Byla II-2677-208/2007

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, sekretoriaujant Eglei Kurtinaitytei, dalyvaujant pareiškėjui R. K. teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo R. K. skundą, pareikštą Vilniaus RAAD Vilniaus agentūrai dėl nutarimo pakeitimo, teismas

Nustatė

2Vilniaus RAAD Vilniaus agentūros 2007-07-31 nutarimu pareiškėjas nubaustas 800 Lt bauda už nusižengimo, numatyto LR ATPK 5112 str. 4 d. įvykdymą, t.y. už tai, kad 2007-07-27 atlikus patikrinimą buvo nustatyta, jog pastarasis, būdamas UAB „Fraideviris“ ( - ) , pažeidė LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 p. reikalavimus, nes, laiku nedeklaravo ir nepateikė į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitų už 2004-2006 m. Apskaitas ir deklaracijas reikėjo pateikti Vilniaus RAAD, o deklaracijas VMI iki kovo 01 d.

3Pareiškėjas, neneigdamas įvykdyto nusižengimo, prašo paskirtą baudą sumažinti iki 100 Lt motyvuodamas tuo, jog nuoširdžiai gailisi, dėl taisyklių nežinojimo nusižengė pirmą kartą. Nurodo, kad įmonė įkurta neseniai, dirba nuostolingai, jos apimtys nedidelės.

4Skundas tenkintinas iš dalies.

5Administracinio teisės pažeidimo protokolu (8-9 b.l.) bei paties pareiškėjo paaiškinimais įrodyta, kad jis pažeidė LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių 27 p. reikalavimus, todėl pagal LR ATPK 5112 str. 4 d. yra baustinas.

6Tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas nusižengė pirmą kartą, dėl to nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 p.), į tai, kad kas mėnesį gauna apie 600 Lt atlyginimą laiko, jog šio atžvilgiu LR ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai bus pasiekti taikant ATPK 301 str. nuostatas, leidžiančias vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais sumažinti paskirtos baudos dydį.

7Vadovaudamasis LR ABTĮ 124 str. 1 d.5 p., teismas

Nutarė

8skundą tenkinti iš dalies. Pakeisti Vilniaus RAAD Vilniaus agentūros 2007-07-31 nutarimą, kuriuo R. K. paskirta 800 Lt bauda ir skirti 300 Lt baudą.

9Nutartį per 10 d. galima skųsti Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai