Byla AS-143-459-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Artūro Drigoto, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kristiana“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kristiana“ skundą atsakovui Valstybinei tabako ir alkoholio kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Zino Davidoff SA, Coty Geneva SA dėl nutarimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Kristiana“ (toliau – pareiškėjas, UAB ,,Kristiana“) skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – atsakovas, Tarnyba) 2008 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 3K08/169.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – atmetė skundo dalį, kuria buvo prašoma panaikinti Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169 rezoliucinės dalies 1 punktą dėl pritaikytos ekonominės sankcijos – 7 500 Lt baudos, kaip nepagrįstą; kitą skundo dalį patenkino – panaikino Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169 rezoliucinės dalies 2 punktą, kuriuo nutarta įpareigoti UAB „Kristiana“ nutraukti pažeidimą, nurodytą Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 1 dalies 9 punkte, ir apie įpareigojimo įvykdymą per

61 mėnesį nuo nutarimo gavimo datos pranešti Tarnybai.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi pareiškėjo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų Zino Davidoff SA bei Coty Geneva SA apeliacinius skundus patenkino iš dalies – pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir sušvelnino Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169 rezoliucinės dalies 1 punktu paskirtą 7 500 Lt baudą iki 5 000 Lt; likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimo dalį paliko nepakeistą.

8Pareiškėjas 2010 m. birželio 9 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė priteisti jam iš atsakovo 75 procentus patirtų išlaidų – 112,5 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

9Pareiškėjas nurodė, kad už bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, o už apeliacinės instancijos teisme – 50 Lt žyminį mokestį. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 straipsnio 1, 2 dalimis, turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį. Teigė, jog, patenkinus skundą iš dalies, išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, laimėjusiai šaliai priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (Civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d.). Kadangi bylą nagrinėję teismai vieną reikalavimą patenkino visiškai, o antrą – iš dalies, todėl atlygintinų išlaidų suma proporcingai mažintina vienu ketvirčiu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-582/2008).

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartimi, kurią ištaisė 2010 m. birželio 23 d. nutartimi, pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo atmetė, o prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo kartu su administracine byla Nr. I-4034-437/2008 perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (ABTĮ 45 str. 2, 3 d.).

12Teismas nurodė, kad prašymo dėl išlaidų atlyginimo dalis dėl 75 procentų 50 Lt,

13t. y. 37,50 Lt, žyminio mokesčio, sumokėto pateikiant apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, nagrinėtina Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Teismas pažymėjo, jog proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimą reglamentuoja ABTĮ 44,

1445 straipsniai. Nurodė, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria buvo sušvelninta UAB „Kristiana“ Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169 rezoliucinės dalies 1 punktu paskirta bauda ir Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo dalis, kuria panaikintas paminėto nutarimo 2 punktas dėl įpareigojimo nutraukti pažeidimą ir apie įpareigojimo vykdymą pranešti Tarnybai, palikta nepakeista, įsiteisėjo 2010 m. birželio 7 d. Pareiškėjo atstovas advokatas prašymą dėl išlaidų atlyginimo įteikė paštui 2010 m. birželio 9 d., t. y. dar nepraėjus keturiolikai dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo, todėl laikytina, kad prašymas paduotas per įstatymo nustatytą terminą. Teismo nuomone, apeliacinės instancijos teismo 2010 m. birželio 7 d. priimta nutartis savo ruožtu lemia, kad pagal ABTĮ 44 straipsnio taikymo prasmę nėra priimama sprendimo, kurį būtų galima vertinti kaip priimtą pareiškėjo naudai ar priimtą atsakovo nenaudai, nes nagrinėjamu atveju nėra konstatuojamas viešojo administravimo subjekto veiksmų neteisėtumo ir/ar nepagrįstumo faktas, leidžiantis panaikinti atsakovo sprendimą (ABTĮ 89 str.). Taip pat nėra pripažįstama, kad ir pareiškėjo veikoje nėra jam inkriminuoto pažeidimo sudėties. Dėl šios priežasties nėra pagrindo patenkinti pareiškėjo prašymą dėl išlaidų atlyginimo.

15III.

16Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priteisti jam iš atsakovo 75 procentus patirtų išlaidų – 112,5 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

17Pareiškėjas nurodo, kad skundžiama nutartis yra naikintina kaip akivaizdžiai nepagrįsta ir neteisėta, kadangi prieštarauja ABTĮ 44 straipsnio 1 dalies imperatyviai nuostatai, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, taip pat susiformavusiai teismų praktikai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-582/2008, 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-440/2008, 2010 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-68/2010), yra be motyvų, priimta neįsigilinus į konkrečias bylos aplinkybes.

18Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo prašymo nepatenkinti.

19Atsakovas nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi išsprendė bylą taip, jog nei viena, nei kita šalis nebuvo pripažinta laimėjusia

20ar pralaimėjusia. Kadangi toks sprendimas yra nei vienos, nei kitos šalies naudai, pareiškėjo skundas dėl išlaidų priteisimo yra nepagrįstas. Tarnyba procese dalyvavo kaip valstybės institucija, ginanti viešąjį interesą. Tiek Tarnyba, tiek pareiškėjas gali teismo sprendimą traktuoti remdamiesi subjektyviais kriterijais ir suprasti kaip sau palankų.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

24Pareiškėjas, 2010 m. birželio 9 d. Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikdamas prašymą dėl išlaidų atlyginimo, siekė, kad jam būtų priteista iš atsakovo

2575 procentai 150 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už bylos nagrinėjimą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, – 112,5 Lt sumokėto žyminio mokesčio (T 5, b. l. 1 – 2). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. nutarties dalimi pareiškėjo prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo atmetė, o kita nutarties dalimi prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perdavė nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui (T 5, b. l. 5 – 6).

26Pareiškėjas atskiruoju skundu iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalies prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perduoti nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. (Pažymėtina, kad toks pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas atitinka susiklosčiusią teismų praktiką (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-53/2006, 2007 m. vasario 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS14-1/2007, 2007 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS8-83/2007, 2008 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-563/2008 ir kt.) (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo

2733 str. 4 d.)). Jis iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo atmesti

28(T 5, b. l. 14 – 15).

29Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį, teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą

30turi tik tokia proceso šalis, kurios naudai priimamas sprendimas. Toks bylos laimėjimas siejamas su kitos šalies veiksmų (neveikimo) neteisėtumo pripažinimu. Tik tada atsiranda pagrindas reikalauti išlaidų atlyginimo iš kitos, pralaimėjusios bylą, proceso šalies.

31Pareiškėjas ginčijo Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 3K08/169

32(T 1, b. l. 4 – 15). Šiuo nutarimu už Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies ir

3318 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimus pareiškėjui buvo paskirta 7 500 Lt bauda (1 punktas) ir jis įpareigotas nutraukti pažeidimą, nurodytą Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, 18 straipsnio 1 dalies 9 punkte, ir apie įpareigojimo įvykdymą per 1 mėnesį nuo nutarimo gavimo datos pranešti Tarnybai (2 punktas) (T 1, b. l. 155 – 157). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies, šio sprendimo dalimi panaikindamas Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169 rezoliucinės dalies 2 punktą (pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas iš esmės taikė sankciją, nenumatytą Tabako kontrolės įstatyme, be to, įsikišo į bylą neįtrauktų asmenų ūkinę, komercinę veiklą) (T 3, b. l. 126 – 135). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą patenkino iš dalies, šios nutarties dalimi pakeisdamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir sušvelnindamas Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169 rezoliucinės dalies 1 punktu paskirtą 7 500 Lt baudą iki 5 000 Lt (apeliacinės instancijos teismas konstatavo,

34kad pareiškėjas nepagrįstai buvo pripažintas pažeidusiu Tabako kontrolės įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto reikalavimus, taip pat 17 straipsnio 1 dalies reikalavimus ta apimtimi, kuria tabako gaminių reklama buvo pripažinta vieša parfumerijos ir kosmetikos produktų, kurie nebuvo pažymėti ženklu, vaizdiniu (grafiniu) požiūriu tapačiu (panašiu) į tabako gaminiams ženklinti naudotą žymenį „Davidoff“, prekyba; teismas vis dėlto nustatė, kad buvo padarytas Tabako kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalies pažeidimas dėl kitų gaminių, t. y. tų, kurie buvo pažymėti ženklu, vaizdiniu (grafiniu) požiūriu tapačiu (panašiu) į tabako gaminiams ženklinti naudotą žymenį „Davidoff“) (T 4, b. l. 171 – 190).

35Šiuo atveju pareiškėjo reikalavimas buvo patenkintas iš dalies, pripažinus atsakovo veiksmus iš dalies neteisėtais. Atsižvelgiant į tai, atsakovas laikytinas iš dalies atsakingu dėl pareiškėjo išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, atsiradimo ir šios išlaidos iš atsakovo gali būti priteisiamos iš dalies.

36Teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę gauti iš atsakovo patirtų išlaidų atlyginimą, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje

37Nr. AS10-272/2004, 2007 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS11-531/2007, 2008 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-422/2008, 2010 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-106/2010 ir kt. (ABTĮ 13 str., Teismų įstatymo 33 str. 4 d.)).

38Kaip matyti, pareiškėjo reikalavimas buvo patenkintas iš dalies, sumažinus Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 3K08/169 rezoliucinės dalies 1 punktu paskirtą baudą

3933 procentais ((7 500 Lt – 5 000 Lt) x 100 proc. / 7 500 Lt) ir visiškai panaikinus šio nutarimo rezoliucinės dalies 2 punktu nustatytą įpareigojimą. Iš esmės laikytina, kad teismo sprendimas pareiškėjo naudai priimtas 67 procentais (33 proc. + 100 proc. / 2).

40ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis nustato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti sumokėtą žyminį mokestį.

41Pareiškėjas, paduodamas skundą pirmosios instancijos teismui, 2008 m. liepos 18 d. sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį (T 1, b. l. 3). Kadangi teismo sprendimas pareiškėjo naudai priimtas 67 procentais, jam atlygintina 67 Lt sumokėto žyminio mokesčio (67 proc. x 100 Lt / 100 proc.).

42Atsakovas šioje byloje dalyvavo bendra tvarka, o ne ABTĮ 56 straipsnio pagrindu, todėl ir teismo išlaidos turi būti priteisiamos bendra tvarka.

43Taigi pareiškėjas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, turėjo 67 Lt pagrįstų išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo.

44Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartis keistina (ABTĮ 151 str. 2 p.).

45Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kristiana“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį pakeisti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutarties dalį, kuria atmesta pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kristiana“ prašymo dalis dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo, panaikinti. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kristiana“ prašymo dalį dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo patenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kristiana“ iš atsakovo Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 67,00 Lt (šešiasdešimt septynis litus ir 00 ct) išlaidų. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė ,,Kristiana“ (toliau –... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 4 d. sprendimu... 6. 1 mėnesį nuo nutarimo gavimo datos pranešti Tarnybai.... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. birželio 7 d. nutartimi... 8. Pareiškėjas 2010 m. birželio 9 d. Vilniaus apygardos administraciniam... 9. Pareiškėjas nurodė, kad už bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 21 d. nutartimi,... 12. Teismas nurodė, kad prašymo dėl išlaidų atlyginimo dalis dėl 75 procentų... 13. t. y. 37,50 Lt, žyminio mokesčio, sumokėto pateikiant apeliacinį skundą... 14. 45 straipsniai. Nurodė, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis, kuria... 15. III.... 16. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. Pareiškėjas nurodo, kad skundžiama nutartis yra naikintina kaip... 18. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo prašymo nepatenkinti.... 19. Atsakovas nurodo, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m.... 20. ar pralaimėjusia. Kadangi toks sprendimas yra nei vienos, nei kitos šalies... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 24. Pareiškėjas, 2010 m. birželio 9 d. Vilniaus apygardos administraciniam... 25. 75 procentai 150 Lt žyminio mokesčio, sumokėto už bylos nagrinėjimą... 26. Pareiškėjas atskiruoju skundu iš esmės neginčija pirmosios instancijos... 27. 33 str. 4 d.)). Jis iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 28. (T 5, b. l. 14 – 15).... 29. Pagal ABTĮ 44 straipsnio 1 dalį, teisę gauti iš kitos šalies savo... 30. turi tik tokia proceso šalis, kurios naudai priimamas sprendimas. Toks bylos... 31. Pareiškėjas ginčijo Tarnybos 2008 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 3K08/169... 32. (T 1, b. l. 4 – 15). Šiuo nutarimu už Tabako kontrolės įstatymo 17... 33. 18 straipsnio 1 dalies 9 punkto pažeidimus pareiškėjui buvo paskirta 7 500... 34. kad pareiškėjas nepagrįstai buvo pripažintas pažeidusiu Tabako kontrolės... 35. Šiuo atveju pareiškėjo reikalavimas buvo patenkintas iš dalies, pripažinus... 36. Teismo sprendimą iš dalies priėmus pareiškėjo naudai, jis turi teisę... 37. Nr. AS10-272/2004, 2007 m. lapkričio 22 d. nutartis... 38. Kaip matyti, pareiškėjo reikalavimas buvo patenkintas iš dalies, sumažinus... 39. 33 procentais ((7 500 Lt – 5 000 Lt) x 100 proc. / 7 500 Lt) ir visiškai... 40. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis nustato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo... 41. Pareiškėjas, paduodamas skundą pirmosios instancijos teismui, 2008 m. liepos... 42. Atsakovas šioje byloje dalyvavo bendra tvarka, o ne ABTĮ 56 straipsnio... 43. Taigi pareiškėjas, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, turėjo... 44. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio... 45. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 46. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės ,,Kristiana“ atskirąjį skundą... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 21 d. nutartį... 48. Nutartis neskundžiama....