Byla 2-193-652/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų ieškinį atsakovei I. S. ieškinį dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014-11-18 sprendimo Nr. DGKS-5116 panaikinimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja A. S., gavusi ieškovo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir atsakovės I. S. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų ieškinį atsakovei I. S. ieškinį dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014-11-18 sprendimo Nr. DGKS-5116 panaikinimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014-11-18 sprendimą Nr. DGKS-5116, o taip pat priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka, nes jis nepagrįstas.

42015-02-09 į bylą gautas ieškovo ir atsakovės prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir pateikta šalių pasirašyta 2015-02-06 taikos sutartis. Patvirtinus taikos sutartį, šalys prašo civilinę bylą nutraukti.

5Prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. nustatyta, kad šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą (CK 6.983 str.). Tokia sutartimi realizuojamas šalių dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.). Teismui pateikta tvirtinti ieškovo ir atsakovės sudaryta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai, abipusių nuolaidų būdu išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, toks šalių susitarimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių interesų, todėl taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.). Prašyme pažymėta, kad šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo pasekmės, nurodytos CPK 294 str.

7Šalims susitarus taikiai išspręsti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p.).

8Taikos sutarties turinyje šalys apsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą valstybei, todėl, remiantis taikos sutarties 3.1 punktu, iš ieškovo priteistina 3,33 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

9Šalims, sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėtino už pateikto ieškinio reikalavimą, kas atitinka 31,49 Eur (41,99*75%= 31,49)(CPK 80 str. 1 d. 5 p., 87 str. 2 d.).

10Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui toje pačioje byloje yra tiek grąžintina, tiek priteistina suma į valstybės biudžetą, vadovaujantis ekonomiškumo principu, tikslinga atlikti grąžintinos sumos užskaitą su priteistina suma ir grąžinti likusią sumą, t.y. 28,16 Eur (31,49-3,33=28,16 Eur).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p., 140 str. 3 d., 290-291 str., 293 str. 1 d. 5 p.,

Nutarė

12Patvirtinti ieškovo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir atsakovės I. S. 2015-02-06 sudarytą tokio turinio taikos sutartį :

13Ieškovas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, juridinio asmens kodas 190274411, buveinės adresas - Daugų g. 7, LT-62169 Alytuje, atstovaujamas direktorės D. J., ir atsakovė I. S., asmens kodas ( - ) gyvenanti ( - ) toliau vadinami Šalimis, vadovaudamiesi LR CK 6.983 – 6.985 ir LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d., sudaro šią taikos sutartį (toliau – Taikos sutartis) Alytaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-6075-652/2014 (2-193-652/2015):

141. Sutarties dalykas

151.1. Šios Taikos sutarties dalyką sudaro civilinio teisminio ginčo civilinėje byloje Nr. 2-6075-652/2014 (2-193-652/2015), nagrinėjamoje Alytaus rajono apylinkės teisme, pagal Ieškovo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų ieškinį atsakovei I. S. dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2014-11-18 sprendimo Nr. DGKS-5116 panaikinimo išsprendimas tarpusavio nuolaidomis ir šioje Taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis.

161.2. Siekdamos baigti ginčą taikiai abipusių nuolaidų būdu Šalys konstatuoja, kad toks ginčo išsprendimas šioje byloje geriausiai atitinka darbdavio (Ieškovo) ir darbuotojo (Atsakovės) interesus ateities požiūriu.

172. Šalių įsipareigojimai

182.1. Šalys susitaria laikyti negaliojančia 2014-09-29 Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės 2014-09-29 įsakymu Nr. 141-P I. S. paskirtą drausminę nuobaudą – papeikimą.

193. Bylinėjimosi išlaidos

20Bylinėjimosi išlaidas Šalys paskirsto taip:

213.1. Pašto išlaidas, kurias patyrė Alytaus rajono apylinkės teismas, sumoka Ieškovas.

223.2. Ieškovas apmoka dalį atsakovės I. S. išlaidų, iš viso 150 Eur už advokato atstovavimą teisme ir suteiktas konsultacijas.

233.2. Kiekviena Šalis padengia savo kitas išlaidas, patirtas teisinei pagalbai ir įrodymų rinkimui.

244. Sutarties teisinės pasekmės:

254.1. Šalys supranta ir joms yra žinoma, kad ši teismo patvirtinta Taikos sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo galią (CK 6.985 str. 1 d.), yra teisinis pagrindas bylai nutraukti (CPK 293 str. 5 p.) ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str. 2 d.). Šalims taip pat yra suprantamos bylos nutraukimo pasekmės ir žinoma, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

264.2. Šalims nesusitarus ir nepatvirtinus Taikos sutarties, jos nuostatos negali būti traktuojamos kaip įrodymai ir negali būti panaudotos, sprendžiant tarp šalių iškilusį ginčą teisme.

275. Baigiamosios nuostatos:

285.1. Šalys kreipiasi į šioje Taikos sutartyje nurodytą civilinę bylą nagrinėjantį teismą ir prašo rašytinio proceso tvarka Taikos sutartį teismo nutartimi patvirtinti ir nutraukti bylą CPK 293 str. 5 p. pagrindu.

295.2. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas atitenka teismui bei po vieną – Sutarties šalims ir įsigalioja kartu su ją patvirtinančios teismo nutarties įsiteisėjimu.

305.3. Visi ginčai dėl šios Taikos sutarties vykdymo yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

316. Šalių parašai: taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio ir pasekmių ir, kaip atitinkanti šalių valią, pasirašyta.

32Civilinę bylą Nr. 2-193-652/2015 nutraukti.

33Grąžinti ieškovui Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams, į. k. 190274411, 28,16 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2014-12-16 mokėjimo nurodymu Nr. 690 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) banke „Swedbank“, AB.

34Nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos.

35Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja A. S., gavusi ieškovo Alytaus... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pateiktu... 4. 2015-02-09 į bylą gautas ieškovo ir atsakovės prašymas dėl taikos... 5. Prašymas dėl taikos sutarties tvirtinimo tenkintinas.... 6. Lietuvos Respublikos CPK 140 str. 3 d. nustatyta, kad šalys turi teisę... 7. Šalims susitarus taikiai išspręsti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 8. Taikos sutarties turinyje šalys apsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 9. Šalims, sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai žyminio... 10. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovui toje pačioje byloje yra tiek... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3... 12. Patvirtinti ieškovo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų ir... 13. Ieškovas Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, juridinio... 14. 1. Sutarties dalykas... 15. 1.1. Šios Taikos sutarties dalyką sudaro civilinio teisminio ginčo... 16. 1.2. Siekdamos baigti ginčą taikiai abipusių nuolaidų būdu Šalys... 17. 2. Šalių įsipareigojimai... 18. 2.1. Šalys susitaria laikyti negaliojančia 2014-09-29 Alytaus apskrities... 19. 3. Bylinėjimosi išlaidos... 20. Bylinėjimosi išlaidas Šalys paskirsto taip:... 21. 3.1. Pašto išlaidas, kurias patyrė Alytaus rajono apylinkės teismas, sumoka... 22. 3.2. Ieškovas apmoka dalį atsakovės I. S. išlaidų, iš viso 150 Eur už... 23. 3.2. Kiekviena Šalis padengia savo kitas išlaidas, patirtas teisinei pagalbai... 24. 4. Sutarties teisinės pasekmės:... 25. 4.1. Šalys supranta ir joms yra žinoma, kad ši teismo patvirtinta Taikos... 26. 4.2. Šalims nesusitarus ir nepatvirtinus Taikos sutarties, jos nuostatos... 27. 5. Baigiamosios nuostatos:... 28. 5.1. Šalys kreipiasi į šioje Taikos sutartyje nurodytą civilinę bylą... 29. 5.2. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, kurių vienas atitenka teismui... 30. 5.3. Visi ginčai dėl šios Taikos sutarties vykdymo yra sprendžiami Lietuvos... 31. 6. Šalių parašai: taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta dėl turinio... 32. Civilinę bylą Nr. 2-193-652/2015 nutraukti.... 33. Grąžinti ieškovui Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namams,... 34. Nutartį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 35. Dėl šios nutarties per septynias dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti...