Byla A2.-427-1007/2018

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Daiva Domeikienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovui,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 73 straipsnio 1 dalį traukiama R. B., asmens kodas ( - ), gimusi ( - ), gyv. ( - ), neteista, bausta administracine tvarka už vienarūšį nusižengimą, dirbanti.

3Teismas

Nustatė

4R. B. 2018 m. liepos 8 d. 21.53 val. ( - ), pakartotinai per vienerius metus po administracinės nuobaudos paskyrimo panaudojo motinos valdžią priešingai vaikų teisėtiems interesams, nes kartu su sutuoktiniu Ž. B. savo nepilnamečių vaikų A. B., gimusios ( - ), L. B., gimusio ( - ), ir G. B., gimusios ( - ), akivaizdoje gėrė alkoholinius gėrimus ir buvo neblaivi, kai alkotesteriu jai nustatytas 2,70 promilių girtumas, taip nesirūpino savo nepilnamečiais vaikais, demonstravo amoralų elgesį, sukūrė žalingą socialinę aplinką bei trukdė nepilnamečiams vaikams visapusiškai ir harmoningai vystytis, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 6 punkto, 13 straipsnio 1 dalies, 24 straipsnio, 25 straipsnio 1 dalies, 26 straipsnio 1 dalies, 31 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies 1 punkto nuostatas bei vaikų teisę į tinkamą bendravimą su motina ir tuo pačiu neatliko savo kaip motinos pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnyje, t. y. padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 73 straipsnio 2 dalyje.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio datą, laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai. Gauti prašymai nagrinėti bylą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir institucijos atstovui nedalyvaujant. Kadangi į teismo posėdį neatvyko nė vienas administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantis asmuo, administracinio nusižengimo byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, kaip numatyta ANK 630 straipsnio 2 dalyje.

6ANK 73 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už pakartotiną tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams.

7Nors administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teismo posėdyje nedalyvavo, jo kaltę dėl to, kad tėvų valdžią panaudojo priešingai vaikų interesams patvirtina byloje esanti rašytinė medžiaga: Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės policijos komisariato vyresniosios tyrėjos Juditos Noreikienės 2018 m. liepos 19 d. surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. ( - ), kuriame užfiksuotas pažeidimo padarymo faktas ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimas, kuriame R. B. nurodė, kad su sutuoktiniu, norėdami atsipalaiduoti po sunkių darbų, namuose vartojo alų, o vaikai tuo metu buvo žaidimo aikštelėje, bet kartais užeidavo į namus, kad pasielgė blogai ir dėl to labai gailisi; R. B. patikrinimo alkotesteriu „Dräger Alcotest 6810“, prietaisas Nr. ( - ), patikrinimo Nr. ( - ) kvitas, kuriame 2018 m. liepos 8 d. 21.53 val. užfiksuotas 2,70 promilių girtumas; nutarimai pripažinti nepilnamečius A. B., L. B. ir G. B. nukentėjusiaisiais; Administracinių nusižengimų registro 2018 m. liepos 10 d. išrašas, iš kurio matyti, kad R. B. 2018 m. gegužės 13 d. priimtu nutarimu paskirta administracinė nuobauda – įspėjimas už ANK 73 straipsnio 1 dalyje numatytą nusižengimą.

8Administracinės nuobaudos paskirtis yra ne tik nubausti nusižengimą padariusį asmenį, bet ir atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų (ANK 22 straipsnis). Administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė skiriama pagal ANK specialiosios dalies straipsnį. Skiriant administracinę nuobaudą, atsižvelgtina į padaryto nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę bei į ANK 35 ir 36 straipsniuose nustatytas atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

9R. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog prisipažįsta padariusi administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, atsižvelgus į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens R. B. asmenybę – turi galiojančią administracinę nuobaudą už vienarūšį pažeidimą, taip pat pasireiškusį alkoholio vartojimu nepilnamečių vaikų akivaizdoje, padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, jai skirtina vienintelė ANK 73 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta nuobauda – bauda, jos dydį parenkant mažesnį už sankcijos vidurkį.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 572 straipsnio 1 dalimi, 614 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 628 straipsnio 1 dalimi, 630 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 637 straipsnio 1 ir 3 dalimis, teismas

Nutarė

12Pripažinti R. B., asmens kodas ( - ), kalta padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 73 straipsnio 2 dalyje, ir paskirti administracinę nuobaudą – 30,00 Eur (trisdešimties eurų 00 ct) baudą.

13Išaiškinti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kad baudą privaloma sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus šį nutarimą – ne vėliau kaip keturiasdešimt dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos. Mokant baudą būtina nurodyti Administracinių teisės pažeidimų registro objekto identifikavimo kodą (ROIK) ( - ) ir įmokos kodą 1001. Bauda mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą viename iš bankų:

Sąskaitos Nr.:Banko kodas:Banko pavadinimas:
LT78 7290 0000 0013 015172900AB „Citadele“ bankas
LT05 7044 0600 0788 717570440AB SEB bankas
LT32 7180 0000 0014 103871800AB Šiaulių bankas
LT74 7400 0000 0872 387074000Danske Bank A/S Lietuvos filialas
LT24 7300 0101 1239 430073000„Swedbank“, AB
LT42 7230 0000 0012 002572300UAB Medicinos bankas
LT74 4010 0510 0132 476340100Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas)
LT12 2140 0300 0268 022021400Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)

14Nesumokėjus visos baudos per nurodytą terminą, bauda bus išieškoma priverstinai ir atsiras prievolė sumokėti vykdymo išlaidas antstoliui. Paskirtos baudos, kurios mokėjimas teismo neišdėstytas, mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

15Nutarimo kopiją per tris darbo dienas išsiųsti registruotu paštu administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, nukentėjusiųjų atstovui ir įteikti elektroninių ryšių priemonėmis Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariatui.

16Nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per nutarimą priėmusio Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai