Byla T-133-445/2018
Dėl jam paskirtų piniginių sankcijų mokėjimo išdėstymo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant prokurorui Kostui Vinerskui, nubaustam asmeniui (pareiškėjui) V. U.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo V. U. prašymą dėl jam paskirtų piniginių sankcijų mokėjimo išdėstymo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose gautas pareiškėjo V. U. prašymas dėl jam paskirtų piniginių sankcijų mokėjimo išdėstymo 4 metams (prašoma iš jo priteistą sumą paskirstyti mokėti dalimis 4 metams). Nurodo, kad bendra priteista suma sudaro 4871,21 Eur.

5Teismo posėdyje V. U. sutiko su mokėtinos sumos išdėstymu dviejų metų laikotarpiui, nurodė, kad neturi galimybės viską sumokėti iš karto, kitą savaitę išvyks į užsienį dirbti ir gyventi, yra darbingas, turi žmoną ir 2 metų amžiaus sūnų. Turi „C“ ir „E“ vairuotojo kategorijas, ( - ) dirbs baldų išvežiotoju, tikisi užsidirbti 1100 eurų per savaitę. Paskirtų baudų ar jų dalies nėra sumokėjęs.

6Prokuroras teismo posėdyje prašė nubausto asmens prašymą tenkinti iš dalies ir paskirtų piniginių sankcijų mokėjimą, atsižvelgiant į priteistą sumą, išdėstyti dviejų metų laikotarpiui.

7Prašymas tenkintinas iš dalies.

8Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3652 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirta ir šio kodekso 3651 straipsnio nustatyta tvarka pripažinta piniginė sankcija vykdoma pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus.

9Nustatyta, kad septyniose Varėnos rajono apylinkės teismo bylose 2017 m. lapkričio 10 dienos nutartimis (bylų Nr. T-129-445/2018, T-131-445/2018,T-133-445/2018, T-134-445/2018,T-135-445/2018, T-136-445/2018,T-137-445/2018) buvo nutarta tenkinti HM teismų ir tribunolų tarnybos (angl. HM Courts and Tribunals Service) prašymus dėl Jungtinės Karalystės teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje pagal 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms.

10Šiose bylose V. U. Jungtinėje Karalystėje buvo nubaustas už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, transporto priemonės savininko pareigų nevykdymą, narkotikų, ginklo turėjimą (administracinio nusižengimų pobūdžio sankcijų taikymas).

11Nutartimis iš V. U. buvo priteista iš viso 4871,21 Eur suma (kur į šią sumą įeina ne tik baudos, bet ir proceso išlaidos bei įmokos į visuomeninį fondą arba nukentėjusių asmenų paramos organizacijai) bei nustatyta, kad jis privalo sumokėti pinigines sankcijas per 4 (keturis) mėnesius nuo nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutartys įsiteisėjo 2017-11-24.

12Vadovaujantis 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms 9 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad nepažeidžiant šio straipsnio 3 dalies ir 10 straipsnio, sprendimo vykdymą reglamentuoja sprendimą vykdančiosios valstybės teisė tokiu pačiu būdu kaip ir sprendimą vykdančiosios valstybės paskirtą finansinę baudą, taip pat numatančia, kad tik sprendimą vykdančiosios valstybės institucijos yra įgaliotos nuspręsti dėl vykdymo tvarkos ir nustatyti visas su ja susijusias priemones, įskaitant vykdymo nutraukimo pagrindus, teismas sprendžia, kad yra teisinis pagrindas svarstyti pareiškėjo V. U. pateiktą prašymą ir taikyti Lietuvos Respublikos nacionalines teisės normas, reglamentuojančias paskirtų piniginių sankcijų mokėjimo išdėstymą.

13Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalis numato, kad nuosprendį paskelbęs teismas išaiškina nuteistajam, kad jis privalo sumokėti baudą į teritorinės mokesčių inspekcijos sąskaitą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ar per kitą teismo nustatytą laikotarpį. Ši įstatymo nuostata reiškia, kad teismas gali nustatyti kitą, ilgesnį nei du mėnesiai, bausmės įvykdymo, t. y. baudos sumokėjimo, laikotarpį. Įstatyme imperatyviai nenurodyta, koks yra maksimalaus bausmės įvykdymo, t. y. baudos sumokėjimo, terminas, todėl jį gali nustatyti teismas. Teismas šiuo atveju taiko teisės analogiją ir orientaciniu laikotarpiu laiko ANK 675 straipsnio 3 dalyje numatytą maksimalų dviejų metų laikotarpį, kur taip pat numatyta, jog mokėjimo išdėstymo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, į paskirtos baudos dydį.

14Esant šioms aplinkybėms ir atsižvelgiant, kad pripažinta ir nukreipta vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus piniginė sankcija yra pakankamai didelė, o V. U. nurodė pakankamai aplinkybių, pagrindžiančių, kad yra sunki jo šeimos finansinė padėtis, pripažintos ir nukreiptos vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus piniginės sankcijos 4871,21 Eur mokėjimo tvarka keistina ir piniginės sankcijos mokėjimas išdėstytinas dalimis, įpareigojant V. U. 4359.27 Eur piniginę sankciją (jos dalį dėl baudų ir proceso išlaidų) sumokėti per 24 mėnesius nuo 2018-03-24 (2017-11-10 nutarčių įsiteisėjimo dienos).

15Vadovaujantis BPK 365(2) straipsnio 3 dalimi, piniginė sankcija ar jos dalys, atsižvelgiant į jų pobūdį, turi būti sumokėtos į teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo arba nukentėjusiojo ar trečiųjų asmenų sąskaitas. Prireikus teismas nutartimi nustato, į kokių institucijų ar asmenų sąskaitas turi būti sumokėtos atitinkamos piniginės sankcijos dalys.

16Kadangi V. U. Jungtinėje Karalystėje yra paskirta 404 GBP (Didžiosios Britanijos svaro sterlingų) dydžio įmokų suma ((kurią pagal kiekvienos iš sankcijų skyrimo dieną Europos Centrinio Banko skelbiamo euro ir Didžiosios Britanijos svaro sterlingo (GBP) santykį perskaičiavus į eurus tai sudaro 511,94 Eur suma)) į visuomeninį fondą arba nukentėjusių asmenų paramos organizacijai, todėl įsiteisėjus nutarčiai šioje dalyje ir pasibaigus nustatytam šios sankcijos sumokėjimo terminui, yra vykdytina vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau-BPK) 342 straipsnio 4 dalies 9 punktu, dėl įmokos į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą perduotina vykdymui Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo administratoriui (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 17(2) straipsnio 4 punktu, 365(1), 365(2) straipsniais, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo įstatymo 22 straipsniu, teismas

Nutarė

18iš dalies tenkinti prašymą.

19Pakeisti Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimis (bylų Nr. T-129-445/2018, T-131-445/2018, T-133-445/2018, T-134-445/2018, T-135-445/2018, T-136-445/2018, T-137-445/2018) V. U., asmens kodas ( - ) pripažintų ir nukreiptų vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus viso 4871,21 Eur (keturių tūkstančių aštuonių šimtų septyniasdešimt vieno euro 21 eurocento) piniginių sankcijų sumos mokėjimo tvarką ir nustatyti, kad šios piniginės sankcijos sumą 4359.27 Eur (keturis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt devynis eurus 27 eurocentus) turi turi sumokėti per 24 mėn. (dvidešimt keturis mėnesius) nuo 2018-03-24 (2017-11-10 nutartimi nustatyto termino pasibaigimo), kas mėnesį sumokant po 181 eurą iki visiško šios paskirtos piniginės sankcijos įvykdymo į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų vieną iš surenkamųjų sąskaitų: ( - ), esančią AB „Citadele“ bankas, ( - ), esančią AB SEB bankas, ( - ), esančią AB Šiaulių bankas, ( - ), esančią Danske Bank A/S Lietuvos filialas, ( - ), esančią AB „Swedbank“, ( - ), esančią UAB Medicinos bankas, (įmokos kodas 6801), o dokumentus, patvirtinančius apie sumokėjimą nedelsiant pristatyti (atnešti, atsiųsti paštu) Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų raštinei (Aušros g. 15, Varėna, 111 kabinetas).

20Nustatyti, kad laiku nesumokėjus nors vienos įmokos, mokėjimo išdėstymas neteks galios ir visa likusi nesumokėta suma be išankstinio įspėjimo bus perduota antstoliui priverstiniam išieškojimui.

21Išaiškinti, kad 511,94 Eur sankcijos įmokos į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą nustatytas terminas pasibaigė 2018-03-24 ((bauda turi būti sumokėta į Teisingumo ministerijos sąskaitą ( - ) (AB SEB bankas) nurodant vardą, pavardę ir asmens kodą)). Jei įmoką moka kitas asmuo, būtina nurodyti asmens, už kurį mokama, vardą, pavardę ir asmens kodą. Šios įmokos sumokėjimą kontroliuoja nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo administratorius (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

22Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, paduodant skundą Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo V. U. prašymą... 3. Teismas... 4. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmuose gautas pareiškėjo V. U. prašymas... 5. Teismo posėdyje V. U. sutiko su mokėtinos sumos išdėstymu dviejų metų... 6. Prokuroras teismo posėdyje prašė nubausto asmens prašymą tenkinti iš... 7. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 8. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3652... 9. Nustatyta, kad septyniose Varėnos rajono apylinkės teismo bylose 2017 m.... 10. Šiose bylose V. U. Jungtinėje Karalystėje buvo nubaustas už įvairius... 11. Nutartimis iš V. U. buvo priteista iš viso 4871,21 Eur suma (kur į šią... 12. Vadovaujantis 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR... 13. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalis numato, kad... 14. Esant šioms aplinkybėms ir atsižvelgiant, kad pripažinta ir nukreipta... 15. Vadovaujantis BPK 365(2) straipsnio 3 dalimi, piniginė sankcija ar jos dalys,... 16. Kadangi V. U. Jungtinėje Karalystėje yra paskirta 404 GBP (Didžiosios... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 17(2)... 18. iš dalies tenkinti prašymą.... 19. Pakeisti Varėnos rajono apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimis... 20. Nustatyti, kad laiku nesumokėjus nors vienos įmokos, mokėjimo išdėstymas... 21. Išaiškinti, kad 511,94 Eur sankcijos įmokos į Nukentėjusiųjų nuo... 22. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti...