Byla e2-868-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Belvista“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. nutarties, kuria 2016 m. lapkričio 25 d. areštuoto turto saugotoja paskirta bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vingriai“ bankroto administratorė mažoji bendrija „Nemokumo valdymas“ Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2150-392/2017 pagal ieškovės akcinės bendrovės SEB bankas patikslintą ieškinį, pareikštą bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vingriai“ vardu atsakovėms „L&M International Trading LTD ir uždarajai akcinei bendrovei „Belvista“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Technometalas“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Ecornus“, dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama pripažinti negaliojančiais sandorius: 2008 m. gruodžio 5 d. tarp bankrutuojančios akcinės bendrovės (toliau – BAB) „Vingriai“ bei „L&M International Trading LTD“ sudarytą sutartinio įkeitimo lakštą; 2016 m. kovo 14 d. tarp BAB „Vingriai“ bei „L&M International Trading LTD“ sudarytą turto perdavimo aktą bei tarp „L&M International Trading LTD“ ir uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Belvista“ sudarytą sandorį dėl horizontalaus apdirbimo centro ISP 1250, inv. Nr. 46965, perleidimo UAB „Belvista“ nuosavybėn; taikyti restituciją ir grąžinti BAB „Vingriai“ įrenginius:
 • pasukamą stalą HRT 210 JP-CNC, inventoriaus Nr. 4101194;
 • pasukamą stalą HAAS HRT 310SPCNC, inventoriaus Nr. 4101173;
 • juostinį pjūklą PAR-350, inventoriaus Nr. 48855;
 • horizontalaus apdirbimo centrą ISP 1250, inventoriaus Nr. 46965;
 • auto krautuvą C4D500E, inventoriaus Nr. 5009;
 • brėžinių kopijavimo mašiną AF240W, inventoriaus Nr. 448042;
 • grindų pjovimo mašiną Nilfisk-Alfo Srubtes, inventoriaus Nr. 6013;
 • vibro mašiną Metalax model 725 (CE), inventoriaus Nr. 420613;
 • vandens nugeležinimo – demineralizavimo įrenginį, inventoriaus Nr. 4116;
 • kompiuterinę gamyklos sistemą, inventoriaus Nr. 48005;
 • valymo įrenginius, inventoriaus Nr. 462028.
 1. Ieškovė nurodo, kad tarp BAB „Vingriai“ bei „L&M International Trading LTD“ buvo sutarta dėl antrinei įmonei (BAB „Vingriai“) priklausančio turto, t. y. įrenginių įkeitimo pirminės įmonės („L&M International Trading LTD“) naudai, ką daryti įstatymas imperatyviai draudžia (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 5 p.). BAB „Vingriai“ perleido dalį savo įrenginių „L&M International Trading LTD“ naudai po to, kai BAB „Vingriai“ buvo iškelta bankroto byla ir taip eliminavo kreditorių teises į kreditorinių reikalavimų patenkinimą, be to „L&M International Trading LTD“ dalį įrenginių perleido UAB „Belvista“.
 2. Pirmosios instancijos teismas 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi iš dalies tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo „L&M International Trading LTD“ bei UAB „Belvista“ įrenginius.
 3. 2017 m. vasario 17 d. BAB „Vingriai“ bankroto administratorė mažoji bendrija (toliau – MB) „Nemokumo valdymas“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė įtraukti BAB „Vingriai“ bendraieškiu civilinėje byloje Nr. e2-2150-392/2017 bei paskirti BAB „Vingriai“ įrenginių, kurie buvo areštuoti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi, saugotoja ir šią nutartį pavesti vykdyti BAB „Vingriai“ pasirinktam antstoliui.
 4. Pareiškėja nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje bankroto byloje (civilinės bylos Nr. B2-3211-562/2016) buvo patvirtinti BAB „Vingriai“ kreditorių finansiniai 11 072 173,54 Eur dydžio finansiniai reikalavimai. Turto, iš kurio būtų galima tenkinti paminėtus reikalavimus, arba nėra, arba jo buvimo vieta šiuo metu vis dar nežinoma. Bankroto administratorė mano, kad yra būtina imtis visų įmanomų priemonių tam, kad būtų išsaugotas paskutinis likęs turtas, į kurį dar galėtų būti nukreiptas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Teismas, areštuodamas turtą („L&M International Trading LTD“ ir UAB „Belvista“ įrenginius), neišsprendė šio turto saugotojo paskyrimo klausimo; nėra aišku, kas turi jį saugoti. Be to, BAB „Vingriai“ vadovo pareigas iki bankroto bylos iškėlimo ėjęs asmuo, tiek bendrovės vienintelis akcininkas „L&M International Trading LTD“ yra ne Lietuvos Respublikos rezidentai. Atsižvelgiant į tai, bei į tai, kad buvę bankroto administratoriai negalėjo perimti turto ir dokumentų, o taip pat į bendrovės kreditorių interesus bei viešąjį interesą, siekiant kiek įmanoma sumažinti galimybę prarasti įrenginius, yra tikslinga paskiri BAB „Vingriai“ 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi areštuotų įrenginių saugotoja.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 20 d. nutartimi prašymą tenkino – įtraukė BAB „Vingriai į bylą bendraieškiu ir 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi areštuoto turto saugotoja paskyrė BAB „Vingriai“ bankroto administratorę MB „Nemokumo valdymas“.
 2. Teismas sprendė, kadangi 2016 m. lapkričio 25 d. nutartimi teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones nenurodė konkretaus turto saugotojo, nors ir pavedė ieškovės pasirinktam antstoliui surasti, aprašyti ginčo turtą bei perduoti jį saugotojui, areštuoto turto saugotoja skirtina BAB „Vingriai“ bankroto administratorė, kuria šios nutarties priėmimo metu yra MB „Nemokumo valdymas“. Šios bankroto administratorės paskyrimas atitiks viešą ir prioritetinį sklandžios bankroto procedūros ir kreditorių reikalavimų tenkinimo interesą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė UAB „Belvista“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. teismo nutarties dalį dėl UAB „Belvista“ priklausančio įrenginio – horizontalaus apdirbimo centro ISP 1520 saugotojos paskyrimo, ir klausimą šioje dalyje išspręsti iš esmės – UAB „Belvista“ priklausančio įrenginio saugotoja paskirti UAB „Belvista“.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirmosios instancijos teismui pritaikius UAB „Belvista“ įrenginio areštą, leidžiant juo naudotis, ir skundžiama nutartimi įrenginio saugotoju paskyrus BAB „Vingriai“ bankroto administratorę, susiklostė situacija, kad nors teoriškai pareiškėja turi teisimo leidimą naudotis įrenginiu, tačiau praktiškai toks naudojimasis nėra įmanomas, kadangi įrenginys yra patalpose, kurios priklauso AB SEB bankui ir kurių BAB „Vingriai“ nevaldo. Todėl BAB „Vingriai“ neturi visiškai jokios galimybės užtikrinti UAB „Belvista“ naudojimosi įrenginiu, nei įrenginio priežiūros (įrenginys yra sudėtingos konstrukcijos, jam būtinas tinkamo laikymo užtikrinimas bei nuolatinis profilaktinis aptarnavimas), dėl ko įrenginys savaime, jo saugotoja esant BAB „Vingriai“ bankroto administratorei, gali būti stipriai pažeistas.
 2. Teismui areštavus atsakovės įrenginį ir jo saugotoja paskyrus BAB „Vingriai“ bankroto administratorę, pareiškėja prarado galimybę pagal parengtą strateginį veiklos planą, įrenginį perkelti į kitas jos gamybines patalpas. Dėl to UAB „Belvista“ negali ir tikėtinai mažiausiai metus negalės tinkamai naudotis šiuo įrenginiu, dėl ko per mėnesį patirs mažiausiai 30 000 Eur tiesioginių nuostolių dėl negalėjimo priimti klientų užsakymus. Taip pat neabejotinai įmonė patirs netiesioginių nuostolių, kurie pasireikš esamų sutarčių nutraukimu ir galimais užsakovų reikalavimais dėl netesybų atlyginimo.
 3. Pareiškėjos vertinimu yra aiškus pagrindas įrenginio saugotoja paskirtą ją pačią, tokiu būdu realiai užtikrinant, kad UAB „Belvista“ galės realiai naudotis įrenginiu ir nepatirs pernelyg didelės žalos.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė AB SEB bankas prašė atskirojo skundo netenkinti ir nutartį palikti nepakeistą.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
 1. Egzistuoja grėsmė, kad neuždraudus naudotis ginčo įranga ir teismui patenkinus ieškinį bus iš esmės apsunkintas ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas, kadangi ginčo įranga bus nudėvėta, todėl praras savo ekonominę vertę, arba apskirtai bus paslėpta.
 2. Aplinkybė, kad ieškovė galėtų reikšti ieškinius dėl padarytų nuostolių atlyginimo, nesudaro pagrindo nagrinėjamu atveju netaikyti prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi tai neatitiktų ekonomiškumo, efektyvios teisės į teisminę gynybą ir teisminės gynybos realumo principų – bankas ir vėl būtų priverstas ilgus metus bylinėtis su atsakovais, kiltų grėsmė, kad atsakovai neturės turto banko nuostoliams atlyginti. UAB „Belvista“ teikdama atskirąjį skundą nepateikė jokių duomenų apie savo turtinę padėtį, kurie patvirtintų, kad UAB „Belvista“ galėtų kompensuoti ginčo įrenginio kainą, jei šis neišliktų natūra. Bankas neturi duomenų apie šios įmonės turtą ar mokumą. Todėl ir nuostolių atlyginimo dėl prarastų įrenginių ar jų vertės sumažėjimo realumas nagrinėjamu atveju yra labai abejotinas; kadangi išieškojimo veiksmai prieš tokią įmonę praktiškai yra neįmanomi.
 3. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susijusios su ieškinio reikalavimais, nes bankas prašo apsaugoti BAB „Vingriai“ priklausančius įrenginius nuo jų vertės sumažėjimo bei sugadinimo, žinant ir tai, kad bendrovei yra iškelta bankroto byla, taip pat ginčija šių įrengimų neteisėtą perleidimą BAB „Vingriai“ akcininkui „L&M International Trading LTD“, o vėliau ir UAB „Belvista“.
 4. UAB „Belvista“ į bylą nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad horizontalaus apdirbimo centrui ISP 1250 būtina nuolatinė priežiūra ir aptarnavimas, o to neatliekant – turtas bus sugadintas ir praras savo vertę.
 5. UAB „Belvista“ taip pat neįrodė, kad uždraudus naudotis jai ginčo įrenginiu, atsakovė patirs apie 30 000 Eur per dieną. Svarbu ir tai, kad UAB „Belvista“, kaip pati patvirtina, iki šiol ginčo įranga faktiškai nesinaudojo, tačiau to siekia. Vadinasi UAB „Belvista“ nebus padaryta žala, kadangi nesinaudojant ginčo įrengimu nebuvo gaunama nauda.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria areštuoto turto saugotoja paskirta BAB „Vingriai“ bankroto administratorė MB „Nemokumo valdymas“, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. CPK 683 straipsnis, reglamentuojantis areštuoto turto saugojimą ir administravimą, nustato, kad areštuoto turto saugotojo paskyrimo klausimą sprendžia antstolis. Šio straipsnio 1 dalyje numatyta, kad antstolis paprastai tokį turtą palieka valdyti asmeniui, pas kurį jis tą turtą areštavo. Tačiau prireikus antstolis bet kurioje proceso stadijoje gali areštuotą turtą perduoti saugoti kitam asmeniui, taip pat ir išieškotojui. Turtą gali saugoti ir pats antstolis.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. birželio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1658/2013 yra nurodęs, kad teismas turto saugotojo paskyrimo klausimą, esant pritaikytoms su turtu susijusioms laikinosioms apsaugos priemonėms, gali išspręsti bet kurioje civilinio proceso stadijoje tol, kol teismo kompetencijai priskirtinas klausimų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, sprendimas. Kitas subjektas, galintis išspręsti šį klausimą teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo metu, kai aprašomas konkretus areštuotinas turtas, yra antstolis (CPK 677 str., 683 str.). Nagrinėjamu atveju areštuoto turto saugotoju pirmosios instancijos teismas paskyrė bankrutuojančios bendrovės (BAB „Vingriai“) bankroto administratorę.
 5. Apeliantė UAB „Belvista“ prašymą paskirti ją areštuoto turto saugotoja grindė aplinkybe, jog tokiu būdu realiai bus užtikrinta UAB „Belvista“ galimybė realiai naudotis įrenginiu ir ji nepatirs pernelyg didelės žalos.
 6. Apeliacinio teismo nuomone, atsakovės nurodomos aplinkybės dėl nesamos praktinės galimybės naudotis areštuotu įrenginiu, neturi jokios teisinės reikšmės. Kaip pažymi pati atsakovė, areštuotu įrengiu ji nesinaudoja, priežasčių, dėl kurių nuo įrenginio įsigijimo momento nesiėmė priemonių jį perimti, nenurodė. Atsakovės argumentai dėl patiriamos tariamos žalos, negalint naudotis įrenginiu, yra akivaizdžiai nepagrįsti. Aplinkybę, kad areštuotas įrenginys yra patalpose, kurios priklauso AB SEB bankui, atsakovė žinojo dar iki skundžiamos nutarties priėmimo.
 7. Taip pat teismas pritaria ieškovės AB SEB bankas argumentams, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – įrenginių areštas bei jų saugotojo paskyrimas, yra tiesiogiai susijusios su ieškinio reikalavimais. Prašymo tikslas – apsaugoti BAB „Vingriai“ priklausančius įrenginius nuo jų vertės sumažėjimo bei sugadinimo, ginčijant šių įrengimų neteisėtą perleidimą BAB „Vingriai“ akcininkui „L&M International Trading LTD“, o vėliau ir UAB „Belvista“.
 8. Apeliantė nepateikė jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad esamo turto saugotoja BAB „Vingriai“ bankroto administratorė MB „Nemokumo valdymas“ siekia pabloginti įrenginio būklę, netinkamai vykdo turto saugotojos pareigas. Apeliantė neįrodė, kad egzistuoja objektyvi grėsmė tinkamai išsaugoti areštuotą turtą, kad šio turto vertė gali žymiai sumažėti, dėl ko būtina pakeisti areštuoto turto saugotoją kitu asmeniu. Tik įrodžius, kad areštuotas ginčo turtas nesaugomas, neprižiūrimas, jo būklė blogėja, dėl ko kinta jo vertė, būtų galima spręsti dėl pagrindo keisti turto saugotoją. Taigi saugotojo keitimas turi būti pagrįstas objektyviais faktiniais duomenimis, kiurių apeliantė nepateikė (CPK 177, 178 str.).
 9. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti teisiškai nėra reikšmingi.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. nutartį paskirti areštuoto turto saugotoja bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vingriai“ bankroto administratorę – mažąją bendriją „Nemokumo valdymas“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai