Byla 2-4147-432/2019
Dėl delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui- UAB „Medstatyba“. Teismas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Visvaldas Kazakiūnas,

2sekretoriaujant Olgai Fadejevai

3dalyvaujant ieškovo atstovams vadovui R. R. ir B. N.;

4atsakovo atstovams: E. Š. ir advokatei Nijolei Pakalkienei,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo- VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės ieškinį dėl delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui- UAB „Medstatyba“. Teismas

Nustatė

61. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo delspinigius – 1 916,25 Eur, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas 2019 05 02, ši diena laikoma bylos iškėlimo diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau- CPK) 137 str. 1 d.). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 08 27 nutartimi civilinę bylą perdavė pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui. 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog įgyvendinant projektą „Atsparios tuberkuliozės gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje“ ieškovui reikėjo nupirkti rekonstravimo darbų techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Įvykdžius viešąjį pirkimą, naudojantis CPO informacine sistema, 2017-10-10 ieškovas ir atsakovas sudarė pagrindinę sutartį Nr. CP0100039/TS-38/2017/75. 3. Pagal sutartį ieškovas įsipareigojo pateikti, o atsakovas – priimti negyvenamojo gydymo paskirties pastato ( - ), rekonstravimo darbų techninį projektą pagal ieškovo parengtą techninę užduotį. Atsakovas už šią projekto parengimo paslaugą įpareigojo sumokėti tiekėjui užmokestį- 18 150 Eur su PVM (15 000 Eur be PVM) už techninio projekto parengimą ir 349,69 Eur su PVM už projekto vykdymo priežiūrą. Atsakovas techninį projektą privalėjo parengti per 90 dienų nuo sutarties įsigaliojimo. Be to, uždelsus parengti projektą, pagal sutarties 5.2. punktą, privalėjo sumokėti 0,05 proc. sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. 4. Sutarties vykdymas 2017-11-22 atsakovo raštu buvo sustabdytas nuo 2017-11-22 kol bus atlikti konstrukcijų bei geologiniai tyrimai. Šiuos tyrimus ieškovas pirko atskiromis sutartimis iš trečiųjų asmenų. Atlikus konstrukcijų bei geologinius tyrimus, pagrindinės sutarties Nr. CP0100039/TS-38/2017 vykdymas atnaujintas nuo 2018-01-16. 5. Ieškinyje nurodoma, kad vykdant sutartį, buvo nuspręsta tikslinti techninę projektavimo užduotį dėl šildymo sistemos rekonstrukcijos, todėl įvykdžius pirkimo procedūrą, šalys pasirašė priedą prie pagrindinės sutarties Nr. CP0100039/TS-38/2017. Šalys nustatė patikslintą darbų užbaigimo grafiką ir apmokėjimo sąlygas, t. y. darbo rezultatas turėjo būti perduotas užsakovui iki 2018-06-16, neskaičiuojant dienų, kai sutartis buvo sustabdyta, papildomi sumokant atsakovui 3 099 Eur be PVM. 6. Ieškovas teigia, kad atsakovas įvykdė sutartyje numatytas prievoles 2018-12-10, t. y. tinkamai parengtą techninį projektą ir su juo susijusią dokumentaciją perdavė priėmimo – perdavimo aktu, o elektroninėje sistemoje „e.saskaita“ pateikė PVM sąskaitą – faktūrą. Ieškovas 2018-12-12 pateikė atsakovui apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą Nr. AAB 1244 dėl pavėluotai atlikto darbo- 1 916,25 Eur. Ieškovas, ragino atsakovą gražiuoju išspręsti ginčą, siuntė raginimo raštus dėl netinkamo sutarties vykdymo, tačiau atsakovas nėra atsiskaitęs su ieškovu. 7. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka. Teigia, kad pagrindinė sutartis sudaryta pagal 2016-09-15 preliminariosios sutarties nuostatas. Pagrindinės sutarties 1.1.5 punkte nurodyta, kad preliminarioji sutartis nustato sąlygas jos galiojimo laikotarpiu sudarytoms pagrindinėms sutartims. 8. Preliminariosios sutarties 3 punkte pateiktos techninės specifikacijos „Statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ (kuris pagal preliminariosios sutarties 15.2.3 punkto nuostatas yra neatskiriama preliminariosios sutarties dalis). Preliminariosios sutarties 21.2 punkte nustatyta, kad statinio techninis projektas parengiamas, suderinamas su perkančiąja organizacija, pateikiamas ekspertizei (jei privaloma) ir įkeliamas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti ne vėliau kaip per sutartyje numatytą terminą, kuris gali būti nuo 70 iki 200 kalendorinių dienų, kai statinio skaičiuojamoji kaina daugiau kaip 0,145 mln. Eur iki 1,45 mln. Eur. 9. Atsakovas teigia, kad CPO LT katalogo vartotojo instrukcijoje „Atmintinė krepšelio formavimui „Statinių (pastatų) projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ pateiktos paslaugų terminų skaičiavimo taisyklės: 9.1. statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų trukmę neįskaičiuojamos (8 punktas); 9.2. statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas el. paštu apie statybą leidžiančio dokumento išdavimą (9 punktas); 9.3. projekto ekspertizės trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai tiekėjas perdavė parengtą techninį projektą, kurio sprendiniams užsakovas pritarė, užsakovui ekspertizei atlikti iki ekspertizės išvados, kad atitinkamą projektą rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos. Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizės privalomąsias pastabas turi būti atliktas per protingą terminą bet ne ilgiau, kaip per 20 dienų (10 punktas). 10. Atsakovas pažymi, kad pagrindinė sutartis įsigaliojo 2017-10-20 (pagrindinės sutarties 9.1 punktas). Projektas turėjo būti parengtas iki 2018-01-29. Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad siekiant tinkamai įvykdyti prievoles, būtina atlikti papildomus pagrindinėje sutartyje nenumatytus darbus, 2017-11-20 raštu Nr. 162 paprašė ieškovo sustabdyti pagrindinės sutarties vykdymą. Ieškovas 2017-11-22 raštu Nr. 6-403 nuo 2017-11-22 (t. y., likus 69 dienoms iki projekto pateikimo termino pabaigos) laikinai sustabdė pagrindinės sutarties vykdymą. Ieškovas ir atsakovas 2018-04-04 pasirašė susitarimą prie pagrindinės sutarties, kuriuo atnaujino pagrindinės sutarties vykdymą ir nustatė, kad projekto perdavimo terminas pratęsiamas iki 2018-06-16. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pagrindinės sutarties vykdymą atnaujino nuo 2018-01-16. Atsakovo teigimu, ieškovas 2018-07-18 raštu Nr. 6-299 patvirtino, kad pagrindinės sutarties vykdymą atnaujino 2018-04-04. 11. Atsakovas nurodo, kad parengtą techninį projektą ieškovui pateikė 2018-06-28 statinio projekto dokumentacijos priėmimo – perdavimo žiniaraščiu, t. y. pradelsęs 10 dienų. Atsakovas ieškovo pasirašytą 2018-06-28 statinio projekto dokumentacijos priėmimo – perdavimo žiniaraštį gavo 2018-07-02. Atsakovas 2018-07-03, ieškovo pasirašytą 2018-06-28 Statinio projekto dokumentacijos priėmimo – perdavimo žiniaraštį ir parengtą techninį projektą perdavė ekspertizės rangovui UAB „Darbasta“. Pažymi, kad ieškovo techninį projektą patvirtino tik 2018-09-11 įsakymu Nr. V-18 „Dėl techninio projekto įsakymo patvirtinimo“. Atsakovas 2018-08-13 per IS „Infostatyba“ pateikė prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. IS „Infostatyba“ prašymas pažymėtas kaip priimtas 2018-08-16. 12. Atsakovas taip pat nurodo, kad jis paslaugų suteikimo terminą nežymiai praleido dėl ieškovo kaltės. Nors atsakovas su ieškovu 2018-04-04 susitarimo prie pagrindinės sutarties projektą derino elektroniniu paštu, tačiau atsakovas ieškovo 2018-04-13 pasirašytą 2018-04-04 susitarimą prie pagrindinės sutarties gavo tik 2018-04-26. 13. Atsakovo teigimu, ieškovo 2018-12-12 PVM sąskaitoje faktūroje serija AAB Nr. 1244 nurodyta, kad ieškovas delspinigius apskaičiavo už laikotarpi nuo 2018-06-19 iki 2018-12-10, iš viso už 175 dienas, po 10,95 Eur už kiekvieną dieną. Ieškovas į teismą dėl apskaičiuotų delspinigių priteisimo kreipėsi 2019-04-19. Ieškovas apie savo teisės pažeidimą sužinojo 2018-06-19. Atsakovo pagal pagrindinę sutartį pradelsti terminai yra tik šiais laikotarpiais: nuo 2018-06-19 iki 2018-06-28 (10 dienų) ir nuo 2018-07-31 iki 2018-08-16 (17 dienų). Atsakovo manymu, jis turėtų būti atleistas nuo projekto perdavimo termino praleidimo atsakomybės, kadangi jį praleido dėl ieškovo kaltės. Teismui manant, kad yra pagrindas atsakovui taikyti atsakomybę dėl praleisto projekto perdavimo termino, prašo taikyti ieškinio senatį. Atsižvelgiant į nurodytus laikotarpius ir dienų skaičių, ieškovas dėl delspinigių priteisimo turėjo teisę kreiptis į teismą iki 2019-02-16, tačiau pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo pateikė teismui 2019-04-19, praleidęs šešių mėnesių sutrumpintą ieškinio senaties terminą dėl delspinigių priteisimo. Taip pat nurodo, kad tuo atveju, jei būtų priteisiami delspinigiai, yra pagrindas jų dydį sumažinti iki 0,02 proc. pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. 14. Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas.

7Ieškinys atmestinas. 15. Įvykdęs viešąjį pirkimą per CPO informacinę sistemą, ieškovas su atsakovu sudarė 2017-10-10 sudarė pagrindinę sutartį Nr. CP0100039/TS-38/2017/75. (1 t., b. l. 3- 12). ieškovas įsipareigojo pateikti, o atsakovas – priimti negyvenamojo gydymo paskirties pastato ( - ), rekonstravimo darbų techninį projektą pagal ieškovo parengtą techninę užduotį. Sutartyje buvo numatytas jos įvykdymo terminas- 2018-01-18, vėlesniais susitarimais šis terminas buvo pratęstas iki 2018-06-16 (1 t., e. b. l. 12, 14). Atsakovas parengė sutartyje Nr. CP0100039/TS-38/2017/75 numatytą projektą ir pagal 2018 06 28 žiniaraštį (1 t., b. l. 13) 2018 07 02 perdavė jį ieškovui (įvykdė sutarties 3.2.18 punkte numatytą prievolę). 2018 06 28 parengtas projekto perdavimo žiniaraštis reiškia, kad projektas buvo parengtas 2019 06 28. Pagal šalių sudarytą sutartį projektas turėjo būti parengtas 2019 06 16, tačiau ši diena buvo šeštadienis, tad projekto parengimo terminas- 2018 06 18, pirmoji darbo diena, einanti po sutartyje įrašytos projekto baigimo dienos, kuri sutapo su poilsio diena. Projektinės dokumentacijos priėmimas ne 2018 06 28, o 2018 07 02 nesudaro esminės sutartyje numatytų darbų vėlavimo dalies, telpa į protingumo kriterijų neperžengiančius organizacinius laiko nuotolius, todėl gali būti ignoruojamas. Iš šioje pastraipoje aprašytų aplinkybių ir rašytinių įrodymų daroma išvada, kad atsakovas 10 dienų pavėlavo perduoti ieškovui darbus pagal sutartį Nr. CP0100039/TS-38/2017/75. 16. Po ankstesnėje sprendimo pastraipoje aprašyto prievolių pagal sutartį Nr. CP0100039/TS-38/2017/75 vykdymo etapo prasidėjo procedūros, kurių tikslas- gauti statybą leidžiantį dokumentą (sutarties 3.2.19 ir 3.2.20 punktas). Pagal CPO LT katalogo vartotojo instrukcijos „Atmintinės krepšelio formavimui „Statinių (pastatų) projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 8 punkto nuostatas statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė ir atitinkamo projekto ekspertizės atlikimo trukmė į paslaugų trukmę neįskaičiuojamos. Atsakovas ieškovo pasirašytą 2018-06-28 statinio projekto dokumentacijos priėmimo – perdavimo žiniaraštį gavo 2018 07 02, o 2018 07 03, ieškovo pasirašytą 2018-06-28 Statinio projekto dokumentacijos priėmimo – perdavimo žiniaraštį ir parengtą techninį projektą perdavė ekspertizės rangovui UAB „Darbasta“ (1 t., b. l. 139,- UAB „Darbasta“ anspaudas dešiniajame viršutiniame žiniaraščio kampe). Šios aplinkybės įrodo, kad projektas ekspertizei atlikti buvo perduotas, nepažeidžiant sutartyje numatytų terminų. Projekto ekspertizės aktas ieškovui buvo perduotas 2018-07-30 (1t., b. l. 144). Ieškovas projektą po ekspertizės patvirtino 2018-09-11 įsakymu Nr. V-18 „Dėl techninio projekto patvirtinimo“ (1 t., b. l. 153). Atsakovas 2018-09-13 per IS „Infostatyba“ pateikė prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą. IS „Infostatyba“ prašymas pažymėtas kaip priimtas 2018-08-16 (1 t., b. l. 155). Kaip jau buvo minėta, pagal CPO LT katalogo vartotojo instrukcijos „Atmintinės krepšelio formavimui „Statinių (pastatų) projektavimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ 8 punkto nuostatas, statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė į paslaugų trukmę neįskaičiuojama. Šioje sprendimo pastraipoje aprašytos aplinkybės ir teisiniai argumentai yra pagrindas nuspręsti, kad atsakovas sutarties Nr. CP0100039/TS-38/2017/75 įvykdymo terminus papildomai pradelsė nuo 2018-07-31 (parengto projekto ekspertizės pabaiga) iki 2018-08-16 (prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą per IS „Infostatyba“ registravimo diena). 17. Statybą leidžiančio dokumento išdavimas iš dalies užtruko ir dėl paties ieškovo veiksmų, kadangi jis neįvykdė statytojo pareigos patvirtinti projektą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (bylos išsprendimui aktualių veiksmų atlikimo metu galiojo 2017 11 07 įstatymo Nr. XIII-706 patvirtinta redakcija) 14 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas (Ieškovas projektą po ekspertizės patvirtino 2018-09-11 įsakymu Nr. V-18 „Dėl techninio projekto patvirtinimo“ , žr. 1 t., b. l. 153). 18. Atsakovas pripažino aplinkybes, kad pradelsė vykdyti darbus pagal sutartį Nr. CP0100039/TS-38/2017/75 laikotarpiais nuo 2018-06-19 iki 2018-06-28 ir nuo 2018-07-31 iki 2018-08-16 (žr. atsiliepimą į ieškinį, 1 t., b. l. 73). Dėl to šios aplinkybės laikomos nustatytos ir nereikalauja papildomo įrodinėjimo (CPK 187 str. 1 d.). Ieškovas neįrodė aplinkybių, kad atsakovo sutarties Nr. CP0100039/TS-38/2017/75 vykdymo terminų praleidimas buvo ilgesnis. Todėl laikytina, kad atsakovas paminėtos sutarties vykdymo terminus praleido tiek, kiek pats pripažino atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 73). 19. Ieškinio dalykas yra delspinigiai už sutarties Nr. CP0100039/TS-38/2017/75 vykdymo terminų praleidimą. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį šiam ieškovo reikalavimui ir dėl praleisto ieškinio senaties termino šį ieškovo reikalavimą atmesti. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau- CK) 1.125 str. 5 dalyje numatytas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl netesybų išieškojimo. 20. Ieškinio senatis- tai įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1 dalis). Tai, kad ieškinio senaties termino pasibaigimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinio reikalavimus, reiškia, jog tuo atveju, kai ieškovas praleidžia įstatymo nustatytą terminą, per kurį jis gali apginti pažeistas teises teismine tvarka, ir teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių bei jo neatnaujina (CK 1.131 straipsnio 2 dalis), ieškinys atmetamas nepaisant ieškinio reikalavimų pagrįstumo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2011-12-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-556/2011). Ieškinio senaties instituto tikslai: užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenis kuo greičiau ginti savo pažeistas teises bei palengvinti įrodinėjimo procesą. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškiniui atmesti netgi tuomet, kai ieškovo reikalavimai iš esmės turėtų būti patenkinti. 21. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Nustačius, kad atsakovas pradelsė vykdyti darbus pagal sutartį Nr. CP0100039/TS-38/2017/75 laikotarpiais nuo 2018-06-19 iki 2018-06-28 ir nuo 2018-07-31 iki 2018-08-16, konstatuotina, jog ieškovas teisę reikalauti netesybų už prievolių praleidimo terminus turėjo nuo pirmosios termino praleidimo dienos (2018 06 20) iki paskutinės termino praleidimo dienos (2018-08-16) ir ne ilgiau kaip CK 1.125 straipsnio 5 dalyje numatytą laikotarpį (šešis mėnesius) nuo kiekvienos termino praleidimo dienos. Būtent tokį ieškinio senaties terminų skaičiavimą suponuoja teismų praktika (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2019-06-06 nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-168-687/2019, 2013-04-05 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013). Šitaip apskaičiavus ieškinio dėl netesybų senaties terminus, vėliausias ieškinio senaties terminas netesyboms reikalauti pasibaigė 2019 02 18 (pirmoji darbo diena, praėjus šešiems mėnesiams nuo prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą per IS „Infostatyba“ registravimo dienos). Pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo, kur pareikštas reikalavimas priteisti netesybas, pareikštas 2019 04 30, praėjus daugiau kaip dviem mėnesiams nuo ieškinio senaties dėl netesybų termino pabaigos. 22. Ieškovas be svarbių, delsimą pateisinančių priežasčių daugiau kaip du mėnesius praleido CK 1.125 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą ieškinio senaties terminą. Ieškinio senaties instituto tikslai: užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią begaliniam bylinėjimuisi, skatinti asmenis kuo greičiau ginti savo pažeistas teises bei palengvinti įrodinėjimo procesą. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškiniui atmesti netgi tuomet, kai ieškovo reikalavimai iš esmės turėtų būti patenkinti. Atitinkamo ieškovo prašymo nebuvimas, ilgalaikis ieškinio senaties praleidimas ir ieškinio senaties termino praleidimą pateisinančių svarbių priežasčių nebuvimas neleidžia atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino (nėra CK 1.131 straipsnio 2 dalyje numatytų pagrindų šiam terminui atnaujinti). Pritaikius CK 1.125 straipsnio 5 dalyje numatytą ieškinio senatį, konstatuotina, kad jis pasibaigė iki ieškinio pareiškimo, todėl ieškinys atmetamas (CK 1.131 str. 1 d.). 23. Byla išspręsta ne ieškovo naudai, todėl jo turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.). 24. Atsakovas turėjo išlaidų advokato pagalbai apmokėti- 500 Eur (1t., b. l. 171- 174). Šios išlaidos neperžengia CPK 98 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 bei Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytų ribų. Atsakovui iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos- 500 Eur. (CPK 93 straipsnio 3 dalis, 98 straipsnis). Šios bylos procesinių dokumentų įteikimas (5,04 Eur) buvo apmokėtas valstybės lėšomis. Šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92, 93, 96, 98, 259- 270 str.,

Nutarė

9Atmesti ieškovo- VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės ieškinį dėl delspinigių, 6 % dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pareikštą atsakovui- UAB „Medstatyba“.

10Priteisti atsakovui UAB „Medstatyba“ iš ieškovo VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės bylinėjimosi išlaidas- 500 Eur (penkis šimtus eurų).

11Priteisti valstybei iš ieškovo VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės procesinių dokumentų įteikimo išlaidas-5,04 Eur (penkis eurus ir keturis euro centus). Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660.

12Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai