Byla 2-3472-347/2015
Dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Ozolinia, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. Š. pareiškimą suinteresuotiems asmenims VĮ Turto bankas ir UAB „Velseka“ dėl skolininko pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2pareiškėjas prašo vykdomojoje byloje Nr. 0110/12/05891/1 skolininką R. R., a. k. ( - ) pakeisti į Lietuvos Respubliką, atstovaujamą VĮ Turto bankas, į. k. 112021042. Nurodė, kad jo kontoroje užvesta vykdomoji byla pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą L2-2177-651, išduotą 2007-09-11, dėl 11463,15 Eur skolos ir 6 procentų metinių palūkanų nuo 2007-09-11 iki visiško įvykdymo išieškojimo iš skolininko R. R. UAB „Velseka“, į. k. 164817539, naudai. Skolininkas R. R. ( - ) mirė. 2015-04-07 palikimo perėjimo valstybei liudijimu Nr. ( - ) R. R. turtą paveldėjo valstybė.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 48 str. tais atvejais, kai viena iš ginčijamo teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos, teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, taip pat ir vykdymo proceso metu. Teisių perėmėjo įtraukimo į vykdymo procesą tvarką reglamentuoja CPK 596 str., kuriame nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

5Iš prašyme nurodytų aplinkybių ir pateiktoje vykdomojoje byloje Nr. 0110/12/05891/1 esančių duomenų matyti, kad antstoliui A. Š. yra perduota nebaigta vykdyti vykdomoji byla pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą (teismo įsakymą) Nr. L2-2177-651 dėl 8000,40 Eur (27622,98 Lt) skolos, 3050,97 Eur (10534,07 Lt) delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2007-09-11 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 82,89 Eur (286,18 Lt) žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko R. R., a. k. ( - ) išieškotojo UAB „Velseka“, į. k. 164817539, naudai. Nustatyta, kad 2012-12-19 turto arešto aktu (vykd. b. l. 39-43, V t.) antstolis A. Š., vykdydamas išieškojimus iš skolininko R. R. daugelio kreditorių naudai, tame tarpe ir UAB „Velseka“, areštavo skolininko R. R. nekilnojamąjį turtą: žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), veršidę, unikalus Nr. ( - ). Skolininkas R. R. ( - ) mirė (vykd. b. l. 67, V t.). Vykdomojoje byloje esantis 2015-04-07 palikimo perėjimo valstybei liudijimas patvirtina, kad R. R. turtas paveldėjimo teise perėjo valstybei. Liudijimas buvo išduotas į ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 1,37 ha ploto, esančio ( - ), ½ dalį veršidės, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), ir ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 1,98 ha ploto, esančio ( - ), (t. y. turtas, kuris buvo areštuotas antstolio A. Š. 2012-12-19 turto arešto aktu, apie tai, kad yra padaryti įrašai apie turto areštą, yra nurodyta ir palikimo perėjimo valstybei liudijime), taip pat ½ dalį piniginių indelių „Swedbank“, AB sąskaitoje Nr. ( - ), ½ piniginių indėlių AB DNB banko sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), ( - ) (vykd. b. l. 53-59, V t.). Viešame nekilnojamojo turto registre įregistruota Lietuvos Respublikos nuosavybės teisė į paveldėtą turtą: ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (vykd. b. l. 64-66, V t.), ½ dalį žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), ir ½ dalį veršidės, unikalus Nr. ( - ), patikėjimo teise valdo VĮ Turto bankas (vykd. b. l. 61-63, V t.).

6Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Paveldėjimo objektas – tai palikimas, t. y., mirusio fizinio asmens turto teisių, pareigų ir kai kurių neturtinių teisių, priklausiusių palikėjui nuosavybės teise jo mirties momentu, visuma. Palikėjo turtinės prievolės yra paveldimos kartu su kitu turtu. Paveldėjimo teisinių santykių materialusis teisinis reguliavimas nustato specialią tvarką kreditoriaus reikalavimui pareikšti, kad palikėjo įsipareigojimas (skola) pereitų įpėdiniams. CK 5.63 str. 1 ir 2 d. nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Greta CK 5.63 str. numatytų būdų tinkamu pareiškimu laikomas ir viešame registre išviešintas palikėjo turto areštas. Areštas gali būti išviešintas tiek iki, tiek ir po palikėjo mirties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-540/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-91/2013 ir kt.).

7Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, teismas sprendžia, kad antstoliui vykdant išieškojimą UAB „Velseka“ ir kitų kreditorių naudai iki skolininko mirties areštavus skolininko nekilnojamąjį turtą ir išviešinus turto areštą, buvo pasiektas CK 5.63 str. nuostatų tikslas – sudarytos prielaidos informuoti įpėdinius apie palikėjo skolas, užtikrinant civilinių teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą. Todėl teismas sprendžia, kad materialinis teisių ir pareigų perėjimas įvyko, todėl yra CPK 596 str. 1 d. nustatytas pagrindas vykdymo procese pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. L2-2177-651 skolininką R. R., mirusį ( - ), pakeisti jo teisių ir pareigų perėmėja Lietuvos Respublika.

8Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 str., 596 str., teismas

Nutarė

9antstolio A. Š. pareiškimą tenkinti.

10Vykdymo procese pagal Kėdainių rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą (teismo įsakymą) Nr. L2-2177-651 (vykdomoji byla Nr. 0110/12/05891/1) skolininką R. R., a. k. ( - ) mirusį ( - ), pakeisti Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas 111105555.

11Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui A. Š. vykdomąją bylą Nr. 0110/12/05891/1.

12Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai