Byla 2A-700-42/2007
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Burdulio, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Arvydo Žibo, sekretoriaujant Rasmai Rinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Jotoma“ atstovams Tomui Paužai ir advokatei Irenai Andriuškevičienei, atsakovo UAB „Šėlsmas“ atstovui advokatui Viliui Puikiui viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Jotoma“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Jotoma“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Šėlsmas“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Jotoma“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Šėlsmas“ 7686,96 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad 2006-03-01 su atsakovu sudarė „Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią iš atsakovo pirkdavo degalus. Ieškovas 2006 m. birželio 01,03,06 ir 07 dienomis atsakovo degalinėse, esančiose Ūdrijos g. 2, Alytuje ir Alytaus g. 48, Simne, Alytaus raj. įpylė dyzelino į automobilį „Škoda Octavia 5“, kurio valstybinis numeris BFE 841A. Kito kuro, išskyrus iš UAB „Šėlsmas“ degalinių į automobilį „Škoda Octavia 5“ nebuvo užpilta. 2006-06-08 automobilis „Škoda Octavia“ sugedo. Gedimo vizualiai nustatyti nebuvo galima, todėl 2006-06-12 automobilis buvo pristatytas į UAB „ARX AUTOSERVISAS“ patikrinimui, ir jį patikrinus buvo nustatytas didelis dūmingumas bei nestabilus variklio darbas. Tai pat nustatyta, kad užteršta visa kuro padavimo sistema ir iš rikiuotės išėję visi keturi degalų padavimo purkštukai. Iš degalų bako buvo nupilta apie 20 litrų neaiškaus ryškiai geltonos spalvos skysčio, turinčio dyzelino kvapą. Ištyrus dyzeliną buvo nustatyta, kad jis nekokybiškas ir netinkamas naudoti pagal paskirtį ir kad jis buvo variklio gedimo priežastimi.

3Alytaus rajono apylinkės teismas 2007 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį atmetė. Sprendime nurodoma, kad ieškovas teismui pateikė įrodymus patvirtinančius žalos dydį (sąskaitas), tačiau nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad kuras buvo piltas atsakovo įmonėje bei įrodymų, kad ieškovo pateikti kuro tyrimo aktai surašyti ištyrus būtent iš atsakovo pirktą dyzeliną. Teismas pažymėjo, kad nors 2006-06-30 pranešime dėl automobilio gedimo ir nurodyta, kad užteršta visa kuro padavimo sistema ir išėjo iš rikiuotės visi keturi degalų padavimo purkštukai, tačiau kurio nupylimo aktas surašytas tik 2006-07-17. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nėra aišku koks specialistas nustatė automobilio gedimo priežastį ir ar tas specialistas automobilio gedimo priežasčiai nustatyti turėjo specialių žinių. Teismas nustatė, kad nei ieškovo, nei atsakovo atstovas nedalyvavo nupilant kurą bei užantspauduojant talpą. Sprendime nurodoma, kad prekybą naftos produktais reglamentuoja „Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001-04-26 įsakymu Nr. 147, kurios taip pat reglamentuoja kuro mėginių paėmimą ir patį tyrimą. Ieškovas UAB „Jotoma“ nesilaikė kuro lyginamiesiems pavyzdžiams paėmimo ir tyrimo tvarkos, kadangi pagal galiojančias ne maisto prekių kokybės tikrinimo taisykles, ieškovas privalėjo nedelsiant kreiptis į valstybinę ne maisto produktų inspekciją su raštu skysčio ištyrimo kartu pareikalaujant paimti mėginius iš atsakovui priklausančio rezervuaro bei abu mėginius lyginti, pateikiant išvadas. Teismas pažymi, kad atsakovas privalėtų atlyginti dėl netinkamos kokybės dyzelino ieškovui atsiradusią žalą tuo atveju, jeigu būtų įrodyta netinkama dyzelino kokybė. Ieškovas teismui pateikė įrodymus apie žalos dydį, tačiau jokių objektyvių, neprieštaraujančių vienas kitam įrodymų patvirtinančių priežastinį netinkamos kokybės dyzelino ir nuostolių ryšį nepateikė.

4Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

5Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

61) teismo sprendimas prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Aplinkybę, jog kuras iki automobilio gedimo buvo pirktas atsakovo degalinėse, patvirtina teismui pateikti kuro užpylimo kvitai. Automobilis sugedo 2006-06-08, t.y. sekančią dieną po kuro užpylimo Ūdrijos g.2, Alytuje esančioje degalinėje, o 2006-06-12 automobilį pristačius į autoservisą buvo nustatyta jo gedimo priežastis – netinkamas kuras.

72) teismo sprendime nepagrįstai nurodoma, kad byloje nėra pateikta įrodymų, kad kuro tyrimo aktai surašyti ištyrus būtent iš atsakovo pirktą dyzeliną. Kurą nupylė, talpą užantspaudavo ir kuro nupylimo aktą surašė nepriklausomas ir nesuinteresuotas bylos baigtimi asmuo UAB ,,ARX AUTOSERVISAS“. Be to, atsakovas šių įrodymų neginčijo.

83) Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 2007-01-12 bandymų protokolas, kuriame nurodyta, kad ištirtas dyzelinas neatitinka LST EN 590 reikalavimų, taip pat 2007-02-26 raštas Nr.3ŠS-35, kuriame nurodyta, kad Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorija gavo UAB ,,Jotoma“ prašymą atlikti dyzelino laboratorinius bandymus ir kad užantspauduotą bandinį 10 l talpoje 2007-01-04 pristatė VNMPI Vilniaus skyriaus inspektorius, yra dokumentai, išduoti valstybės institucijos, priskiriami prie oficialių rašytinių įrodymų, turinčių didesnę įrodomąją galią, todėl jais abejoti teismas neturėjo pagrindo.

94) teismas nepagrįstai nurodo, kad paimant kuro mėginius nebuvo laikytasi Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių, kadangi šios taisyklės kuro mėginių paėmimo iš automobilio nereglamentuoja;

105) teismas sprendime nurodo, kad iš atsakovui priklausančių degalinių buvo pirktas ir kitoms transporto priemonėms, o jų gedimų nenustatyta, tačiau kokioms transporto priemonėms buvo užpiltas kuras teismas nenustatė;

11Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad ieškovas savo ieškinio reikalavimus grindžia rašytiniais įrodymais, t.y. 2006-06-30 dienos pranešimu apie automobilio gedimą, 2006-07-17 dienos kuro nupylimo aktu, iš laboratorijos gautu dyzelino tyrimo aktu bei valstybinės ne maisto inspekcijos 2007-01-12 dienos bandymų protokolu, neturinčiais įrodomosios galios, kadangi kuro tyrimas atliktas nesilaikant nustatytos tvarkos.

12Skundas atmestinas.

13Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Įrodinėjimo pareiga įvykdoma nurodant teisiškai reikšmingus faktus ir juos patvirtinančius įrodymus. Įrodymai tai civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys gauti CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardintomis įrodinėjimo priemonėmis ir šio Kodekso bei kitų įstatymų ir norminių aktų nustatyta tvarka.

14Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Jotoma“ ir atsakovo UAB „Šėlsmas“ 2006 03 01 buvo pasirašyta Naftos produktų pirkimo - pardavimo sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti ieškovui degalus pardavimo dieną galiojančiomis kainomis su sutartyje numatytomis nuolaidomis.

15Ieškovo teigimu, 2006 m. birželio 1,3 ir 7 dienomis įpylus dyzelinio kuro atsakovo degalinėse į automobilį „Škoda Octavia 5“ pastarasis sugedo, o autoserviso įmonėje „ARX Autoservisas“ buvo nustatyta, kad gedimas įvyko dėl nekokybiškų degalų, sugadinus keturis degalų padavimo purkštukus, dėl ko ieškovui išviso buvo padaryta 7686,96 žala.

16Apelianto skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo iš esmės susiję su, apelianto nuomone, netinkamu byloje surinktų įrodymų vertinimu ir nepagrįstu ieškinio atmetimu, tačiau teisėjų kolegija skundo argumentus laiko nepagrįstais.

17Ieškovas aplinkybes, kad atsakovui priklausančiose kuro degalinėse automobiliui „Škoda Octavia“ nupirkęs netinkamos kokybės dyzeliną, iš esmės grindžia šiais rašytiniais įrodymais: kuro tyrimo aktais, pranešimu iš UAB „ARX Autoservisas“ apie automobilio gedimo priežastis bei šio serviso surašytu aktu dėl kuro nupylimo (b. l .14-15,18,63). Iš ieškovo paaiškinimų matyti, kad pirmiausia nekokybiškas dyzelinas buvo tiriamas Mažeikių, o po to Šiaulių naftos produktų bandymų laboratorijose. Pažymėtina, kad ieškovas, paduodant ieškinį, Mažeikių laboratorijoje atliktą kuro tyrimą laikė esminiu įrodymu, patvirtinančiu blogos kokybės degalus, tačiau nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme šio dokumento prašė nelaikyti įrodymu, nes tyrimas buvo atliktas tik siekiant pasitikrinti kuro kokybę. Iš Šiaulių laboratorijoje atlikto tyrimo akto matyti, kad dyzelinas neatitinka normatyvinio dokumento LST EN 590 reikalavimų dėl per didelio vandens kiekio, o tuo tarpu Mažeikių laboratorijoje tirto kuro turinyje rastas per didelis sieros ir du kartus didesnis vandens kiekis. Todėl apylinkės teismas padarė pagrįstą išvadą, kad tyrimams buvo pateikti ne tie patys dyzelino bandiniai.

18Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.147 patvirtintos „Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisias skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės“, reglamentuoja įmonių, kurios verčiasi naftos produktų prekyba, kontrolę ir nustato kuro mėginių paėmimo bei jų tyrimą tvarką, tačiau ieškovas pripažino, kad nustatytos pavyzdžių paėmimo tvarkos nebuvo laikomasi.

19Be to, kritiškai vertintinas ir UAB „ARX Autoservisas“ pasiųstas pranešimas ieškovui apie automobilio gedimą bei tos pačios įmonės išduotas aktas dėl automobilio gedimo ir kuro nupylimo (b. l.14-15), nes iš paminėtos įmonės 2006 06 30 išduoto pranešimo turinio matyti, kad dar neatlikus iš degalų bako paimto 20 litrų skysčio, turinčio dyzelino kvapą, kokybės tyrimo (jeigu laikyti, kad tokie veiksmai buvo atlikti), įmonė konstatavo, kad šis skystis buvo variklio gedimo priežastimi, o 2006 07 17 akte vėl nurodoma, kad iš to pačio automobilio degalų bako dėl nestabilaus variklio darbo ir didelio dūmingumo paimta 10 litrų dyzelino kvapą turinčio skysčio, perduodant jį automobilio savininkui. Pažymėtina, kad ieškovas, būdamas suinteresuotas jam priklausančio automobilio gedimo priežasčių nustatymu, kuro pavyzdžius (ieškovo teigimu paimtus iš sugedusio automobilio) tyrimui į Šiaulių naftos produktų bandymų laboratoriją pateikė tik 2007 01 04.

20Be to, pažymėtina atsakovas pateikė dalį išklotinių (b.l.32-44) apie kitų įmonių automobiliams pirktą dyzeliną atsakovo degalinėse 2006 m. birželio 1- 8 dienomis, tačiau pretenzijų dėl nekokybiškų degalų atsakovas negavo.

21Kolegijos nuomone, apylinkės teismas reikiamai ištyrė byloje surinktus įrodymus, tinkamai juos įvertino ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl jis nekeistinas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str.1 d. 1 p.).

22Priteistina iš ieškovo atsakovui išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti (CPK 98 str. 3 d.)

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

24Apeliacinį skundą atmesti. Alytaus raj. apylinkės teismo 2007 m. kovo 21 d. sprendimo nekeisti.

25Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jotoma“ (įmonės kodas 300005648, Kernavės g. 8-27, Alytaus m.) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šėlsmas“ (įmonės kodas 149655560, Likiškėlių km., Alytaus raj.) 1500 (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) advokato atstovavimo išlaidoms apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Jotoma“ prašė priteisti iš atsakovo UAB „Šėlsmas“... 3. Alytaus rajono apylinkės teismas 2007 m. kovo 21 d. sprendimu ieškinį... 4. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2007 m.... 5. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 6. 1) teismo sprendimas prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Aplinkybę, jog... 7. 2) teismo sprendime nepagrįstai nurodoma, kad byloje nėra pateikta įrodymų,... 8. 3) Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 2007-01-12 bandymų protokolas,... 9. 4) teismas nepagrįstai nurodo, kad paimant kuro mėginius nebuvo laikytasi... 10. 5) teismas sprendime nurodo, kad iš atsakovui priklausančių degalinių buvo... 11. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti kaip... 12. Skundas atmestinas.... 13. Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis nustato, kad šalys turi įrodyti... 14. Byloje nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Jotoma“ ir atsakovo UAB... 15. Ieškovo teigimu, 2006 m. birželio 1,3 ir 7 dienomis įpylus dyzelinio kuro... 16. Apelianto skundo argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo iš... 17. Ieškovas aplinkybes, kad atsakovui priklausančiose kuro degalinėse... 18. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 d.... 19. Be to, kritiškai vertintinas ir UAB „ARX Autoservisas“ pasiųstas... 20. Be to, pažymėtina atsakovas pateikė dalį išklotinių (b.l.32-44) apie... 21. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas reikiamai ištyrė byloje surinktus... 22. Priteistina iš ieškovo atsakovui išlaidos advokato pagalbai apeliacinės... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Apeliacinį skundą atmesti. Alytaus raj. apylinkės teismo 2007 m. kovo 21 d.... 25. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jotoma“ (įmonės...