Byla e2-25912-819/2019
Dėl prievolės įvykdymo, pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiltas namas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sweco Lietuva“ ieškinį dėl prievolės įvykdymo, pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiltas namas“.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sweco Lietuva“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Šiltas namas“ skolą – 3 125,50 Eur, delspinigius – 301,58 Eur, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 1-5). Ieškinys buvo priimtas 2019 m. liepos 11 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

4Ieškovė nurodo, kad 2018 m. spalio 3 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta inžinerinių geologinių tyrinėjimų darbų sutartis Nr. 18212/2017-11-15/SN-047/S2/SN-078, kuria šalys susitarė dėl tarpusavio bendradarbiavimo sąlygų. Po sutarties sudarymo ieškovė atsakovei suteikė sutartimi suderintas paslaugas – atliko projektinius geologinius tyrimus, ką patvirtinta 2018 m. lapkričio 21 d. suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktas Nr. 1, o atsakovė savo ruožtu turėjo tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškove pagal jos pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą serija SWK Nr. 0000967. Šios prievolės atsakovė ieškovei tinkamai nevykdė ir liko skolinga 3 085,50 Eur pagal minėtą PVM sąskaitą-faktūrą, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų. Be to, remdamasi sutartimi, ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 301,58 Eur delspinigių, kuriuos skaičiuoja taikydama mažesnę nei sutartimi sulygta delspinigių norma už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 4 d. iki 2019 m. liepos 4 d. Dėl šių faktinių aplinkybių ieškovė prašo patenkinti ieškinyje reiškiamus reikalavimus.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš teismui pateiktų įrodymų nustatyta, kad 2018 m. spalio 3 d. ieškovė su atsakove sudarė sutartį Nr. 18212/2017-11-15/SN-047/S2/SN-078 (e. b. l. 7-9; toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė iki 2018 m. lapkričio 15 d. įsipareigojo atlikti projektinius inžinerinius geologinius tyrinėjimus objekte „Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazė, Lakūnų g. 3, Šiauliai“ ir perduoti jų rezultatą atsakovei galutiniu darbų priėmimo perdavimo aktu, o atsakovė įsipareigojo priimti ieškovės atliktus darbus ir apmokėti už juos ieškovei sutarties kainą – 3 085,50 Eur (Sutarties 1.1., 2.2, 2.4-2.5, 3.1 punktai). Sutartimi šalys sulygo, kad už atliktus darbus atsakovė sumoka po atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, ieškovei pateikus atsakovei PVM sąskaitą-faktūrą, kurią atsakovė apmoka per 10 kalendorinių dienų (Sutarties 3.2 punktas). Per 2018 m. lapkričio mėn. ieškovė parengė projektinių inžinerinių geologinių tyrimų objekte „Lietuvos kariuomenės oro pajėgų aviacijos bazės keleivių ir krovinių terminalo infrastruktūros (Lakūnų g. 3, Šiauliai) statyba“ ataskaitą ir ją 2018 m. lapkričio 14 d. suteiktų paslaugų perdavimo-priėmimo aktu Nr. 1 perdavė atsakovei. Atsakovė aktą pasirašė 2018 m. lapkričio 21 d. (e. b. l. 17), tuo patvirtindama, kad jokių pretenzijų dėl suteiktų paslaugų ieškovei neturi (Sutarties 2.6 punktas). 2018 m. lapkričio 14 d. ieškovė taip pat pateikė atsakovei apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą serija SWK Nr. 0000967 3 085,50 Eur sumai (e. b. l. 13), tačiau šios PVM sąskaitos faktūros atsakovė per Sutartyje nurodytą terminą (iki 2018 m. lapkričio 24 d.) neapmokėjo (e. b. l. 12). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė skolą pagal pirmiau nurodytą PVM sąskaitą faktūrą apmokėjo iki šio sprendimo priėmimo (CPK 178, 185 straipsniai).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymus ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Konstatuotina, kad atsakovė neįvykdė Sutartimi prisiimtos prievolės ir neapmokėjo ieškovės pateiktos 2018 m. lapkričio 14 d. PVM sąskaitos faktūros serija SWK Nr. 0000967 už ieškovės atliktus darbus Sutartyje nustatytu terminu (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.655 straipsnis), todėl pripažintina, kad atsakovė pažeidė prievolę. Kadangi atsakovė nevykdo prievolės atsiskaityti su ieškove, ieškovės reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovės priteistinas 3 085,50 Eur dydžio įsiskolinimas už atliktus darbus (CK 6.38 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

8CK 6.256 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas. Tiek CK 6.71 straipsnyje, tiek CK 6.72 straipsnyje įtvirtinta nuostata, jog netesybos kaip prievolės užtikrinimo būdas turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme. Atsakovės pareiga, nesumokėjus už atliktus darbus, už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos, tačiau ne daugiau nei 10 procentų nuo bendros Sutarties kainos, įtvirtinta Sutarties 5.3 punkte. Iš ieškinio turinio nustatyta, kad ieškovė apskaičiavo 301,58 Eur dydžio delspinigius, taikydama mažesnę nei sutartimi sulygtą delspinigių normą - 0,054, nuo neapmokėtos 3 085,50 Eur sumos už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 4 d. iki 2019 m. liepos 4 d., t. y. už 181 dieną (e. b. l. 3). Kadangi atsakovė nustatytu terminu neatsiskaitė už atliktus darbus, tai ieškovės reikalavimas priteisti jos naudai 301,58 Eur delspinigių, kurie neviršija 10 procentų nuo bendros Sutarties kainos, yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

9Ieškovės prašymas priteisti iš atsakovės 40 Eur su pavėluotu mokėjimu susijusių išieškojimo išlaidų pagrįstas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 7 straipsnio 1 dalimi, todėl tenkintinas.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas, paskaičiuotas pagal Įstatymą. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį pavėluoto mokėjimo palūkanų norma – 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu. Atsakovei pareiga mokėti procesines palūkanas atsirado 2019 m. liepos 11 d., t. y. antrąjį metų pusmetį, kuomet galiojo 0 proc. (Europos centrinio banko vieša informacija, skelbiama www.ecb.europa.eu) fiksuotoji palūkanų norma, kurią padidinus 8 procentiniais punktais gaunama 8 proc. pavėluoto mokėjimo palūkanų norma. Kadangi atsakovė praleido terminą piniginei prievolei įvykdyti, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 3 427,08 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. liepos 11 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Patenkinus ieškovės reikalavimą, vadovaujantis CPK 93 straipsniu, iš atsakovės priteistini 39,00 Eur žyminio mokesčio (e. b. l. 6), 326,70 Eur dydžio patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (e. b. l. 10, 11, 14-16), iš viso – 365,70 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės naudai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis).

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei iš atsakovės nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis CPK 262, 428, 429 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovės UAB „Šiltas namas“, į. k. 220618020, ieškovės UAB „Sweco Lietuva“, į. k. 301135783, naudai skolą – 3 085,50 Eur (trys tūkstančiai aštuoniasdešimt penki Eur 50 ct), skolos išieškojimo išlaidas – 40 Eur (keturiasdešimt Eur), delspinigius – 301,58 Eur (trys šimtai vienas Eur 58 ct), 8 (aštuoni) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 427,08 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni Eur 8 ct) sumą už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2019 m. liepos 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 365,70 Eur (trys šimtai šešiasdešimt penki Eur 70 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Įpareigoti atsakovę per dvidešimt dienų įvykdyti preliminarųjį sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jei atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikina ir bylą nutraukia.

17Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisėja ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas yra neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai