Byla N2-815-424/2013
Dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, nuolatinio globėjo paskyrimo, nuolatinės vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos atstovui G. Ratkevičiui, suinteresuotam asmeniui R. K., institucijos duodančios išvadą Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. Didžionienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės administracijos pareiškimą suinteresuotam asmeniui R. K., institucijos teikiančios išvadą byloje - Trakų rajono savivaldybės administracija, Elektrėnų savivaldybės administracija dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo, nuolatinio globėjo paskyrimo, nuolatinės vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėjas prašo nustatyti nepilnamečiam vaikui K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatinę globą šeimoje, skirti K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatine blogėja suinteresuotą asmenį R. K. nustatyti K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatinę gyvenamąją vietą su R. K. jos gyvenamojoje vietoje, skirti R. K. K. Š., gim. 2000-04-25, nuosavybės teise priklausančio turto administratore.

4Pareiškėjas nurodė, kad nepilnametis vaikas K. Š., gim. 2000-04-25, yra našlaitis, jo motina D. Š. mirė 2012-04-10, tėvystė nenustatyta. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-19 įsakymu Nr. 03V-291 nepilnamečiam vaikui nuo 2012-04-12 buvo nustatyta laikinoji globa, globėja paskiriant R. K., gyvenamoji vieta nustatyta su globėja. R. K. pateikė prašymą paskirti ąj nuolatine vaiko globėja. Visi šeimos nariai sutaria gerai. Po remonto nepilnametis vaikas turės savo atskirą kambarį.

5Suinteresuotas asmuo R. K. nurodė, kad su pareiškimu sutinka, nepilnametį vaiką augina kaip savo. Kadangi jos vyra yra vaiko krikšto tėvas, tai buvo jų krikščioniška pareiga paimti vaiką ir jį globoti.

6Institucijos teikiančios išvadą - Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė su pareiškimu sutiko, nurodė, kad R. K. atitinka visus globėjui keliamus reikalavimus.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai (CK 3.256 str.).

92012-04-10 mirus nepilnamečio vaiko K. Š., gim. 2000-04-25, motinai D. Š., tėvystei esant nenustatytai, vaikui buvo nustatyta laikinoji globa ir jo globėja paskirta R. K. (b.l. 5-8). 2013-01-29 R. K. pateikė prašymą ją paskirti nuolatine nepilnamečio vaiko globėja (b.l. 21). R. K. sutuoktinis S. K. ir pats K. Š. sutinka, kad R. K. būtų jo globėja (b.l. 16, 22).

10Iš bylos duomenų matyti, kad tiek R. K. sveikatos būklė, tiek jos ir jos sutuoktinio finansinė padėtis leidžia R. K. globoti vaiką, vaikas taip pat yra sveikas (b.l. 9, 23-26). Iš 2000-06-15 pažymėjimo apie nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir teises į juos matyti, kad R. K. nuosavybės teise priklauso gyvenamasis namas, pagalbiniai pastatai, žemės sklypas (b.l. 27-30, 31-32). R. K. darbdavio charakterizuojama labai teigiamai (b.l. 33). Tiek R. K., tiek jos sutuoktinis neteisti, nors kelis kartus bausti administracine tvarka (b.l. 34-42). Iš Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-04-18 buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto Nr. GL1-9 matyti, kad R. K. būstas yra su visais patogumais, už komunalines būsto paslaugas įsiskolinimų neturi, sudarytos tinkamos socializacijos sąlygos vaiko augimui (b.l. 45-46). Elektrėnų socialinių paslaugų centras 2012-12-03 išvadoje Nr. 11.I-7 nurodyta, kad R. K. yra pasirengusi ir gali būti nepilnamečio vaiko globėja.

11Institucijos teikiančios išvadą - Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Elektrėnų savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius su pareiškimu sutiko visiškai (b.l. 61, 62).

12Apklausus nepilnametį vaiką K. Š., gim. 2000-04-25, jis parodė, kad jam yra 12 metų, jis sutinka, kad R. K. jį globotų, jam gyventi globėjos namuose patinka, kitur gyventi nenorėtų, su globėja sutaria gerai.

13Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta valstybės konstitucinė pareiga saugoti ir globoti vaikystę, todėl valstybė privalo užtikrinti vaikų, kaip ypatingos visuomenės grupės, teises ir interesus. Prioritetinis vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas (CK 3.3 str. 1 d.) įpareigoja atsižvelgti į vaiko interesus imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų. Įvertinus bylos duomenis, dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus, paties vaiko išreikštą nuomonę, R. K. skirtina nepilnamečio vaiko K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatine globėja, o vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina su R. K. jos gyvenamojoje vietoje.

14CK 3.245 straipsnio 1 dalis nustato, kad tais atvejais, kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (įmonė, žemė, pastatas ir kt.), teismas savo nutartimi paskiria turto administratorių. Turto administratoriumi gali būti skiriamas globėjas (rūpintojas) arba kitas asmuo.

15Bylos duomenys patvirtina, kad nepilnametis vaikas turi nekilnojamojo turto, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra (b.l. 11-14). R. K. sutinka būti vaiko turo administratoriumi, todėl ji skirtina vaiko turto administratoriumi.

16Kitų asmenų, norinčių tapti nepilnamečio vaiko nuolatiniu globėju, nėra.

17Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 497-504 str. teismas

Nutarė

19pareiškimą patenkinti:

20nustatyti nepilnamečiam vaikui K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatinę globą šeimoje.

21Skirti R. K., a.k. ( - ) K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatine globėja.

22Nepilnamečio vaiko K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatinę gyvenamąją vietą nustatyti su R. K., a.k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.

23Skirti R. K., a.k. ( - ) K. Š., gim. 2000-04-25, nuosavybės teise priklausančio turto administratore iki vaiko pilnametytės.

24Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Ramunė Valiulytė sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo Elektrėnų savivaldybės... 3. pareiškėjas prašo nustatyti nepilnamečiam vaikui K. Š., gim. 2000-04-25,... 4. Pareiškėjas nurodė, kad nepilnametis vaikas K. Š., gim. 2000-04-25, yra... 5. Suinteresuotas asmuo R. K. nurodė, kad su pareiškimu sutinka, nepilnametį... 6. Institucijos teikiančios išvadą - Trakų rajono savivaldybės... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie... 9. 2012-04-10 mirus nepilnamečio vaiko K. Š., gim. 2000-04-25, motinai D. Š.,... 10. Iš bylos duomenų matyti, kad tiek R. K. sveikatos būklė, tiek jos ir jos... 11. Institucijos teikiančios išvadą - Trakų rajono savivaldybės... 12. Apklausus nepilnametį vaiką K. Š., gim. 2000-04-25, jis parodė, kad jam yra... 13. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta valstybės... 14. CK 3.245 straipsnio 1 dalis nustato, kad tais atvejais, kai neveiksnus ar... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad nepilnametis vaikas turi nekilnojamojo turto,... 16. Kitų asmenų, norinčių tapti nepilnamečio vaiko nuolatiniu globėju, nėra.... 17. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, pareiškimas pagrįstas ir... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 497-504 str. teismas... 19. pareiškimą patenkinti:... 20. nustatyti nepilnamečiam vaikui K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatinę globą... 21. Skirti R. K., a.k. ( - ) K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatine globėja.... 22. Nepilnamečio vaiko K. Š., gim. 2000-04-25, nuolatinę gyvenamąją vietą... 23. Skirti R. K., a.k. ( - ) K. Š., gim. 2000-04-25, nuosavybės teise... 24. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...