Byla B2-3173-153/2010

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Dovilei Stoškuvienei, Editai Tamulaitienei, dalyvaujant BUAB „Lanlita“ administratoriaus UAB „Actualis“ įgaliotam asmeniui R. K., kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ atstovui advokato padėjėjui D. U.,

2žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ skundą dėl BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimo pripažinimo negaliojančiu, BUAB „Lanlita“ administratoriui UAB „Actualis“ , kreditoriui AB „Swedbank“,

Nustatė

4Kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ atstovas prašė pripažinti neteisėtais BUAB „Lanlita“ administratoriaus UAB „Actualis“ veiksmus, kuriais kreditorius RAB „Silvex Company Limited“ nebuvo įtrauktas į 2010-08-24 BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių sąrašą ir kuriais buvo apribota jo balsavimo teisė; pripažinti negaliojančiais ir panaikinti visus 2010-08-24 BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimo priimtus sprendimus; įpareigoti BUAB „Lanlita“ administratorių UAB „Actualis“ pakartotinai organizuoti pirmąjį BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimą, apie susirinkimo datą ir laiką pranešti kreditoriui RAB „Silvex Company Limited“ ir suteikti RAB „Silvex Company Limited“ balsavimo teisę BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkime.

5BUAB „Lanlita“ administratoriaus UAB „Actualis“ įgaliotas asmuo prašė kreditoriaus skundą atmesti.

6Kreditorius AB „Swedbank“ į skundo nagrinėjimą neatvyko, gautas prašymas kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ prašymą atmesti, skundą nagrinėti nedalyvaujant kreditoriaus atstovui.

7Pareiškėjas RAB „Silvex Company Limited“ skunde nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2010-07-23 nutartimi BUAB „Lanlita“ bankroto byloje Nr. B2-610-153/2010 patvirtintino kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ dalį reikalavimo t. y. 1 793 666,21 Lt (519 481, 64 EUR), o kitos kreditorinio reikalavimo dalies nusprendė netvirtinti. Kreditorius apskundė 2010-07-23 teismo nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Apie 2010-08-24 vyksiantį BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimą kreditoriui RAB „Silvex Company Limited“ administratorius nepranešė, į susirinkimą atvykusiam RAB „Silvex Company Limited“ atstovui buvo neleista balsuoti darbotvarkės klausimais ir atsisakyta atstovą įtraukti į susirinkime dalyvaujančių kreditorių sąrašą, motyvuojant tuo, jog Kauno apygardos teismo 2010-07-23 nutartis nėra įsiteisėjusi. Kreditoriaus nuomone, tokie administratoriaus veiksmai yra neteisėti, nepagrįstai apribojantys kreditoriaus teises. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytas kreditoriaus teises bankroto byloje kreditorius įgyja nuo teismo nutarties patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą (reikalavimo dalį) priėmimo momento, o ne nuo nutarties įsiteisėjimo. Teigiant, jog asmuo įgyja kreditoriaus teises nuo nutarties patvirtinti kreditoriaus reikalavimą įsiteisėjimo, šios bylos atveju toks aiškinimas pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nes teismo 2010-07-23 nutartimi yra patvirtinta dalis RAB „Silvex Company Limited“ reikalavimo, apskųsta tik nepatvirtinta dalis. Apeliacinės instancijos teismas dėl apelianto negali priimti blogesnio sprendimo negu yra skundžiamas, jeigu nutartį skundžia tik viena iš šalių, todėl nepriklausomai nuo to, kaip pasibaigtų apeliacinis procesas, teismo 2010-07-23 nutartimi patvirtinta RAB „Silvex Company Limited“ kreditorinio reikalavimo dalis liks galioti. RAB „Silvex Company Limited“, turinti teismo patvirtintą 1 793 666,21 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, yra vienas iš didžiausių BUAB „Lanlita“ kreditorių, galintis daryti reikšmingą įtaką balsuodamas kreditorių susirinkime bei naudodamasis kitomis kreditoriaus teisėmis. Kadangi vienam iš didžiausių įmonės kreditorių nebuvo leista dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime, todėl 2010-08-24 kreditorių susirinkimo sprendimai turėtų būti panaikinti ir kreditorių susirinkimas šaukiamas pakartotinai, įtraukiant RAB „Silvex Company Limited“ į kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių sąrašą ir suteikiant teisę balsuoti.

8Atsiliepime į kreditoriaus skundą BUAB „Lanlita“ administratorius UAB „Actualis“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Administratorius su ieškiniu nesutiko dėl šių motyvų:

91) nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorinį reikalavimą priėmimo dienos kreditorius įgyja procesines trečiojo asmens teises, o ne visas kreditorių teises, numatytas IBĮ. Kreditorius nepagrįstai plačiai aiškino LAT senato nutarimą;

102) 2010-07-23 Kauno apygardos teismo nutartis nebuvo įsiteisėjusi, nes ji buvo apskųsta (CPK 279 str.), o neįsiteisėjusi teismo nutartis negali turėti privalomumo ir būtinybės vykdyti savybių (CPK 18 str., 281 str.);

113) ĮBĮ nėra draudimo šaukti kreditorių susirinkimą, kol visų kreditorių reikalavimai nepatvirtinti. Kitoks įmonių bankroto įstatymo aiškinimas reikštų administratoriaus teisės ginčyti nepagrįstus kreditorinius reikalavimus ribojimą ir sąlygotų bankroto bylos vilkinimą;

124) kreditoriaus teiginiai, kad nepriklausomai nuo to, kokį sprendimą priims apeliacinės instancijos teismas, neapskųsta teismo 2010-07-23 nutarties dalis liks galioti, yra nepagrįsti. CPK 320 str. 2 d. numato, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylas, turi teisę peržengti apeliacinio (atskirojo) skundo ribas, kai to reikalauja viešasis interesas. Apeliacinės instancijos teismas nesaistomas apeliaciniame skunde nustatytų bylos nagrinėjimo ribų tik dviem atvejais: 1) tikrindamas, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų; 2) jei to reikalauja viešasis interesas. Bankroto bylų nagrinėjimas susijęs ir su viešojo intereso gynimu, siekiant apsaugoti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių ir pačios įmonės teises ir teisėtus interesus. Apeliacinės instancijos teismas nebus saistomas vien tik atskirojo skundo argumentais, nes jei to reikės ir nebus peržengtos atskirojo skundo ribos, būtų priimtas neteisingas procesinis sprendimas byloje. Todėl ieškovo argumentai, kad Kauno apygardos teismo 2010-07-23 nutartimi patvirtintos reikalavimo dalies jau niekas jokiais atvejais negalėtų panaikinti ir ji liks galioti, yra nepagrįsti.

13Atsiliepime į skundą kreditorius AB „Swedbank“ prašė įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nereiškiančiu savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje, ir ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė tokius motyvus:

141) kreditorių susirinkime gali dalyvauti ir balsuoti tie kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas. Teismo patvirtinimas yra įsiteisėjusi teismo nutartis. Kol nėra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl atitinkamo kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo, tol toks kreditorius neturi teisės dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime;

152) kreditorius nenurodė nei vieno argumento, dėl ko 2010-08-24 kreditorių susirinkimo nutarimai turi būti panaikinti;

163) bendra patvirtintų kreditorių reikalavimų suma yra 14 846 097,97 Lt. Ieškovo patvirtintas reikalavimas sudaro 1,7 mln. Lt, taigi lemiamos įtakos priimant kreditorių susirinkime nutarimus neturėtų, nes nutarimai priimti balsuojant „už“ kreditoriams, turintiems daugiau nei 12 mln. Lt kreditorinių reikalavimų.

17Skundas tenkintinas.

18Apklausti teismo posėdyje kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ ir BUAB „Lanlita“ administratoriaus atstovas paaiškino, kad visiškai palaiko procesiniuose dokumentuose nurodytus motyvus ir prašo jais vadovautis sprendime.

19Bylos medžiaga patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. B2-610-153/210 Kauno apygardos teismo 2010-07-23 nutartimi buvo patvirtintas kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ kreditorinis reikalavimas 519 481,64 EUR arba 1 793 666,21 Lt. Ši kreditorinių reikalavimų suma sudaro beveik 11 procentų nuo bendrai patvirtintos kreditorinių reikalavimų sumos bankroto byloje. Kitą dalį – 334 700 EUR – kreditorinių reikalavimų kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ Kauno apygardos teismo 2010-07-23 nutartimi bankroto byloje tvirtinti atsisakyta. Dėl Kauno apygardos teismo 2010-07-23 nutarties dalies, kuria atsisakyta patvirtinti 334 700 EUR RAB „Silvex Company Limited“ kreditorinių reikalavimą, kreditorius RAB „Silvex Company Limited“ padavė atskirąjį skundą, kita teismo nutarties dalis nebuvo skundžiama ir įsigaliojo 2010-08-02, o kreditorius RAB „Silvex Company Limited“ įgijo kreditoriaus teises ir pareigas, numatytas ĮBĮ 21 str., tarp jų ir teisę dalyvauti kreditorių susirinkime (ĮBĮ 21 str. 2 d.1 p.). Todėl atmestinas atsiliepimo į skundą motyvas, kad pareiškėjas neįgijo kreditoriaus teisių dalyje kreditorinių reikalavimų, dėl kurių nebuvo pateiktas skundas. BUAB „Lanlita“ administratorius turėjo galimybę ir privalėjo į pirmąjį susirinkimą kviesti kreditorių RAB „Silvex Company Limited“, nes tai numato ĮBĮ 22 str., be to, kaip žinia, pirmajame kreditorių susirinkime priimami svarbūs bankroto procedūrai vykdyti sprendimai, todėl kreditoriai, nedalyvavę susirinkime, netenka galimybės spręsti dėl bankroto proceso. Pirmasis BUAB „Lanlita“ kreditorių susirinkimas įvyko 2010-08-24 (b. l. 8-15). Į pirmąjį kreditorių susirinkimą atvyko RAB „Silvex Company Limited“ atstovas, kuris prašė įtraukti jį į sąrašą asmenų, dalyvaujančių pirmajame kreditorių susirinkime. Tačiau administratoriaus įgaliotas asmuo RAB „Silvex Company Limited“ nelaikė kreditoriumi, todėl neleido dalyvauti susirinkime. Teismas konstatuoja, kad administratoriaus įgaliotas asmuo, atsisakęs leisti dalyvauti RAB „Silvex Company Limited“ atstovui kreditorių susirinkime, pažeidė kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ teises, numatytas ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., todėl kreditoriaus „Silvex Company Limited“ skundas laikomas pagrįstu ir tenkintinu, pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimai pripažintini nepagrįstais ir neteisėtais, todėl naikintinais, o administratorius įpareigotinas sušaukti naują kreditorių susirinkimą (ĮBĮ 11 str. 17 p.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 str., ĮBĮ 22 str. 1 d.,

Nutarė

21Kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ skundą dėl BUAB „Lanlita“ kreditorių 2010-08-24 susirinkimo pripažinimo negaliojančiu patenkinti, pripažinti susirinkimo nutarimus neteisėtais ir panaikinti. Įpareigoti BUAB „Lanlita“ administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą.

22Nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič, sekretoriaujant Dovilei... 2. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ atstovas prašė pripažinti... 5. BUAB „Lanlita“ administratoriaus UAB „Actualis“ įgaliotas asmuo... 6. Kreditorius AB „Swedbank“ į skundo nagrinėjimą neatvyko, gautas... 7. Pareiškėjas RAB „Silvex Company Limited“ skunde nurodė, kad Kauno... 8. Atsiliepime į kreditoriaus skundą BUAB „Lanlita“ administratorius UAB... 9. 1) nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorinį reikalavimą priėmimo dienos... 10. 2) 2010-07-23 Kauno apygardos teismo nutartis nebuvo įsiteisėjusi, nes ji... 11. 3) ĮBĮ nėra draudimo šaukti kreditorių susirinkimą, kol visų kreditorių... 12. 4) kreditoriaus teiginiai, kad nepriklausomai nuo to, kokį sprendimą priims... 13. Atsiliepime į skundą kreditorius AB „Swedbank“ prašė įtraukti jį į... 14. 1) kreditorių susirinkime gali dalyvauti ir balsuoti tie kreditoriai, kurių... 15. 2) kreditorius nenurodė nei vieno argumento, dėl ko 2010-08-24 kreditorių... 16. 3) bendra patvirtintų kreditorių reikalavimų suma yra 14 846 097,97 Lt.... 17. Skundas tenkintinas.... 18. Apklausti teismo posėdyje kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ ir... 19. Bylos medžiaga patvirtina, kad civilinėje byloje Nr. B2-610-153/210 Kauno... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 str., ĮBĮ 22 str. 1... 21. Kreditoriaus RAB „Silvex Company Limited“ skundą dėl BUAB „Lanlita“... 22. Nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas per šį teismą Lietuvos...