Byla 2-3369-812/2012
Dėl tėvystės nuginčijimo pagal ieškovės M. P. ieškinį atsakovui M. P., trečiajam asmeniui S. J., įtrauktai į bylą išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė,

2sekretoriaujant Daliai Monkevičienei,

3dalyvaujant ieškovei M. P., jos atstovui advokatui Kęstučiui Galvičiui,

4atsakovui M. P.,

5Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Irenai Matuzevičienei,

6Nedalyvaujant trečiajam asmeniui S. J. ir jo atstovui advokatui A. Š.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl tėvystės nuginčijimo pagal ieškovės M. P. ieškinį atsakovui M. P., trečiajam asmeniui S. J., įtrauktai į bylą išvadą teikiančiai institucijai Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, ir

Nustatė

8Ieškovė M. P. prašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą ir nustatyti, kad atsakovas M. P. nėra A. P., g. ( - ) , tėvas, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

9Paaiškino, kad gyvendama su atsakovu M. P. susilaukė sūnaus A. P., g. ( - ) . Gimus sūnui gyveno kartu viename bute, 2005-12-28 sudarė su atsakovu santuoką, tačiau tiek iki santuokos sudarymo, tiek po to su atsakovu santuokinio gyvenimo negyveno, tuo metu artimai bendravo su kitu vyriškiu – trečiuoju asmeniu S. J., su kuriuo ( - ) susilaukė sūnaus A. P.. A. P. buvo suteikta atsakovo pavardė, nes vaikas gimė santuokoje. Atsakovui buvo žinomos aplinkybės, kad A. P., g. ( - ) , nėra atsakovo sūnus, kad ieškovė bendravo su kitu vyriškiu – S. J., tačiau tėvystės jis neginčijo, vaiko gimimą registravo Civilinės metrikacijos skyriuje, augino, išlaikė vaiką kaip savo iki 2010 m., kai ieškovė paliko atsakovą ir išėjo gyventi su vaiku atskirai. Šiuo metu ieškovė su atsakovu nepalaiko ryšių, pas atsakovą gyvena ieškovės ir atsakovo sūnus A. P., atsakovas bendrauja su ieškovės sūnumi A. P., teikia jam išlaikymą, leidžia kartu su juo ir A. P. laiką. Vaikas turi žinoti kas yra jo biologinis tėvas. Nuginčijusi tėvystę ieškovė ketina kreiptis į teismą dėl A. P. tėvystės nustatymo ir išlaikymo vaikui iš tikrojo tėvo priteisimo. S. J. A. P. nepažįsta, su ieškove nebendrauja, ieškovei laukiantis nutraukė su ja visus santykius, prie vaiko išlaikymo neprisideda.

10Ieškovė tėvystės neginčijo per vienerius metus, nes neturėjo tam lėšų, nežinojo, kad yra teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba, 2006 m. prieš vaiko gimimą mirė ieškovės tėvas, be to, gimus sūnui to padaryti neleido atsakovas, motyvuodamas tuo, kad tokia tiesa gali vaikui pakenkti, po to sirgo onkologine liga ir buvo slaugoma jos motina, kuri po ligos mirė.

11Atsakovas M. P. su pareikštu ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad su ieškove susilaukė sūnaus A. P., g. ( - ) , 2005-12-28 susituokė tikėdamasis su ieškove sukurti šeimą ir gyventi santuokoje, tačiau po santuokos sudarymo ieškovė su juo santuokinio gyvenimo negyveno, bendravo su kitu vyriškiu S. J., nuo kurio pradėjo lauktis vaiko. S. J. ieškovę paliko jai laukiantis, todėl ieškovė liko gyventi pas atsakovą. ( - ) gimus vaikui A. P. atsakovas įregistravo jo gimimą, augino ir išlaikė vaiką kaip savo iki ieškovė išsikėlė su vaiku gyventi atskirai. Sutinka ir pripažįsta, kad jis nėra biologinis vaiko tėvas ir negali juo būti, nes vaiko pradėjimo laiku su ieškove artimai nebendravo. Sutinka, kad būtų nuginčyta tėvystė, nes tikrasis vaiko tėvas turi prisidėti prie vaiko išlaikymo. Paaiškino, kad tėvystės nuginčijimas nepakeis jo ir A. P. santykių, nes jis ir toliau ketina su vaiku bendrauti. Dėl tėvystės nuginčijimo per metus laiko nesikreipė į teismą, nes prisirišo prie vaiko, pripažįsta, kad nenorėjo ir kad ieškovė kreiptųsi į teismą dėl tėvystės nuginčijimo. Nuomonę pakeitė tik po to, kai ieškovė išėjo gyventi atskirai.

12Trečiasis asmuo S. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje nedalyvauja be svarbių priežasčių.

13Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kad atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes sutinka, kad būtų nuginčyta M. P. tėvystė vaikui A. P..

14Ieškinys tenkintinas.

15Tais atvejais, kai vaikas gimsta susituokusiai motinai, kaip vaiko tėvas gimimo įraše įrašomas vaiko motinos sutuoktinis remiantis santuokos įrašu ar jo pagrindu išduotu santuokos liudijimu (CK 3.140 str. 1d.).

16Nustatyta, kad ieškovė M. P. ir atsakovas M. P. susituokė 2005-12-28 (b.l. 6). Šalys augina du vaikus – A. P., g. ( - ) , ir A. P., g. ( - ) (b.l. 7,8). A. P. gimė ieškovės ir atsakovo santuokoje, todėl duomenų apie tėvus įrašymo pagrindu buvo nurodytas 2005-12-28 santuokos sudarymo įrašas Nr. 637 (b.l. 17). Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad A. P. gyvena su atsakovu M. P., o A. P. – su ieškove M. P.. Atsakovas bendrauja su abiem vaikais kaip tėvas, teikia jiems išlaikymą. A. P. pažįsta atsakovą M. P. kaip vienintelį ir tikrą savo tėvą, trečiojo asmens S. J. vaikas nepažįsta ir nežino, kad jis galėtų būti jo tėvu, iš trečiojo asmens ieškovė negauna paramos vaikui išlaikyti, trečiasis asmuo A. P. nelanko, su juo nebendrauja. Ieškovė ir atsakovas šiuo metu gyvena atskirai. Iš ieškovės, atsakovo paaiškinimų nustatyta, kad atsakovas M. P. tuo metu, kai A. P. buvo pradėtas, taip pat iki vaiko gimimo ir po to su ieškove M. P. negyveno santuokinio gyvenimo, gyveno atskirai, nors ir vienoje gyvenamojoje patalpoje. Ieškovė susitikinėjo ir artimai bendravo su kitu vyru – trečiuoju asmeniu S. J.. Byloje esančių įrodymų pagrindu galima daryti išvadą, kad atsakovas M. P. nėra nepilnamečio A. P. tėvas.

17Sprendžiant bylą dėl tėvystės nuginčijimo turi būti vadovaujamasi tarptautinėje ir nacionalinėje teisėje įtvirtintu prioritetiniu vaiko teisių apsaugos ir gynimo principu, kuris reiškia, kad bet kokie veiksmai ar priimami sprendimai, susiję su vaiku, jo teisėmis ir interesais, turi atitikti vaiko interesus (Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 3 str. 1 d., CK 3.3 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1p.). Vaikas turi teisę žinoti savo tėvus, jei tai nekenkia jo interesams ar įstatymai nenumato ko kita (CK 3.161 str. 2d.). Vaiko teisė žinoti savo tėvus nuo pat gimimo, kaip vienas iš esminių vaiko teisių principų, yra įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje (7 str., 9 str. 3d.), Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme (9 str. 1d.). Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra vien tik biologinės tiesos konstatavimas. Sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo kartu turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, t.y. tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 str. 2d.). Įvertinus byloje esančius įrodymus darytina išvada, kad tėvystės nuginčijimas nepilnamečio vaiko A. P. interesų nepažeis, nes ieškovė M. P. siekia nustatyti tikrąją A. P. kilmę, nuginčijus tėvystę ji įgis teisę nustatyti neteismine arba teismine tvarka sūnaus biologinio tėvo tėvystę, o vaikas įgis teisę į išlaikymą. Ieškovė ir atsakovas gyvena atskirai ir nepalaiko tarpusavio ryšių, šalys bendrauja tik su vaikais, abu turi kitus gyvenimo draugus ir su jais kuria naujus santykius, atsakovo ir A. P. ryšys, nors ir yra artimas ir šiltas, tačiau nėra ilgametis dėl atsakovo mažo amžiaus, atsakovas M. P. pripažįsta, kad tėvystės nuginčijimas jo santykio su vaiku A. P. nepakeis – jis ir toliau su vaiku bendraus.

18CK 3.152 straipsnio 1 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo. Ieškovė prašo atnaujinti ieškinio senaties terminą, nurodydama įstatymu nustatyto termino praleidimo priežastis - teisinį neišprusimą, sunkią materialinę padėtį, artimųjų ligas, slaugą ir mirtis. Reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas yra pasibaigęs. Pagrindas taikyti ieškinio senatį teismui yra tuomet, kai to reikalauja ginčo šalis. Nei atsakovas, nei trečiasis asmuo neprašė taikyti ieškinio senaties, todėl nėra pagrindo ją taikyti ir atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą (CK 1.126 str.).

19Nurodytais motyvais ieškinys tenkinamas.

20Ieškovei M. P. teikiama nemokama antrinė teisinė pagalba, kurios išlaidos sudaro 400 Lt (b.l. 4, 33). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, ieškinys tenkinamas, todėl iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis 139 Lt, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos 14 Lt ir antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidos 400 Lt (CPK 92 str., 93 str. 1d., 96, 99 str., b.l. 1, 33).

21Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 270 straipsniais teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Nustatyti, kad atsakovas M. P., a.k. ( - ) nėra A. P., g. ( - ) ., Panevėžio m., a.k. ( - ) tėvas ir išbraukti A. P., a.k. ( - ) ( - ) gimimo įraše Nr. ( - ) duomenis apie tėvą – M. P., a.k. ( - )

24Priteisti į valstybės biudžeto pajamas iš atsakovo M. P., a.k. ( - ) 139 Lt žyminio mokesčio ir 14 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, įmokos kodas 5660, ir 400 Lt antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų, įmokos kodas 5630.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė,... 2. sekretoriaujant Daliai Monkevičienei,... 3. dalyvaujant ieškovei M. P., jos atstovui advokatui Kęstučiui Galvičiui,... 4. atsakovui M. P.,... 5. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 6. Nedalyvaujant trečiajam asmeniui S. J. ir jo atstovui advokatui A. Š.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Ieškovė M. P. prašo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą ir... 9. Paaiškino, kad gyvendama su atsakovu M. P. susilaukė sūnaus A. P., g. ( - )... 10. Ieškovė tėvystės neginčijo per vienerius metus, nes neturėjo tam lėšų,... 11. Atsakovas M. P. su pareikštu ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad su ieškove... 12. Trečiasis asmuo S. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje... 13. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Tais atvejais, kai vaikas gimsta susituokusiai motinai, kaip vaiko tėvas... 16. Nustatyta, kad ieškovė M. P. ir atsakovas M. P. susituokė 2005-12-28 (b.l.... 17. Sprendžiant bylą dėl tėvystės nuginčijimo turi būti vadovaujamasi... 18. CK 3.152 straipsnio 1 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties... 19. Nurodytais motyvais ieškinys tenkinamas.... 20. Ieškovei M. P. teikiama nemokama antrinė teisinė pagalba, kurios išlaidos... 21. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 270 straipsniais teismas... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Nustatyti, kad atsakovas M. P., a.k. ( - ) nėra A. P., g. ( - ) ., Panevėžio... 24. Priteisti į valstybės biudžeto pajamas iš atsakovo M. P., a.k. ( - ) 139 Lt... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...