Byla e2-4387-272/2016
Dėl sprendimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas ne viešo konkurso būdu pripažinimo neteisėtu ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovo UAB „Delta“ ieškinio atsakovui Elektrėnų savivaldybei, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Gintarinė vaistinė“ ir SĮ Elektrėnų vaistinė, dėl sprendimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas ne viešo konkurso būdu pripažinimo neteisėtu ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas UAB „Delta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Elektrėnų savivaldybei, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Gintarinė vaistinė“ ir SĮ Elektrėnų vaistinė, kuriuo prašo: 1) pripažinti neteisėtu Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-10-26 sprendimą Nr. V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“, kuriuo nuspręsta ne viešo konkurso būdu išnuomoti trečiajam asmeniui UAB „Gintarinė vaistinė“ 183,06 kv. m bendro ploto negyvenamąsias patalpas (plane pažymėtos indeksais 1-1 (5,05 kv. m), 1-2 (138,02 kv. m), 1-4 (17,91 kv. m), 1-13 (10,08 kv. m), 1-3 (dalis koridoriaus, 12 kv. m), esančias pastate, kurio unikalus Nr. 4299-1002-1016, adresas Taikos g. 6B, Elektrėnai, ir šį sprendimą panaikinti; 2) įpareigoti Elektrėnų savivaldybės tarybą priimti sprendimą išnuomoti viešo konkurso būdu 183,06 kv. m bendro ploto negyvenamąsias patalpas (plane pažymėtos indeksais 1-1 (5,05 kv. m), 1-2 (138,02 kv. m), 1-4 (17,91 kv. m), 1-13 (10,08 kv. m), 1-3 (dalis koridoriaus, 12 kv. m)), esančias pastate, kurio unikalus Nr. 4299-1002-1016, adresas Taikos g. 6B, Elektrėnai.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 13 straipsniuose bei CPK 5 str. 1 d. įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Taigi, asmenys, kreipdamiesi į teismą, privalo nurodyti, kokia jų teisė pažeista ir koks saugomas interesas turėtų būti ginamas. Teisė kreiptis į teismą nereiškia, kad asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, ji reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-706/2013, ir kt.). Asmens pateiktas ieškinys, nesusijęs su jo subjektinių teisių gynimu, teismuose nenagrinėtinas (CPK 137 str. 2 d. 1 p.), išskyrus aiškiai įstatymuose nustatytus atvejus. Įstatymų nustatytais atvejais pareiškimą teismui dėl viešojo intereso gynimo valstybės vardu gali pareikšti prokuroras arba kita įstatymų įgaliota institucija (CPK 5 str. 3 d., 49 str. 1 d.). Pagal CPK 5 str. 3 d., įstatymų numatytais atvejais prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos ir kiti asmenys gali pareikšti pareiškimą viešajam interesui ginti. Privatus asmuo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, neturi teisės kreiptis į teismą tam, kad būtų apgintas viešasis interesas, nes įstatymų leidėjas siekė sukoncentruoti viešojo intereso gynybą profesionalių ir tam specialiai valstybės įgaliotų subjektų rankose. Tačiau tai nereiškia, kad privatus asmuo niekaip negali reaguoti į viešojo intereso pažeidimus. Jei asmeniui tampa prieinama informacija, kad yra pažeidžiamas viešasis interesas, toks asmuo turi teisę informuoti specialius įstatymų numatytus subjektus, kad jie imtųsi viešojo intereso gynimo priemonių, tarp jų – ir kreiptųsi į teismą dėl viešojo intereso gynybos.

5Ieškovas UAB „Delta“ ieškinyje nurodė, kad ieškovas yra juridinis asmuo, suinteresuotas vaistinės veiklos vykdymu bei ieškantis šios veiklos vykdymui strategiškai palankioje vietoje esančių patalpų, kurias galėtų išsinuomoti, pritaikyti šios veiklos vykdymui ir sėkmingai ja verstis. Ieškovą ilgą laiką domino ir tebedomina galimybė vaistinės veiklą vykdyti Elektrėnų savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate – vaistinėje, kurio unikalus Nr. 4299-1002-1016, esančiame adresu Taikos g. 6B, Elektrėnai (toliau – Pastatas). Pastatas yra vaistinės veiklai vykdyti itin strategiškai palankioje vietoje, kadangi visai šalia jo yra įsikūrusi Elektrėnų ligoninė, taip pat Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras. Ieškovui iš viešai prieinamos informacijos tapo žinoma, jog atsakovas Elektrėnų savivaldybė priėmė 2016-10-26 sprendimą Nr. V.TS-218 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ (toliau – Sprendimas), kuriuo nusprendė išnuomoti Pastate esančias 183,06 m2 bendro ploto negyvenamąsias patalpas (plane pažymėtas indeksais 1-1 (5,05 kv. m), 1-2 (138,02 kv. m), 1-4 (17,91 kv. m), 1-13 (10,08 kv. m), 1-3 (dalis koridoriaus, 12 kv. m) (toliau – Patalpos), tačiau nuspręsta išnuomoti jas ne viešo konkurso būdu, o išimties tvarka, t. y. neorganizuojant ir nevykdant viešo konkurso, išskirtinai trečiajam asmeniui UAB „Gintarinė vaistinė“. Šiuo metu Patalpose vaistinės veiklą vykdo trečiasis asmuo SĮ Elektrėnų vaistinė. Ieškovui susipažinus su Sprendimo turiniu tapo aišku, jog Sprendimo esmė yra išskirtinių ir teisės aktų imperatyviai draudžiamų privilegijų privačiam juridiniam asmeniui sudarymas, kuris, nors formaliai grindžiamas turto nuoma išimties tvarka (be viešo nuomos konkurso), tačiau realus tokio Sprendimo ir jo pasekmių turinys yra ne tik realiai neatlygintinas patalpų suteikimas privačiam verslo subjektui 10 metų terminui, tačiau ir netiesioginis (nuomos forma užmaskuotas) savivaldybės įmonės turto (vaistinės ir jos veiklos) perleidimas. Tokie atsakovo veiksmai ne tik yra itin neskaidrūs ir kelia pagrįstų abejonių dėl tokių veiksmų atlikimo objektyvumo ir nešališkumo, tačiau pažeidžia visą eilę imperatyvių teisės aktų reikalavimų, t. y. egzistuoja visa eilė savarankiškų pagrindų Sprendimą pripažinti negaliojančiu – patalpų nuoma išimties tvarka grubiai pažeidžia valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principus, numatytus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, tikrasis Sprendimo turinys ir jo pagrindu turimos sudaryti nuomos sutarties projekto turinys išeina iš nuomos teisinių santykių ribų ir turi apsimestinio sandorio požymius (CK 1.87 str.), Sprendimas ir turima sudaryti nuomos sutartis maskuoja SĮ Elektrėnų vaistinės veiklos ir turto perėmimą, tuo pažeidžiant viešąjį interesą, Sprendimu yra pažeidžiamos savivaldybės įmonės veiklą ir turto perleidimą reglamentuojančios teisės normos, Sprendimas prieštarauja konkurenciją reguliuojančioms teisės normoms, kadangi atsakovui nusprendus išnuomoti Patalpas neskelbiant, neorganizuojant ir nevykdant absoliučiai jokio viešo nuomos konkurso, o tiesiog priimant Sprendimą išnuomoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Patalpas konkrečiam ūkio subjektui (trečiajam asmeniui UAB „Gintarinė vaistinė“) nei ieškovui, kuris yra suinteresuotas vaistinės veiklos vykdymu Patalpose, nei jokiems kitiems asmenims, kurie galbūt taip pat norėtų išsinuomoti Patalpas savo veiklai vykdyti, nebuvo sudaryta galimybė varžytis dėl Patalpų nuomos sutarties sudarymo. Todėl ieškovas prašo Sprendimą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti.

6Minėta, kad asmenys, kreipdamiesi į teismą, privalo nurodyti, kokia jų teisė pažeista ir koks saugomas interesas turėtų būti ginamas, tačiau iš ieškinio nėra aišku, kokios ieškovo teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, o ieškovo abstraktaus pobūdžio suinteresuotumas, kad būtų pašalintas viešojo intereso pažeidimas, nelaikytinas gintinu teisme suinteresuotumu. Pažymėtina, kad ieškovas nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis, todėl neturi reikalavimo teisės į atsakovą, o ginčijamo sprendimo pripažinimas negaliojančiu nesukurs ieškovui jokių tiesioginių teisių bei pareigų (CPK 5 str. 1 d.).

7Asmens pareikštas ieškinys, nesusijęs su jo subjektinių teisių gynimu, teisme nenagrinėtinas, todėl šiuo pagrindu ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

9atsisakyti priimti ieškovo UAB „Delta“ ieškinį atsakovui Elektrėnų savivaldybei, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Gintarinė vaistinė“ ir SĮ Elektrėnų vaistinė, dėl sprendimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas ne viešo konkurso būdu pripažinimo neteisėtu ir sprendimo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

10Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai