Byla 2-1763-395/2010
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal UAB „Agentus“ ieškinį atsakovui UAB Šeimos klinikai „Saugmedica“, trečiajam asmeniui Kauno teritorinei ligonių kasai, ieškovui prašant, laikydamas, kad yra pagrindas priimti sprendimą už akių

1Kauno apygardos teismo teisėjas Albinas Čeplinskas, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovo UAB „Agentus: atstovams S. J. ir advokatui Evaldui Skurvydui, atsakovo Šeimos klinika „Saugmedica“ ir trečiojo asmens Kauno teritorinės ligonių kasos atstovams nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos ir delspinigių priteisimo pagal UAB „Agentus“ ieškinį atsakovui UAB Šeimos klinikai „Saugmedica“, trečiajam asmeniui Kauno teritorinei ligonių kasai, ieškovui prašant, laikydamas, kad yra pagrindas priimti sprendimą už akių,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Agentus“ ieškinio pareiškimu ir vėlesniu jo patikslinimu prašė priteisti iš atsakovo UAB Šeimos klinikos „Saugmedica“ už atliktus statybos remonto darbus pagal Statybos rangos sutartį Nr. 1 – 8 – 2009 – 13/1 ir papildomą susitarimą prie šios sutartie Nr. 1 priteisti 293796,91 Lt skolos ir 1932,60 Lt delspinigių, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovai nurodo, kad atsakovas savo prievolės sumokėti už atliktus statybos remonto darbus rekonstruojant atsakovui priklausančias patalpas, esančias Žemaičių pl.37, Kaune šalių pasirašytoje Statybos rangos sutartyje Nr. 1 – 8 – 2009 – 13/1 nustatytais mokėjimų terminais ieškovui nesumokėjo, t. y. vienašališkai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Taip pat ieškovo atstovai nurodo, jog sutartiniai atsakovo įsipareigojimai nebuvo vykdomi ir vėliau, t. y. po to, kuomet šalys pasirašė papildomą susitarimą Nr. 1 prie galiojančios statybos rangos sutarties, kuriuo buvo susitarta dėl papildomų darbų atlikimo ir nustatytas atsiskaitymo sumų mokėjimo grafikas. Kadangi atsakovas ir toliau vengia atsiskaityti su ieškovu už atliktus statybos remonto darbus, rekonstruojant atsakovui priklausančias patalpas, ieškovo atstovai remdamiesi savo pareiškimu dėl pirminių ieškinio reikalavimo patikslinimo prašo UAB „Agentus“ priteisti iš atsakovo UAB Šeimos klinika „Saugmedica“ 293796, 91 Lt skolos ir 1932,60 Lt delspinigių, bei 8,28 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko pakartotinai, jam dar 2010 – 05 -13 parengiamojo teismo posėdžio metu buvo įteiktas ieškovo pareiškimas dėl patikslintų ieškinio reikalavimų, į kurį savo atsiliepimų atsakovas teismui nepateikė, o apie teismo posėdžio laiką ir vietą atsakovui tinkamai pranešta, teismas sprendžia, jog yra visos sąlygos sprendimui už akių priimti ( CPK 285 straipsnio 1 ir 2 dalys ).

6Ieškovo ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

7Duomenis nurodytus ieškovo ieškinyje ir 2009 m. gegužės 27d. sudarytoje tarp ieškovo UAB “Agentus”ir atsakovo UAB Šeimos klinika „Saugmedica“ Statybos rangos sutartyje Nr. 1 -8 – 2009 – 13/1 bei prie šios sutarties priimtame šalių papildomame susitarime Nr. 1 ( b. l. 10 – 11, 12 ) patvirtina ieškovo pateiktos atliktų statybos remonto darbų lokalinės sąmatos ( b. l. 13, 14 ), atliktų darbų priėmimo aktai ( b. l. 15, 16 – 17, 18, 19, 20 – 22 ) bei PVM sąskaitos – faktūros ir žiniaraščiai ( b. l. 23, 24, 25 – 27 ).

8Šių dokumentų bei susidariusios už neapmokėtus statybos remonto darbus iš esmės neneigia ir pats atsakovas savo atsiliepime į ieškinį ( b. l. 58 -60 ), kuriame nurodo, jog laiku su ieškovu negalėjo atsiskaityti dėl sutrikusio finansavimo, gaunamo iš Valstybinės ligonių kasos Kauno skyriau prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos. Atsakovo skolos ieškovui ir už priskaičiuotų delspinigių pagrįstumo faktą be aukščiau išvardintų aplinkybių patvirtina byloj esantys UAB „Agentus „ 2010 – 02 – 22 ataskaitų Nr. 3441/S155 ir 2010 – 05 – 07 ( b. l. 33, 118 ) duomenys bei iš dalies ieškovo įmonės balanso už 2009 m. ( b. l. 120 ) duomenys, kuriuos paneigiančių įrodymų atsakovas bylos nagrinėjimo eigoje nepateikė.

9Tretysis asmuo Kauno teritorinė ligonių kasa su pareikštu ieškiniu iš esmės sutinka, ką jis patvirtina savo atsiliepimuose į ieškinį ( b. l. 63 - 65 ) ir prašo bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant, nurodydamas, jog neprieštarauja sprendimo už akių priėmimui ( b. l. 105 ).

10Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes bei atsakovui nepateikus įrodymų apie savalaikį galutinio įsiskolinimo ieškovui grąžinimą, ieškovo ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas, priteisiant iš atsakovo ieškovo nesumokėtą skolą už atliktus statybos rangos darbus bei delspinigius ( LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 210 straipsnio 2 dalis, 6.644 straipsnis ).

11Atsižvelgiant į tai, jog, priimtinas sprendimas už akių ir ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai iš atsakovo ieškovui priteistino žyminio mokesčio išlaidos, advokato teisinės pagalbos bei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei pagal bylos medžiagoje esančių mokėjimo kvitų ( b. l. 9, 148 ), sąskaitos už teisines paslaugas ( b. l. 130 ) ir teismo pažymos ( b. l. 2 ) duomenis ( CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis ir 98 straipsnio 1 dalis ).

12Sutinkamai su CPK 96 straipsnio 1 dalies nuostatomis iš atsakovo valstybei priteistinos žyminio mokesčio išlaidos, kurių sumokėjimas ieškovui teismo buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo ( b. l. 68 ir b. l. 136 – 137 ).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 286, 287 straipsniais, teisėjas

Nutarė

14Priimti byloje sprendimą už akių.

15Ieškinį patenkinti visiškai .

16Priteisti iš atsakovo UAB Šeimos klinika „Saugmedica“ ( į/k 302343278, buveinė Žemaičių plentas 37, Kaunas, a/s LT137011700011467076, AB Ūkio bankas, banko kodas 70117 ) 293796,91 Lt ( du šimtus devyniasdešimt šešis tūkstančius septynis šimtus devyniasdešimt šešis litus devyniasdešimt vieną centą) skolos ir 1932, 60 Lt ( vieną tūkstantį devynisšimtus trisdešimt du litus šešiasdešimt centų ) delspinigių už uždelstą atsiaktyti laiką ( iš viso 295729,51 Lt ) ieškovui UAB „Agentus“ ( į/k 300668910, buveinė Sandėlių g. 9, Kaunas, a/s Nr. 797044060005929062, AB SEB bankas, banko kodas 70440 ) taip pat priteisti iš atsakovo UAB Šeimos klinika „Saugmedica“ ieškovui UAB „Agentus“ 2500 lt ( du tūkstančius penkis šimtus ) žyminio mokesčio ir 2500 Lt ( du tūkstančius penkis šimtus ) teisinės pagalbos išlaidų.

17Priteisti iš atsakovo UAB Šeimos lkinika “Saugmedica” 5414,20 Lt ( penkis tūkstančius keturis šimtus keturiolika litų dvidešimt centų ) žyminio mokesčio išlaidų ir 65,05 Lt ( šešiasdešmt penkis litus penkis centus ) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei ( biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr.LT24 7300 0101 1239 4300 Swedbank, AB ).

18Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę CPK 287 str. nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai