Byla 2S-716-395/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Albino Čeplinsko, kolegijos teisėjų Egidijaus Tamašausko ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Regio“ disponuoti (nugriauti, išardyti ar kitaip sunaikinti) tam tikrais statiniais, civilinėje byloje Nr.2-1036-521/2008 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Regio“ dėl savininko teisių apsaugos ir gynimo, tretysis asmuo byloje Valstybės įmonė Registrų centras.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4ieškovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ kreipėsi ieškiniu į teismą, prašydama:

51) pripažinti niekiniu AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Regio“ 2003 m. vasario 5 d. susitarimą dėl kiemo įrenginių įteisinimo;

62) pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į priklausinius: inžinierinius statinius – įrenginius – kiemo statinius (tvorą t1 iki t4, kanalizacijos šulinį k1, kiemo aikštelę b1b2, geležinkelį g1g2), kurių unikalus Nr.: ( - ), ir išreikalauti juos iš svetimo neteisėto valdymo.

7Ieškovė ieškinyje taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – padaryti įrašą viešajame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo iki teismo sprendimo byloje įvykdymo.

8Kauno miesto apylinkės teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2007 m. gruodžio 5 d. nutartimi patenkino.

9Po to ieškovas pateikė dar vieną prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė taikyti papildomą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti atsakovui disponuoti (nugriauti išardyti ar kitaip sunaikinti) priklausinius: inžinierinius statinius – įrenginius – kiemo statinius (tvorą t1 iki t4, kanalizacijos šulinį k1, kiemo aikštelę b1b2, geležinkelį g1g2), kurių unikalus Nr.: ( - ), iki teismo sprendimo byloje įvykdymo.

10Kauno miesto apylinkės teismas prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartimi patenkino.

11Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą iš dalies panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartimi taikytas papildomas laikinąsias apsaugos priemones.

12Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 12 d. nutartimi šį prašymą patenkino (23 -24 b.l.). Teismas nutartyje nurodė, kad pagal 2008 m. vasario 6 d. UAB „Statybos ekspertizė“ atliktą techninės ekspertizės aktą Nr.02-08/937, kuriuo buvo įvertinta statinių (tvoros, priešgaisrinio rezervuaro b2 ir kanalizacijos šulinio b1) techninė būklė, šie įrenginiai yra kritinės būklės. Kritinę statinių būklę taip pat patvirtina antstolės A.Adomaitienės 2008 m. vasario 15 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ir jo priedas – 20 nuotraukų. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas, konstatavo, kad yra susidariusi būtinojo reikalingumo situacija (CK 6.253 str. 6 d.), t.y. egzistuoja realus pavojus kitiems asmenims ar jų turtu, o vienintelė galimybė išvengti tokio pavojaus yra nugriauti objektą, nes nuostoliai dėl statinių nugriovimo neabejotinai būtų mažesni, nei galima žala žmonių sveikatai, gyvybei ar turtui. Be to, šiuo metu minėti statiniai priklauso atsakovui, todėl civilinė atsakomybė už jais padarytą žalą kiltų atsakovui. Remdamasis išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismas patenkino atsakovo prašymą ir panaikino dalį papildomų laikinųjų apsaugos priemonių – draudimą atsakovui disponuoti (nugriauti išardyti ar kitaip sunaikinti) priklausinius: inžinierinius statinius – įrenginius – (tvorą t1 iki t4, kanalizacijos šulinį k1, rezervuarą b2,), kurių unikalus Nr.: ( - ),.

13Atskiruoju skundu ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartį panaikinti ir atsakovo prašymą dėl dalies laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais (25-26 b.l.).

141.

15Iš dalies panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, atsakovui buvo leista nugriauti statinius, dėl nuosavybės teisės į kuriuos byloje vyksta ginčas.

162.

17Teismas patenkino ieškovo prašymą nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjęs įrodymus, neišsiaiškino ar atsakovo pateiktas statinio ekspertizės aktas tikrai yra apie statinius, dėl kurių teisme vyksta ginčas. Ieškovui nebuvo pranešta apie prašymo nagrinėjimą, todėl jis neturėjo galimybės pateikti savo argumentų dėl atsakovo prašymo.

183.

19Teismas nutartyje pasisakė dėl rezervuaro, dėl kurio byloje ginčas nevyksta.

204.

21Teismas visiškai nevertino ar atsakovas neturi galimybės aptverti, sutvirtinti, pastatyti įspėjamuosius ženklus, kad kitiems asmenims nebūti padaryta žala statiniais, dėl kurių vyksta ginčas.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais (42-44 b.l.).

231.

24Ieškovo teiginys, kad atsakovo pateiktas statinių techninės ekspertizės aktas įrodo atsakovo ketinimus nugriauti ginčo statinius, nepagrįstas. Ekspertizės aktas įrodo tik statinių būklę, bet ne atsakovo ketinimus.

252.

26Ieškovo argumentas, kad teismas ginčijamoje nutartyje pasisakė dėl rezervuaro b2, kuris nėra ginčo objektu byloje, neteisingas, nes rezervuaras b2 nurodytas plane kaip kiemo aikštelė – rezervuaras ir yra ginčytinų objektų sąraše šioje byloje.

273.

28Antstolė, atlikusi faktinių aplinkybių konstatavimą, protokole nurodė statinius, dėl kurių vyksta ginčas šioje byloje. Nuotraukose taip pat yra statiniai, dėl kurių vyksta ginčai.

294.

30Teismas neturėjo pasisakyti ar atsakovas turi imtis kitų veiksmų, siekdamas užtikrinti statinių saugumą, nes tai tiesiogiai nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumu.

315.

32Taikytos apsaugos priemonės buvo panaikintos siekiant apginti viešąjį interesą, o ne jį pažeisti.

33Patikrinęs atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro išvadą, kad jis tenkintinas.

34Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.).

35Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

36CPK 144 straipsnio 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą.

37Kaip matyti iš ieškinyje suformuluotų reikalavimų ieškovė ginčija atsakovės nuosavybės teisių įregistravimą į konkrečius statinius, atliktą pagal šalių 2003 m. vasario 5 d. susitarimą, kurį ieškovė taip pat prašo pripažinti niekiniu (2-4 b.l.). Kolegija pažymi, kad jeigu teismas ieškinio reikalavimus patenkins, gali iškilti restitucijos natūra taikymo klausimas. Pirmosios instancijos teismui panaikinus draudimą atsakovui disponuoti (nugriauti, išardyti ar kitaip sunaikinti) priklausinius: inžinierinius statinius – įrenginius – (tvorą t1 iki t4, kanalizacijos šulinį k1, rezervuarą b2,), kurių unikalus Nr.: ( - ),, restitucijos natūra taikymas taptų neįmanomu, jei atsakovas, kaip dabartinis statinių savininkas, juos nugriautų, išardytų ar kitaip sunaikintų. Todėl teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios teismas, patenkinęs atsakovo prašymą panaikinti dalį laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2007 m. gruodžio 21 d. nutartimi, sudarė teisines prielaidas atsakovui nugriauti, išardyti ar kitaip sunaikinti dalį statinių, dėl kurių vyksta ginčas, o tai akivaizdžiai pažeidžia ieškovo interesus.

38Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien tai, jog atsakovas pateikė statinių techninės ekspertizės aktą ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kurie beje atlikti atsakovo užsakymu, o ne teismo pavedimu, yra pakankamas pagrindas iš dalies panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – draudimą griauti, ardyti ar kitaip sunaikinti ginčo statinius. Teisėjų kolegijos vertinimu, laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimas nėra vienintelė reali galimybė užtikrinti atsakovo ir kitų asmenų saugumą ir interesus. Pažymėtina, kad siekiant užtikrinti atsakovo ir kitų asmenų saugumą, būtina nepažeisti ir ieškovo interesų, tai yra įvertinti ar tikrai iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo nėra kitų priemonių užtikrinti tinkamos ieškovo, atsakovo ir kitų asmenų teisių ir interesų užtikrinimo pusiausvyros įpareigojant atsakovą, kaip dabartinį statinių savininką, rūpintis statinių priežiūra ir saugumu (aptverti, sutvirtinti, pastatyti įspėjamuosius ženklus ir pan.).

39Įvertinusi aukščiau išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas, o Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartis naikintina.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu ir 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

42ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. nutarties patenkinti.

43Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Regio“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. ieškovė AB „Lietuvos geležinkeliai“ kreipėsi ieškiniu į teismą,... 5. 1) pripažinti niekiniu AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir UAB „Regio“... 6. 2) pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į priklausinius: inžinierinius... 7. Ieškovė ieškinyje taip pat pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 8. Kauno miesto apylinkės teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 9. Po to ieškovas pateikė dar vieną prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 10. Kauno miesto apylinkės teismas prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos... 11. Atsakovas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą iš dalies... 12. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. kovo 12 d. nutartimi šį prašymą... 13. Atskiruoju skundu ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo 2008 m. kovo 12... 14. 1.... 15. Iš dalies panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, atsakovui buvo leista... 16. 2.... 17. Teismas patenkino ieškovo prašymą nevisapusiškai ir neobjektyviai... 18. 3.... 19. Teismas nutartyje pasisakė dėl rezervuaro, dėl kurio byloje ginčas... 20. 4.... 21. Teismas visiškai nevertino ar atsakovas neturi galimybės aptverti,... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo atskirąjį skundą... 23. 1.... 24. Ieškovo teiginys, kad atsakovo pateiktas statinių techninės ekspertizės... 25. 2.... 26. Ieškovo argumentas, kad teismas ginčijamoje nutartyje pasisakė dėl... 27. 3.... 28. Antstolė, atlikusi faktinių aplinkybių konstatavimą, protokole nurodė... 29. 4.... 30. Teismas neturėjo pasisakyti ar atsakovas turi imtis kitų veiksmų, siekdamas... 31. 5.... 32. Taikytos apsaugos priemonės buvo panaikintos siekiant apginti viešąjį... 33. Patikrinęs atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teismas daro... 34. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 35. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2... 36. CPK 144 straipsnio 1 d. numato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 37. Kaip matyti iš ieškinyje suformuluotų reikalavimų ieškovė ginčija... 38. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada,... 39. Įvertinusi aukščiau išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 42. ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ atskirąjį skundą... 43. Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartį ir...