Byla 2-1188-180/2015
Dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių A. A. ir R. A. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B268-479/2015 pagal kreditorių A. A. ir R. A. skundą atsakovui bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos hidrotechnika“ dėl kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kreditoriai A. A. ir R. A. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami pripažinti negaliojančiu BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių komiteto nutarimą trečiu darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata.

4Nurodė, kad skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu buvo patvirtinta tokia administravimo išlaidų sąmata mėnesiui nuo bankroto bylos iškėlimo (2013-06-07) iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro: bankroto administratoriaus atlyginimas – 8 500 Lt plius PVM, ryšio, transporto, kanceliarinės paslaugos, išlaidos VĮ Registrų centrui ir kt. – 4 200 Lt plius PVM, apskaita, deklaracijų pateikimas VSDFV ir VMI – 3 500 Lt plius PVM, turto saugojimo, tvarkymo, priežiūros išlaidos – 7 000 Lt plius PVM, teisinės paslaugos – 8 000 Lt plius PVM ir 10 proc. plius PVM sėkmės mokestis advokatams, atstovavusiems teisme, kuris mokamas nuo faktiškai išieškotos sumos BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ naudai bylose, kurių teisminio proceso Nr. 2-57-3-00540-2009-7 ir Nr. 2-57-3-00211-2011-5. Įvertinus tai, kad bankroto procesas prasidėjo 2013 m. birželio 7 d., jau vien šiuo metu yra susidariusios tokios administravimo išlaidos: bankroto administratoriaus atlyginimas – 195 415 Lt, ryčio, transporto, kanceliarinės paslaugos, išlaidos VĮ Registrų centrui ir kt. – 96 558 Lt, apskaita, deklaracijų pateikimas VSDFV ir VMI – 80 465 Lt, turto saugojimo, tvarkymo, priežiūros išlaidos – 160 930 Lt, teisinės paslaugos – 183 920 Lt fiksuotas mokėjimas ir 939 326,24 Lt sėkmės mokestis, viso – 1 656 614,20 Lt. Kai kurios išlaidos nėra detalizuotos, pvz., kai kuriems advokatams numatyta išmokėti nepagrįstai didelį honorarą, kai byloje jiems yra priteista 4 522 Lt išlaidų. Administratorius nepagrindė administravimo išlaidų. Nustatytas atlyginimas administratoriui neturi pažeisti kreditorių interesų. Administratorius nepagrindė, kodėl būtent tokio dydžio sąmata yra būtina užtikrinti sklandų bankroto procesą, kodėl atlyginimą administratoriui reikia skaičiuoti kas mėnesį, nėra aišku, ar išlaidos advokatams atitinka būtinas bankroto proceso vykdymo išlaidas. Nurodė, kad administratorius apie priimtus ginčijamus komiteto nutarimus kreditorių neinformavo. Juos kreditoriai gavo tik 2014 m. gruodžio 23 d. raštu pareikalavus, todėl skundą pateikė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytais terminais.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 3 d. nutartimi kreditorių A. A. ir R. A. skundą atmetė.

7Teismas nesutiko su pareiškėjų skundo argumentu, kad kreditorių komiteto nariai patvirtino administravimo išlaidas, neturėdami duomenų apie jų (išlaidų) būtinumą ir dydį. Nustatė, kad administratorius kreditoriams pateikė 2014 m. vasario 14 d. paruoštą ataskaitą, kurioje nurodė duomenis apie įmonės kreditorių ir debitorių reikalavimus, turtą, ūkinę-finansinę veiklą, teisminius procesus, sandorius. Pagal šiuos duomenis kreditorių komitetas galėjo spręsti dėl administravimo išlaidų dydžio.

8Nustatė, kad kreditorių komiteto narių dauguma pritarė patvirtintam administratoriaus atlyginimui. Administratoriaus veiklos ataskaitoje nurodyta, kad bankrutuojančios bendrovės kreditorių reikalavimai sudarė 58 916 288 Lt, o debitorių reikalavimai – 26 433 191 Lt. Tai įrodo, kad atsakovas yra didelė bendrovė, kurios administravimui reikalingos lėšos. Administratorius perėmė ilgalaikį įmonės turtą, kurį sudaro 632 turto vienetai, perimtos 105 rūšių atsargos. Nepaneigtas administratoriaus argumentas, kad įmonė dar kurį laiką vykdė ūkinę veiklą. Administravimo procese dalyvauja ne tik administratoriaus įgaliotas asmuo, bet ir kiti darbuotojai, todėl teismas nesutiko, kad atlyginimas administratoriui neatitinka jo atliekamų funkcijų.

9Teismas nesutiko, kad administravimo išlaidų sąmatos 2 punkte nurodytos administravimo procese nebūtinos išlaidos. Paminėtame punkte nurodyta, kad išlaidos skirtos ryšio, transporto, kanceliarinėms prekėms, duomenims iš registrų gauti. Teismas konstatavo, kad administravimo išlaidos turi būti pagrindžiamos lėšų panaudojimą patvirtinančiais dokumentais, todėl administratorius išlaidas turės patvirtinti buhalterinės apskaitos dokumentais, taip patvirtindamas jų teisėtumą.

10Teismas nesutiko, kad kreditorių komitetas patvirtino per didelę sumą teisinėms paslaugoms apmokėti (8 000 Lt be PVM). Nustatė, kad atsakovas iki bankroto bylos iškėlimo dalyvavo civilinėse ir administracinėse bylose, todėl lėšos buvo būtinos tinkamam atstovavimui. Atsakovui buvo būtinos teisinės paslaugios, įvertinant kreditorių reikalavimus, ruošiant dokumentus varžytynėms, vertinant sudarytus sandorius.

11Teismas nesutiko su pareiškėjais, kad ginčijamu nutarimu nepagrįstai buvo nustatytas sėkmės mokestis advokatams. ĮBĮ nedraudžia administratoriui ir kreditoriams susitarti dėl sėkmės mokesčio. Teismas nustatė, kad sėkmės mokestis nustatytas atsakovo interesus atstovavusiems advokatams už teisines paslaugas 2 civilinėse bylose. Be to, pagal 2014 m. rugsėjo 16 d. atstovavimo sutarties pakeitimą sėkmės mokestis turėjo būti sumokamas tik išieškojus atsakovui priteistas lėšas ir tik po to, kai bus patenkinti pirmos ir antros eilės kreditorių pirmojo etapo reikalavimai. Remdamasis administratoriaus paaiškinimais, teismas nustatė, kad sėkmės mokestis iki šiol nėra sumokėtas ir didelė tikimybė, kad tokiam mokesčiui sumokėti lėšų nepakaks. Šie duomenis, teismo sprendimu, patvirtino, kad ginčijamu nutarimu sėkmės mokestis patvirtintas atsižvelgiant į bylų rezultatus ir bus sumokėtas tik atsakovui gavus realią naudą, atsižvelgiant į svarbiausių kreditorių, esančių pirmoje ir antroje eilėje, teisėtus interesus,

12Teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad pareiškėjai neįrodė ginčijamo nutarimo neatitikimo galiojantiems norminiams aktams ir akivaizdaus atsakovo kreditorių pažeidimo, todėl jų skundą atmetė.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Pareiškėjai A. A. ir R. A. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 3 d. nutartį.

15Nurodė, kad formalus kreditorių ir debitorių reikalavimų dydžių, sandorių, įmonės veiklos nurodymas skundžiamoje nutartyje neleidžia pagrįstai spręsti apie patvirtintų administravimo išlaidų reikalingumą. Skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata mėnesiui nuo bankroto bylos iškėlimo (2013-06-07) iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro. Įvertinus tai, kad bankroto procesas prasidėjo 2013 m. birželio 7 d., jau vien šiuo metu yra susidariusios tokios administravimo išlaidos: bankroto administratoriaus atlyginimui – 195 415 Lt; ryšio, transporto, kanceliarinių paslaugų, išlaidų VĮ Registrų centrui ir kt. – 96 558 Lt; apskaitai, deklaracijų pateikimui VSDFV ir VMI – 80 465 Lt; turto saugojimo, tvarkymo, priežiūros išlaidoms – 160 930 Lt; teisinėms paslaugoms – 183 920 Lt fiksuotas mokėjimas ir 939 326,24 Lt 10 proc. sėkmės mokestis advokatams. Taigi šią dieną bankroto bylos administravimo paslaugos kreditoriams kainuoja 1 656 614,20 Lt. Administratorius būtinas įmonės išlaidas turi pagrįsti įmonės būklės ir veiklos duomenimis (su darbo santykiais susijusiomis išlaidomis, išlaidomis įmonės auditui, turto įvertinimui, nuomai, apsaugai, teisinėms, ryšio paslaugoms ir kt.). Bankroto administratorius konkrečių pagrįstų duomenų kreditorių komitetui neteikė, o tik išdėstė išlaidų, kurias prašė patvirtinti, dydžius. Administratoriui nustatytas atlyginimas neturi pažeisti kreditorių interesų. Administratorius nepagrindė, kodėl būtent tokio dydžio sąmata yra būtina, siekiant užtikrinti sklandų bankroto procesą, kodėl atlyginimą administratoriui reikia skaičiuoti kas mėnesį. Neaišku, ar kreditorių komiteto nustatyta administravimo išlaidų sąmata atitinka būtinas bankroto proceso vykdymo išlaidas.

16Atsakovas BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Restrus“, pateikė atsiliepimą, prašydamas atskirąjį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Nurodė, kad bankroto administratorius iki 2014 m. vasario 14 d. kreditorių susirinkimo pateikė paruoštą administratoriaus ataskaitą, kurioje buvo pateikta visa informacija apie kreditorių ir debitorių reikalavimus, įmonės turtą, ūkinę–finansinę veiklą, teisminius procesus, sandorius ir kt. Veikos ataskaitoje buvo pateikti visi duomenys, kurių pagrindų kreditorių komitetas galėjo atlikti ir atliko vertinimą dėl konkretaus administravimo išlaidų poreikio. Kreditoriai šią teisiškai reikšmingą aplinkybę ignoruoja, nenurodydami ir neargumentuodami, kodėl informacijos pateikimas administratoriaus veiklos ataskaitoje nelaikytinas tinkamu duomenų, reikalingų administravimo lėšų poreikiui įvertinti, pateikimu. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad administravimo išlaidų dydį administratorius grindė ir teismas vertino remdamasis tik informacija apie teismuose vykstantį didelį ginčų skaičių, nes privalėjo vertinti ir skolų išieškojimo galimybes. Prieš tvirtinant administravimo išlaidų sąmatą bankroto administravimui reikalingų lėšų dydį administratorius grindė ne tik dideliu teisminiu ginčų skaičiumi, bet ir tais kriterijais, kurie teismų praktikoje pripažįstami teisiškai reikšmingais, nustatinėjant išlaidų poreikį ir mastą. Kilus ginčui, teismas tikrina bankroto administratoriaus atlyginimo teisingumą pagal jo atitikimą darbo apimčiai, sudėtingumui, ar bankrutuojanti ir (arba) bankrutavusi įmonė tęsią (vykdo) veiklą, parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą ir kiekį. Šiais kriterijais vadovavosi ir pirmosios instancijos teismas. Pagal administratoriaus veiklos ataskaitą atsakovo kreditorių reikalavimai 2014 m. vasario 3 d. sudarė 58 916 288 Lt, o debitorių reikalavimai – 26 433 191 Lt. Kreditorių ir debitorių reikalavimai susideda ne iš kelių pagrindinių kreditorių reikalavimų ar debitorių įsipareigojimų (pvz., bankų reikalavimų), bet iš 230 skirtingų kreditorių reikalavimų. Iškėlus bankroto bylą, administratorius nustatė, kad yra ginčytinų kreditinių reikalavimų 641 187,84 Lt, todėl reikėjo atlikti išsamų jų finansinį ir teisinį patikrinimą, dalį jų ginčyti. Šiems darbams atlikti buvo reikalinga pasitelkti kitus administruojančios įmonės darbuotojus, teisininkus. Administratorius perėmė ilgalaikį įmonės turtą. BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ toliau vykdė ūkinę komercinę veiklą – nekilnojamojo turto nuomą. Bendrovė buvo viena didžiausių įmonių, veikusių Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, todėl tikrintinų sudarytų sandorių ir dokumentų apimtis, administruotinų ir archyvuotinų dokumentų, apskaitos, turto apskaitymo, saugojimo apimtis yra didelė. Įmonė, jai iškėlus bankroto bylą, dalyvavo net 14 teisminių procesų. Apeliantai nepateikė duomenų ir argumentų, kad tokios paslaugos kaip ryšio, transporto, kanceliarinės, išlaidos VĮ Registrų centrui ir kitiems einamiesiems šios rūšies mokėjimams, apskaitos, turto saugojimui ir t. t. nėra reikalingos ir būtinos. Ginčijamu nutarimu yra patvirtinti tik maksimalūs išlaidų ribų dydžiai. Tai reiškia, kad atsakovas privalės apmokėti tik faktiškai patirtas išlaidas, patvirtintas buhalterinės apskaitos dokumentais, todėl argumentai apie neaiškią šių išlaidų paskirtį ir panaudojimą atmestini kaip nepagrįsti. Atlikus dalį bankroto proceso administravimo darbų, nuo 2015 m. išlaidos yra sumažėjusios ir neviršija maksimalios nustatytos ribos, pvz., turto saugojimo, tvarkymo, priežiūros išlaidos nuo 2014 m. vidurio mažėjo nuo 7 000 Lt per mėnesį iki 700 Lt per mėnesį. Iš debitorių jau yra atgauta, teisminių ginčų pasekoje išieškota ir pardavus debitorines skolas gauta 6 918 568,95 Lt (2 003 756,07 Eur) pajamų, kurios nukreiptos kreditorių reikalavimams dengti. Be to, gauta 14 062 413,08 Lt (4 072 756,34 Eur) ilgalaikio turto pardavimo pajamų, o iš Garantinio fondo – 710 018,36 Lt. Šiuo metu pirmos eilės kreditorių pirmas reikalavimų etapas yra patenkintas, II eilės kreditorių pirmas etapas padengtas 50 procentų. Tai rodo, kad bankroto administravimo darbų apimtis ir mastas yra dideli, o procedūros vyksta efektyviai. Ginčijamu nutarimu administravimo išlaidos buvo patvirtintos išskirstant jas konkretiems darbams, nustatant jų viršutinę ribą, o tai leidžia jas kontroliuoti ir išvengti bet kokio piktnaudžiavimo. Nutarimas buvo patvirtintas visų kreditorių komiteto narių balsų dauguma. Atskirajame skunde kreditorių pateiktas skaičiavimas, kiek šią dieną jau yra išleista atsakovo administravimui, nepagrįstas ir neatitinkantis faktinės situacijos. Teisinių paslaugų poreikis atsakovui yra realus, daugiausia kylantis dėl vedamų teisminių procesų, kuriuose profesionalių teisininkų dalyvavimas, siekiant apginti bankrutuojančios įmonės interesus, yra būtinas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsižvelgė į byloje pateiktą rašytinį įrodymą – 2014 m. rugsėjo 16 d. susitarimą, pasirašytą su advokatų kontora ir patvirtintą kreditorių komiteto, pagal kurį advokatų kontora sutiko dėl sėkmės mokesčio išmokėjimo tik po to, kai priteistos sumos bus faktiškai išieškotos ir jomis bus pilnai padengti pirmos ir antros eilės kreditorių pirmojo etapo finansiniai reikalavimai.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

21Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, panaikinimo, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

22Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas bankroto bylose privalo veikti aktyviai ex officio, nes įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tai lemia viešojo intereso egzistavimą šios kategorijos bylose, todėl teismas, nagrinėdamas kreditoriaus skundą dėl kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto priimtų nutarimų teisėtumo, privalo patikrinti ar jie priimti nepažeidžiant įstatymų nustatytos jų procedūrinės priėmimo tvarkos bei įvertinti ar priimtas nutarimas (nutarimai) ir jo galimos pasekmės nepažeis visų (dalies) įmonės kreditorių bei bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų.

23Byloje nustatyta, kad 2014 m. gegužės 15 d. buvo sušauktas BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ kreditorių komiteto posėdis. Iš byloje esančio posėdžio protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo ir savo nuomonę raštu dėl kiekvieno nutarimo išreiškė 4 kreditoriai (iš į komitetą išrinktų 5 narių): UAB „Kamineros grupė“, darbuotojų atstovas J. K., VSDFV Klaipėdos skyrius ir UAB „Euroratas“. Taigi nutarimai priimti nepažeidžiant ĮBĮ nustatytos jų procedūrinės priėmimo tvarkos.

24Ginčijamu trečiu darbotvarkės klausimu kreditorių komiteto narių balsų dauguma (3 balsai „už“, 1 „prieš“) buvo nutarta patvirtini tokią administravimo išlaidų sąmatą mėnesiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro: 1) bankroto administratoriaus atlyginimas – 8 500 Lt plius PVM, 2) ryšio, transporto, kanceliarinės paslaugos, išlaidos VĮ Registrų centrui ir kt. – 4 200 Lt plius PVM, 3) apskaita, deklaracijų pateikimas VSDFV ir VMI – 3 500 Lt plius PVM, 4) turto saugojimo, tvarkymo, priežiūros išlaidos – 7 000 Lt plius PVM, 5) teisinės paslaugos – 8 000 Lt plius PVM bei 10 proc. plius PVM sėkmės mokestis advokatams, atstovavusiems teisme ir (ar) vykdymo procese, mokamas nuo faktiškai išieškotos sumos BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ naudai šiose bylose: teisminio proceso Nr. 2-57-3-00540-2009-7 (Klaipėdos apygardos teismo byla) ir teisminio proceso Nr. 2-57-3-00211-2011-5 (Klaipėdos apygardos teismo byla), 6) tęsti pasaugos sutartį Nr. 131015-1 dėl BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ plaukiojančios technikos atlygintinos pasaugos iki turto pardavimo dienos.

25Apeliantai prašo panaikinti šį kreditorių komiteto priimtą nutarimą, motyvuodami tuo, kad administratorius nedetalizavo ir nepagrindė prašomos patvirtinti sąmatos, o tik išdėstė išlaidų, kurias prašė patvirtinti dydžius, nepagrindė, kodėl atlyginimą administratoriui reikia mokėti kas mėnesį. Įvertinę tai, kad bankroto procesas prasidėjo 2013 m. birželio 7 d., teigė, kad jau vien šiuo metu administravimo paslaugos kreditoriams kainuoja 1 656 614,20 Lt.

26ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 str. 5 p.); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 str. 9 p.). Kita vertus, kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencija spręsti su administratoriaus atlygiu ir administravimo išlaidomis susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės. Nors šie klausimai yra priskirti kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, sprendžiant šiuos klausimus bet kuriuo atveju būtina atsižvelgti į būtinumą nepažeisti bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės bei kreditorių teisių ir interesų. Pažymėtina, kad administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 str. 1 d.), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Taigi nežiūrint to, kad administravimo išlaidų klausimų sprendimas pagal įstatymą priklauso kreditorių susirinkimo (komiteto) kompetencijai, tačiau bankroto bylą nagrinėjantis teismas, esant pagrindui, turi galią ipso iure vertinti bet kurių kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą (ĮBĮ 24 str. 5 d.).

27ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama, nustatant atlyginimą administratoriui už teikiamas paslaugas, t. y. administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei kiekį. Pažymėtina ir tai, kad atlyginimo dydis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, bet kartu nepažeistų ir kreditorių interesų. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 str. 1 d.) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Be atlyginimo administratoriui, administravimo išlaidas sudaro ir kitos išlaidos, kurių pavyzdinis sąrašas nustatytas ĮBĮ 36 straipsnio 3 dalyje. Įstatymas nepateikia kriterijų, pagal kuriuos turėtų būti nustatomas administravimo išlaidų, išskyrus atlyginimą administratoriui, dydis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius dokumentus. Atitinkamai kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; 2011 m. gegužės 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011 ir kt.). Bankroto administratorius įmonės lėšomis gali disponuoti tik patvirtintų administravimo išlaidų pagal išlaidų rūšis ribose ir turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui (komitetui) už visas faktiškai patirtas išlaidas.

28Pažymėtina, kad skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata mėnesiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, buvo priimtas dar 2014 m. gegužės 15 d. Kadangi administravimo išlaidos buvo tvirtinamos ir į ateitį, akivaizdu, kad administratorius tuo metu pagrįsti buhalteriniais dokumentais visų išlaidų, tokių kaip, pvz., transportui, kanceliarinėms paslaugoms, ryšiui ir pan. dar negalėjo. Kita vertus, tai nereiškia, kad administratorius, prašydamas patvirtinti konkrečią sumą, išvis neturėjo įrodyti tokių išlaidų būtinumo ir pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčijamas kreditorių komiteto nutarimas, kaip minėta, buvo priimtas 2014 m. gegužės 15 d. (daugiau nei prieš metus), paminėto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą vertina pagal tuo metu administratoriaus kreditorių komitetui pateiktus duomenis ir informaciją.

29Byloje esantys duomenys įrodo, kad BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ buvo didelė įmonė, veikusi Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste. Iš byloje esančios administratoriaus veiklos ataskaitos, kuri visiems kreditoriams buvo pateikta dar 2014 m. vasario 14 d. vykusio susirinkimo metu (jame dalyvavo ir apeliantai) ir pagal kurią kreditorių komitetas galėjo spręsti apie prašomų patvirtinti išlaidų dydį ir pagrįstumą, nustatyta, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą ir administratoriui sutikrinus bendrovės kreditorių reikalavimus su buhalterinės apskaitos dokumentais, teismui buvo pateiktas tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 3 d. nutartimi patvirtino BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ kreditorių reikalavimus, kurių bendra suma – 28 916 288,13 Lt (2 kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka ir (ar) įkeitimu, 146 pirmos eilės kreditoriai, 3 antros eilės kreditoriai ir 80 trečios eilės kreditorių). Nustatyta, kad įmonės debitorių (jų tuo metu buvo 24) įsiskolinimai sudarė 26 433 191,63 Lt. Bankroto administratorius, susipažinęs su bankrutuojančios įmonės veiklos sritimi bei turto padėtimi, nutarė tęsti ūkinę–komercinę veiklą, buvo pratęstos BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ turto nuomos sutartys su UAB „Kamineros krovinių terminalas“, UAB „Palgardo kranai“, UAB „Klaipėdos keliai“ ir STRABAG Wasserbau GmbH. Nustatyta, kad administratorius peržiūrėjo bendrovės sandorius, sudarytus per 36 mėnesius, nustatė ginčytinus kreditorių reikalavimus 641 187,84 Lt ir informaciją apie juos perdavė advokatų kontorai, kuri turėjo pateikti teisinę nuomonę dėl reikalavimų pagrįstumo ir ar sudaryti sandoriai nebuvo priešingi įmonės veiklos tikslams. Be to, įsiteisėjus nutarčiai iškelti atsakovui bankroto bylą ir administratoriui pradėjus administruoti bendrovę, vyko 14 teisminių ginčų tiek pagal UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ ieškinius, pareikštus kitoms bendrovėms, tiek ir kitų bendrovių ieškinius, pareikštus UAB „Klaipėdos hidrotechnika“. Administratorius perėmė ilgalaikį įmonės turtą, kurį sudarė 632 turto vienetai (sklypai, dirbtuvės, siurblinė, administracinis pastatas, krovos aikštelės, vagonėliai, konteineriai, automobiliai ir t. t.), taip pat įvairias atsargas (vamzdžiai, metalai, armatūros, elektrodai ir t. t.). Administratorius apeliacinės instancijos teismui paaiškino, kad, vykdant bankroto procedūras, iš BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ debitorių jau yra atgauta, išieškota ar, pardavus debitorines skolas, gauta 6 918 568,95 Lt, pardavus ilgalaikį turtą gauta 14 062 413,08 Lt, o iš Garantinio fondo gauta 710 018,36 Lt pajamų. Visos šios sumos buvo nukreiptos kreditorių reikalavimams tenkinti: pirmos eilės kreditorių pirmas reikalavimų etapas patenkintas visiškai, II eilės kreditorių pirmas etapas padengtas 50 proc.

30Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs paminėtus duomenis, t. y. kad atsakovas yra didelė bendrovė, turinti iš tiesų nemažai kreditorių ir debitorių, turto, atsižvelgęs į tai, kad dėl vykusių įvairių teisminių ginčų, vykdytos ūkinės–komercinės veiklos bankroto administravimo darbų apimtis ir mastas iš tiesų buvo ir vis dar yra didelis, sprendžia, kad kreditorių komiteto 2014 m. gegužės 15 d. posėdžio metu trečiu darbotvarkės klausimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata buvo būtina, siekiant užtikrinti sklandų bankroto procesą. Akivaizdu, kad tokios bendrovės administravimui iš tiesų yra reikalingos nemažos lėšos ryšio, transporto, kanceliarinėms paslaugoms, apskaitai, deklaracijų teikimui, turto saugojimo, tvarkymo ir priežiūros bei teisinėms paslaugoms. Be to, įvertinus darbą, kurį turėjo atlikti bankroto administratorius (sutikrinti kreditorių ir debitorių reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, nustatyti jų (reikalavimų) pagrįstumą, išieškoti skolas iš įmonės debitorių, perimti ir administruoti įmonės turtą, užtikrinti jo apsaugą, peržiūrėti bendrovės sandorius ir t. t.), darytina išvada, kad komiteto nustatytas atlyginimas atitiko protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, užtikrino tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą. Apeliantai nepagrindė, kodėl atlyginimas administratoriui, jų manymu, neturėtų būti mokamas kas mėnesį, neįrodė, kad kreditorių komiteto patvirtinta sąmata pažeidė bankrutuojančios bendrovės, jų ir kitų kreditorių interesus.

31CPK 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Nagrinėjamu atveju apeliantai, teigdami, kad nuo bankroto pradžios (2013-06-07) iki šios dienos administravimo paslaugoms yra išleista 1 656 614,20 Lt, nepateikė jokių duomenų tokiems skaičiavimams pagrįsti. Pažymėtina, kad skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, buvo nustatytos maksimalios išlaidų ribos, kurias administratorius galėjo naudoti, tačiau tai nereiškia, kad kas mėnesį administratorius patirs būtent tokio dydžio išlaidas, pvz., kad nuo bankroto proceso pradžios (2013-06-07) iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro ryšio, transporto, kanceliarinėms paslaugoms, išlaidoms VĮ Registrų centrui kas mėnesį bus išleista po 4 200 Lt, apskaitos, deklaracijų teikimui VSDFV ir VMI – po 3 500 Lt ir pan. Tuo atveju, jei administratorius atitinkamą mėnesį patirtų mažiau išlaidų ar jų nepatirtų, tokia suma liktų nepanaudota. Pažymėtina, kad ir pats administratorius, pateikęs atsiliepimą į apeliantų skundą, patvirtino, kad išlaidos yra apmokamos pagal faktą ir yra kintamos, nes ryšių, transporto, kanceliarinėms paslaugoms, VĮ Registrų centrui ir kitoms išlaidoms kreditorių komiteto patvirtinta suma, kuri sudaro 4 200 Lt per mėnesį, šiuo metu sudaro iki 2 100 Lt per mėnesį, turto saugojimo, tvarkymo ir priežiūros išlaidos, pardavus dalį turto, nuo 7 000 Lt per mėnesį sumažėjo iki 700 Lt ir t. t. Minėta, kad bankroto administratorius įmonės lėšomis gali disponuoti tik patvirtintų administravimo išlaidų pagal išlaidų rūšis ribose ir turi atsiskaityti kreditorių susirinkimui (komitetui) už visas faktiškai patirtas išlaidas. Šiuo atveju apeliantai ne tik nepateikė duomenų, kad administratoriaus faktiškai patirtos išlaidos iš tiesų sudaro tiek, kiek jie nurodo atskirajame skunde – 1 656 614,20 Lt, bet ir neįrodė, kad išlaidos yra naudojamos neracionaliai, ne pagal paskirtį ar kad jos viršija kreditorių komiteto nustatytas maksimalias ribas.

32Apeliantams neįrodžius, kad skundžiamu 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių komiteto nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (taip pat ir atlyginimas administratoriui) pažeidė bankrutuojančios (bankrutavusios) bendrovės ir jos kreditorių interesus, yra nepagrįsta ir nebūtina sklandžiam bankroto procesui, nėra pagrindo tenkinti jų skundo ir keisti ar naikinti skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų skundas dėl kreditorių komiteto nutarimo Nr. 3 panaikinimo.

33Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kreditoriai A. A. ir R. A. kreipėsi į teismą su skundu, prašydami... 4. Nurodė, kad skundžiamu kreditorių komiteto nutarimu buvo patvirtinta tokia... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 3 d. nutartimi kreditorių A.... 7. Teismas nesutiko su pareiškėjų skundo argumentu, kad kreditorių komiteto... 8. Nustatė, kad kreditorių komiteto narių dauguma pritarė patvirtintam... 9. Teismas nesutiko, kad administravimo išlaidų sąmatos 2 punkte nurodytos... 10. Teismas nesutiko, kad kreditorių komitetas patvirtino per didelę sumą... 11. Teismas nesutiko su pareiškėjais, kad ginčijamu nutarimu nepagrįstai buvo... 12. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, konstatavo, kad pareiškėjai neįrodė... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Pareiškėjai A. A. ir R. A. pateikė atskirąjį skundą, prašydami... 15. Nurodė, kad formalus kreditorių ir debitorių reikalavimų dydžių,... 16. Atsakovas BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“, atstovaujamas bankroto... 17. Nurodė, kad bankroto administratorius iki 2014 m. vasario 14 d. kreditorių... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo... 22. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas bankroto bylose privalo veikti... 23. Byloje nustatyta, kad 2014 m. gegužės 15 d. buvo sušauktas BUAB... 24. Ginčijamu trečiu darbotvarkės klausimu kreditorių komiteto narių balsų... 25. Apeliantai prašo panaikinti šį kreditorių komiteto priimtą nutarimą,... 26. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 27. ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiama,... 28. Pažymėtina, kad skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas, kuriuo buvo... 29. Byloje esantys duomenys įrodo, kad BUAB „Klaipėdos hidrotechnika“ buvo... 30. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs paminėtus duomenis, t. y. kad... 31. CPK 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 32. Apeliantams neįrodžius, kad skundžiamu 2014 m. gegužės 15 d. kreditorių... 33. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 3 d. nutartį palikti...