Byla eB2-1791-658/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei individualiajai įmonei „Trinkelių dėjimas“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų departamentas“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei individualiajai įmonei „Trinkelių dėjimas“ iškėlimo,

Nustatė

2ieškovė UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą prašydama atsakovei IĮ „Trinkelių dėjimas“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad įmonė skolinga jai 2 354,88 Eur pagal reikalavimų perleidimo sutartį bei išrašytas PVM sąskaitas faktūras pradiniam kreditoriui UAB „Trukmė“ bei susitarimą dėl skolos išdėstymo, iš viso 3 178,26 Eur. Atsakovei raginimai sumokėti skolą buvo įteikti, atsakovė sutiko mokėti skolą dalimis, tačiau susitarimo nevykdė. Pagal viešai prieinamus Sodros duomenis įmonė turi įsiskolinimą biudžetui, joje dirba vienas darbuotojas, todėl akivaizdu, kad veikla nėra nevykdoma ir atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės IĮ „Trinkelių dėjimas“ vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti. Teisme gautas IĮ „Trinkelių dėjimas“ prašymas kuriame sutinkama su bankroto bylos įmonei iškėlimu bei kartu pateikiami įmonės finansinę būklę pagrindžiantys įrodymai.

6Iš pateikto 2016 metų balanso matyti, kad įmonė 2016 metais turėjo turto už 238 303 Eur, kurį didžiąja dalimi sudarė per vienerius metus gautinos sumos (181 987 Eur). Tuo tarpu įsipareigojimai kreditoriams 2016 metų pabaigoje siekė 220 858 Eur (per vienerius metus gautinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 213 426 Eur). 2016 metų pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad įmonė 2016 metus baigė patyrusi 10 963 Eur nuostolį. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonės turtas sudaro 229 475 Eur (per vienerius metus gautinos sumos – 174 705 Eur, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 30 782 Eur, materialusis turtas – 16 804 Eur, piniginės lėšos – 7 203 Eur), mokėtinos sumos siekia 212 584 Eur (trumpalaikiai įsipareigojimai – 205 153 Eur). Iš pateiktos informacijos ir viešųjų registrų duomenų nustatyta, kad bendrovė nekilnojamojo turto neturi, jos vardu yra registruota viena transporto priemonė, pagrindinį turtą sudaro darbo priemonės, kurių likutinė vertė - 8 288,25 Eur, taip pat debitoriniai įsiskolinimai, kurių vertė - 74 953,78 Eur. VSDFV duomenimis, įmonėje yra vienas darbuotojas, skola biudžetui sudaro 2 264,05 Eur. VMI viešai prieinamais duomenimis įsiskolinimo valstybės biudžetui IĮ „Trinkelių dėjimas“ neturi. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nėra užvesta bylų dėl skolų išieškojimo iš IĮ „Trinkelių dėjimas“. Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 213 938,11 Eur, o tai reiškia, kad jie viršija pusę turimo turto, kas atitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje apibrėžtą įmonės nemokumo sąvoką.

7Įvertinus nurodytus duomenis bei atsakovei sutinkant su bankroto bylos įmonei iškėlimu bei atsakovei patvirtinus, kad įmonė ne sezono metu jokios veiklos nevykdo, atitinkamai negeneruoja jokių pajamų bei neturi pakankamai turto iš kurio būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, taip pat pagal įmonės finansinius duomenis nustačius nemokumo faktą, konstatuotina, kad yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

8Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės atsakomybės juridiniam asmeniui, kokiu yra individuali įmonė, prievolėms įvykdyti neužtenka juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (individualios įmonės atveju - jos savininkas). Įvertinus individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto ir jos savininko atsakomybės už prievoles specifiką, IĮ „Trinkelių dėjimas“ įmonės bankroto byloje bendraatsakovu patrauktinas ir šios įmonės savininkas E. J. (CPK 43 str. 2 d.).

9Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Vadybos apskaita“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.).

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

11į civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų departamentas“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiajai įmonei „Trinkelių dėjimas“, įtraukti bendraatsakovu E. J. (a. k. ( - ) gyv. ( - ).

12Iškelti bankroto bylą atsakovei individualiajai įmonei „Trinkelių dėjimas“ (įmonės kodas 302816966, registracijos adresas: Kauno r. sav., Ilgakiemio k. Sūduvos g. 1).

13Individualiosios įmonės „Trinkelių dėjimas“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA014, Gedimino pr. 32-5, Vilnius, el. p. vadybosapskaita@gmail.com).

14Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai individualiajai įmonei „Trinkelių dėjimas“.

15Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį individualiosios įmonės „Trinkelių dėjimas“ savininkas (vadovas) E. J. (a. k. ( - ) privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovei, atsakovei ir bendraatsakovui.

17Pavesti individualiosios įmonės „Trinkelių dėjimas“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

18Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį individualiosios įmonės „Trinkelių dėjimas“ kreditorių susirinkimą.

19Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka... 2. ieškovė UAB „Skolų departamentas“ kreipėsi į teismą prašydama... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma,... 5. Teismas 2017 m. vasario 13 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės IĮ... 6. Iš pateikto 2016 metų balanso matyti, kad įmonė 2016 metais turėjo turto... 7. Įvertinus nurodytus duomenis bei atsakovei sutinkant su bankroto bylos įmonei... 8. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, kai neribotos civilinės... 9. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 10. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 11. į civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skolų... 12. Iškelti bankroto bylą atsakovei individualiajai įmonei „Trinkelių... 13. Individualiosios įmonės „Trinkelių dėjimas“ administratoriumi paskirti... 14. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 15. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 17. Pavesti individualiosios įmonės „Trinkelių dėjimas“ administratoriui... 18. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 19. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...