Byla N2-16327-127/2014
Dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, nepilnamečių vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jiems iš tėvų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė, sekretoriaujant Ingridai Valickienei, dalyvaujant ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei L. P., atsakovams R. R. ir O. R., trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovei R. R., vertėjai N. R., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams R. R. ir O. R., trečiajam asmeniui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, nepilnamečių vaikų nuolatinės globos, gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jiems iš tėvų priteisimo ir

Nustatė

2atsakovai R. R. ir O. R. 2012-09-16 susilaukė sūnaus L. R..

3Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovai dėl turimos priklausomybės narkotinėms medžiagoms nesugeba užtikrinti vaikui saugių gyvenimo sąlygų. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-11-20 įsakymu Nr. A30-3464 atsakovai įrašyti į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šeimai buvo teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pareigūnai 2012-11-22 informavo Vaiko teisių apsaugos skyrių, kad 2012-11-12 mažametis atsakovų sūnus L. R. paimtas iš neblaivios atsakovės ir išvežtas į Vaikų ligoninę. Vaikų ligoninė 2012-11-19 pranešė Vaiko teisių apsaugos skyriui, kad L. R. ligoninėje niekas neslaugo, juo nesidomi, o gydymo laikas baigėsi. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-12-03 įsakymu Nr. A30-3565 mažamečiui L. R. nuo 2012-11-19 nustatyta laikinoji globa ir jo globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. L. apgyvendinus kūdikių namuose, atsakovai ryšių su sūnumi nenutraukė: globos pradžioje jį dažnai lankė, domėjosi vaiko vystymusi, sveikata. Atsakovai pradėjo reguliariai lankyti Vilniaus priklausomybės ligų centro konsultacijas, noriai bendradarbiavo su socialine darbuotoja. O. R. 2013-03-19 pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui prašymą grąžinti sūnų L. R. į šeimą. 2013-03-29 buvo suorganizuota vaiko laikinosios globos peržiūra, kurioje dalyvavo abu atsakovai, vaiko globėjas, socialinė darbuotoja, dirbanti su atsakovų šeima. Nustatyta, kad atsakovų šeimoje yra teigiamų pokyčių (gydosi nuo turimų priklausomybių, pagerintos gyvenimo sąlygos), tačiau siekiant įsitikinti šių pokyčių stabilumu, nuspręsta vaiko laikinąją globą pratęsti trims mėnesiams. Sekančioje vaiko laikinosios globos peržiūroje, įvykusioje 2013-07-17, išsiaiškinta, kad atsakovas vėl pradėjo vartoti alkoholį, o atsakovė ėmė rečiau lankyti sūnų Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, todėl vaiko laikinoji globa vėl buvo pratęsta. Socialinei darbuotojai, dirbantys su atsakovų šeima, 2013-12-11 informavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, kad atsakovė laukiasi kūdikio, atsakovas piktnaudžiauja alkoholiu, sutuoktiniai konfliktuoja tarpusavyje, pasitaiko smurto atvejų. Abu atsakovai nelanko nei konsultacijų Vilniaus priklausomybės ligų centre, nei Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriuje organizuojamų tėvystės įgūdžių grupių, niekur nedirba, jokių teigiamų pokyčių atsakovų šeimoje nėra.

4A. R. R. ir O. R. 2014-06-02 susilaukė dukros L. R..

5Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė papildomą ieškinį, kuriame nurodė, kad naujagimė iš VšĮ Vilniaus gimdymo namų buvo perkelta į Vaikų ligoninę. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-06-23 įsakymu Nr. A30-2546 mažametei L. R. nuo 2014-06-23 nustatyta laikinoji globa ir jos globėju paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai. Ieškovui VšĮ Vaikų ligoninė pranešė, kad nėštumo metu O. R. rūkė, vartojo alkoholį ir narkotikus. Pasidomėjus atsakovės gyvenimo sąlygomis, 2014-06-12 atsakovė namuose rasta neblaivi. Socialiniai darbuotojai ji prisipažino, kad ryte vartojo alkoholį, o laukdamasi kūdikio vartojo amfitaminą. Ieškovo nuomone, nepilnamečiams vaikams pas tėvus dabartiniu metu būtų nesaugu, tačiau atsakovai įsipareigojo gydytis nuo žalingų priklausomybių, kūdikių namuose lanko vaikus, pagerino buities sąlygas, todėl yra vilčių, kad ateityje vaikus galės auginti patys savarankiškai. Ieškovas prašo teismo :

  1. Laikinai apriboti O. R., a.k. ( - ) ir R. R., a.k. ( - ) tėvų valdžią L. R., a.k. ( - ) ir L. R., a. k. ( - ), atžvilgiu.
  2. Priteisti iš O. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a.k. ( - ) po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės.
  3. Priteisti iš O. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a. k. ( - ), po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jos pilnametystės.
  4. Priteisti iš R. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a.k. ( - ) po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jo pilnametystės.
  5. Priteisti iš R. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a. k. ( - ), po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jos pilnametystės.
  6. Nustatyti nuolatinę globą L. R., a.k. ( - ) ir L. R., a.k. ( - ), jų globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (kodas 191645111) vaikų gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje.
  7. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-12-03 įsakymą Nr. A30-3565 dėl laikinosios globos L. R. nustatymo.
  8. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-06-23 įsakymą Nr. A30-2546 dėl laikinosios globos L. R. nustatymo.
  9. Teismo išlaidas priteisti iš atsakovų.

6A. R. R.teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti bei pranešta apie teismo posėdžio datą ir laiką asmeniškai. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir paaiškino, kad vykdo visus vaiko teisių apsaugos institucijos nustatytus įpareigojimus, t.y. lanko konsultacijas Vilniaus priklausomybės ligų centre, suremontavo butą, dirba dažytoju statybos įmonėje, dėl darbo (dirba ir poilsio dienomis) rečiau negu O. R. aplanko vaikus kūdikių namuose. Atsakovas prašo vaikus grąžinti į šeimą.

7A. O. R. teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti bei pranešta apie teismo posėdžio datą ir laiką asmeniškai Atsakovė tvirtino, kad VšĮ Vilniaus gimdymo namų medikams nėra sakiusi, kad būdama nėščia vartojo narkotikus, neišnešiotų naujagimių skyriuje dukros L. nelankė, nes tuo metu lankydavo sūnų L. kūdikių namuose, 2014-06-12 atvykus socialiniai darbuotojai buvusi visiškai blaivi. Ji nesuprantanti, kodėl jai trukdoma pačiai auginti vaikus.

8Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovė paaiškino, kad motina O. R. lanko savo vaikus, domisi jų sveikata, būna su jais lauke. Tėvas R. R. buvo šiais metais balandžio mėnesį du kartus, gegužę – tik vieną kartą. Išlaikymo neteikia nei vienas iš tėvų. N. L. ir L. turi rimtų sveikatos problemų, jiems reikalinga speciali medikų priežiūra, todėl, kol tėvai visiškai neatsisakė žalingų įpročių, jiems turėtų būti laikinai apribota tėvų valdžia.

9Ieškinys tenkinamas visiškai šiais motyvais.

10Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš tėvų neturi teisės atsisakyti pareigos įgyvendinti tėvų valdžią. Kiekvienu atveju tėvų, nevykdančių savo pareigų vaikams, veiksmai ar neveikimas laikytini priešingais vaikų interesams (CK 3.159 str. 3 d.). Vaiko interesais laikomas sudarymas tokių sąlygų, kurios užtikrintų vaiko sveikatą, fizinę ir psichinę raidą, parengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

11Byloje nustatyta, kad 2012-11-12 mažametis atsakovų sūnus L. paimtas iš neblaivios motinos ir išvežtas į Vaikų ligoninę, kur motina jo neslaugė ir nelankė. Pasibaigus gydymui, vaikui nustatyta nuolatinė globa, L. buvo apgyvendintas kūdikių namuose. 2013-03-29 organizuotoje vaiko laikinosios globos peržiūroje atsakovų šeimoje buvo nustatyti teigiami pokyčiai, tačiau dar trims mėnesiams pratęsus laikinąją globą, atsakovas vėl pradėjo vartoti alkoholį, neblaivus tapdavo agresyvus, sutuoktinės atžvilgiu smurtavo. Atsakovė ėmė rečiau lankyti sūnų kūdikių namuose, nelankė konsultacijų Vilniaus priklausomybės ligų centre, Pagalbos šeimai skyriuje organizuojamų tėvystės įgūdžių grupių. Teismas neturi pagrindo abejoti VšĮ pranešimu dėl narkotikus vartojančios gimdyvės ir VšĮ Vaikų ligoninės informacija apie naujagimę, kuriuose nurodoma, kad, laukdamasi dukros L., nėštumo metu O. R. rūkė, vartojo alkoholį ir narkotikus. 2014-06-12 socialinė darbuotoja apsilankiusi atsakovų namuose, rado O. R. neblaivią. Moteris neslėpė, kad ryte vartojo alkoholį, o, laukdamasi kūdikio, vartojo amfitaminą. Abu vaikai turi rimtų sveikatos sutrikimų. L. fizinė raida atsilieka, jam diagnozuotas specifinis mišrus raidos sutrikimas, funkcinis širdies ūžesys, I laipsnio hipermetropija. L. gimė neišnešiota, jai nustatytas naujagimio dirglumas, atvira ovalioji anga, ūminis nazofaringitas. Siekiant apginti vaikus nuo priežiūros nebuvimo ir nerūpestingo tėvų elgesio, turi būti taikomas tėvų valdžios apribojimas. Laikinas tėvų valdžios apribojimas taikomas kaip prevencinė priemonė tėvams, kad jie pakeistų savo elgesį ir gyvenimo būdą, taip pat kaip būdas apsaugoti vaikus nuo būsimos žalos, nelaukiant, kol ši jiems bus padaryta (Lietuvos A. T. 2008-05-30 nutartis civ. byla Nr. 3K-3-236/2008). 2012-11-20 įsakymu Nr. A30-3464 atsakovai įrašyti į Vilniaus miesto socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, vadinasi, socialinis darbas šeimoje vyksta jau seniai, tačiau teigiamų pokyčių dar nesulaukta. Kartu reikia pažymėti, kad prasidėjus procesui dėl tėvų valdžios ribojimo, atsakovai pradėjo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus dėl nepilnamečių vaikų priežiūros. Atsakovai lankosi Vilniaus priklausomybės ligų centre, R. R. dirba, O. R. nuolat lanko vaikus, šeima susitvarkė buitį. Teismas mano, kad yra galimybės atsakovams pakeisti gyvenimo būdą, todėl tėvų valdžia atsakovams turėtų būti ribojama laikinai (CK 3.180 str. 1 d., 2 d.).

12Nepilnamečiams L. R., gimusiam 2012-09-16, ir L. R., gimusiai 2014-06-02, įstatymų nustatyta tvarka atskirtiems nuo tėvų, nustatoma nuolatinė globa (CK 3.251 str. 1 d., 3.256 str., 3.257 str. 3 p., 3.275 str.), jų globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskiriami Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, vaikų gyvenamoji vieta nustatoma globėjo buveinėje (CK 3.261 str.).

13Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka (CK 3.195 str.). A. O. R. niekur nedirba, tačiau yra jauno amžiaus, darbinga, duomenų, kad ji turėtų sveikatos sutrikimų nėra, todėl nepilnamečiams L. R., gimusiam 2012-09-16, ir L. R., gimusiai 2014-06-02, priteisiamas išlaikymas iš motinos kiekvienam vaikui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kol vaikai sulauks pilnametystės. A. R. R. taip pat yra darbingas, sveikas, todėl nepilnamečiams L. R., gimusiam 2012-09-16, ir L. R., gimusiai 2014-06-02, priteisiamas išlaikymas iš tėvo kiekvienam vaikui po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, kol vaikai sulauks pilnametystės (CK 3.192 str., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Jeigu išlaikymas priteisiamas periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją ( CK 3.208 str.).

14Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (( - ) str. 2 d. 1 p.).

15Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų atleistas (CPK 83 str. 1 d. 5 p.). Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimais atsakovai R. R. ir O. R. 100 % atleisti nuo visų bylinėjimosi išlaidų (CPK 99 str. 2 d.). Jeigu abi šalys nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo atleistos, bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų (CPK 96 str. 4 d.).

16Vadovaudamasis ( - ) 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies pirmuoju punktu, 406-407 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti visiškai.

18Laikinai apriboti O. R., a.k. ( - ) ir R. R., a.k. ( - ) tėvų valdžią L. R., a.k. ( - ) ir L. R., a. k. ( - ), atžvilgiu.

19Priteisti iš O. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a.k. ( - ) po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-03-17, iki jo pilnametystės, pavedant uzufrukto teise disponuoti išlaikymo lėšomis paskirtam globėjui ir gaunamų lėšų administratoriui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, priteistas išlaikymo sumas periodinėmis išmokomis kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

20Priteisti iš O. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a. k. ( - ), po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo gimimo dienos, t.y. 2014-06-02, iki jos pilnametystės, pavedant uzufrukto teise disponuoti išlaikymo lėšomis paskirtam globėjui ir gaunamų lėšų administratoriui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, priteistas išlaikymo sumas periodinėmis išmokomis kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

21Priteisti iš R. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a.k. ( - ) po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2014-03-17, iki jo pilnametystės, pavedant uzufrukto teise disponuoti išlaikymo lėšomis paskirtam globėjui ir gaunamų lėšų administratoriui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, priteistas išlaikymo sumas periodinėmis išmokomis kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

22Priteisti iš R. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a. k. ( - ), po 400 Lt (keturis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo gimimo dienos, t.y. 2014-06-02, iki jos pilnametystės, pavedant uzufrukto teise disponuoti išlaikymo lėšomis paskirtam globėjui ir gaunamų lėšų administratoriui Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namams, priteistas išlaikymo sumas periodinėmis išmokomis kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

23Nustatyti nuolatinę globą L. R., a.k. ( - ) ir L. R., a.k. ( - ), jų globėju bei gaunamų lėšų administratoriumi paskirti Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus (kodas 191645111) vaikų gyvenamąją vietą nustatyti globėjo buveinėje.

24Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2012-12-03 įsakymą Nr. A30-3565 dėl laikinosios globos L. R. a.k( - ) nustatymo.

25Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2014-06-23 įsakymą Nr. A30-2546 dėl laikinosios globos L. R. a.k. ( - ) nustatymo.

26Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.

27Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

28Per tris darbo dienas po teismo sprendimo apriboti tėvų valdžią įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė... 2. atsakovai R. R. ir O. R. 2012-09-16 susilaukė sūnaus L. R..... 3. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 4. A. R. R. ir O. R. 2014-06-02 susilaukė dukros L. R..... 5. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 6. A. R. R.teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti bei pranešta apie teismo... 7. A. O. R. teismo procesiniai dokumentai buvo įteikti bei pranešta apie teismo... 8. Trečiojo asmens Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų atstovė... 9. Ieškinys tenkinamas visiškai šiais motyvais.... 10. Tėvų pareiga rūpintis ir auklėti savo vaikus yra privaloma, nei vienas iš... 11. Byloje nustatyta, kad 2012-11-12 mažametis atsakovų sūnus L. paimtas iš... 12. Nepilnamečiams L. R., gimusiam 2012-09-16, ir L. R., gimusiai 2014-06-02,... 13. Apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius... 14. Sprendimas išlaikymo priteisimo dalyje nukreipiamas vykdyti skubiai (( - )... 15. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 16. Vadovaudamasis ( - ) 260, 263-270 straipsniais, 282 straipsnio antrosios dalies... 17. ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Laikinai apriboti O. R., a.k. ( - ) ir R. R., a.k. ( - ) tėvų valdžią L.... 19. Priteisti iš O. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a.k. ( - ) po 400 Lt... 20. Priteisti iš O. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a. k. ( - ), po 400 Lt... 21. Priteisti iš R. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a.k. ( - ) po 400 Lt... 22. Priteisti iš R. R., a.k. ( - ) išlaikymą L. R., a. k. ( - ), po 400 Lt... 23. Nustatyti nuolatinę globą L. R., a.k. ( - ) ir L. R., a.k. ( - ), jų... 24. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 25. Panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 26. Sprendimą išlaikymo priteisimo dalyje nukreipti vykdyti skubiai.... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 28. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo apriboti tėvų valdžią...