Byla e2-41908-934/2018
Dėl įsiskolinimo priteisimo dokumentinio proceso tvarka

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „EVO PUMPS“ ieškinį atsakovui UAB „Priešgaisrinės sistemos“ dėl įsiskolinimo priteisimo dokumentinio proceso tvarka,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovo 17 407,35 Eur skolos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2018-03-01 sudarė Pirkimo pardavimo sutartį Nr. LT087GK2018/PS2018-TS-001, pagal kurią atsakovas iš ieškovo įsigijo priešgaisrinę siurblinę ED80-160/30/26,8-J1-1-R178 už 18 392,00 Eur sumą. Taip pat ieškovas ir atsakovas 2018-07-02 sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT SA VILN 2018 193, pagal kurią atsakovas iš ieškovo įsigijo priešgaisrinę siurblinę EE65-200/22/22-J1-1-L199 už 10 533,35 Eur sumą. Aukščiau nurodytoms sumoms apmokėti ieškovas yra pateikęs atsakovui sąskaitas. Atsakovas jokių pretenzijų dėl sutarties vykdymo ir dėl prekių kokybės ieškovui nepareiškė bei įvykdė dalinius mokėjimus, tačiau liko skolingas ieškovui 17 407,35 Eur sumą (b. l. 1-3).

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 427 straipsnio 2 dalimi, byla nagrinėjama rašytinio proceso būdu, atsakovą informuojant po preliminaraus sprendimo priėmimo (CPK 427 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Dėl skolos priteisimo

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal ieškovas ir atsakovas 2018-03-01 sudarė Pirkimo pardavimo sutartį Nr. LT087GK2018/PS2018-TS-001, pagal kurią atsakovas iš ieškovo įsigijo priešgaisrinę siurblinę ED80-160/30/26,8-J1-1-R178 už 18 392,00 Eur sumą (b. l. 4-8). Taip pat ieškovas ir atsakovas 2018-07-02 sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT SA VILN 2018 193, pagal kurią atsakovas iš ieškovo įsigijo priešgaisrinę siurblinę EE65-200/22/22-J1-1-L199 už 10 533,35 Eur sumą (b. l. 15-18). Ieškovas išrašė 2018-04-03 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EPLT-PZ-18-00029 12 874,00 Eur sumai, mokėjimo terminas – 2018-06-04 (b. l. 14). Ieškovas taip pat atsakovui išrašė 2018-08-13 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. EPLT-PZ-18-00066 10 533,35 Eur sumai, mokėjimo terminas – 2018-10-12 (b. l. 13). Byloje nėra duomenų, kad pirkėjas (atsakovas) būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovas būtų atsisakęs prievolės, arba būtų pakeistos prievolės vykdymo sąlygos. Pirkimo–pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės ar patikėjimo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą (prekę) ir sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą (kainą) (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Pardavėjas privalo pagal pirkimo–pardavimo sutartį perduoti daiktus pirkėjui, t. y. jam valdyti nuosavybės (patikėjimo) teise, ir patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus bei jų kokybę (CK 6.317 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui už parduotas prekes (CPK 178 straipsnis). Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendžia, jog ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti 17 407,35 Eur skolos yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.59 straipsnis, 6.305 straipsnio 1 dalis, 6.317 straipsnio 1 dalis).

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

9Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas 196,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 8 punktas, 7 dalis).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 262, 424-428 straipsniais,

Nutarė

11priimti preliminarų sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB „Priešgaisrinės sistemos“, juridinio asmens kodas 302542344, 17 407,35 Eur dydžio skolą ir 196,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, ieškovo UAB „EVO PUMPS“, juridinio asmens kodas 302036539, naudai.

13Atsakovas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo kopijos įteikimo dienos privalo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus (CPK 430 straipsnis).

14Įvykdžius preliminarų teismo sprendimą per dvidešimt dienų nuo jo įteikimo ir raštu pateikus teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi preliminarų sprendimą panaikins ir bylą nutrauks.

15Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai