Byla AS-502-1005-14
Dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sulinkiai“ skundą atsakovui Valstybinei miškų tarnybai

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sulinkiai“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 16 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sulinkiai“ skundą atsakovui Valstybinei miškų tarnybai.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Sulinkiai“ kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu, kuriuo prašo: 1) įpareigoti atsakovą Valstybinę miškų tarnybą priimti sprendimą dėl pareiškėjo 2014 m. balandžio 24 d. prašymo; 2) panaikinti atsakovo 2014 m. birželio 4 d. sprendimą Nr. R2-1715; 3) įpareigoti atsakovą ištaisyti klaidą – patikslinti 2012 m. liepos 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 869 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintą Radviliškio rajono valstybinės reikšmės miškų plotų schemą, pašalinant iš jos Šiaulių apskrities bendrajame plane nurodytus eksploatuojamo perspektyvaus telkinio plotus, Radviliškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano naudingųjų iškasenų karjerų plotais pažymėtas teritorijas.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 16 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Sulinkiai“ skundą, grąžino sumokėtą žyminį mokestį.

6Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai – valstybinio administravimo subjektai, kurių veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija (ABTĮ 2 str. 7 d.).

7Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl Valstybinės miškų tarnybos akto ir veiksmų. Apžvelgė minėtos institucijos – biudžetinės įstaigos kompetenciją, nustatytą Valstybinės miškų tarnybos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. D1-464 ir darė išvadą, jog Valstybinė miškų tarnyba yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, pagal jai priskirtą kompetenciją vykdantis administravimą visoje valstybės teritorijoje. Pasisakė, jog atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo reikalavimai kildinami iš centrinio administravimo subjekto veiksmų, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.), o UAB „Sulinkiai“ dėl savo pažeistų teisių gynimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą (ABTĮ 37 str. 3 d.).

8II.

9Pareiškėjas UAB „Sulinkiai“ padavė atskirąjį skundą (b. l. 31-32), kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti pareiškėjo skundą nagrinėti Kauno apygardos administraciniame teisme.

10Pareiškėjas atskirajame skunde remdamasis ABTĮ 35 straipsniu teigia, kad skundas paduodamas pagal viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinę, o atsižvelgiant į tai, kad Valstybinės miškų tarnybos buveinė yra Pramonės pr. 1A, 51327 Kaunas, byla teisminga būtent Kauno apygardos teismui.

11Teisėjų kolegija konstatuoja:

12III.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Pareiškėjas ginčija Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, nes skundas nenagrinėtinas Kauno apygardos administraciniame teisme, o priskirtinas Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

15Konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju yra kilęs ginčas dėl bylos teismingumo konkrečiam apygardos administraciniam teismui.

16ABTĮ 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, nurodytoms šio įstatymo 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus bylas, nurodytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 6, 7, 11 ir 12 punktuose. Taip pat, ABTĮ 19 įtvirtintos specialiosios nuostatos, reglamentuojančios papildomą (išimtinę) Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetenciją. Be kompetencijos, nustatytos šio įstatymo 18 straipsnyje, Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, išskyrus bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo, taip pat bylas, nurodytas šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 12 punkte (ABTĮ 19 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad papildoma Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencija (ABTĮ 19 straipsnis) yra siejama ne su atitinkamo viešojo administravimo subjekto, kaip juridinio asmens, buveine (ABTĮ 35 str.), o su šio subjekto veiklos teritorija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-327-14). Taigi, tuo atveju, kai byloje pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas, t. y. valstybinio administravimo subjektas, kurio veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija (ABTĮ 2 str. 7 d.), ir nesant ABTĮ nustatytų išimčių, nepriklausomai nuo jo buveinės adreso, tokią bylą nagrinėti pirma instancija priskirta Vilniaus apygardos administracinio teismo kompetencijai.

18Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog Valstybinė miškų tarnyba yra centrinis administravimo subjektas. Taigi, byla inicijuota skundu atsakovui Valstybinei miškų tarnybai priskirtina nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

19Pažymėtina, kad šios taisyklės laikomasi ir praktikoje – bylas, kuriose atsakovas buvo Valstybinė miškų tarnyba, pirmąja instancija nagrinėjo Vilniaus apygardos administracinis teismas (žr. pvz. administracinę bylą Nr. A502-2388-13, administracinę bylą Nr. A525-2588-11, A525-2373-11).

20Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą ir pagrįstą nutartį, todėl ji nekeistina.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sulinkiai“ atskirąjį skundą atmesti.

23Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Sulinkiai“... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 16 d. nutartimi... 6. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog apygardų administraciniai teismai... 7. Teismas pažymėjo, jog pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl Valstybinės... 8. II.... 9. Pareiškėjas UAB „Sulinkiai“ padavė atskirąjį skundą (b. l. 31-32),... 10. Pareiškėjas atskirajame skunde remdamasis ABTĮ 35 straipsniu teigia, kad... 11. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 12. III.... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Pareiškėjas ginčija Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 16... 15. Konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju yra kilęs ginčas dėl bylos... 16. ABTĮ 18 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad papildoma Vilniaus apygardos administracinio... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog Valstybinė miškų... 19. Pažymėtina, kad šios taisyklės laikomasi ir praktikoje – bylas, kuriose... 20. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 22. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sulinkiai“ atskirąjį... 23. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 16 d. nutartį palikti... 24. Nutartis neskundžiama....