Byla 2SA-99-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (pareiškėjo) UAB „Penki kontinentai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutarties, kuria skundas dėl antstolio veiksmų atmestas civilinėje byloje Nr. 2-6768-590/10 pagal pareiškėjo UAB „Penki kontinentai“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotieji asmenys antstolis Dainius Šidlauskas, Asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB „TopSport“, UAB „Orakulas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“ skundu dėl antstolio Dainiaus Šidlausko veiksmų vykdant vykdomąją bylą Nr. 0178/10/01385 prašė panaikinti 2010-07-08 antstolio patvarkymą minėtoje vykdomojoje byloje.

4Nurodė, kad 2010-07-08 gavo antstolio D. Šidlausko patvarkymą „Dėl įpareigojimo vykdyti nutartį bei informacijos pateikimo“. Patvarkyme nurodyta, jog vykdant 2010-07-02 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškėjas yra įpareigojamas nedelsiant uždrausti visas galimas prieigas per LR veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, iki įsiteisės galutinis sprendimas byloje. Antstolis neteisingai aiškino ir taikė Vilniaus apygardos teismo nutartį bei procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nes nutarties, kurios pagrindu priimtas antstolio patvarkymas, turinyje nėra įvardinta, kad laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos civilinėje byloje dalyvaujantiems tretiesiems asmenims, įskaitant pareiškėją. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės turėtų būti taikomos išimtinai atsakovo atžvilgiu, todėl nutartyje numatytas įpareigojimas negali būti taikomas trečiuoju asmeniu civilinėje byloje esančiam UAB „Penki kontinentai“. Pareiškėjas neturi jokių susitarimų ir faktiškai neteikia atsakovams antstolio patvarkyme nurodytų interneto portalų prieglobos paslaugų, todėl jis neturi techninių galimybių uždrausti prieigų prie konkrečių atsakovų valdomų tinklalapių.

5Suinteresuotas asmuo antstolis D.Šidlauskas atsiliepimu su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Vilniaus apygardos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių nustatytas įpareigojimas uždrausti visas galimas prieigas prie tam tikrų interneto portalų. Minėtas įpareigojimas reiškia, kad draudimo įgyvendinimas turi apimti konkrečius techninius veiksmus, nesiekiant aiškintis nutartyje nurodytų bendrovių teikiamų paslaugų turinio. Nutartis, kuri buvo pateikta vykdyti antstoliui, priimta sprendžiant specifinį klausimą – licencijuojamos veiklos kontrolę. Kilus ginčui dėl galimai neteisėtos tam tikrų subjektų veiklos, teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismo nutartis yra privaloma visiems subjektams.

6Suinteresuoti asmenys Asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB „TopSport“, UAB „Orakulas“ atsiliepimų į skundą nepateikė.

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „Penki kontinentai“ skundą (b.l.44-45)

8Pirmosios instancijos teismas iš nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas 2010-07-02 civilinėje byloje išnagrinėjo Asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB „TopSport“, UAB „Orakulas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas kaip vieną iš reikalavimo užtikrinimo priemonių įpareigojo uždrausti visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingut.com, bet365.com, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje. 2010-07-02 Vilniaus apygardos teismo nutartis buvo pateikta vykdyti antstoliui D. Šidlauskui. Antstolis, vykdydamas teismo nutartį, 2010-07-08 priėmė patvarkymą, kuriuo UAB „Penki kontinentai“ ir kitas interneto paslaugas teikiančias įmones įpareigojo uždrausti visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie minėtoje teismo nutartyje nurodytų interneto portalų. Remiantis LR CPK 152 str. 1 d. bei 584 str. 1 d. 1 p., nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra vykdytinas dokumentas. CPK 634 str. numato, kad antstolis vykdo vykdomuosius dokumentus bei privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas. Antstolio D. Šidlausko 2010-07-08 patvarkymas atitinka Vilniaus apygardos teismo 2010-07-02 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių turinį. Antstolis priimdamas, patvarkymą tiksliai vykdė teismo nurodymus, todėl pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais ir naikinti jo priimtą patvarkymą nėra jokio teisinio pagrindo. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad 2010-07-02 teismo nutartis turėjo būti taikoma išimtinai atsakovų atžvilgiu. Iš teismo nutarties turinio matyti, kad teismas taikė kelias laikinąsias apsaugos priemones ir nutartyje aiškiai nurodė, kurios iš jų konkrečiai taikomos atsakovams. Iš nutarties matyti, kad uždrausti visas galimas prieigas per kompiuterių tinklą prie nutartyje nurodytų interneto portalų, teismas priėmė vadovaudamasis CPK 145 str. 12 p., kuris numato laikinųjų apsaugos priemonių taikymą ne tik atsakovo atžvilgiu. Todėl pareiškėjo argumentai, kad antstolis nutartį turėjo vykdyti tik atsakovų atžvilgiu, nepagrįsti. Pareiškėjo argumentas, kad jis neturi techninių galimybių įvykdyti antstolio patvarkymą yra neįrodytas (CPK 178 str.). Kita vertus, techninių galimybių stygiaus faktas negali paneigti antstolio veiksmų teisėtumo, nes pareiškėjo techninių galimybių turėjimas ar jų neturėjimas yra visiškai nesusijęs ir nepriklauso nei nuo paties antstolio, nei nuo jo veiksmų.

9Pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“ pateikė atskirąjį skundą (b.l.57), kuriuo prašo skundžiamą nutartį panaikinti; panaikinti antstolio 2010-07-08 patvarkymą „Dėl įpareigojimo vykdyti nutartį bei informacijos pateikimo“ vykdomojoje byloje Nr. 0178/10/01385; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-07-02 nutartyje nenurodyta, kad būtent pareiškėjas yra įpareigojamas atlikti nutartyje nurodytus veiksmus. Jeigu teismas būtų įpareigojęs pareiškėją atlikti kokius nors veiksmus, tą jis būtų nurodęs nutartyje. Minėtoje nutartyje nenurodyti motyvai ir pagrindas, kuriais remiantis būtent pareiškėjui turėtų būti taikomos nutartyje nurodytos laikinosios apsaugos priemonės, nenurodyti jokie pareiškėjui privalomi apribojimai, todėl mano, kad ši nutartis pareiškėjui nėra taikytina. Mano, jog antstolis viršijo savo įgaliojimus.

10Suinteresuotas asmuo antstolis D.Šidlauskas atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.62-63) prašė atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, jog antstolio vykdoma nutartis – prevencinio pobūdžio, įpareigojanti uždrausti atlikti veiksmus, kuriais galimai pažeidžiama specifinė –licencijuojama veikla. Vadovaujantis CK 2.77 str. 1 d., įstatymų nustatytais atvejais juridiniai asmenys gali imtis tam tikros rūšies veiklos tik gavę licenciją. Pastaruoju atveju, kilus ginčui dėl galimai neteisėtos tam tikrų subjektų veiklos, teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismo nutartis privaloma visiems subjektams. Be to minėtoje nutartyje nustatyta jos vykdymo tvarka ir būdas, o nutartys, kurias vykdo antstolis vykdomos teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, t.y. vadovaujantis CPK, Sprendimo vykdymo instrukcija, Antstolių įstatymo nuostatomis ir t.t. Todėl nėra pagrindo teigti, kad nutartis apeliantui yra neprivaloma.

11Apelianto atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

13Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė apelianto skundą dėl antstolio veiksmų, nurodęs, kad antstolio D. Šidlausko 2010-07-08 patvarkymas atitinka Vilniaus apygardos teismo 2010-07-02 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių turinį.

14Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tomis aplinkybėmis, kad Vilniaus apygardos teismo 2010-07-02 nutartyje nenurodyta, kad būtent apeliantas yra įpareigojamas atlikti nutartyje nurodytus veiksmus, todėl ši nutartis apeliantui nėra taikytina, o antstolis viršijo savo įgaliojimus.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-2961-823/2011, kurioje Vilniaus apygardos teismo 2010-07-02 buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir dėl kurių vykdymo yra kilęs ginčas, 2011 m. kovo 10 d. nutartimi, sprendžiant trečiųjų asmenų AB „Teo LT“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Balticum TV“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, AB „Lietuvos energija“, UAB „Nacionalinis komunikacijų tinklas“ ir Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų plėtros instituto prašymus išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį, teismas atsisakė ją išaiškinti. Teisėjų kolegija 2011 m. kovo 10 d. nutartyje pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartyje neidentifikuota, kokiems konkrečiai asmenims taikomas antrasis nutarties įpareigojimas – uždrausti visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje. Kolegija taip pat pažymėjo, jog toks konkrečių asmenų, kuriems taikytinas teismo nutartyje nustatytas įpareigojimas, neįvardijimas nutarties tekste nelaikytinas teismo nutarties turinio neaiškumu CPK 278 str. 1 d. prasme. Kadangi konkretūs asmenys, kuriems adresuojamas šis teismo įpareigojimas, nutartyje nenurodyti, darytina išvada, jog šis įpareigojimas taikytinas neapibrėžtam asmenų ratui (bet kuriam asmeniui, suteikiančiam prieigą prie nutartyje nurodytų interneto portalų), todėl aiškinant šį įpareigojimą įvardijant konkrečius asmenis, kuriems jis taikomas, būtų keičiamas priimtos nutarties turinys. Toks teismo nutarties aiškinimas neatitiktų CPK 278 str. 1 d. reikalavimų, kadangi aiškinant teismo priimtą procesinį sprendimą negalima nei plėsti, nei siaurinti asmenų, kuriems taikoma nutartis, rato. Be kita ko, minėtoje nutartyje dėl procesinio sprendimo išaiškinimo, kolegija pažymėjo, jog klausimai, susiję su paminėto teismo įpareigojimo vykdymu spręstini ne sprendimo išaiškinimo instituto pagalba, bet šios nutarties vykdymo procese.

16Kolegija konstatuoja, jog neturi pagrindo kitaip traktuoti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartyje nurodytą įpareigojimą, nei jis traktuojamas Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartyje. Kadangi konkretūs asmenys, kuriems adresuojamas šis teismo įpareigojimas, nutartyje nenurodyti, darytina išvada, jog šis įpareigojimas taikytinas neapibrėžtam asmenų ratui (t.y. bet kuriam asmeniui, suteikiančiam prieigą prie nutartyje nurodytų interneto portalų), todėl kolegija konstatuoja, jog 2010-07-08 antstolio D. Šidlausko patvarkymas „Dėl įpareigojimo vykdyti nutartį bei informacijos pateikimo“ yra teisėtas ir pagrįstas, nes apeliantui privalomas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartyje nurodytas įpareigojimas, taigi antstolis neviršijo įgaliojimų.

17Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 30 d. nutartimi palikta nepakeista minėta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija pabrėžė, jog nagrinėjamos bylos atveju taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra siekiama rūpintis žmonių sveikata, kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. įtvirtinta vertybe, nes lošimai sukelia daug neigiamų pasekmių.

18Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti ar pakeisti, todėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

19Be to, iš apelianto priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (CPK 88 str.1 d. 3 p., 96 str.) (b.l.68).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

21Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2-6768-590/10palikti nepakeistą.

22Priteisti iš apelianto (pareiškėjo) UAB „Penki kontinentai“ valstybei 15,55Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“ skundu dėl antstolio Dainiaus... 4. Nurodė, kad 2010-07-08 gavo antstolio D. Šidlausko patvarkymą „Dėl... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis D.Šidlauskas atsiliepimu su skundu nesutiko ir... 6. Suinteresuoti asmenys Asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 10 d. nutartimi atmetė... 8. Pirmosios instancijos teismas iš nustatė, kad Vilniaus apygardos teismas... 9. Pareiškėjas UAB „Penki kontinentai“ pateikė atskirąjį skundą... 10. Suinteresuotas asmuo antstolis D.Šidlauskas atsiliepimu į atskirąjį skundą... 11. Apelianto atskirasis skundas netenkintinas. ... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atmetė apelianto skundą... 14. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tomis aplinkybėmis, kad Vilniaus... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje... 16. Kolegija konstatuoja, jog neturi pagrindo kitaip traktuoti Vilniaus apygardos... 17. Pažymėtina ir ta aplinkybė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m.... 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija sprendžia, jog apelianto... 19. Be to, iš apelianto priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 21. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nutartį... 22. Priteisti iš apelianto (pareiškėjo) UAB „Penki kontinentai“ valstybei...