Byla e2-532-904/2020
Dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui pakeitimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant ieškovui A. J., jo atstovei advokato padėjėjai Eglei Morkūnienei, atsakovei A. J., jos atstovui advokatui Vytautui Kelpšui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovei A. J. dėl išlaikymo dydžio nepilnamečiui vaikui pakeitimo.

3Teismas

Nustatė

4teisme 2019 m. spalio 21 d. iškelta civilinė byla pagal ieškovo A. J. (ieškovo) ieškinį, kuriuo pareiškė reikalavimą pakeisti 2017 m. gegužės 18 d. Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2YT-492-999/2017, patvirtintos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 4 punktą, ta apimtimi, kiek yra numatyta, kad ieškovas A. J. sūnaus J. J. išlaikymui mokės po 400,00 Eur kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo pareiškimo teismui pateikimo dienos 2017 m. balandžio 25 d. iki sūnaus pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka bei priteisti iš ieškovo A. J. sūnaus J. J. išlaikymui po 200,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iki sūnaus pilnametystės. Prašo taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2010 m. spalio 15 d. ieškovas ir atsakovė A. J. (toliau - atsakovė) susilaukė sūnaus J. J. (toliau - sūnus). 2017 m. gegužės 18 d. Šilalės rajono apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2YT-492-999/2017 buvo patvirtina ieškovo ir atsakovės santuokos nutraukimo pasekmių sutartis (toliau - Santuokos nutraukimo pasekmių sutartis), pagal kurią ieškovas įpareigotas sūnaus išlaikymui mokėti 400,00 Eur per mėnesį sumą. Pasirašydamas santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ieškovas taip pat sutiko padengti skolinį įsipareigojimą Šilalės kredito unijai pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ). Vartojimo kreditą ieškovas ir atsakovė pasiėmė santuokoje, pirko automobilį BMW 320D, kuris po santuokos nutraukimo atiteko atsakovei. Šiuo automobiliu atsakovė vežioja sūnų į gydymo įstaigas, o ieškovas tokiu būdu prisideda prie jo išlaikymo. Ieškovas vis dar moka apie 200,00 Eur mėnesines įmokas. Pasirašydami santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, ieškovas ir atsakovė vertino tuo metu buvusius faktinius sūnaus poreikius bei savo finansines galimybes teikti tokio dydžio išlaikymą. Be įprastų kasdienių poreikių sūnus, santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sudarymo metu, turėjo kalbos sutrikimų bei buvo labai impulsyvus, todėl tėvų sutarimu jis kartą per savaitę buvo vežamas į Kaune esantį lavinimo centrą VšĮ „Galiava“. Nuo 2018 m. vasario 1 d. sūnus lavinimo centro VšĮ „Galiava“ nebelankė. Jo asmenybės raida buvo gerokai pažengusi. Už VšĮ „Galiava“ suteiktas paslaugas buvo mokama po 130,00 Eur per mėnesį, taip pat buvo patiriamos kelionės išlaidos, kurios sudarė apie 70,00 Eur per mėnesį. Dėl to, kad sūnų reikėjo kartą per savaitę veži į Kauną, buvo sumažėjusios atsakovės galimybės dirbti. Šiuo laikotarpiu ieškovas geranoriškai pervesdavo didesnę išlaikymo sumą, nei buvo susitarta su atsakove. Sūnui nebeteikiant mokamų gydymo ir ugdymo paslaugų VšĮ „Galiava“, jo išlaikymo išlaidos sumažėjo 200,00 Eur per mėnesį, o atsakovei atsirado reali galimybė turėti darbo santykius bei gauti pajamų. Atsakovei nesutinkant gera valia sumažinti priteisto išlaikymo sūnui dydį, 2018 m. gegužės 15 d. atsakovas kreipėsi į Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus (pagal ieškovės tuometinę gyvenamąją vietą), prašydamas pakeisti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį ir sumažinti jo teikiamą išlaikymą sūnui iki 200,00 Eur per mėnesį. 2018 m. rugsėjo 4 d. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-2682-750/2018 ieškovo ieškinys buvo atmestas. Atsakovas pirmosios instancijos teismo sprendimą apskundė apeliacine tvarka. Prie atsiliepimo į apeliacinį skundą ieškovė pridėjo pažymą, kad sūnus lankys Intelektinio lavinimo centrą „Brain gym“ nuo 2018 m. lapkričio 25 d., už kurį reikės mokėti 300,00 Eur per mėnesį. Ieškovas, neprieštaraudamas, kad sūnus ir toliau būtų ugdomas, atsiėmė savo apeliacinį skundą. Šiuo metu sūnus jau nebelanko jokių mokamų ugdymo įstaigų, jo raida ir sveikata yra ženkliai pagerėjusi, todėl ateityje papildomas mokamas ugdymas nebėra reikalingas. Sūnus lanko įprastą ugdymo įstaigą, todėl atsakovė turi visas galimybes dirbti. Pagerėjus sūnaus sveikatos būklei, jo išlaikymo išlaidos ženkliai sumažėjo (mažiausiai 300,00 Eur per mėnesį), todėl yra pagrindas sumažinti ieškovo teikiamo išlaikymo sūnui dalį iki 200,00 Eur per mėnesį, nes pasikeitė esminės aplinkybės, susijusios su sūnaus poreikiais. 2019 m. rugsėjo 2 d. ieškovui gimė duktė A. J., kuriai taip pat būtinas ieškovo teikiamas išlaikymas. Ieškovo dukters motina šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose, jos gaunamos išmokos yra minimalios, todėl pagrindinė dukters išlaikymo našta tenka ieškovui. Ieškovas gyvena Airijos Respublikoje, jo vidutinės mėnesio pajamos yra apie 2600,00 Eur. Iš ieškovo pateiktų jo sąskaitos išrašų matyti, kad gaunamų pajamų neužtenka šeimos išlaikymui ir pragyvenimui, ieškovas dalį išlaidų dengia iš santaupų, kurios sparčiai mažėja. Ieškovas šiuo metu privalo užtikrinti ne tik sūnaus, bet ir savo dukters poreikius, aprūpinti ją būstu, būtinais daiktais, kuriems patiriamos didelės išlaidos. Ieškovas gyvena užmiestyje, kur nėra susisiekimo viešuoju transportu. Ieškovo dukters motina nevairuoja, todėl ieškovas privalo ne tik pats pasirūpinti kelionėmis, bet ir nuvežti dukrą pas medikus, apsipirkti ir pan. Ieškovui automobilio draudimas kainuoja apie 1.000,00 Eur, neskaitant kuro ir automobilio eksploatavimo išlaidų. Ieškovas patiria dideles būsto išlaikymo išlaidas (elektra ir nuomos mokesčiai). Ieškovas šiuo metu nebeturi objektyvios galimybės sūnaus išlaikymui teikti po 400,00 Eur per mėnesį, todėl prašo jo teikiamo išlaikymo dalį sumažinti. Ieškovas nori teikti materialinį išlaikymą savo sūnui kartu su atsakove lygiomis dalimis. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į sūnaus amžių, sveikatos būklę, gyvenamąją vietą ir įpročius, jo būtinieji poreikiai neviršija 400,00 Eur sumos, todėl jam ir atsakovei tenkanti išlaikymo suma yra po 200,00 Eur per mėnesį. Pažymėjo, jog šiuo metu atsakovė gauna po 140,00 Eur per mėnesį mokamą socialinę išmoką iš Airijos, skirtą nepilnamečiam vaikui išlaikyti, nes ieškovas dirba bei moka mokesčius Airijoje. Šiuos pinigus atsakovė gauna ieškovo dėka, nes jis legaliai dirbdamas Airijoje, kas pusę metų pateikia institucijoms reikiamus dokumentus, kad išmoka pasiektų ieškovę. Ieškovo įsitikinimu, šiuo metu yra pasikeitę tiek sūnaus būtinieji poreikiai, tiek ieškovo galimybės mokėti santuokos nutraukimo pasekmių sutartyje numatytą išlaikymo sumą, todėl yra pagrindas šią sumą sumažinti.

5Atsakovė A. J. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti bei priteisti jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nepagrįsti ieškovo argumentai, kad šiuo metu sūnus nebelanko jokių mokamų ugdymo įstaigų, jo raida ir sveikata yra ženkliai pagerėjusi, todėl ateityje papildomas mokamas ugdymas nebėra reikalingas, kad pagerėjus sūnaus sveikatos būklei, jo išlaikymo išlaidos ženkliai sumažėjo. Sūnus nėra pasveikęs, ankščiau buvo nustatyta liga aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, mišrūs specifiniai raidos sutrikimai, šie sutrikimai pasireiškė tuo, kad sūnui buvo sutrikusi kalba, sunku buvo susikaupti, dažnai verkdavo, greitai supykdavo ir pyktis peraugdavo į isteriją. Šiuo metu sūnui nustatytas veiklos ir dėmesio sutrikimas. Iki šiol reikalinga pastovi specialistų pagalba. Tai patvirtina 2019-01-29 Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos atliktas J. J. specialiųjų ugdymo poreikių įvertinimas. Sūnui yra nustatytas didelis specialiųjų ugdymo poreikių lygis. 2019-01-29 įvertinime nurodyta, kad sūnui reikalinga specialiojo pedagogo pagalba, logopedo pagalba, ilgalaikė psichologo pagalba šeimai, ilgalaikė socialinio pedagogo pagalba. Pagal poreikį naudoti pritaikytus vadovėlius ir/ar specialiąsias mokymo priemones. Parinkti tinkamą vietą klasėje, siekiant sumažinti aplinkos dirgiklių poveikį, suteikti papildomą pagalbą. Sūnui specialistų pagalbą rekomenduoja ne tik ugdymo specialistai, tačiau ir medikai. 2019-01-11 UAB „Romuvos klinikos“ išduotame J. J. medicinos dokumentų išraše nurodyta, kad sūnui reikalingas psichiatro stebėjimas, aktyvi veikla, logopedo pagalba. Sūnus nėra pasveikęs, priešingai negu teigia ieškovas, jam nustatyti rimti sveikatos sutrikimai ir jam reikalinga įvairiapusė specialistų pagalba, kadangi esant tokiam sutrikimui, greitai nepasveikstama, galimai sūnui specialistų pagalba bus reikalinga visą gyvenimą. Sūnus pastoviai yra lavinamas, siekiant pagerinti jo sveikatos būklę.

6Teismo posėdžio metu ieškovas A. J. prašė ieškinį tenkinti, patvirtino ieškinyje nurodytas faktines aplinkybes bei teisinius argumentus. Papildomai paaiškino, kad yra sveikas ir darbingas. Yra įgijęs profesinį statybininko – dažytojo išsilavinimą. Į Airijos Respubliką išvyko 2005 m. spalio mėnesį, iki šiol dirba fabrike, darbo užmokestis didėjo nuo 9 iki 12 Eur už valandą. Per savaitę dirba nuo 58 iki 63 valandų. Kitų papildomų pajamų negauna. Šiuo metu gyvena su sugyventine Ž, augina bendrą dukrą Andrėja, kuriai yra 9 mėnesiai. Viso turi du vaikus J ir A, daugiau išlaikytiniu neturi. Dukra A sveika, sugyventinė taip pat sveika, darbinga. Pažymėjo, jog atsakovė A. J. gyvenant kartu dirbo tik apie 3 metus, didžiąją dalį laiko dirbo nelegaliai. Ieškovas mano, jog atsakovė turėtų įsidarbinti ir prisidėti prie sūnaus išlaikymo, po lygiai su ieškovu. Mano, jog atsakovė prisidengdama sūnaus neįgalumu, vengia dirbti ir veda išlaikytinio gyvenimo būdą. Ieškovas mano, jog sūnui šiuo metu nereikia tokios didelės, tai yra 400 Eur, ieškovo skiriamos išlaikymo sumos. Manantis, jog dalį šių pinigų, atsakovė naudoja savo asmeniniams interesams tenkinti bei pati materialiai neprisideda prie sūnaus išlaikymo. Atsakovė jam neteikia jokių paaiškinimų apie vaikui skiriamų pinigų panaudojimą. Pažymėjo, jog ieškovo santykiai su sūnumi yra geri, bendrauja elektroninio ryšio priemonėmis, sūnus nori persikelti gyventi pas jį. Nurodė, kad sūnaus mąstymas yra geras, tik nerišli kalbėsena. Sūnus gali pabūti vienas namuose, kol jo mama dirbs darbe. Vienas gali nueiti į mokyklą, nebūtina vežioti. Reikalinga ugdyti sūnaus savarankiškumą. Su sūnaus pedagogais, ir sūnų prižiūrinčiais specialistais nėra bendravęs. Apie sūnaus sveikatos būsena žino tik iš bendravimo su sūnumi. Pažymėjo, jog šiuo metu padidėjo jo pragyvenimo išlaidos, papildomai moka 600 Eur už būsto nuomą per mėnesį, 200/300 Eur moka už elektrą. Gyvena darbovietės teritorijoje, įmonei priklausančiose patalpose, buvusiame ofise. Teismui paaiškino, jog nuomos sutarties nėra pasirašęs, rašytinių dokumentų patvirtinančių pinigų perdavimą - priėmimą už būsto nuomą bei sunaudotą elektrą, nėra. Nurodė, kad nuompinigius bei išlaidas už elektrą moka grynaisiais, tiesiogiai darbdaviui. Darbdavys jokių sąskaitų dėl buitinių gyvenimo išlaidų ieškovui neišrašo.

7Teismo posėdžio metu A. J. prašė ieškinį atmesti patvirtino atsiliepime į ieškinį nurodytas faktines aplinkybes bei teisinius argumentus. Papildomai paaiškino, kad turi įgijusi vidurinį išsilavinimą, visažistės specialybę. Lietuvoje niekada nedirbo. Airijoje dirbo apie 7 metus, maitinimo srityje, dalį laiko dirbo nelegaliai. Į Lietuvą grįžo prieš trejus metus. Atsakovę A. J. išlaiko sugyventinis ir jos mama. Mama per mėnesį jai skiria apie 300 Eur. Atsakovė darbo biržoje nesiregistruoja. Sūnaus išlaikymui per mėnesį pati skiria apie 300 Eur, tai patvirtinančių rašytinių įrodymų neturi. Paaiškino, kad rūpinasi ir augina sūnų, kuriam nustatytas raidos sutrikimas. Nurodė, kad sūnui sunku įsisavinti naują informaciją; moksi trečiojo klasėje pagal antros klasės kursą; sūnus labai išsiblaškęs, jautrus, hiperaktyvus. Ieškovo suteiktame bute gyventi su sūnumi Pajūrio miestelyje, Šilalės rajone, uzufrukto teise, nenori, nes šiuo metu gyvena pas sugyventinį Gargžduose. Ieškovas į Lietuvą grįžtą labai retai, per metus išbūna Lietuvoje apie 4 dienas. Pažymėjo, jog Gargžduose vaikas gauna geresnes pedagogines paslaugas. Gyvenamoji vieta nuo sūnaus mokyklos yra toli, todėl sūnus atsakovės yra vežiojamas į mokyklą, dziudo treniruotes, žirgyną Jurbarko rajone, pas psichologę Pajūrio miestelį Šilalės rajoną. Patvirtino, jog sūnaus išlaikymui daug pinigų išleidžia kurui, nes sūnus yra vežiojamas į mokyklą, treniruotes. Didelė dalis pinigų skiriama mokymo priemonėms, nes sūnus nesinaudoja elektroninėmis mokymo priemonėmis. Naudojasi nemokamomis valstybės skiriamomis bei privataus logopedo bei kitų specialistų paslaugomis. Airijos Respublika jai moka 140 Eur už sūnų, nes vaiko tėvas dirba Airijoje. Iš Lietuvos valstybės jokių pašalpų negauna.

8Ieškinys atmestinas.

9Rašytine bylos medžiaga, atsakovės, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad Šilalės rajono apylinkės teismo 2017-05-18 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2YT-492-999/2017 patvirtino šalių santuokos nutraukimo pasekmių sutartis, kurios 4 punktu šalys susitarė, kad A. J. sūnaus J. J. išlaikymui mokės po 400 Eur kas mėnesį periodinėmis išmokomis nuo pareiškimo teismui pateikimo dienos 2017-04-25 iki sūnaus pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka. Priteistų išlaikymui lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriama A. J..

102018 m. rugsėjo 4 d. Tauragės apylinkės teismas Šilutės rūmai civilinėje byloje Nr. e2-2682-750/2018, pagal ieškovo A. J. ieškinį atsakovei A. J. dėl priteisto išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo, priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo A. J. ieškinį atmetė. Šis teismo sprendimas buvo priimtas tarp tų pačių šalių ir tuo pačiu pagrindu, kuris nebuvo pakeistas ar panaikintas aukštesnių instancijų teismų, todėl sprendimas yra galiojantis ir turintis prejudikcinę reikšmę nagrinėjamos bylos faktinėms aplinkybėms. Teismas nurodytoje byloje nustatė, kad šalių sūnus J. J. nuo 2016-10-12 iki 2018-02-01 buvo ugdomas VšĮ „Galiava“, užsiėmimų mėnesio kaina – 130 Eur. Nurodoma, kad Jokūbui ir ateityje reikės lankytis pas logopedą, mokykloje skirti papildomą specialistą, mokytojo padėjėją, lankyti plaukimo užsiėmimus, nes plaukimas ne tik fiziškai sustiprina, bet ir emociškai ramina. Šilalės švietimo pagalbos tarnybos 2017-11-13 pažymoje Nr. PPT-3-71 dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pirminio/pakartotinio įvertinimo nurodoma, kad šalių vaikui nustatytas vidutinis specialiųjų poreikių lygis, kad vaikui reikalinga teikti specialiąją pedagoginę (specialiojo pedagogo, logopedo) pagalbą, ilgalaikę psichologinę pagalbą. Mažamečiui J. J. nustatytas aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos, kurią lankė vaikas nuo 2016-09-01, 2017-04-13 rašte Nr. SD2-64 nurodoma, kad vaikui pradėjus lankyti neuropsichologinės sensomotorinės korekcijos užsiėmimus, pokyčiai yra akivaizdūs, t. y. teigiami. Atsakovė apibūdinama kaip labai rūpestinga mama, aprūpinanti viskuo reikalingu vaiką, besistengianti, kad šis gautų įvairiapusę pagalbą. Medicinos dokumentų išrašai patvirtina, kad vaiko bloga rega (trumparegystė), tad akivaizdu, kad tam reikalingos korekcinės priemonės.

112018 m. rugsėjo 4 d. teismo sprendime buvo konstatuota, jog ieškovo teiginiai apie tai, kad vaiko poreikiai yra sumažėję ir jam nebėra reikalinga pagalba, yra nepagrįsti. Teismas pažymėjo, jog atsakovė įrodė, kad vaikui reikalinga ilgalaikė ir kompleksinė pagalba, kurią sudaro ir mokamos paslaugos. Be to, teismas konstatavo, kad ieškovo finansinė padėtis nėra pasikeitusi. Teismas nesutiko, su ieškovo teiginiais, kad atsakovė nededa pastangų įsidarbinti. Teismas pripažino, kad ieškovas neįrodė teiginių, kad jo pervedami pinigai leidžiami ne vaiko, o asmeniniams atsakovės poreikiams tenkinti. Teismas nurodytoje byloje padarė išvadą, jog ieškovas neįrodė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti sumažintas iš jo priteisto išlaikymo sūnui J. J. dydis.

12CK 3.201 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė peržiūrėti teismo sprendimą dėl išlaikymo priteisimo ir atitinkamai sumažinti ar padidinti išlaikymo dydį, jeigu, teismui priėmus sprendimą, iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Tokia nuostata leidžia teismui kiekvienu konkrečiu atveju išsaugoti protingą vaiko interesų, jų poreikių tenkinimo, tėvų galimybių pusiausvyrą. Pagrindas reikalauti keisti priteisto išlaikymo dydį yra svarbios aplinkybės, patvirtinančios šalių turtinės padėties pagerėjimą ar pablogėjimą arba vaiko poreikių pasikeitimą. Vertinant konkrečioje byloje nurodytas svarbias faktines aplinkybes, reikia ne tik laikytis teisės normose, reglamentuojančiose vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigas, išdėstytų reikalavimų, bet ir vadovautis kitais Civiliniame kodekse įtvirtintais principais, tarp kurių ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai bei CK 3.3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas.

13Byloje kilo ginčas tarp šalių dėl sūnui J. J., 2010-10-15, priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo, kadangi ieškovas reikalauja sumažinti išlaikymo dydį nuo 400 Eur iki 200 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, o atsakovė su tuo nesutinka.

14Ieškovas nurodė, kad atsakovė gauna po 140,00 Eur per mėnesį mokamą socialinę išmoką iš Airijos Respublikos, kuri skirta nepilnamečiui vaikui išlaikyti, nes ieškovas dirba bei moka mokesčius Airijoje. Ieškovas pažymėjo, jog šiuos pinigus atsakovė gauna ieškovo dėka, nes jis legaliai dirbdamas Airijoje, kas pusę metų pateikia institucijoms reikiamus dokumentus, kad išmoka pasiektų ieškovę. Ieškovas nurodė, kad jis aprūpino atsakovę transporto priemone, už kurią moka po 200,00 Eur per mėnesį bei ši transporto priemonė yra naudojama tiek sūnaus, tiek atsakovės asmeniniams poreikiams tenkinti.

15Pažymėtina, jog aukščiau ieškovo nurodytos visos aplinkybės (dėl Airijos Respublikos mokamos pašalpos vaikui bei automobilio išperkamosios nuomos) buvo žinomos ir įvertintos priimant teismo sprendimus 2017-05-18 Šilalės rajono apylinkės teismui nutraukiant šalių santuoką bei tvirtinant santuokos nutraukimo pasekmių sutartį bei 2018-09-04 Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams atmetant ieškovo pateiktą ieškinį dėl išlaikymo sūnui sumažinimo. Šios ieškovo nurodytos aplinkybės nesusijusios su šios nagrinėjamos bylos dalyku, sprendžiant klausimą dėl šalių turtinės padėties pagerėjimu ar pablogėjimu ir vaiko poreikių pasikeitimu, CK 3.201 straipsnio numatyto reglamentavimo prasme.

16Ieškovas esminę pasikeitusią aplinkybę, lėmusią vaiko poreikių sumažėjimą argumentuoja tuo, jog šiuo metu sūnus jau nebelanko jokių mokamų ugdymo įstaigų, jo raida ir sveikata yra ženkliai pagerėjusi, todėl ateityje papildomas mokamas ugdymas nebėra reikalingas. Nurodo, kad pagerėjus sūnaus sveikatos būklei, jo išlaikymo išlaidos ženkliai sumažėjo (mažiausiai 300,00 Eur per mėnesį), todėl yra pagrindas sumažinti ieškovo teikiamo išlaikymo sūnui dalį iki 200,00 Eur per mėnesį. Šiuos argumentus ieškovas grindžia savo paaiškinimais, tačiau pripažino, jog su sūnų ugdančiais pedagogais, logopedais bei kitais specialistais, kurie rūpinasi sūnaus sveikata, visiškai nebendrauja, informacijos apie sūnaus sveikatą, mokymosi gabumus žino tik iš sūnaus, o ne iš specialistų. Byloje pateikti atsakovės rašytiniai dokumentai patvirtina priešingas aplinkybes nei nurodė ieškovas apie savo sūnaus sveikatą bei jo ugdymą.

172018-12-17 Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo patvirtina, jog J. J. pažintiniai gebėjimai išsivystę netolygiai, reikšmingas skirtumas tarp verbalinių ir neverbalinių gebėjimų. Verbaliniai gebėjimai atitinka labai žemą intelektinių gebėjimų lygį. Neverbaliniai gebėjimai atitinka truputį žemesnį nei vidutinis intelektinių gebėjimų lygį. Pedagoginio vertinimo išvada: lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimai neatitinka patenkinamo Bendrųjų programų pasiekimų lygio požymių (t. 1, b. l. 63-64).

182019-01-29 Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pakartotinio įvertinimo patvirtina, jog J. J. pažintiniai gebėjimai išsivystę netolygiai, reikšmingas skirtumas tarp verbalinių ir neverbalinių gebėjimų. Verbaliniai gebėjimai atitinka labai žemą intelektinių gebėjimų lygį. Neverbaliniai gebėjimai atitinka truputį žemesnį nei vidutinis intelektinių gebėjimų lygį. Logopedinio vertinimo išvada - specifinė kalbos raida dėl sąvokinio mąstymo plėtojimosi spragų. Pedagoginio vertinimo išvada -lietuvių kalbos ir matematikos pasiekimai neatitinka patenkinamo Bendrųjų programų pasiekimų lygio požymių. Išvada apie mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių grupę - kompleksinis sutrikimas: bendrieji mokymosi bei aktyvumo ir dėmesio sutrikimai. Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių lygį - didelis SUP lygis. Rekomendacijos ugdymuisi – ugdyti pritaikant visų dalykų bendrąsias programas, išskyrus dailę, muziką, kūno kultūrą, technologijas ir dorinį ugdymą. Teikti specialiojo pedagogo pagalbą, logopedo pagalbą, ilgalaikę psichologo pagalbą šeimai (geresniam vaiko poreikių supratimui), ilgalaikę socialinio pedagogo pagalbą (socialinių ir bendravimo įgūdžių lavinimui). Ugdymo planą pritaikyti jį koreguojant iki 15 proc. Alternatyvius ugdymosi metodus ir būdus derinti su įprastiniais. Pagal poreikį naudoti pritaikytus vadovėlius ir/ar specialiąsias mokymo priemones. Parinkti tinkamą vietą klasėje, siekiant sumažinti aplinkos dirgiklių poveikį, suteikti papildomą pagalbą, leisti atlikti užduotis atsižvelgiant į individualų veiklos tempą ir greitą psichinį nuovargį. Pateikti trumpas ir aiškiai suformuluotas instrukcijas užduotims atlikti. Įsitikinti, ar mokinys suprato ir žino, ką daryti. Siekiant išlaikyti jo aktyvumą bei dėmesį, kaitalioti veiklos būdus, nelabai įdomias užduotis su tokiomis, kurios jam patinka. Daugiau laiko skirti kartojimui, įtvirtinimui. Mokyti racionalių įsiminimo būdų, skatinti naudoti klaidų ir bandymų metodą. Papildyti žodinę informaciją piešiniais, schemomis, grafiniais vaizdais, iliustracijomis. Naudoti vaizdinę medžiagą (konkrečią, nesudėtingą), tačiau išsiskiriančią forma ir spalva, padedančią suvokti ir įsiminti pateikiamą informaciją. Pamokų metu ir namie stengtis išlaikyti pastovią tvarką, taisykles. Plėsti akiratį, skatinti aktyvumą, domėtis aplinka, žiūrėti tinkamas TV laidas, skaityti knygas, žurnalus, diskutuoti apie einamuosius įvykius. Padėti vaikui suprasti tradicijas, visuomeninę veiklą. Ugdymo procese spręsti realias ir įdomias problemas, orientuotis į praktinę veiklą. Aiškinant teorinę medžiagą, sieti ją su praktine patirtimi. Pastebėti pastangas, skatinti naudoti klaidų ir bandymų metodą, drąsinti pabandyti, stiprinti atkaklumą. Akcentuoti stipriąsias savybes, teigiamus bruožus. Vertinant atsižvelgti į mokinio pažangą ir pasiekimus (t. 1, b. l. 65-66).

192019-01-11 UAB „Romuvos klinikos“ išduotame J. J. medicinos dokumentų išraše nurodyta, kad sūnui J. J. reikalingas psichiatro stebėjimas, aktyvi veikla, logopedo pagalba (t. 1, b. l. 68-71).

202019-11-08 Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos 3 d klasės mokytojos pateiktoje charakteristikoje nurodoma, kad J. J. nuo 2018 metų mokosi Gargždų „Kranto pagrindinėje mokykloje. Atvyko į antrą klasę. Adaptacija mokykloje J buvo nelengva, turėjo nemažai problemų dėl elgesio, reagavimo į įvairias situacijas. Buvo kreiptasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją dėl pagalbos J. Buvo sudarytas veiklos planas. Mama noriai bendradarbiavo, lankėsi posėdžiuose. Aktyviai bendradarbiaujant su mama, mokyklos psichologe, logopede buvo pasiekti puikūs rezultatai. J dabar moka laikytis taisyklių, gražiai bendrauja su aplinkiniais. Gerai orientuojasi mokyklos aplinkoje, kur dažniau būna. Lanko neformalaus ugdymo užsiėmimus „Minijos“ mokykloje (dziudo būrelis), vasarą buvo karinėje stovykloje, aktyviai dalinosi patirtais įspūdžiais. J dalyvauja klasės renginiuose, išvykose. Stengiasi gerai lankyti mokyklą, tačiau berniukas yra linkęs sirgti, todėl kartais praleidžia nemažai pamokų. Visos pamokos yra pateisintos. Į mokyklą kiekvieną dieną atveža ir pasiima mama. Savarankiškai namo nėra išleidžiamas dėl jo saugumo. Į mokyklą ateina tvarkingas, turi visas reikiamas priemones. Mokykloje J mokytis padeda padėjėja. J turi mokymosi sunkumų, todėl 2018 metais buvo siųstas į Pedagoginę Psichologinę tarnybą mokymosi sunkumams nustatyti. Jam paskirta padėjėja. Su J labai daug dirba ir mama, rūpinasi juo, ieško įvairių pagalbos būdų vaikui. Antroje klasėje mama vežė į Brain Gym intelekto lavinimo centrą Klaipėdoje, kur yra teikiama pagalba vaikams, kuriems sunkiai sekasi spręsti matematikos uždavinius, sunku susikoncentruoti, susiduria su skaitymo sunkumais. Buvo gautas geras rezultatas. Per šį laikotarpį labai išlavėjo J kalba, mokymosi gebėjimai. Jam ir toliau yra teikiamos logopedo ir psichologo konsultacijos (t. 1, b. l. 72).

212020-05-23 koordinacinio centro ,,Gilė“ pažymoje nurodoma, jog koordinacinis centras „Gilė“, teikia psichologo konsultacijas J. J., gim. 2010-10-15 ir A. J., gim. 1987-11-17.

22Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas faktines aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo teiginiai apie tai, kad vaiko poreikiai yra sumažėję ir jam nebėra reikalinga pagalba, yra nepagrįsti. Ieškovas turi įrodyti esminį, o ne mažareikšmį poreikių sumažėjimą, kurio neįrodė. Atsakovė įrodė, kad vaikui reikalinga ilgalaikė ir kompleksinė pagalba, kurią sudaro ir nemokamos, ir mokamos paslaugos.

23Ieškovas argumentuoja, jog teikiamas išlaikymas sūnui turi būti sumažintas ir dėl to, jog šiuo metu, esminiai pablogėjo ieškovo finansinė padėtis. Tačiau savo paaiškinimuose teismui pripažino, jog jo darbo užmokestis nesumažėjo, o priešingai - padidėjo. Ieškovo darbo užmokesčio augimą patvirtina ir byloje pateikti rašytiniai dokumentai (2017 m. ieškovo vidutinis darbo užmokestis buvo 2568 Eur per mėnesį, o 2019 m. – 2627 Eur). Ieškovas patvirtino, jog jau 15 metų dirba toje pačioje įmonėje, yra darbingas, pakilo pareigose - dirba mašinų operatoriumi. Gyvena šeimoje su sugyventine, kartu augina devynių mėnesių dukrą A. J.. Pats ieškovas patvirtino, jog dukra yra sveika, vaiko mama taip pat yra sveika, darbinga, prižiūri kūdikį, visi kartu gyvena šeimoje. Byloje nepateikta rašytinių dokumentu, kurie patvirtintų ieškovo nurodytas aplinkybes, jog ieškovo gaunamų pajamų neužtenka šeimos išlaikymui ir pragyvenimui, kad ieškovas gyvena tik iš santaupų. Pažymėtina, jog ieškovas daugiau išlaikytinių neturi, turi tik du nepilnamečius vaikus. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, jog dar vieno vaiko gimimas, nelaikytina aplinkybė, kuri esmingai pablogino ieškovo turtinę padėtį.

24Ieškovas taip pat nurodė, kad jis patiria dideles būsto išlaikymo išlaidas (už teikiamas elektros paslaugas ir nuomos mokesčiai). Pažymėtina, jog ieškovas šioms aplinkybėms pagrįsti nepateikė rašytinių dokumentų patvirtinančių ieškovo nuomos santykius, tai yra nepateikė nuomos sutarties. Nepateikė nuomos mokesčio mokėjimą patvirtinančius dokumentus, tai yra nepateikė bankinių pavedimų ar pinigų priėmimą - perdavimą patvirtinančius dokumentus. Be to, atsakovė teismo posėdžio metu paaiškinusi, jog atsakovei apie dešimt metų gyvenant su ieškovu Airijoje, tame pačiame bute, ieškovas nemokėjo jokios nuomos darbdaviui bei išlaidos už elektrą buvo žymiai mažesnės. Atsakovė nurodė, kad ieškovui buto nuomos išlaidos, neoficialiai yra įskaitoma į ieškovo darbo užmokestį, be to ieškovas gyvendamas įmonės patalpose ir įmonės teritorijoje, taip pat atlieka įmonės teritorijos apsaugos funkcijas ne darbo metu. Teismas pažymi, jog ieškovo pateikti į bylą rašytiniai paaiškinimai, kaip ieškovas nurodė surašyti darbdavio, nepatvirtina ieškovo nurodytų faktinių aplinkybių apie jo patiriamas išlaidas būsto nuomai. Kaip buvo nurodyta aukščiau, ieškovas turėjo pateikti nuomos sutartį bei finansinius dokumentus, kurie patvirtintų nuomos mokesčio mokėjimą. Ieškovo pateikti darbdavio rašytiniai paaiškinimai, nelaikytini neginčijamais įrodymais byloje. Jie kategoriškai nepaneigia atsakovės nurodytų aplinkybių, jog ieškovo būsto nuoma yra neoficialiai įskaitoma į darbo užmokestį bei gyvenamas būstas ieškovui suteiktas nemokamai dėl ieškovo papildomų pareigų atlikimo (sargavimo). Pažymėtina, jog ieškovas taip pat nepateikė į bylą jokių rašytinių dokumentų patvirtinančių elektros suvartojimo apskaitą bei suvartotos elektros energijos įkainius. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog ieškovas neįrodė aplinkybių apie jo patiriamas išlaidas būsto nuomai bei patiriamas išlaidas už gaunamas elektros paslaugas.

25Ieškovas nurodė, kad sūnus lanko įprastą ugdymo įstaigą, todėl atsakovė turi visas galimybes dirbti ir užsidirbti. Ieškovas pažymėjo, jog nori teikti materialinį išlaikymą savo sūnui kartu su atsakove lygiomis dalimis. Pažymėtina, jog ieškovo nurodytas atsakovės gyvenimo būdas - gyventi išlaikoma kitų asmenų (sugyventinio, mamos), negali būti priežastis, mažinti išlaikymo dydį vaikui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-01 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-39/2010) nurodė, kad tam iš tėvų, kuris vykdo savo paties ir kito iš tėvų nepilnamečio vaiko išlaikymo prievoles, pereina kreditoriaus teisės, susijusios su skolininku - nepilnamečio vaiko išlaikymo neteikiančiu vienu iš tėvų. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas nereiškia tokio reikalavimo, todėl teismas jo ir nesprendžia.

26Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą ieškovo ieškinys atmestinas neįrodžius, kad iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis arba iš esmės pasikeitė vaiko poreikiai.

27Dėl bylinėjimosi išlaidų.

28Ieškovė rašytiniais dokumentais pagrindė 1000 Eur teisinių atstovavimo išlaidų. Ieškinį atmetus, atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.).

29Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268 straipsniu, 270 straipsniu, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

30ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo A. J., asmens kodas ( - ) 1000 Eur (vieną tūkstantį eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovei A. J., asmens kodas ( - )

32Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. J.... 3. Teismas... 4. teisme 2019 m. spalio 21 d. iškelta civilinė byla pagal ieškovo A. J.... 5. Atsakovė A. J. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas A. J. prašė ieškinį tenkinti, patvirtino... 7. Teismo posėdžio metu A. J. prašė ieškinį atmesti patvirtino atsiliepime... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Rašytine bylos medžiaga, atsakovės, šalių atstovų paaiškinimais... 10. 2018 m. rugsėjo 4 d. Tauragės apylinkės teismas Šilutės rūmai civilinėje... 11. 2018 m. rugsėjo 4 d. teismo sprendime buvo konstatuota, jog ieškovo teiginiai... 12. CK 3.201 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė peržiūrėti teismo... 13. Byloje kilo ginčas tarp šalių dėl sūnui J. J., 2010-10-15, priteisto... 14. Ieškovas nurodė, kad atsakovė gauna po 140,00 Eur per mėnesį mokamą... 15. Pažymėtina, jog aukščiau ieškovo nurodytos visos aplinkybės (dėl Airijos... 16. Ieškovas esminę pasikeitusią aplinkybę, lėmusią vaiko poreikių... 17. 2018-12-17 Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma Dėl... 18. 2019-01-29 Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma Dėl... 19. 2019-01-11 UAB „Romuvos klinikos“ išduotame J. J. medicinos dokumentų... 20. 2019-11-08 Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos 3 d klasės mokytojos... 21. 2020-05-23 koordinacinio centro ,,Gilė“ pažymoje nurodoma, jog... 22. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas faktines aplinkybes,... 23. Ieškovas argumentuoja, jog teikiamas išlaikymas sūnui turi būti sumažintas... 24. Ieškovas taip pat nurodė, kad jis patiria dideles būsto išlaikymo išlaidas... 25. Ieškovas nurodė, kad sūnus lanko įprastą ugdymo įstaigą, todėl... 26. Atsižvelgiant į visas aukščiau nustatytas aplinkybes bei teisinį... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 28. Ieškovė rašytiniais dokumentais pagrindė 1000 Eur teisinių atstovavimo... 29. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 30. ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovo A. J., asmens kodas ( - ) 1000 Eur (vieną tūkstantį... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...