Byla e2-1518-351/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Valitekas“ ieškinį atsakovui D. U. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui D. U. už akių,

Nustatė

3Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2001,72 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014-05-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1114-513/2014 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2014-08-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1346/2014 buvo iškelta ieškovui bankroto byla ir ieškovo bankroto administratoriumi buvo paskirtas „Eurobankrotas“, UAB. Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-09-15 nutarimu atsakovas buvo pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą ir nubaustas administracine tvarka, todėl transporto priemonė, kurią vairuodamas atsakovas padarė administracinį teisės pažeidimą, buvo konfiskuota ir nuvežta saugoti stovėjimo aikštelėje. Transporto priemonę transportavo ir saugojo V. V. pagal 2007-12-28 Bendradarbiavimo sutartį Nr. ST1-31, pagal kurios 3.6 p. transporto priemonės savininkai ar kiti teisėti naudotojai privalo atsiskaityti su vykdytoju (saugotoju) už transporto priemonės nutempimą ir saugojimą. 2009-03-09 Susitarimo tarp V. V. ir UAB „Valitekas“ pagrindu visos teisės, įskaitant ir teisę reikalauti transportavimo ir saugojimo išlaidų atlyginimo, pagal minėtą sutartį perėjo UAB „Valitekas“. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 1 d. numato, jog priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia Kelių eismo taisyklių ar kitų teisės aktų reikalavimus. Išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai (33 str. 6 d.). Todėl atsakovui tenka pareiga atlyginti transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas. Atsakovo 2001,72 Eur (6911,52 Lt) skolą sudaro neatlygintos transporto priemonės „VW Jetta“, valst. Nr. ( - ) transportavimo ir saugojimo išlaidos transporto priemonių stovėjimo aikštelėje nuo 2008-08-22 iki 2009-06-03 (transporto priemonė buvo nuvežta 2008-08-22 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu ir atiduota 2009-06-08 Perdavimo – priėmimo akto Nr. 001 pagrindu): 71,40 Lt administravimo mokestis, 71,40 Lt pakrovimo - nukrovimo mokestis, 182,07 Lt transportavimo išlaidos, 589,05 Lt automobilio saugojimo aikštelėje išlaidos laikotarpiu 2008-08-22 iki 2008-09-24 (33 d.), 5997,60 Lt automobilio saugojimo aikštelėje išlaidos laikotarpiu 2008-09-25 iki 2009-06-03 (252 d.). Išlaidos apskaičiuotos pagal kainoraštį, patvirtintą savininko V. V. 2007-12-27 įsakymu Nr. 55 ir 2008-09-24 įsakymu Nr. 73, kuriame nustatytos kainos atitinka realią rinkos vertę.

4Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-09-15 nutarimu atsakovas D. U. buvo pripažintas kaltu padaręs administracinius teisės pažeidimus, numatytus Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 123 str. 5 d., 1241 str. 6 d., 1302 str., ir nubaustas administracine tvarka. Transporto priemonė, kurią vairuodamas atsakovas padarė administracinį teisės pažeidimą, buvo konfiskuota. Transporto priemonė, kurią vairuodamas atsakovas padarė administracinį teisės pažeidimą, 2008-08-22 įvykio dieną buvo priverstinai nuvežta saugojimui į aikštelę, esančią Gluosnių g. 4A, Šilutės m. (b. l. 12). Transporto priemonę transportavo ir saugojo V. V. pagal 2007-12-28 Bendradarbiavimo sutartį Nr. ST1-31, pagal kurios 3.6 p. transporto priemonės savininkai ar kiti teisėti naudotojai privalo atsiskaityti su vykdytoju (saugotoju) už transporto priemonės nutempimą ir saugojimą (b. l. 30-31). 2009-03-09 Susitarimo tarp V. V. ir UAB „Valitekas“ pagrindu visos teisės, įskaitant ir teisę reikalauti transportavimo ir saugojimo išlaidų atlyginimo, pagal minėtą sutartį perėjo UAB „Valitekas“ (b. l. 7). Atsakovas turi „pareigą atlyginti dėl teisės pažeidimo padarinių pašalinimo trečiųjų asmenų patirtas išlaidas“ (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 26 str., 2013-04-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis c. b. Nr. 3K-3-280/2013). Ieškovas nurodo ir iš bylos medžiagos matyti, kad automobilis iš atsakovo buvo paimtas 2008-08-22 ir laikomas iki 2009-06-08, kai šis automobilis buvo perduotas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnui vyr. specialistei L. K., šiam automobiliui perėjus valstybės nuosavybėn (b. l. 23).

7Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. nustatyta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę, šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Taigi šioje įstatymo normoje nustatyti du subjektai – transporto priemonės savininkas ir valdytojas, kurie privalo solidariai atlyginti transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas.

8Paslauga už laikotarpį nuo tada, kai automobilis buvo konfiskuotas iki perdavimo Valstybinei mokesčių inspekcijai turi būti apmokama pagal pateiktus skaičiavimus įstatymo vykdymą nustatančių aktų tvarka. Tais atvejais, kai valstybei perduotiną turtą būtina saugoti, valstybės institucijos, kurių žinioje yra valstybei perduotinas turtas, privalo užtikrinti, kad su asmenimis, teikiančiais saugojimo paslaugas, būtų sudaromos ekonomiškai pagrįstos saugojimo sutartys, t. y. kad teikiamų saugojimo paslaugų kaina būtų nustatyta vadovaujantis protingumo kriterijais ir atitiktų rinkoje teikiamų analogiškų saugojimo paslaugų kainą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. 634 patvirtintų bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių 5 p.) (Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-21 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-786-513-2012).

9Nagrinėjamos bylos atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas) keitėsi. Transporto priemonė į automobilių saugojimo aikštelę buvo nugabenta po padaryto administracinio teisės pažeidimo, t.y. 2008-08-22, automobilis Šilutės rajono apylinkės teismo 2008-09-15 nutarimu buvo konfiskuotas, šis nutarimas nebuvo apskųstas, todėl atsakovas D. U. nuo nutarimo įsiteisėjimo, t. y. nuo 2008-10-07, prarado nuosavybės teisę į šį automobilį, automobilis tapo valstybės nuosavybe. Todėl atsakingais asmenimis už susidariusių išlaidų atlyginimą turėtų būti ne tik atsakovas, bet ir valstybė, taip pat valstybė, atstovaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos.

10Esant šioms aplinkybėms, atsakovas D. U. yra atsakingas už atlyginimą išlaidų, susidariusių už priverstinį transporto priemonės transportavimą ir saugojimą iki tol, kol jis buvo teisėtas transporto priemonės savininkas. Todėl iš atsakovo D. U. priteistina: 20,68 Eur (71,40 Lt (60,00 Lt + 19 proc. PVM)) administravimo mokestis, 20,68 Eur (71,40 Lt (60,00 Lt + 19 proc. PVM)) pakrovimo - nukrovimo mokestis, 52,73 Eur (182,07 Lt (153,00 Lt (= 51 km × 3 Lt/km) + 19 proc. PVM) transportavimo išlaidos, 170,60 Eur (589,05 Lt (17,85 Lt (15,00 Lt + 19 proc. PVM) × 33 d.) automobilio saugojimo aikštelėje išlaidos laikotarpiu 2008-08-22 iki 2008-09-24 (33 d), 89,61 Eur (309,40 Lt (23,80 Lt (20,00 Lt + 19 proc. PVM) x 13 d.)) automobilio saugojimo aikštelėje išlaidos laikotarpiu 2008-09-25 iki 2009-10-07 (13 d.), viso iš atsakovo ieškovei priteistina 354,30 Eur.

11Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.59 str.). Atsakovas prievolę mokėti už paslaugas pažeidė, todėl iš atsakovo priteistina 354,30 Eur skola ieškovei (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p.). Už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Taip pat iš atsakovo, proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai, priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 6,19 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti ieškovei ir 15 Eur žyminio mokesčio bei 1,55 Eur pašto išlaidų, iš viso 16,55 Eur į valstybės biudžetą (CPK 93 str., 96 str.).

13Sumažintinas Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-05-07 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo D. U. turtui mastas iki 345,30 Eur sumos bei laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikintinos (CPK 150 str. 5 d.).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str.,

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

16Priteisti iš atsakovo D. U., asmens kodas ( - )

17- 345,30 Eur skolos,

18- 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 345,30 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-05-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

19- 6,19 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei BUAB „Valitekas“, juridinio asmens kodas 301047536,

20- 16,55 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Sumažinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-05-07 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo D. U. turtui mastą iki 345,30 Eur sumos ir šias laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo, o jį įvykdžius, panaikinti.

23A. D. U. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Virgina Pankauskienė, rašytinio... 2. atsakovui D. U. už akių,... 3. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 2001,72 Lt skolos, 5 procentus metinių... 4. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui yra pagrindas... 7. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. nustatyta, kad... 8. Paslauga už laikotarpį nuo tada, kai automobilis buvo konfiskuotas iki... 9. Nagrinėjamos bylos atveju transporto priemonės savininkas (valdytojas)... 10. Esant šioms aplinkybėms, atsakovas D. U. yra atsakingas už atlyginimą... 11. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (Lietuvos... 12. Taip pat iš atsakovo, proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai,... 13. Sumažintinas Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-05-07 nutartimi taikytų... 14. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str.- 287 str.,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.... 16. Priteisti iš atsakovo D. U., asmens kodas ( - )... 17. - 345,30 Eur skolos,... 18. - 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 345,30 Eur sumą nuo bylos... 19. - 6,19 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei BUAB „Valitekas“, juridinio... 20. - 16,55 Eur bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sumažinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2015-05-07 nutartimi taikytų... 23. A. D. U. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...