Byla 2S-2756-577/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. K. ir A. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. K. ir A. K. patikslintą pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, trečiasis asmuo G. N., suinteresuotieji asmenys: Z. T., AB DNB bankas, AB LESTO, UAB „Ekskomisarų biuras“, BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, antstolė D. M. ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Pareiškėjas V. K. ir A. K. kreipėsi į teismą, prašydami iškelti jiems bankroto bylą. Nurodė, kad yra nemokūs, gauna nedideles su darbo santykiais susijusias pajamas, turi nekilnojamojo turto, tačiau jį pardavus neužtektų įvykdyti kreditorinius įsipareigojimus. Nemokumą pareiškėjų teigimu sukėlė ekonominė krizė, nesugebėjimas įvertinti ekonominių pokyčių, šeimos verslo žlugimas bei pareiškėjos sveikatos pablogėjimas.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į patikslintą pareiškimą nurodė neprieštaraujanti, kad pareiškėjams būtų iškelta bankroto byla. Suinteresuotojo asmens teigimu pareiškėja jam skolinga 19 697,33 Lt, o pareiškėjas 0,03 Lt.

6Suinteresuotas asmuo BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą, atsiliepime į pareiškimą nurodė, jog nesutinka su pareiškėjų pareiškimu. Pažymėjo, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog vykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir tyčia neblogino savo turtinės padėties, neįrodė savo sąžiningų veiksmų kreditorių atžvilgiu.

7Trečiasis asmuo G. N. pateikė atsiliepimą į patikslintą pareiškimą, kuriame nurodė, kad neprieštarauja dėl bankroto bylos iškėlimo pareiškėjams. Pažymėjo, jog tarp pareiškėjų, trečiojo asmens ir AB DnB Nord banko buvo sudaryta kreditavimo sutartis ir suteiktas 405 468,02 EUR kreditas. Prasidėjusi krizė pakeitė pareiškėjų bei trečiojo asmens mokumą, todėl vykdyti savo įsipareigojimus bankui tapo sudėtinga. Trečiasis asmuo mano, jog iškėlus bankroto bylą pareiškėjams ir realizavus įkeistą turtą, bus apginti ne tik pareiškėjų, bet ir trečiojo asmens interesai.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Ekskomisarų biuras“ pateikė atsiliepimą į patikslintą pareiškimą, kuriame prašo klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, jog pareiškėjas sudarė sutartį dėl paslaugų teikimo ir yra skolingas suinteresuotajam asmeniui 855,36 Lt.

9 Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė neprieštaraujantis, kad pareiškėjams būtų iškelta bankroto byla, tačiau nesutinka, jog bankroto administratoriumi būtų paskirta UAB „ADMINOVA“. Suinteresuotasis asmuo nurodo esantis didžiausias pareiškėjų kreditorius, o siekiant tinkamai apginti visų kreditorių interesus siūlo bankroto administratoriumi skirti S. K..

10Suinteresuotasis asmuo Z. T. taip pat pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą pareiškimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su pareiškėjų pareiškimu. Pažymėjo, jog, jo nuomone, pareiškėjai sąmoningai slepia savo pajamas, kad neatsiskaitytų su kreditoriais. Atkreipė dėmesį, jog skola kreditoriui AB DNB bankui atsirado tik 2014 m., nors pareiškėjai teigia, kad jau nuo 2008 m. krizės pradžios nebeišgali mokėti bankui 7 000 Lt siekiančių įmokų. Suinteresuotojo asmens teigimu pareiškėjai sugeba išlaikyti du prabangius būstus ir dirba itin pelningoje srityje. Mano, jog pareiškėjai yra nesąžiningi, imituoja savo nemokumo būklę bei neketina atsiskaityti su kreditoriais.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 28 d. nutartimi pareiškėjų V. K. ir A. K. prašymus dėl bankroto bylos iškėlimo atmetė. Pirmos instancijos teismas pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-399-600/2012 nustatyta, jog pareiškėjai ir trečiasis asmuo buvo nesąžiningi CK 6.67 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu; šis teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismui 2013 m. gegužės 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1223-232/2013, paliktas nepakeistas. Teismas nurodė, kad minėti sprendimai turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai, todėl aplinkybė, jog pareiškėjai buvo nesąžiningi sudarydami minėtus sandorius, yra nustatyta ir jos papildomai įrodinėti nereikia (CPK 182 str. 1 d. 2 p.). Kadangi po šių sprendimų įsiteisėjimo nepraėjo trys metai, tai teismas konstatavo, kad pareiškėjai yra nesąžiningi, nes jie sudarė sandorius nurodytus CK 6.67 straipsnyje, o tai yra savarankiškas pagrindas atsisakyti kelti bankroto bylą.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

15Pareiškėjai V. K. ir A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 28 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tvirtina, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė fizinio asmens bankroto procesą reglamentuojančias teisės normas, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias skolininkų sąžiningumą, padarė nepagrįstą išvadą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Apeliantų nuomone, nagrinėjamu atveju nebuvo sąlygų, kurioms esant būtų buvę galima atsisakyti kelti fizinio asmens bankrotą. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad nors pirmos instancijos teismo vertinti teismų sprendimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir nėra priimti seniau nei prieš tris metus, tačiau patys sandoriai, kurie buvo nuginčyti, buvo sudaryti seniau nei prieš tris metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo teisme, todėl teismas nepagrįstai, priimdamas skundžiamą nutartį, rėmėsi senesniais nei trijų metų senumo sandoriais. Apeliantai tvirtina, kad jie nemokūs tapo ne dėl to, jog teismai pripažino sandorius negaliojančiais, o dėl ekonominės krizės pasekmių, pareiškėjos V. K. atleidimo iš darbo ir pablogėjusios sveikatos būklės. Pareiškėjų vertinimu, formalus atsisakymas iškelti jiems bankroto bylą neatitinka nei jų pačių, nei kreditorių interesų, nes pareiškėjai ir toliau lieka nemokūs, o iškėlus bankroto bylą būtų rengiamas fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planas.

16Suinteresuotasis asmuo Z. T. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su atskiruoju skundu nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Tvirtina, jog nepaisant to, kad apeliantų argumentas dėl to, jog pirmos instancijos teismas galimai nepagrįstai vertino senesnius nei trijų metų sandorius, būtų laikomas pagrįstu, tačiau ir kitos bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusios faktinės aplinkybės ir į bylą pateikti jas pagrindžiantys dokumentai, patvirtina, jog pareiškėjai prieš kreipdamiesi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo sumažino savo turimo turto masę ir nuslėpė savo gaunamas pajamas, sąmoningai siekdami išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, todėl jie negali būtų laikomi sąžiningais pagal FABĮ. Taip pat suinteresuotas asmuo atkreipia dėmesį ir į tai, kad apeliantai nenurodė jokių argumentų ir dėl to, iš kur jie planuoja gauti pajamų, kad realiai galėtų atsiskaityti su kreditoriais, kaip planuoja atkurti savo mokumą.

17Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat nurodė, kad su skundu nesutinka, todėl prašė pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad visiškai sutinka su skundžiamoje nutartyje išdėstytais pirmos instancijos teismo argumentais ir neįžvelgia jokių procesinės ar materialinės teisės pažeidimų.

18Trečiasis asmuo G. N. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su pareiškėjų skundu ir palaiko jame išdėstytus argumentus.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

21Nagrinėjamu atveju yra kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti fizinio asmens bankroto bylas pareiškėjams V. K. ir A. K., teisėtumas ir pagrįstumas.

22Nagrinėjamo klausimo konteskte pažymėtina, kad pačiame fizinių asmenų bankroto įstatyme yra nurodyta jo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros (FABĮ 1 str. 1 d.). Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų (FABĮ 6 str. 1 d.). FABĮ fizinio asmens nemokumas apibrėžiamas kaip tokia asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (FABĮ 2 str. 2 d.).

23Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vieno iš atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindų – kai paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais (FABĮ 5 str. 8 d. 2 p.). Pirmos instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-399-600/2012 buvo nustatyta, jog pareiškėjai ir trečiasis asmuo buvo nesąžiningi CK 6.67 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, todėl pareiškėjų prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo ir buvo atmestas. Apeliantų įsitikinimu, pirmos instancijos teismas šiuo konkrečiu atveju netinkamai aiškino šį atsisakymo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pagrindą, nes atmesdamas pareiškėjų prašymą dėl bankroto bylos jiems iškėlimo, rėmėsi senesniais nei trijų metų senumo sandoriais.

24Teismas atsisako iškelti nesąžiningo fizinio asmens bankroto bylą dviem atvejais – jeigu jis tapo nemokus dėl CK 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, kurių sudaryti jis neprivalėjo, arba jeigu nustatomi kitokie jo veiksmai, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. FABĮ detaliau nenurodoma, kokie kiti veiksmai gali būti pripažinti nesąžiningais, todėl jie nustatytini remiantis CK ir kasacinio teismo suformuota įstatymo nuostatų taikymo praktika, atsižvelgiant į FABĮ tikslus ir jame nustatytą specialųjį teisinį reguliavimą. Sąžiningumas yra vienas iš bendrųjų teisės principų (CK 1.5 str. 4 d.), kiekviena sutarties šalis, turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 str. 1 d.); sąžiningas elgesys yra privalomas tiek esant ikisutartiniams santykiams (CK 6.163 str.), tiek sudarant sutartį (CK 6.162 str.), tiek aiškinant jos turinį (CK 6.193 str.), tiek ją vykdant (CK 6.200 str.), tiek taikant restituciją (CK 6.222 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-516/2014).

25Svarbu pažymėti, kad civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija, kuri taikytina ir vertinant nemokumo priežastis sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, tačiau CK 6.67 straipsnyje yra nustatyta šio principo išimtis ir tokiu būdu yra palengvinama kreditoriaus padėtis, siekiant įrodyti skolininko nesąžiningumą. CK 6.67 straipsnyje išvardintais atvejais sandorio šalių nesąžiningumas yra preziumuojamas, t. y. pripažįstama, jog esant šiame straipsnyje išvardintoms aplinkybėms, sandorio šalys žinojo ir turėjo žinoti, jog sandoris pažeidžia kreditorių interesus. Minėtame straipsnyje išvardintų aplinkybių sąrašas yra baigtinis ir plečiamai neaiškintinas. Visais kitais atvejais, kurie nėra numatyti CK 6.67 straipsnyje, galioja sąžiningumo prezumpcija, todėl kreditorius turi įrodyti, jog skolininkas ir kita sandorio šalis buvo nesąžiningi. Nagrinėjamu atveju iš skundžiamos nutarties turinio matyti, jog pirmos instancijos teismas skundžiamą nutartį, kuria buvo atsisakyta iškelti pareiškėjams bankroto bylą, iš esmės grindė vieninteliu argumentu, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-399-600/2012 buvo nustatytas pareiškėjų ir trečiojo asmens buvo nesąžiningumas CK 6.67 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, tačiau neatreipė dėmesio, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2012 m. vasario 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-399-600/2012 pripažinti negaliojančiais sandoriai buvo sudaryti seniau nei prieš tris metus iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo teisme, todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas nepagrįstai preziumavo, kad pareiškėjai buvo nesąžingini šiuo pagrindu. Tačiau pastebėtina, kad FABĮ 5 str. 8 d. 2 p. nustato ir kitą pagrindą, kuriam esant asmuo gali būti pripažintinas nesąžiningu, t.y. jei jis atlieka kitokius veiksmus, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. Pažymėtina, kad visais kitais atvejais, kurie nėra numatyti CK 6.67 straipsnyje, galioja sąžiningumo prezumpcija, todėl kreditorius turi įrodyti, jog skolininkas ir kita sandorio šalis buvo nesąžiningi. Esant nurodytoms aplinkybėms, būtina išsamiau pasisakyti dėl pareiškėjų sąžiningumo, atsižvelgiant į FABĮ tikslus, atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, o pirmos instancijos teismas šių aplinkybių neanalizavo ir dėl jų nepasisakė, nors jos ir buvo keliamos bylos nagrinėjamo metu.

26Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimą, netinkamai aiškino ir taikė fizinių asmenų bankrotą reglamentuojančias teisės normas bei neteisingai įvertino fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimui teisiškai reikšmingus duomenis. Nors apeliantai ir prašo apeliacinės instancijos teismo, panaikinus skundžiamą nutartį, išspręsti klausimą iš esmės –iškelti jiems bankroto bylą, tačiau pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisme nėra galimybės išnagrinėti bylą iš esmės, nes bylos nagrinėjimas iš esmės yra pirmosios instancijos teismo prerogatyva, be to, bylos išnagrinėjimas tiesiogiai apeliacinės instancijos teisme gali riboti bylos dalyvių teises į apeliaciją. Esant nurodytoms aplinkybėsm, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, būtų tikslinga skundžiamą nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.). Be to, pažymėtina, kad nutarties panaikinimas ir klausimo perdavimas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui negali būti vertinamas kaip blogesnio sprendimo dėl apeliantų priėmimas (CPK 313 str., 338 str.).

27Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Pareiškėjas V. K. ir A. K. kreipėsi į teismą, prašydami iškelti jiems... 5. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 6. Suinteresuotas asmuo BIGBANK AS, veikiantis per BIGBANK AS filialą,... 7. Trečiasis asmuo G. N. pateikė atsiliepimą į patikslintą pareiškimą,... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Ekskomisarų biuras“ pateikė atsiliepimą į... 9. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė... 10. Suinteresuotasis asmuo Z. T. taip pat pateikė teismui atsiliepimą į... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 28 d. nutartimi pareiškėjų... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. Pareiškėjai V. K. ir A. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 16. Suinteresuotasis asmuo Z. T. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su... 17. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat... 18. Trečiasis asmuo G. N. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Nagrinėjamu atveju yra kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties,... 22. Nagrinėjamo klausimo konteskte pažymėtina, kad pačiame fizinių asmenų... 23. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vieno iš atsisakymo iškelti fizinio... 24. Teismas atsisako iškelti nesąžiningo fizinio asmens bankroto bylą dviem... 25. Svarbu pažymėti, kad civilinėje teisėje galioja sąžiningumo prezumpcija,... 26. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 27. Vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 28 d. nutartį panaikinti ir...