ), o kitą dalį pardavė kitiems asmenims.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 15 d. nutarties

10dalimi pareiškėjų prašymo nepatenkino (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 71 str. 3, 4 d.).

11Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas motyvuotu proceso dalyvių prašymu gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Pažymėjo, jog pareiškėjai prašyme nurodė, kad nesiėmus reikalavimo užtikrinimo priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, tačiau konkrečių aplinkybių, kad nesiėmus užtikrinimo priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas, nenurodė, todėl pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nenustatytas.

12III.

13Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarties dalį ir taikyti prašyme nurodytas reikalavimo užtikrinimo priemones.

14Pareiškėjai nurodo, kad patikslintame skunde nurodė, kad žemės sklypai, į kuriuos prašo atkurti nuosavybės teisę, yra dalinami ir pardavinėjami. Ši aplinkybė patvirtinta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2006 m. gegužės 18 d. raštu Nr. 8-180-Č. Žemės dalinimo procesas tęsiasi. Be to, dalinama ir žemė, į kurią nuosavybės teisės pripažintos Šiaulių apygardos teismo 2003 m. kovo 10 d. sprendimu. Žemės sklypus pardavinėja uždaroji

15akcinė bendrovė ,,Citrekas”, uždaroji akcinė bendrovė ,,Alvalsta”, uždaroji akcinė bendrovė ,,Euronamai”, o uždaroji akcinė bendrovė ,,Limega” nukasė ir išvežė derlingą žemės sluoksnį. Šias aplinkybes patvirtina prie patikslinto skundo pridėtas 2006 m. gruodžio 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 11 su priedais ir pridedami VĮ Registrų centro Šiaulių filialo 2007 m. kovo 19 d. raštas Nr. 1INF-2561(6.5-2040/10), Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus 2007 m. kovo 23 d. raštas Nr. SIF-513(73.9) bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2007 m. kovo 27 d. raštas Nr. S-796-11.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

20ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas siejamas su būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimu arba negalimumu jį įvykdyti. Sprendžiant reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo klausimą, reikia nustatyti, ar nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas iš tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

21Pareiškėjai prašė uždrausti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (atsakovui) išduoti statybų leidimus žemės sklypuose ( - ) ir ( - ), taip pat įpareigoti VĮ Registrų centrą (nėra ginčo šalis) sustabdyti nekilnojamojo turto žemės sklypuose ( - ) ir ( - ) perleidimo sandorių registravimą (T 3, b. l. 21 – 25).

22Tačiau pareiškėjai nekonkretizavo, kuriuose sklypuose, patenkančiuose į sklypus ( - ) ir ( - ), jie nori uždrausti statyti. Iš pareiškėjų pateiktų skaitmeninio plano ištraukų su buvusių žemės sklypų ribomis (T 3, b. l. 34, 36), taip pat antstolio Ričardo Kudrausko surašyto 2006 m. gruodžio 20 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo Nr. 11 ir jo priedų (fotonuotraukų) (T 3, b. l. 54 – 80) matyti, kad sklypas ( - ) yra padalintas į sklypus, kurių dalis yra laisvi, kiti užstatyti namais, dar kituose vyksta statybos, sustumtos žemių krūvos ir kt., o sklype ( - ) yra pastatytas namas, medinės pašiūrės. Prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo turi būti aiškus (detalus). Be to, kaip matyti iš pareiškėjų patikslinto skundo (T 3, b. l. 21 – 25), tokiu draudimu jie siekia užtikrinti labai abstrakčius reikalavimus. Prašymas taikyti šią reikalavimo užtikrinimo priemonę yra nepagrįstas.

23Prašymas įpareigoti VĮ Registrų centrą sustabdyti nekilnojamojo turto žemės sklypuose ( - ) ir ( - ) perleidimo sandorių registravimą taip pat yra nepagrįstas, nes VĮ Registrų centras, kaip nurodyta, nėra ginčo šalis. Pagal ABTĮ 71 straipsnio 2 dalį uždrausti atlikti tam tikrus veiksmus galima tik atsakovui.

24Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad pareiškėjų skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarties dalis iš esmės yra pagrįsta, todėl jos pakeisti nėra pagrindo.

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjų V. Č. ir A. Č. atskirąjį skundą atmesti.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai V. Č. ir A. Č. (toliau – pareiškėjai) patikslintu skundu... 5. Pareiškėjai taip pat prašė imtis priemonių reikalavimams užtikrinti, t.... 6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijai išduoti statybų leidimus... 7. Pareiškėjai nurodė, kad nesiėmus nurodytų reikalavimo užtikrinimo... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. gegužės 15 d. nutarties... 10. dalimi pareiškėjų prašymo nepatenkino (Administracinių bylų teisenos... 11. Teismas nurodė, kad pagal ABTĮ 71 straipsnio 1 dalį teismas arba teisėjas... 12. III.... 13. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos... 14. Pareiškėjai nurodo, kad patikslintame skunde nurodė, kad žemės sklypai, į... 15. akcinė bendrovė ,,Citrekas”, uždaroji akcinė bendrovė ,,Alvalsta”,... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. ABTĮ 71 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių... 20. ABTĮ 71 straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių... 21. Pareiškėjai prašė uždrausti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai... 22. Tačiau pareiškėjai nekonkretizavo, kuriuose sklypuose, patenkančiuose į... 23. Prašymas įpareigoti VĮ Registrų centrą sustabdyti nekilnojamojo turto... 24. Esant tokioms aplinkybėms, galima konstatuoti, kad pareiškėjų skundžiama... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 26. Pareiškėjų V. Č. ir A. Č. atskirąjį skundą atmesti.... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutarties... 28. Nutartis neskundžiama....