Byla 2YT-2177-633/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas A. V., sekretoriaujant D. B., dalyvaujant pareiškėjui D. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal D. D. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (toliau – VMI) dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo, ir

Nustatė

21. Pareiškėjas prašo teismą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po motinos A. M. mirties 2016-06-06 jis faktiniu valdymu priėmė jos palikimą, kurį mirties dieną sudarė mirusiajai priklausiusi dalis sodybos ( - ), keleto žemės sklypų ( - ), butas ( - ), trys kelių transporto priemonės (automobiliai), piniginės lėšos banko sąskaitoje, taip pat asmeninio naudojimo ir namų apyvokos daiktai. Šio fakto nustatymas turės pareiškėjui juridinę reikšmę, kadangi ji siekiantis gauti paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą ir išviešinti (įregistruoti) palikimo priėmimą. Notarui atitinkamą pareiškimą dėl palikimo priėmimo per įstatymo nustatytą 3 mėn. laikotarpį jis nepadavė (tai padaryti pavėlavo), paveldėjimo byla nepradėta.

32.1. Pareiškime nurodė bei papildomai teismo posėdyje pareiškėjas D. D. paaiškino, kad po palikėjos jo mamos A. M. mirties jis ir toliau liko nuolat gyventi mamai nuosavybės teise priklausančiame bute ( - ), kur tebegyvena iki šios dienos ir yra deklaravęs kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą Gyventojui registrui, jis visą šį laiką nepertraukiamai naudoja ir valdo kaip savo šį nekilnojamą daiktą, jį prižiūri, savo asmeninėmis lėšomis moka butui teikiamų komunalinių paslaugų mokesčius. Jis taip pat nuolat rūpinasi ir prižiūri sodybą ( - ), ten augina naminius gyvūnus, prižiūri aplinką, pjovė žolę, kūrena krosnį, asmeninėmis lėšomis moka už elektros energiją ir kt. komunalines paslaugas. Po motinos mirties jis, spręsdamas ir veikdamas kartu su žemės sklypų bendraturčiu mamos broliu A. B., perdavė vietiniam ūkininkui panaudos pagrindu rūpintis ir naudoti pagal paskirtį (žemės ūkio veiklai) žemės sklypus, sudarė preliminarią sutartį dėl šios žemės nuomos ateičiai, kai bus baigta paveldėjimo byla. Jis taip pat naudojantis ir valdantis kaip savo ir likusį po mamos mirties jos turtą, esantį sodyboje ( - ), ginčo dėl palikimo priėmimo nei su bendraturčiu A. B., nei su jokiais kt. asmenimis nėra, pareiškėjo motina testamento į savo turtą sudariusi nebuvo.

42.2. Suinteresuotas asmuo VMI byloje priimtame atsiliepime į pareiškimą pažymėjo, kad nėra gavusi pranešimo iš kompetentingos tam valstybės (savivaldybės) institucijos atstovo (pareigūno) apie tai, kad A. M. palikimas būtų perėjęs įstatymo pagrindu valstybei. Institucija taip pat išsakiusi poziciją, jog su pareiškimu pateikti rašytiniai duomenys savo turiniu dar nėra pakankami prašomo fakto nustatymui (b. l. 36-40).

52.3. Pareiškėjo nurodytas, papildomai jo teismo posėdyje paaiškintas bei suinteresuoto asmens neginčijamas ir nenuginčytas A. M. palikimo atsiradimo bei jo faktinio priėmimo aplinkybes teismo posėdyje patvirtino ir apklausti liudytojai – S. B. ir L. N..

62.4. A. M. palikimo atsiradimo ir jo faktinio priėmimo aplinkybės yra patvirtintos ir rašytiniais įrodymais, įskaitant pareiškėjo pagal 2016-11-14 teismo nutarties siūlymus papildomai pateiktuosius teismo posėdyje : palikėjos mirties 2016-06-06 Kaune liudijimu, Gyventojų registro išrašu apie tai, kad palikėja turi vienintelį vaiką – pareiškėją D. D., notaro liudijimu, jog dėl palikimo priėmimo į notarą niekas iš įpėdinių nesikreipęs ir paveldėjimo byla nepradėta, palikimas nėra perėjęs ir valstybei, VĮ Registrų centras ir „Regitra“ administruojamų registrų duomenimis apie palikėjos vardu registruotus įregistruotus nekilnojamus daiktus ir kelių transporto priemones – palikimą sudarančio turto vienetus, įskaitant butą ( - ), sodybą ( - ), žemės sklypus ( - ), taip pat sąskaitomis ir jų apmokėjimo dokumentais už elektros energiją ir kt. komunalines paslaugas butui ( - ) taip pat gyvenamajai sodybai ( - ), įskaitant laikotarpį po palikimo atsiradimo, t. y. nuo 2016-06-06 iki šio sprendimo priėmimo dienos.

73. Lietuvos Respublikos CK (toliau – CK) 5.50 str. 2 d. nustatyta, kad įpėdinis, šiuo atveju pareiškėjas, laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti (įgyvendinti ir naudotis paveldima nuosavybės teise), su pareiškimu priimti palikimą kreipėsi į notarą ar teismą. CK 5.51 str. 1 d. papildomai nustatyta, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savu, t.y. jį valdo, naudoja, prižiūri, moka atitinkamus mokesčius ir pan.

84. Aukščiau aptartų duomenų visuma byloje nustatęs, jog pareiškėjas D. D. tikrovėje atliko aukščiau aprašytus įstatymu numatytus kaip juridiškai reikšmingus veiksmus, teismas turi faktinį pagrindą spręsti, jog jis motinos A. M. palikimą faktiškai priėmė. Kadangi nėra tai patvirtinančių dokumentų ir pareiškėjas negali jų gauti kitu būdu, pareiškimas tenkintinas ir nustatytinas toks juridinis faktas teismo sprendimu (Lietuvos Respublikos CPK 444, 445 ir 448 str.str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 268, 270, 307, 444 ir 445 str.str., teismas

Nutarė

10Pareiškimą tenkinti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. D., asmens kodas – ( - ) po motinos A. M., asmens kodas - ( - ) mirties 2016-06-06 Kaune, priėmė jos palikimą, pradėdamas jį faktiškai valdyti.

12Juridinis faktas nustatomas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimui gauti.

13Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai