Byla 2-1602-324/2015
Dėl preliminaraus teismo sprendimo civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Autokompleksas“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“, uždarajai akcinei bendrovei „Saugios erdvės“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei M. V., išnagrinėjusi atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“ prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo civilinėje byloje pagal uždarosios akcinės bendrovės „Autokompleksas“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“, uždarajai akcinei bendrovei „Saugios erdvės“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė prašė priteisti solidariai iš atsakovių 200 000 Lt skolai grąžinti, 18 147,94 Lt palūkanas, 24 procentų metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 procentų procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Reikalavimus grindė 2014 m. birželio 6 d. paskolos sutartimi, 2014 m. birželio 6 d. laidavimo sutartimi, „Swedbank“, AB, 2014 m. birželio 9 d. mokėjimo nurodymu Nr. 838, 2014 m. spalio 1 d. priminimu, 2014 m. spalio 21 d. reikalavimu.

32014 m. gruodžio 23 d. preliminariu sprendimu ieškinys buvo patenkintas.

4Prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo atsakovė UAB „Saugios erdvės“ nurodo, jog 2014 m. birželio 6 d. laidavimo sutartis yra negaliojanti, nes yra sudaryta nesilaikant atsakovės bendrovės įstatuose numatytos tvarkos. Laiduojant dėl didelės vertės paskolos įvykdymo, laidavimo santykiai privalėjo būti patvirtinti akcininko, o ne tik bendrovės valdymo organo. Byloje nėra įrodymų, kad laidavimo sutarties sudarymui ir įsigaliojimui buvo gautas akcininkų daugumos pritarimas. Nesutinka su priteista sutartinių palūkanų norma, kuri yra akivaizdžiai per didelė, neatitinka rinkos kainų, nepagrįstai ir nesąžiningai apsunkina abi atsakoves. Neprotingai didelės palūkanos mažintinos atsižvelgiant į vidutines rinkos kainas, galiojusias 2014 m. birželio 6 d. paskolos sutarties sudarymo metu. Nurodo, kad ketina rengti savarankišką civilinį ieškinį dėl laidavimo sutarties nuginčijimo, sutartinių palūkanų dydžio teisėtumo. Prašo preliminarų sprendimą panaikinti.

5Atsiliepimu į prieštaravimus ieškovė nurodo, kad sandoriai, sudaryti privataus juridinio asmens valdymo organų, pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją ar prieštaraujantys juridinio asmens tikslams, gali būti pripažinti negaliojančiais tik tais atvejais, kai kita sandorio šalis veikė nesąžiningai, t. y. žinojo ar turėjo žinoti, kad tas sandoris prieštarauja privataus juridinio asmens veiklos tikslams. Atsakovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atsakovės vadovo kompetenciją ir ieškovės nesąžiningumą. Be to, pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą privataus juridinio asmens valdymo organų kompetenciją sudaryti sandoriai yra nuginčijami (CK 1.78 str. 2 d. ir 4 d., 1.82 str. 3 d.), todėl, nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl laidavimo sandorio negaliojimo, šie atsakovės argumentai atmestini. Palūkanos yra mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą ( kompensuojamosios). Palūkanų dydis ir mokėjimo tvarka nustatyta šalių susitarimu. Ieškovė prašė sumokėti mokėjimo palūkanas pagal paskolos sutartį, todėl palūkanų dydis negali būti mažinamas, taikant civilinės atsakomybės institutą (CK 6.259 str.). Jas negalima mažinti, taikant ir sutarčių teisės normas, kadangi paskolos sutarties neįvykdymas nesusijęs su ieškovės veiksmais arba kitokiu įvykiu, kurio rizika tenka ieškovei (CK 6.206 str.).Atsižvelgiant į atsakovės UAB „Šebsta“ 2015 m. sausio 7 d. pranešimu apie vienarūšių reikalavimų įskaitymą sudarytą vienašalį vienarūšių reikalavimų įskaitymo sandorį teigia, kad iš dalies (vienu šimtu tūkstančių litų) pasibaigė atsakovių sutartinės prievolės pagal 2014 m. birželio 6 d. paskolos ir laidavimo sutartis. Remiantis CK 6.54 straipsnio nuostatomis, ieškovė įskaitytus 100 000 Lt paskirstė taip: 2682 Lt– sumokėtam žyminiam mokesčiui atlyginti( pirma eilė); 2100 Lt – advokatės honorarui (pirmoji eilė); 330,95 Lt – antstoliui M. P. sumokėtoms nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo išlaidoms atlyginti (pirmoji eilė); 6049,31 Lt – mokėtinoms 12 procentų metinėms palūkanoms laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 9 d. iki 2014 m. rugsėjo 9 d. (500 000x12/365d.x92 d.) (antroji eilė); 15780,82 Lt – mokėtinoms 24 procentų metinėms palūkanoms laikotarpiu nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. iki 2015 m. sausio 7 d.(200 000x24/365d.x120 d) (antroji eilė); 73056,92 Lt – pagrindinei prievolei įvykdyti (ketvirtoji eilė). Likusi pagrindinės prievolės atsakovių skola ieškovei sudaro 126 943,08 Lt (36 765,26 Eur). Dėl to 2014 m. gruodžio 23 d. preliminarus sprendimas pakeistinas, iš atsakovių solidariai priteisiant 36 765,26 Eur (126 943,08 Lt) skolos, 24 procentų nuo negrąžintos paskolos sumos metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2015 m. sausio 8 d. iki reikalaujamos priteisti skolos grąžinimo ieškovei, 6 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Į teismo posėdį atsakovių atstovai neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą jiems pranešta pasirašytinai. UAB „Saugios erdvės“ atstovas prašė bylą nagrinėti teismo posėdyje jam nedalyvaujant.

7Preliminarus teismo sprendimas pakeistinas.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2014 m. birželio 6 d. paskolos sutartimi ieškovė atsakovei UAB „Šebsta“ suteikė 200 000 Lt paskolą, kuri turėjo būti grąžinta iki 2014 m. rugsėjo 9 d. Nurodytu terminu ir vėliau atsakovė UAB „Šebsta“ paskolos negrąžino, preliminaraus sprendimo priteisti skolą neginčija (CK 6.870 straipsnis, 6.873 straipsnio 1 dalis). Atsakovė UAB „Saugios erdvės“ 2014 m. birželio 6 d. laidavimo sutartimi įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovei, jeigu atsakovė UAB „Šebsta“ neįvykdys visos ar dalies prievolės, kilusios pagal 2014 m. birželio 6 d. paskolos sutartį. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1, 2 dalys).

9Dėl laidavimo sutarties teisėtumo

10Prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo pareiškusi laiduotoja nepateikė priešieškinio dėl laidavimo sutarties nuginčijimo (CPK 430 straipsnio 4 dalis). Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys rodo, kad byla pagal UAB „Saugios erdvės“ ieškinį dėl 2014 m. birželio 6 d. laidavimo sutarties nuginčijimo taip pat nėra iškelta. Laidavimo sandoris yra nuginčijamas, todėl, nesant civilinio proceso teisės normų nustatyta tvarka laiduotojos pareikšto ieškinio reikalavimo, nepasisakytina dėl prieštaravimų dalies šio sandorio negaliojimo klausimu (CK 1.78 straipsnio 2 dalis).

11Dėl palūkanų

12Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). Šalių sudarytos paskolos sutarties 3 punkte įtvirtinta, kad už naudojimąsi paskola laikotarpį paskolos grąžinimo dieną skolininkas sumokės kreditoriui 12 procentų dydžio metines palūkanas. Taigi šios palūkanos yra pelno (mokėjimo) palūkanos, kurių paskirtis – nustatyti mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais. Priešingai, nei teigia ieškovė, šios sutarties 5 punktu šalys susitarė dėl minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacijos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensacinių palūkanų), o ne dėl dar vienų mokėjimo palūkanų (pagal sutarties 5 punktą, jeigu skolininkas negrąžina paskolos iki 2014 m. rugsėjo 9 d., jis privalo mokėti kreditoriui 24 procentų metines palūkanas nuo negrąžintos paskolos ar jos dalies kiekvieno mėnesio paskutinę kalendorinę dieną už einamą mėnesį).

13Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 1,2 dalys). Dėl 12 procentų mokesčio už naudojimąsi kreditorės pinigais šalys susitarė laisva valia sudaryta sutartimi, neginčija jos sąlygų, prieštaravimus pareiškusi laiduotoja nesiremia jokiais kreditorės veiksmais, vykdant paskolos sutartį, todėl nėra pagrindo keisti šiuos sutartinius įsipareigojimus į vidutinių rinkos kainų pelno palūkanas (pažymėtina, kad jų dydžio UAB „Saugios erdvės“ nenurodė).

14Atsižvelgiant į tai, kad 24 procentų dydžio kompensuojamosios palūkanos yra neprotingai didelės (du kartus didesnės už pelno palūkanas), kad 2015 m. sausio 7 d. pranešimu apie vienarūšių reikalavimų įskaitymą paskolos gavėja padengė ieškovei 100 000 Lt dydžio dalį įsipareigojimų pagal 2014 m. birželio 6 d. paskolos sutartį, o ieškovė nepateikė duomenų apie tai, kad dėl laiku neįvykdytos prievolės būtų patyrusi nuostolių, remiantis CK 6.258 straipsnio 3 dalimi, nuo 2015 m. sausio 8 dienos šios palūkanos sumažintinos pusiau.

15Dėl skolos dydžio

16Ieškovės pripažįstamas UAB „Šebsta“ vienarūšių reikalavimų įskaitymas leidžia spręsti, kad 2014 m. gruodžio 23 d. preliminarus teismo sprendimas, atsakovei UAB „Šebsta“ įteiktas 2015 m. sausio 5 d., yra iš dalies įvykdytas (430 straipsnio 9 dalis), todėl preliminarus sprendimas pakeistinas, priteistą sumą sumažinant. Pagal CK 6.54 straipsnį, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą, trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti, ketvirtąja– pagrindinei prievolei įvykdyti. Remiantis šiomis nuostatomis, ieškovė įskaitytus 100 000 Lt (28 962 Eur) paskirstė taip: 2682 Lt – sumokėtam žyminiam mokesčiui atlyginti (pirma eilė); 2100 Lt – advokatės honorarui (pirmoji eilė); 330,95 Lt – antstoliui M. P. sumokėtoms nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo išlaidoms atlyginti (pirmoji eilė); 6049,31 Lt (1752 Eur) – mokėtinoms 12 procentų metinėms palūkanoms laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 9 d. iki 2014 m. rugsėjo 9 d. (500 000x12/365d.x92 d.) (antroji eilė); 15780,82 Lt (mokėtinoms 24 procentų metinėms palūkanoms laikotarpiu nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. iki 2015 m. sausio 7 d. (200 000x24/365d.x120 d) (antroji eilė); 73056,92 Lt – pagrindinei prievolei įvykdyti (ketvirtoji eilė). Anot ieškovės, likusi pagrindinės prievolės atsakovių skola ieškovei sudaro 126 943,08 Lt (36 765,26 Eur).

17Nagrinėjamu atveju duomenų apie kitokį susitarimą dėl įmokų paskirstymo nėra. Atsižvelgiant į tai, preliminariu sprendimu priteista skolos ir palūkanų suma sumažintina. Remiantis ieškovės nustatytomis bylos nagrinėjimo ribomis, CPK 135 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 428 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir ieškinyje išdėstytu ieškovės reikalavimu kompensacines palūkanas priteisti nuo bylos iškėlimo teisme, preliminariu sprendimu šios palūkanos buvo priteistos nuo 2014 m. gruodžio 23 dienos. Ieškovei pastaroji aplinkybė buvo žinoma, tačiau, atliekant įskaitymą, 24 procentų palūkanas ji skaičiavo nuo 2014 m. rugsėjo 10 dienos. Dėl to jos pateiktu kompensacinių palūkanų įskaitymo apskaičiavimu teismas vadovaujasi tik iš dalies, ieškovės nurodytą dienų skaičių, apskaičiuojant šių palūkanų dydį, atitinkamai sumažinant iki 27 dienų (nuo 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2015 m. sausio 7 d. imtinai) (200 000x24/365 d.x27). Tokiu atveju įskaitomų kompensacinių palūkanų dydis sudarytų 3550,68 Lt (1028,35 Eur), o skolininkės įvykdyta pagrindinės prievolės dalis – 25 477,60 Eur (28 962-(776,76+608,20+95,85+1752+1028,35). Tuo vadovaujantis, ieškovei iš atsakovių priteistina skolos suma sumažintina ne iki ieškovės nurodomų 126 943,08 Lt (36 765,26 Eur), o iki 32 446,40 Eur (57 924-25 477,60). Preliminariu sprendimu priteistos mokėjimo palūkanos mažintinos iki 12098,63 Lt (3504,01 Eur)(5256,01-1752). Kadangi ieškovės sumokėtas žyminis mokestis ir advokato pagalbos išlaidos yra įskaityti į skolininkės sumokėtą sumą, atitinkamai pakeistina preliminaraus sprendimo dalis dėl šių išlaidų priteisimo.

18Vadovaudamasis CPK 430 straipsnio 6 dalimi, teismas

Nutarė

19pakeisti 2014 m. gruodžio 23 d. preliminarų teismo sprendimą, galutinio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

20Priteisti solidariai iš atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“, įmonės kodas 259968070, esančios Kauno r. sav. Garliavos m. M. V. g. 16, ir uždarosios akcinės bendrovės „Saugios erdvės“, įmonės kodas 302492795, esančios Panevėžio r. sav. Molainių k. Vytauto g. 8, 32 446,40 (trisdešimt du tūkstančius keturis šimtus keturiasdešimt šešis Eur 40 ct) Eur skolai grąžinti, 3504,01 (tris tūkstančius penkis šimtus keturis Eur 1 ct) Eur mokėjimo palūkanų, 12 procentų metinių kompensacinių palūkanų, skaičiuojant nuo 2015 metų sausio 8 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 procentų procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. gruodžio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Autokompleksas“, įmonės kodas 302458348, esančiai Kauno m. Savanorių pr. 192.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai