Byla II-1285-208/2009
Dėl nutarimo panaikinimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir prašymu dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. N. skundu dėl nutarimo panaikinimo administracinio teisės pažeidimo byloje ir prašymu dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo,

Nustatė

2A. N. 2009-07-28 išsiųstu skundu kreipėsi į teismą, kuriame prašo panaikinti 2009-07-17 Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų savivaldybės agentūros nutarimą Nr. 16.1-67 administracinio teisės pažeidimo byloje.

3Su skundu A. N. pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti.

4Skundą priimti atsisakytina.

5Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 293 str. nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti apskųstas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Skundas dėl Vilniaus RAAD Elektrėnų savivaldybės agentūros 2009-07-17 nutarimo teismui galėjo būti pareikštas iki 2009-07-27. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui išsiųstas 2008-07-28, t. y. praleidus apskundimo terminą.

6Iš administracinio teisės pažeidimo nutarimo matyti, kad skundžiamas nutarimas A. N. įteiktas 2009-07-17. Nutarimo nuorašą administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo gavo, todėl apskundimo tvarką žinojo. Skundo padavimo termino priežastimi įvardija savo neatidumą ir didelį darbo krūvį. A. N. nurodytos aplinkybės nevertintinos kaip objektyvios, nepriklausančios nuo asmens valios bei sutrukdžiusios realizuoti teisę į teismą kreiptis nustatytu terminu. Kitų svarbių priežasčių ir jas pagrindžiančių įrodymų pažeidėjas nepateikė.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 punkte nustatyta, kad motyvuota nutartimi skundą atsisakoma priimti, jeigu praleistas skundo padavimo terminas ir teismas atmeta tokį prašymą. Kadangi prašymas atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmestas, skundą priimti atsisakytina.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 3 d., 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

9A. N. prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti atmesti.

10Atsisakyti priimti A. N. skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje panaikinimo.

11Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti A. N..

12Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai