Byla 2-88-301/2011

1.

2Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Teresė. Klimienė, sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos S. P. atstovei advokatei Audronei Neniškienei, pareiškėjui G. P., jo atstovei advokatei Ritai Petručionytei, teismo posėdyje išnagrinėjo suinteresuoto asmens (kreditoriaus) Swedbank AB prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal pareiškėjų S. P. ir G. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims (kreditoriams) AB bankui Snoras, UAN „Snoro lizingas“ ir Swedbank AB dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtinimo (CK 3.51 str.) ir

Nustatė

3Šioje civilinėje byloje 2011-02-11 sprendimu pareiškėjų pareiškimas patenkintas (t.2,b.l. 149-151) .

4Teismo 2011-02-11 sprendime liko neišspręstas suinteresuoto asmens (kreditoriaus) su savarankiškais reikalavimais Swedbank AB reikalavimas (t.1, b.l.2-3) priteisti iš pareiškėjų solidariai: 6022,25 lt. dydžio skolą ( t.y. 5551,62 lt. negrąžinto kredito, 275,52 lt. nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 168,25 lt. nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 26,86 lt. nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas), 8 % dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 5551,62 lt. dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2010-02-25 iki visiško kredito grąžinimo dienos, įstatymines 5 % dydžio procesines palūkanas už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, - dėl kurių šalys byloje buvo pateikusios įrodymus.

5Suinteresuotas asmuo (kreditoriaus) su savarankiškais reikalavimais Swedbank AB pareiškimu (t.2, b.l. 180) prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, o kreditoriaus reikalavimą (t.1, b.l.2-3) patenkinti visiškai.

6Pareiškėjas G. P. ir jo atstovė advokatė Rita Petručionytė su suinteresuoto asmens (kreditoriaus) su savarankiškais reikalavimais Swedbank AB reikalavimu sutinka iš dalies (t.2, b.l. 189 – sutikimas raštu). O būtent: reikalavimui dėl delspinigių priteisimo prašo CK 1.125 str. 5 d. 1 p. pagrindu taikyti ieškinio senatį, tai yra priteisti 157,73 lt. ( o ne 168,25 lt. ) nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą bei 25,70 lt. ( o ne 26,86 lt.) nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Likusioje dalyje su suinteresuoto asmens (kreditoriaus) su savarankiškais reikalavimais Swedbank AB reikalavimu (t.1, b.l. 2-3) sutinka visiškai. Sutinka, kad būtų atnaujintas terminas pateikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

7P. S. Pažereckienės atstovė advokatė Audronė Neniškienė su suinteresuoto asmens (kreditoriaus) su savarankiškais reikalavimais Swedbank AB reikalavimu sutinka iš dalies, nes reikalavimui dėl delspinigių priteisimo prašo taikyti ieškinio senatį analogiškai kaip ir pareiškėjas G. P. bei jo atstovė. Sutinka, kad būtų atnaujintas terminas pateikti prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo.

8Suinteresuoto asmens (kreditoriaus) su savarankiškais reikalavimais Swedbank AB reikalavimas (t.1, b.l.2-3) tenkintinas iš dalies.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais ( CK 6.38 str. 1 d. ) .

10Vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, nesant tarp šalių ginčo, spręstina, jog terminas prašymui dėl papildomo sprendimo priėmimo yra praleistas dėl svarbių priežasčių ( teismo 2011-02-11 sprendimą kreditorius gavo tik 2011-05-18 – t.2,b.l.184) , todėl šis terminas atnaujinamas (CPK 78 str.).

11Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjai su kreditoriumi 2006-09-22 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 06-071508-VA dėl 12 000 lt. paskolos. Pareiškėjai, kurie buvo įspėti apie sutarties nevykdymo pasekmes, nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal minėtą sutartį ir sutarties pažeidimų nepašalino.

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku. Sutinkamai su LR CK 6.71 str. 3 d. už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. Praleidus paskolos dalių ir palūkanų mokėjimo terminus, pagal Paskolos sutartis skaičiuojami delspinigiai nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas. Pareiškėjų reikalavimu taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl delspinigių priteisimo ( skaičiuojant delspinigius nuo 2009-11-24 iki ieškinio pareiškimo - 2010-05-24) . Kadangi, kaip nustatyta iš šalių aiškinimų ir bylos duomenų, pareiškėjai pažeidė šalių 2006-09-22 vartojimo kredito sutartimi Nr. 06-071508-VA prisiimtus įsipareigojimus, iš pareiškėjų kreditoriui Swedbank AB solidariai priteistina 5551,62 lt. negrąžinto kredito, 275,52 lt. nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 162,79 lt. nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą (t.2, b.l.181-183), 26,39 lt. nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas (t.2, b.l.181-183), 8 % dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 5551,62 lt. dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2010-02-25 iki visiško kredito grąžinimo dienos (CK 6.870 str., 6.872 str., 6.873 str., 6.874 str.. 6.881 str.) , įstatyminės 5 % dydžio procesinės palūkanos už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo dienos ( 2010-06-04) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.) bei šias bylinėjimosi išlaidas: 181 lt. žyminio mokesčio (t.1, b.l.12), 283,75 lt. už skelbimus (t.1, b.l.31, 32) (CPK 93 str.).

13Iš pareiškėjų priteistina 24,80 lt. išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 12 str., 13 str., 14 str., 277 str., 541 str.,

Nutarė

15Suinteresuoto asmens (kreditoriaus) su savarankiškais reikalavimais Swedbank AB reikalavimą tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš pareiškėjų S. P., a.k( - ) ir G. P., a.k. ( - ) suinteresuoto asmens (kreditoriaus) su savarankiškais reikalavimais Swedbank AB, į.k. 112029651, sąskaitos Nr. LT 21 7300 0100 7048 0848 Swedbank AB, b/k 73000, naudai solidariai 5551,62 lt. ( penkis tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt penkis litus 62 cnt.) negrąžinto kredito, 275,52 lt. (du šimtus septyniasdešimt penkis litus 52 cnt.) nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą, 162,79 lt.(vieną šimtą šešiasdešimt du litus 79 cnt.) nesumokėtų delspinigių už negrąžintą kreditą, 26,39 lt. ( dvidešimt šešis litus 39 cnt.) nesumokėtų delspinigių už nesumokėtas palūkanas , 8 % dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 5551,62 lt. dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2010 m. vasario 25 d. (2010-02-25) iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 % dydžio metinių palūkanų už priteistas sumas nuo bylos iškėlimo dienos 2010 m. birželio 4 d. ( 2010-06-04) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 464,75 lt.( keturis šimtus šešiasdešimt keturis litus 75 cnt.) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

17Priteisti iš pareiškėjų S. P. ir G. P. kiekvieno atskirai valstybės naudai po 12,40 lt. ( dvylika litų 40 cnt.) išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą atlyginimo.

18Sprendimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama s Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą .

Proceso dalyviai
Ryšiai