Byla Iv-761-505/2013
Dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo , Kauno apygardos administracinio teismo 2013-02-25 nutartimi

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Daina Kukalienė, susipažinusi su pareiškėjo „If P&C Incurance AS” atstovės advokatės J. M. skundu atsakovui Kauno miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo , Kauno apygardos administracinio teismo 2013-02-25 nutartimi

Nustatė

2Pareiškėjas „If P&C Incurance AS” kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas iš Kauno miesto savivaldybės priteisti 12 551,79 Lt žalos atlyginimo ir penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 str. 1 d. reglamentuota, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Suinteresuoto asmens teisė pareikšti skundą administraciniam teismui turi būti įgyvendinama laikantis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, t.y. paduodamas skundas turi atitikti

4ABTĮ 23, 24 ir 39 str. reikalavimus.

5Pareiškėjo skundas neatitiko įstatyme keliamų reikalavimų, todėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013-02-25 nutartimi buvo nustatytas terminas iki 2013-03-13 skundo trūkumams pašalinti.

6Kauno apygardos administracinio teismo 2013-02-25 nutartyje nustatytu terminu pareiškėjas skundo trūkumų nepašalino, todėl skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

7Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, teisėja

Nutarė

8Pareiškėjo „If P&C Incurance AS” skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

9Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai