Byla 2VP-10930-819/2016
Dėl baudos skyrimo, suinteresuotais asmenimis byloje dalyvauja UAB „LUVEL transportas“, K. S., UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės Brigitos Palavinskienės pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuotais asmenimis byloje dalyvauja UAB „LUVEL transportas“, K. S., UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, ir

Nustatė

2antstolė Brigita Palavinskienė pareiškimu prašo UAB „LUVEL transportas“ vadovui skirti 300 Eur baudą už antstolės 2015-12-08 patvarkymo dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą nevykdymą ir 300 Eur baudą už antstolės 2015-12-08 patvarkymo dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo (kasos arešto) nevykdymą. Nurodo, kad antstolė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0171/15/04247 pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-29 vykdomąjį dokumentą Nr. eL2-33628-807/2015 dėl 112,48 Eur skolos, 8,05 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „LUVEL transportas“ išieškotojo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ naudai. 2015-12-08 buvo priimtas patvarkymas dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo (kasos arešto) ir patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą. Šie patvarkymai UAB „LUVEL transportas“ įteikti 2015-12-14. Skolininkas įpareigojimo pateikti visą informaciją apie įmonei priklausantį turtą, turimas turtines teises ar pas trečiuosius asmenis esančias bei skolininkui priklausančias pinigines lėšas, taip pat įpareigojimo pateikti įmonės kasos knygą neįvykdė. UAB „LUVEL transportas“ vadovas yra K. S..

3Pareiškimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 str. 3 d.).

4Antstolės prašymas tenkintinas iš dalies.

5Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolei Brigitai Palavinskienei buvo pateiktas ir jos priimtas vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-07-29 teismo įsakymas Nr. eL2-33628-807/2015 dėl 38,40 Eur skolos, 8,05 proc. metinių procesinių palūkanų ir 74,08 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko UAB „LUVEL transportas“ išieškotojo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ naudai (v.b.l. 1-2, 49). 2015-12-08 antstolė priėmė patvarkymą dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo, kuriuo įpareigojo skolininką UAB „LUVEL transportas“ visas grynaisiais pinigais UAB „LUVEL transportas“ gaunamas sumas nedelsiant įnešti į antstolės depozitinę sąskaitą ir pateikti įmonės kasos knygą, kasos pajamų ir išlaidų orderius, įmonės vardu išrašytų sąskaitų registracijos žurnalą, įmonės išrašytas sąskaitas už paskutinius 3 mėn., detalų visų įmonės skolininkų sąrašą (v.b.l. 71). 2015-12-08 buvo priimtas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą, kuriuo skolininkas UAB „LUVEL transportas“ buvo įpareigotas per 3 darbo dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti detalią informaciją apie visą UAB „LUVEL transportas“ priklausantį turtą (v.b.l. 69-70). Šie patvarkymai UAB „LUVEL transportas“ įteikti 2015-12-14 (v.b.l. 60-67). Byloje nėra duomenų, kad UAB „LUVEL transportas“ šiuos antstolės patvarkymus įvykdė (CPK 178 str.).

6Pagal CPK 585 str. 2 d. asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Pagal CPK 645 str. skolininkui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo pateikti duomenis apie turtą ar jo buvimo vietą, teismas gali skirti iki 579 Eur baudą. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 str. 3 d., 645 str. 2 d.). Iš Juridinių asmenų registro duomenų nustatyta, kad UAB „LUVEL transportas“ vadovu nuo 2008-10-10 yra K. S. (v.b.l. 3-6). UAB „LUVEL transportas“ vadovas K. S. į antstolės patvarkymų reikalavimus nereaguoja, tuo kliudydamas antstolei vykdyti jai pateiktą vykdomąjį dokumentą (CPK 178 str., 185 str.). Todėl skolininko UAB „LUVEL transportas“ vadovas K. S. baustinas 75 Eur bauda. Nustatydamas šį baudos dydį teismas įvertina tai, kad antstolė dėl baudos skyrimo UAB „LUVEL transportas“ šioje vykdomojoje byloje kreipiasi pirmą kartą, į tai, kad antstolės reikalavimų įvykdymui skolininkas turėjo pakankamai laiko, jiems įvykdyti nėra reikalingos ypatingos pastangos, skolininkas jokių pastangų šiems reikalavimams įvykdyti neparodė, reikalavimų nevykdymo priežasčių nenurodė, nors tokią pareigą turėjo ne tik pagal CPK 585 str., bet ir CPK 644 str. 1, 4 p., 645 str. Todėl teismas, atsižvelgdamas į išieškomos sumos dydį, mano, kad vienkartinė 75 Eur bauda šiuo atveju bus pakankama paskatinti skolininką kuo skubiau įvykdyti jam pateiktus antstolės 2015-12-08 patvarkymus (CPK 3 str. 7 d.).

7Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291, 334, 335 ir 593 str., teisėja

Nutarė

8antstolės Brigitos Palavinskienės prašymą patenkinti iš dalies.

9Paskirti skolininko UAB „LUVEL transportas“, juridinio asmens kodas 226209920, vadovui K. S., asmens kodas ( - ) 75 Eur (septyniasdešimt penkių Eur) baudą už antstolės Brigitos Palavinskienės 2015-12-08 patvarkymų dėl priverstinių vykdymo priemonių taikymo ir dėl informacijos apie turimą turtą pateikimo vykdomojoje byloje Nr. 0171/15/04247 nevykdymą.

10Kitoje dalyje prašymą atmesti.

11Bauda turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 6800.

12Išaiškinti UAB „LUVEL transportas“ ir jos vadovui K. S., kad baudos UAB „LUVEL transportas“ vadovui paskyrimas ir sumokėjimas neatleidžia UAB „LUVEL transportas“ nuo pareigos vykdyti antstolės patvarkymus. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai