Byla 2A-1099-115/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Auruškevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rūtos Veniulytės - Jankūnienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo ŽŪKB „Anulėnų paukštynas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Baltic Agro“ ieškinį atsakovui ŽŪKB „Anulėnų paukštynas“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ginčas byloje yra kilęs dėl įsiskolinimo už nupirktas prekes priteisimo, įmokų paskirstymo tvarkos.

5Ieškovas UAB „Baltic Agro“ prašė priteisti iš atsakovo ŽŪKB „Anulėnų paukštynas“ 22.230,76 Lt skolos už prekes, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad atsakovas yra skolingas ieškovui už įsigytas prekes. Atsakovas dalį įsiskolinimo apmokėjo, tačiau jo mokėtos sumos buvo užskaitytos ne padengti įsiskolinimui, o kaip delspinigiai už laiku neapmokėtas sąskaitas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Teismas sprendimą motyvavo tuo, kad ieškovo reikalavimo pagrįstumą patvirtina bylos šalių 2008-07-28 sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, už atsakovo įsigytas prekes išrašytos PVM sąskaitos – faktūros. Teismas nustatė, kad šalių sudarytoje pirkimo – pardavimo sutartyje buvo numatyta, kad už kiekvieną uždelstą dieną bus skaičiuojami 0,08 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos. Teismo taip pat buvo nustatyta, kad atsakovas pažeidė pirkimo – pardavimo sutartį nuolat vėluodamas atsiskaityti už nupirktą pašarą, todėl ieškovas pagrįstai skaičiavo delspinigius, o atsakovo sumokėtas sumas skirdavo delspinigiams padengti. Atsakovo veiksmus, nurodant mokėjimo pavedimuose tikslinę mokėjimo paskirtį „už pašarus“, teismas vertino kaip atsakovo siekį vienašališkai pakeisti sutartį ir juos pripažino nesąžiningais.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas ŽŪKB „Anulėnų paukštynas“ apeliaciniu skundu prašo, kad ieškovo reikalavimas dėl skolos už produkciją priteisimo būtų atmestas visa apimtimi, o atsakovo apeliacinis skundas – patenkintas; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Byla buvo išnagrinėta iš esmės nukrypstant nuo ieškinio dalyko. Ieškinio dalykas yra skola už prekes, o ne delspinigių paskaičiavimo pagrįstumas. Teismas, visiškai nukrypdamas nuo ieškinio dalyko, išsinagrinėjo delspinigių paskaičiavimo ir pagrįstumo klausimą, pripažino jų dydį pagrįstu, taip pat padarė niekuo nepagrįstą išvadą, kad atsakovas sutiko su ieškovo nurodytu delspinigių dydžiu.

122. Nėra aišku, kodėl teismas nurodė, kad ieškovas turėjo teisę suteikti pirmumą delspinigių atlyginimui, kadangi atsakovas nesilaikė sutarties sąlygų. Aptariamu atveju atsakovas atsidūrė nepagrįstai nepalankioje padėtyje, kadangi teismas delspinigių pagrįstumą palaikė įrodyta aplinkybe, tokiu būdu užkirsdamas kelią atsakovui apginti savo pažeistas teises. Ginčo sutartyje jokių nuostatų, liečiančių įmokų užskaitymo eiliškumą, nebuvo. Atsižvelgiant į ginčo dalyką, teismas turėjo pasisakyti išimtinai tik apie CK 6.54 str. taikymą ieškovo ir atsakovo santykiui, o ne plėstis į svarstymus apie delspinigių skaičiavimo pagrįstumą, jų dydžio tinkamumą ir atsakovo pareigą juos mokėti. Dėl skundžiamo teismo sprendimo atsakovas faktiškai nebegali kreiptis dėl priešpriešinių nuostolių įskaitymo bei įrodinėti, jog egzistavo susitarimas, kad dėl delspinigių išieškojimą į teismą nebus kreiptasi.

133. Pagal CK 6.54 str., kai nesutinkama su skolininko nurodoma įmokos užskaitymo eile, tačiau įmoką kreditoriaus vis tiek priimama, nėra įmanoma. Kadangi ieškovas pasielgė būtent taip, teismas turėtų pripažinti, jog tokiu būdu buvo pažeista sąžiningo verslo praktika, gera moralė ir viešoji tvarka.

14Ieškovas UAB „Baltic Agro“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-11-09 sprendimą palikti nepakeistą, atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

15Atsiliepime pateikiami tokie atsikirtimai:

161. Atsakovas pats kėlė delspinigių pagrįstumo klausimą. Teismas skundžiamame sprendime išdėstė visus motyvus, kuriais vadovaudamasis atmetė atsakovo teiginius dėl delspinigių, todėl visiškai nesuprantama atsakovo pozicija, jog teismas tariamai peržengė ieškinio nagrinėjimo ribas, pasisakydamas dėl delspinigių paskaičiavimo pagrįstumo.

172. CK 6.54 str. aiškiai numatyta, kad skolininko mokamos sumos pirmiau yra priskiriamos netesyboms padengti ir tik apmokėjus netesybas, įmokos yra skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti, šiuo atveju apmokėti už ieškovo pateiktas prekes. Aplinkybės, jog nuolat vėluodavo atsiskaityti su ieškovu, atsakovas neginčija ir tai pripažįsta. Šalių sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties 3.8 p. nurodyta, kad už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną yra skaičiuojami 0,08 proc. delspinigiai. Tik padengus ieškovo apskaičiuotus delspinigius, atsirado galimybė atsakovui apmokėti įsiskolinimą už prekes pagal išrašytas PVM sąskaitas – faktūras. Ieškovas, gavęs atsakovo lėšas, vadovaudamasis CK 6.54 str. 3 d. įskaitė netesyboms padengti.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

21Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

22Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

23Apeliantas (atsakovas) ŽŪKB “Anulėnų paukštynas“ apeliaciniu skundu nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo yra priteista ieškovui skola ir prašo jį panaikinti bei priimti naują sprendimą- ieškinį atmesti. Tačiau kolegija sprendžia, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl paliktinas nepakeistas.

24Byloje nustatyta, kad atsakovas nevykdė tarp šalių 2008-07-28 sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties, t.y. laiku neatsiskaitė už įsigytas prekes (pašarus) pagal ieškovo išrašytas PVM sąskaitas – faktūras ir dėl šios aplinkybės ginčo nėra. Tuo tarpu minėtos Pirkimo – pardavimo sutarties 3.8p. numatyta, kad už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną bus skaičiuojami 0,08 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtos sumos, o delspinigių sumokėjimas neatleidžia pirkėjo nuo jam nustatytų įsipareigojimų vykdymo. Šis susitarimas dėl netesybų nėra nuginčytas ar panaikintas, todėl yra privalomas atsakovui. Tai rodo, kad atsakovui nevykdant sutarties sąlygų dėl atsiskaitymo (Sutarties 3.1p.), atliekant pavėluotus mokėjimus jis pats turėjo prievolę paskaičiuoti ir sumokėti nustatyto dydžio netesybas ieškovui, nes sudaryta sutartis turi būti vykdoma tinkamai (CK 200str.). Kadangi atsakovas šios prievolės nevykdė, ieškovas CK 6.54str. pagrindu turėjo teisę paskirstyti iš atsakovo gautas įmokas pagal jų eiliškumą, nepriklausomai nuo apelianto mokėjimo dokumente nurodytos įmokų paskirties. T.y. nukreipti įmokų dalį pirmiausia netesyboms (šiuo atveju delspinigiams) apmokėti, o likusią dalį įmokos palikti pagrindinei prievolei (skolai už pašarus pagal PVM-sąskaitas -faktūras) apmokėti (CK 6.54str.1-3d.).

25Taigi, darytina išvada, kad esant susitarimui dėl netesybų mokėjimo, ieškovas turėjo teisę paskirstyti gautas įmokas pagal CK 6.54str. įtvirtintą eiliškumą, o ne atsisakyti priimti skolininko siūlomą įmoką CK 6.54str.5d. pagrindu, kaip nepagrįstai teigia apeliantas. Be to, ši teisės norma nėra imperatyvi, o atsakovo veiksmai, nurodant mokėjimo pavedimuose tikslinę mokėjimo paskirtį „už pašarus“, yra pagrįstai pirmosios instancijos teismo įvertinti kaip nesąžiningi, nes jais vienašališkai buvo siekiama pakeisti sutarties sąlygas, kurios nebuvo ginčijamos. Todėl atsižvelgiant į byloje pateiktas PVM sąskaitas –faktūras, atsakovo mokėjimus, delspinigių skaičiuotę ir mokėjimų eiliškumą, yra nustatyta, kad atsakovas yra skolingas ieškovui pagal sutartį už gautus pašarus būtent 22230,76Lt (b.l.6-10, 22-26, 58, 66). Tai rodo, kad ši suma yra priteista pagrįstai, nes skola yra paskaičiuota laikantis sutarties sąlygų ir įstatymo reikalavimų.

26Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui neturi, todėl kolegija dėl jų atskirai nepasisako.

27Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino, taikė įstatymą, teisingai vertino byloje esančius įrodymus ir priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais pagrindo nėra (CPK 326 str.1 d.1 p.).

28Atmetus apeliacinį skundą, atsakovo bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, o ieškovas apie jas įrodymų iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė, nes prie atsiliepimo į ieškinį yra pridėta tik PVM sąskaita –faktūra(b.l.104), kuri savaime nepatvirtina realių išlaidų buvimą (CPK 93, 98str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-5949-534/2010 palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ginčas byloje yra kilęs dėl įsiskolinimo už nupirktas prekes priteisimo,... 5. Ieškovas UAB „Baltic Agro“ prašė priteisti iš atsakovo ŽŪKB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimu... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atsakovas ŽŪKB „Anulėnų paukštynas“ apeliaciniu skundu prašo, kad... 10. Skundą grindžia šiais argumentais:... 11. 1. Byla buvo išnagrinėta iš esmės nukrypstant nuo ieškinio dalyko.... 12. 2. Nėra aišku, kodėl teismas nurodė, kad ieškovas turėjo teisę suteikti... 13. 3. Pagal CK 6.54 str., kai nesutinkama su skolininko nurodoma įmokos... 14. Ieškovas UAB „Baltic Agro“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 15. Atsiliepime pateikiami tokie atsikirtimai:... 16. 1. Atsakovas pats kėlė delspinigių pagrįstumo klausimą. Teismas... 17. 2. CK 6.54 str. aiškiai numatyta, kad skolininko mokamos sumos pirmiau yra... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 22. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 23. Apeliantas (atsakovas) ŽŪKB “Anulėnų paukštynas“ apeliaciniu skundu... 24. Byloje nustatyta, kad atsakovas nevykdė tarp šalių 2008-07-28 sudarytos... 25. Taigi, darytina išvada, kad esant susitarimui dėl netesybų mokėjimo,... 26. Kiti apeliacinio skundo argumentai reikšmės teisingam bylos išnagrinėjimui... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 28. Atmetus apeliacinį skundą, atsakovo bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, o... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 9 d. sprendimą...