Byla e2A-72-372/2020

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Linos Muchtarovienės, Birutės Simonaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Vilijos Valantienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. M. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-925-496/2019 pagal ieškovo A. M. ieškinį atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, atsakovės atstovas Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, su trečiaisiais asmenimis J. Z., M. B., R. Š., M. Š., V. J., M. J., M. D. T., E. K., R. K. dėl surašytų privalomųjų nurodymų ir savavališko statybos akto panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovas A. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl surašytų privalomųjų nurodymų ir savavališkos statybos akto panaikinimo. Teismo prašė: 1) panaikinti 2018 m. lapkričio 2 d. savavališkos statybos aktą Nr. ( - ); 2) panaikinti 2018 m. lapkričio 2 d. privalomąjį nurodymą nevykdyto jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. ( - ); 3) panaikinti 2018 m. lapkričio 5 d. privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ); 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovas nurodė, kad jam nuo 2003 m. lapkričio 5 d. nuosavybės teise priklauso negyvenamosios prekybos paskirties patalpos, esančios adresu ( - ), pirmajame aukšte, unikalus Nr. ( - ); šiame pastate taip pat įrengti penki butai, kurie priklauso kitiems asmenims; pastato bendrojo naudojimo objektų administratorius yra UAB „Šiaulių būstas“. Ieškovas nurodė, jog jo patalpoms esant pirmajame pastato aukšte ir esant pritaikytoms komercinei veiklai, norint į jas patekti, nėra naudojamasi bendru su kitais savininkais įėjimu iš ( - ) gatvės, bendra laiptine nesinaudojama. Dėl nurodytų priežasčių ieškovas siekia atlikti paprastąjį patalpų remontą bei suformuoti žemės sklypą pastatui eksploatuoti; remonto metu yra numatyta įstatyti duris iš kiemo pusės (( - ), kurioje yra anksčiau buvusios durys), pro kurias galėtų patekti į jam priklausančias patalpas. Ieškovas pažymėjo, kad remontu siekia šias duris atstatyti, kadangi, atlikus patalpų vidaus pakeitimus paprastuoju remontu, suformuojant vidaus pertvarinę sieną, jo turima patalpa buvo padalinta į dvi dalis (nekeičiant jų paskirties) ir, neatstačius buvusių durų, jis neturi galimybės patekti į atskirtąją savo patalpų zoną.

93.

10Ieškovas pažymėjo, kad nuo 2018 m. gegužės mėnesio namo administratoriui nepavyko sėkmingai suorganizuoti namo savininkų balsavimo dėl paprastojo (einamojo) remonto atlikimo, kai yra keičiama namo fasado išvaizda. Ieškovas nurodė, jog siekdamas įgyvendinti savo nuosavybės teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, turėdamas įsipareigojimą pagal nuomos sutartį sudaryti sąlygas patekti į patalpas, taip pat pats siekdamas įgyvendinti savo teisę patekti į jam priklausančias patalpas, negaudamas leidimo atlikti paprastą namo remontą, kuris numato buvusių durų atstatymą iš kiemo (( - )) pusės, pakeitė namo fasadinėje pusėje (iš ( - )) esantį langą į laikiną įėjimą, neplatindamas ir nekeisdamas namo fasade esančios angos (ieškovas, neturėdamas namo bendrasavininkių sutikimo, žeminimo darbų neatliko – langas buvo pakeistas tokio paties išmatavimo durimis, ir tai nepakeitė pastato fasadinės pusės išvaizdos).

114.

12Ieškovas nurodė, kad 2018 m. lapkričio 6 d. buvo informuotas, jog už savavališkai atliktus neypatingos kategorijos statinio – daugiabučio gyvenamojo namo paprastojo remonto darbus (pastato išorinėje sienoje buvusio lango vietoje, į pastate esančią prekybos paskirties patalpą įstačius duris, buvo pakeista pastato išvaizda), 2018 m. lapkričio 2 d. buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) ir privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. ( - ) bei 2018 m. lapkričio 5 d. buvo surašytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ) ir nustatytas terminas iki 2019 m. gegužės 5 d. statinio savavališkos statybos padariniams pašalinti. Ieškovo vertinimu, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Savavališkos statybos aktas yra neteisėtas ir nepagrįstas, jo pagrindu surašyti privalomieji nurodymai taip pat negali būti laikomo teisėtais ir pagrįstais.

135.

14Atsakovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2018 m. rugsėjo 27 d. buvo gautas skundas, kuriame buvo nurodyta, kad adresu ( - ), iš pirmo aukšto lango - vitrinos yra formuojamos durys, namo bendrasavininkai sutikimo tokiems darbams nėra davę, todėl darbai galimai neteisėti. Patikrinus nustatytas aplinkybes, 2018 m. spalio 29 d. buvo surašytas statybos patikrinimo nagrinėjant skundą aktas (kontrolinis klausimynas) Nr. ( - ), kuriame konstatuota, kad ieškovas, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento ir parengto paprastojo remonto aprašo, savavališkai vykdė pastato (unikalus Nr. ( - )) paprastojo remonto darbus, t. y. vietoje buvusio lango įstatė naują elementą – duris, tuo keisdamas fasado išvaizdą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau - STR 1.05.01:2017) 130 punktu, už savavališkai atliktus neypatingos kategorijos statinio – daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) paprastojo remonto darbus pastato išorinėje sienoje buvusio lango vietoje įstačius duris ir taip pakeitus fasado elementą, pakeičiant fasado išvaizdą, buvo surašytas savavališkos statybos aktas Nr. ( - ) ir privalomasis nurodymas nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų Nr. ( - ). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 2 dalies nuostatomis bei STR 1.05.01:2017 138 punktu, ieškovui 2018-11-05 buvo surašytas privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. ( - ) ir nustatytas terminas 2019 m. gegužės 5 d.

156.

16Atsakovė pažymėjo, kad ginčo atveju buvo pakeistas vienas fasado elementas – langas, į kitą fasado elementą – duris, o tai keičia pastato išvaizdą, nepaisant to, kad pačios angos matmenys žymiai nepakito. Paprastojo remonto darbai buvo atlikti daugiabučiame name miesto (( - )) ir kultūros paveldo objekto (( - )) teritorijoje. Daugiabučio namo fasadinė siena – viena iš šio pastato pagrindinių konstrukcijų, todėl ji priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, o ne vienam ieškovui, todėl tokių darbų atlikimui buvo būtinas ir bendrasavininkų sutikimas. Kadangi buvo atliekamas daugiabučio pastato paprastasis remontas miesto teritorijoje keičiant fasado išvaizdą – statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas, be to – ieškovas nepateikė jokių rangos sutarčių, tad rangovo pareigos paskirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą bei vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, statybos taisykles tenka statytojui, t. y. ieškovui, ieškovas šių pareigų neįvykdė. Atsakovė akcentavo, kad pastatas, esantis adresu ( - ), yra kultūros paveldo objekto (( - )) teritorijoje, todėl net mažiausias fasado išvaizdos keitimas turi būti vykdomas griežtai laikantis teisės aktais nustatytos tvarkos.

177.

18Atsakovė nurodė, kad ieškovo teigimu, jam yra būtinos durys pastato fasade, nes kitaip negali patekti į patalpas, tačiau į tas patalpas patekimą apribojo pats ieškovas, atlikdamas paprastojo remonto darbus. T. y. pačią situaciją, kuri sukėlė ieškovui problemų, sukėlė pats ieškovas, užtverdamas patalpų dalį ir suformuodamas atskiras patalpas be atskiro įėjimo į jas. Pats ieškovas, kaip savininkas, veikdamas kaip atidžiai ir rūpestingai, privalėjo rūpintis, kad atskiros patalpos suformuotos būtų tik tada, kai teisės aktų nustatyta tvarka ir turint statybą leidžiantį dokumentą bus suformuotas atskiras įėjimas į formuojamas patalpas.

19II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

208.

21Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. spalio 1 d. sprendimu ieškovo ieškinys buvo atmestas, iš ieškovo A. M. valstybei priteista 99,09 Eur bylinėjimosi išlaidų.

229.

23Teismas nurodė, kad atliekant daugiabučio namo pastato išvaizdos keitimo darbus, keičiant fasado elementus yra būtinas leidimas atlikti paprastąjį remontą. Teismas pažymėjo, kad namo atskirų butų savininkai yra namo fasado sienos bendraturčiai, todėl fasado elemento keitimo darbų atlikimui yra būtinas bendraturčių sutikimas, kurio ieškovas nepateikė.

2410.

25Teismas darė išvadą, kad ieškovas pakeitė namo fasado elementą – langą į kitą fasado elementą – duris, tai ieškovas atliko jis pats ūkio būdu. Teismo vertinimu, tai įrodo, kad savavališko statybos aktas buvo surašytas tinkamam subjektui, atlikusiam remonto darbus, ieškovas neturėjo leidimo atlikti šių remonto veiksmų.

2611.

27Teismas sprendė, kad keičiant daugiabučio namo, esančio miesto ir kultūros paveldo objekto – Šiaulių senojo miesto vietos teritorijoje, fasado elementą – langą į kitą elementą – duris, keičiant šio elemento suskaidymą, buvo reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, o ieškovas, atlikdamas šiuos remonto darbus, statybą leidžiančio dokumento neturėjo, todėl jam pagrįstai surašytas savavališkos statybos aktas, todėl jo naikinti nėra pagrindo, o pripažinus pagrįstu savavališkos statybos aktą, pagrįstai buvo surašyti privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

28III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė

2912.

30Apeliaciniame skunde ieškovas (apeliantas) A. M. prašo: 1) panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas; 3) pridėti prie bylos teikiamus naujus įrodymus. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

3112.1.

32Teismas nepasidomėjo VĮ Registrų centras duomenimis, iš kurių matyti, kad ( - ) regioninis valstybės archyvas taip pat turi dalį bendrų patalpų, esančių ginčo pastate, adresu ( - ). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad tai yra absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindas.

3312.2.

34Teismas savo sprendime visai neatsižvelgė į nurodytus argumentus, kodėl langas tapo varstomu ir tapo laikinu atsarginiu išėjimu pavojaus atveju. Buvo būtina įrengti laikiną atsarginį išėjimą pro langą pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus, nes kito išėjimo nėra (namo fasadinėje pusėje (iš ( - )) buvo padarytas varstomas langas, namo fasade esanti anga nebuvo platinama ar keičiama, mobilūs laiptai yra laikini, tam, kad būtų galimybė laikinai naudotis varstomu langu išėjimui ir įėjimui į patalpas, kol teismo keliu bus gautas leidimas be bendraturčių sutikimo vykdyti pagal pateiktą projektą patalpų paprastąjį remontą).

3512.3.

36Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė statybos reglamento 3 priedo 5 punktą, kuris buvo pakeistas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. Dl-59. Ieškovas nepakeitė buvusio fasado elemento – lango, nei jo matmenų, nei suskaidymo. Tik dėl žmonių saugumo stiklinė lango dalis yra iš dviejų dalių.

3712.4.

38Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punktą. Ieškovas nepakeitė pastato fasado išorės, pastatas nėra paveldo objektas, o be to – keisti pastato išvaizdą kultūros paveldo vietovėje galima, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei pašalinti.

3912.5.

40Teismas neteisingai įvertino pateiktas 2012 m. ir 2019 m. nuotraukas. Lango rėmą nedraudžiamas keisti, jis gali būti plonesnis ir storesnis, svarbu, kad pati lango anga nebūtų keičiama. Fasado elementai nuo komercinių patalpų įsigijimo momento buvo kelis kartus keisti pagal poreikius. Dabartinis fasado suskirstymas egzistuoja daugiau kaip 10 metų, tik per tą laikotarpį vienos angos fasade buvo verčiamos į duris, kitos –atvirkščiai, priklausomai nuo komercinių patalpų naudotojų poreikio.

4112.6.

42Teismo išvada, kad remontai buvo daryti be darbų plano, yra neteisinga. Apie remonto darbų pradžią ir pabaigą buvo informuota savivaldybė, namo administratorius, gyventojai, netgi per notarą, pateikiant projektą, aprašymus, paaiškinimus, kuriuos parengė architektai, o darbai buvo vykdyti pagal sutartį.

4312.7.

44Teismas neįsigilino į bylos aplinkybes, netinkamai taikė ir aiškino materialines teisės normas, neįtraukė suinteresuotu asmeniu ( - ) regioninį valstybės archyvo, kuris turi bendrų patalpų su namo, esančio adresu ( - ), kitais gyventojais ir ieškovu.

4513.

46Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

4713.1.

482019 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-598 pakeitus reglamento 3 priedo 5 punktą, teisės akto reikalavimų turinys šio atvejo atžvilgiu nekinta, kadangi teisės akto keitimas susijęs su pastato išvaizdos keitimu keičiant spalvą, o ginčo atveju buvo pakeistas vienas fasado elementas – langas į kitą fasado elementą – duris, kartu keičiant ir elemento suskaidymą, o tai keičia pastato išvaizdą, nepaisant to, kad pačios angos matmenys žymiai nepakito, be to – paprastojo remonto darbai buvo atlikti daugiabučiame name miesto (( - )) ir kultūros paveldo objekto (( - )) teritorijoje.

4913.2.

50Ieškovas neįvertino tos aplinkybės, kad civilinė byla pradėta paties ieškovo iniciatyva ir joje sprendžiamas savavališkos statybos akto bei privalomųjų nurodymų teisėtumo klausimas. Savavališkos statybos aktas ir privalomieji nurodymai teisines pasekmes gali sukelti tik pačiam ieškovui (kuris ir prašo juos naikinti), naujų teisių ar pareigų tretiesiems asmenims jie nesukelia, todėl tokių pasekmių negali sukelti ir galimas šių aktų panaikinimas.

5113.3.

52Ieškovas neginčija faktinių aplinkybių, kurios užfiksuotos savavališkos statybos akte Nr. ( - ), išskyrus rangovo buvimo faktą, tačiau atliekant administracinę procedūrą ir vėliau, iki priimant sprendimą, nepateikė jokių duomenų, jokių sutarčių, kurios patvirtintų rangos civilinių teisinių santykių buvimą, nors privalomuoju nurodymu Nr. ( - ) buvo įpareigotas visus su vykdoma statyba susijusius duomenis ir dokumentus pateikti.

5313.4.

54Šiuo atveju vienas fasado elementas buvo pakeistas kitu, skirtingu savo išvaizda (skiriasi elemento suskaidymas) ir funkcinėmis savybėmis. Pastatas, esantis adresu ( - ), yra kultūros paveldo objekto (( - )) teritorijoje, todėl net mažiausias fasado išvaizdos keitimas turi būti vykdomas griežtai laikantis teisės aktais nustatytos tvarkos.

5513.5.

56Pats ieškovas, kaip patalpų savininkas, veikdamas atidžiai ir rūpestingai, privalėjo rūpintis, kad atskiros patalpos suformuotos būtų tik tada, kai teisės aktų nustatyta tvarka jau gautas statybą leidžiantis dokumentas, kurio pagrindu bus suformuotas atskiras įėjimas į formuojamas patalpas.

5713.6.

58Ieškovo teikiamo rašytinio įrodymo buvo paprašyta jau po to, kai buvo priimtas skundžiamas Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų sprendimas. Kadangi bylos nagrinėjimo metu pirmosios instancijos teisme ieškovas neminėjo, kad pakeistasis fasado elementas jam buvo būtinas kaip avarinis išėjimas, yra pagrindo manyti, kad tokia versija ir argumentacija atsirado tik po to, kai buvo priimtas skundžiamas teismo sprendimas ir nėra pastato fasado elemento keitimo reali priežastis.

59Teisėjų kolegija

konstatuoja:

60IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

61Ieškovo (apelianto) apeliacinis skundas netenkintinas.

6214.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog absoliučių ginčijamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

64Dėl naujų įrodymų priėmimo

6515.

66Ieškovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė papildomus rašytinius įrodymus, kuriuos prašė priimti ir pridėti prie bylos. Apeliacinės instancijos teismui buvo pateiktas 2019 m. spalio mėnesio ( - ) „Dėl informacijos pateikimo“. Ieškovas nurodė, jog šis įrodymas buvo gautas jau po teismo sprendimo priėmimo ir jis patvirtina jo išsakytus argumentus, kodėl langas tapo varstomu ir tapo laikinu atsarginiu išėjimu pavojaus atveju (ieškovas buvo priverstas įrengti laikiną atsarginį išėjimą pro langą pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus, kadangi kito išėjimo nėra).

6716.

68CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad draudimas priimti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra absoliutus. Pagal kasacinio teismo praktiką apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą. Apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardytas išimtis, ir šį įrodymą priimti. Teismas turi taikyti įstatymus, tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl tuomet, kai nustatomas fakto klausimas, gali būti priimami nauji sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartis Nr. e3K-3-237-684/2019). Taigi, taikydamas CPK 314 straipsnyje nustatytas išimtis ir spręsdamas dėl naujai pateikiamų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teismas patikrina: ar buvo objektyvi galimybė pateikti juos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme; ar vėlesnis įrodymo pateikimas neužvilkins bylos nagrinėjimo; ar naujai prašomas priimti įrodymas (-ai) turės įtakos sprendžiant šalių ginčą; ar šalis nepiktnaudžiauja įrodymo vėlesnio pateikimo teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-289-219/2019).

6917.

70Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo pateiktas rašytinis įrodymas yra tiesiogiai susiję su byloje nagrinėjamais klausimais ir gali turėti reikšmės teisingam bylos išsprendimui, kad pateiktas rašytinis įrodymas neužvilkins bylos nagrinėjimo, sprendžia, jog ieškovo pateiktas rašytinis įrodymas priimamas ir vertintinas visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų kontekste.

71Dėl faktinių bylos aplinkybių

7218.

73Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas A. M. yra patalpos (unikalus Nr. ( - )) pastate, esančiame adresu ( - ), savininkas. Pagal VĮ Registrų centras duomenis – pastato (unikalus Nr. ( - ), patalpų savininkai yra: A. M., J. Z., M. B., R. Š., M. Š., V. J., M. J., M. D. T., E. K., R. K..

7419.

75Nustatyta, kad Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos 2018 m. rugsėjo 27 d. buvo pateiktas trečiojo asmens R. Š. skundas, kuriame nurodyta, jog adresu ( - ), galimai neteisėtai iš pirmo aukšto lango - vitrinos yra formuojamos durys, namo bendraturčiai sutikimo tokiems darbams nėra davę, kiek žinoma, leidimų tokiems darbams atlikti nėra gauta. Pagal šį skundą Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai 2018 m. spalio 29 d. surašė Statybos patikrinimo nagrinėjant skundą aktą (kontrolinis klausimynas) Nr. ( - ), kuriame pateiktos patikrinimo išvados – kad skundas pagrįstas, statytojas, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento ir parengto paprastojo remonto aprašo, savavališkai vykdė pastato (unikalus Nr. ( - )) paprastojo remonto darbus, t. y. vietoje buvusio lango įstatė naują elementą – duris. Išvadose nurodoma, kad yra pažeisti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 7 dalies 3 punktas, 3 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 27 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 27 straipsnio 22 dalis.

7620.

77Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai 2018 m. lapkričio 2 dieną surašė savavališkos statybos aktą A. M. dėl statinio ( - ), stovinčio Kultūros paveldo objekto teritorijoje ( - ). Nurodyta pažeidimo esmė – statytojas, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento bei parengto paprastojo remonto aprašo, pastato (unikalus Nr. ( - )) išorinėje sienoje, buvusio lango į pastate esančią prekybos paskirties patalpą ( - ) vietoje savavališkai įstatė naują elementą – duris. Šio statybos veiksmo metu nebuvo nusamdytas ar paskirtas atestuotas statinio statybos vadovas. Nurodyti pažeisti teisės aktai: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 27 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 27 straipsnio 22 dalis, 18 straipsnio 7 dalies 1, 3 punktai, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktas.

7821.

79Nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 2 buvo surašytas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomasis nurodymas A. M. nevykdyti jokių statinio statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. 2018 m. lapkričio 5 d. buvo surašytas privalomasis nurodymas išardyti savavališkai pastatytas ar perstatytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; išmontuoti pastato išorinėje sienoje, buvusio lango vietoje į pastate esančią patalpą savavališkai įstatytas apie 1,08 m pločio ir apie 2,81 m aukščio duris ir sutvarkyti statybvietę.

80Dėl ginčo esmės

8122.

82Statinio remonto, statinio kapitalinio remonto ir statinio paprastojo remonto sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 2 straipsnyje: statinio kapitalinis remontas – statyba, kurios tikslas – pertvarkyti statinį: pakeisti statinio laikančiąsias konstrukcijas, nekeičiant statinio išorės matmenų (ilgio, pločio, aukščio ir pan.) (53 dalis); statinio paprastasis remontas (atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statyba, kurios tikslas – atnaujinti statinį jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant (58 dalis); statinio remontas – statinio kapitalinis ar paprastasis remontas (73 dalis).

8323.

84Sąvoka „paprastasis remontas“ detalizuojama statybos techniniame reglamente STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 622, nurodant, kad statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį patenka visi statybos darbai, nenurodyti VI ir VII skyriuose, tarp jų: statinio nelaikančiųjų konstrukcijų (jų tarpe – laiptų aikštelių, laiptatakių, nepriskiriamų statinio laikančiosioms konstrukcijoms) įrengimas, perstatymas, pertvarkymas ar griovimas; sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pavienių elementų (rąstų, gegnių, plytų ir pan.) laikančiose konstrukcijose pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų; fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas; angų, reikalingų statinio inžinerinių sistemų įrengimui iškirtimas skersai laikančiąsias atitvaras, kai bet kuris angos matmuo ne didesnis už atitvaros storį; nišų laikančiose atitvarose iškirtimas, kai nišos gylis neviršija pusės atitvaros storio, o kiti nišos matmenys ne didesni kaip dvigubas atitvaros storis; angų atitvaruose užtaisymas, buvusių laikinai užtaisytų angų atvėrimas; pastatų ar jų dalių apšiltinimas; balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų; architektūros detalių pakeitimas; statinio bendrųjų, atskirųjų, vartotojo inžinerinių sistemų įrengimas, keitimas, šalinimas; kiti statybos darbai (jų tarpe apdailos darbai), atliekami nekeičiant, nešalinant, neįrengiant, nestiprinant ir nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų.

8524.

86Ieškovas ieškinyje nurodė, jog jam priklausančios patalpos yra pirmajame pastato aukšte, norint į jas patekti, nėra naudojamasi bendru su kitais savininkais įėjimu iš ( - ) gatvės, todėl jis siekia atlikti paprastąjį patalpų remontą bei suformuoti žemės sklypą pastatui eksploatuoti. Ieškovas pažymėjo, kad remontu siekia šias duris atstatyti, kadangi, atlikus patalpų vidaus pakeitimus paprastuoju remontu, suformuojant vidaus pertvarinę sieną, jo turima patalpa buvo padalinta į dvi dalis (nekeičiant jų paskirties) ir, neatstačius buvusių durų, jis neturi galimybės patekti į atskirtąją savo patalpų zoną, todėl, siekdamas įgyvendinti savo nuosavybės teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, turėdamas įsipareigojimą pagal nuomos sutartį sudaryti sąlygas patekti į patalpas, taip pat pats siekdamas įgyvendinti savo teisę patekti į jam priklausančias patalpas, ir negaudamas leidimo atlikti paprastą namo remontą, kuris numato buvusių durų atstatymą iš kiemo (( - )) pusės, pakeitė namo fasadinėje pusėje (( - )) esantį langą į laikiną įėjimą, neplatindamas ir nekeisdamas namo fasade esančios angos. Ieškovas ieškinyje pripažino, kad namo bendrasavininkių sutikimo jis neturėjo.

8725.

88Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad statytojo teisė įgyvendinama, kai: 1) statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; šis reikalavimas netaikomas Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais, kai nėra suformuoti žemės sklypai (atnaujinant (modernizuojant) pastatus, atliekant statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą ir pan.); 2) statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas); 3) statytojas statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais – statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais.

8926.

90Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektai yra pastato bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės pastato konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė techninė ir kita įranga, taip pat kitas turtas, priklausantis daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio namo fasadinė siena – viena iš šio pastato pagrindinių konstrukcijų, todėl ji priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis visiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams.

9127.

92Kaip patvirtina byloje nustatytos faktinės aplinkybės, pastato (unikalus Nr. ( - )), esančio adresu ( - ), patalpų savininkai yra: A. M., J. Z., M. B., R. Š., M. Š., V. J., M. J., M. D. T., E. K., R. K.. Kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, jie taip pat yra namo fasado sienos bendraturčiai. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas įstatymų nuostatas, sprendžia, kad fasado elemento keitimo darbų atlikimui būtinas bendraturčių sutikimas, kurio nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė.

9328.

94Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878, 3 priedo 4.1 punkte detalizuota, kad leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą privalomas atliekant daugiabučio namo paprastąjį remontą mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas.

9529.

96Reglamento 3 priedo 5 punkte (redakcija nuo 2017-09-20) buvo nurodyta, kad pastato išvaizdos keitimu laikoma: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščioj o stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščioj o stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas; kiti darbai, keičiantys pastatų išvaizdą.

9730.

982019 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-598 pakeitus reglamento 3 priedo 5 punktą, jis išdėstytas taip: „pastato išvaizdos keitimu laikoma: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą (spalva laikoma nepakitusia, kai parenkami trys gretimi spalvos atspalviai, vadovaujantis bet kuriuo spalvų paletės katalogu, kuriame yra ne mažiau kaip 1000 spalvų ir atspalvių), matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą); fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą); įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas“. Kaip matyti, nurodyto teisės akto punkto keitimas susijęs su pastato išvaizdos keitimu keičiant spalvą.

9931.

100Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad statytojas privalo įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Nurodytos teisės aktų nuostatos patvirtina, kad atliekant daugiabučio pastato paprastąjį remontą miesto teritorijoje ir kultūros paveldo teritorijoje keičiant fasado išvaizdą – statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas.

10132.

102Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pareigūnai 2018 m. lapkričio 2 dieną surašė savavališkos statybos aktą A. M. dėl statinio ( - ), stovinčio Kultūros paveldo objekto teritorijoje ( - ). Nurodyta pažeidimo esmė – statytojas, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento bei parengto paprastojo remonto aprašo, pastato (unikalus Nr. ( - )) išorinėje sienoje, buvusio lango į pastate esančią prekybos paskirties patalpą ( - ) vietoje savavališkai įstatė naują elementą – duris. Šio statybos veiksmo metu nebuvo nusamdytas ar paskirtas atestuotas statinio statybos vadovas.

10333.

104Byloje esantys įrodymai (taip pat ir į bylą pateiktos 2012 m. ir 2019 m. nuotraukos) patvirtina, kad ieškovas atliko fasado išvaizdos pakeitimą, pakeisdamas buvusį fasado elementą – langą (vitrininį langą) į kitą fasado elementą – duris, kurių paskirtis, kaip nurodė pats ieškovas, yra patekimas į jam priklausančias patalpas. Taip pat pažymėtina, kad ginčo atveju buvo ne tik pakeistas vienas fasado elementas – langas į kitą fasado elementą – duris, tačiau kartu pakeistas ir elemento suskaidymas.

10534.

106Statybos įstatymo 27 straipsnio 22 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama. Atsižvelgdamas į nustatytas faktines aplinkybes bei minėtas teisės aktų nuostatas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju keičiant daugiabučio namo, esančio miesto ir kultūros paveldo objekto (( - )) fasado elementą – langą į kitą fasado elementą – duris bei keičiant šio elemento suskaidymą, buvo reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kurio ieškovas, atlikdamas šiuos remonto darbus, neturėjo.

10735.

108Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad 2018 m. lapkričio 2 d. savavališkos statybos aktas ieškovui buvo surašytas pagrįstai, todėl jo naikinti nėra pagrindo. Pripažinus pagrįstu savavališkos statybos aktą, pagrįstai buvo surašyti privalomieji nurodymai pašalinti savavališkos statybos padarinius ir nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų.

10936.

110Apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas savo sprendime visai neatsižvelgė į nurodytus argumentus, kodėl langas tapo varstomu bei tapo laikinu atsarginiu išėjimu pavojaus atveju. Šiems argumentams pagrįsti pateikė papildomus rašytinius įrodymus. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovės atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstyta pozicija, kad ieškovas, kaip patalpų savininkas, veikdamas atidžiai ir rūpestingai, privalėjo rūpintis, kad atskiros patalpos su joms priklausančiais atskirais įėjimais suformuotos būtų tik tada, kai teisės aktų nustatyta tvarka jau gautas statybą leidžiantis dokumentas. Be to, minėtų argumentų ieškovas pirmosios instancijos teisme nenurodė, procesiniuose dokumentuose akcentavo, kad turėdamas įsipareigojimą pagal nuomos sutartį sudaryti sąlygas patekti į patalpas, taip pat pats siekdamas įgyvendinti savo teisę patekti į jam priklausančias patalpas, pakeitė namo fasadinėje pusėje (iš ( - )) esantį langą į laikiną įėjimą.

11137.

112Apeliaciniame skunde ieškovas pažymėjo, kad teismas nepasidomėjo VĮ Registrų centras duomenimis, iš kurių matyti, kad ( - ) taip pat turi dalį bendrų patalpų, esančių ginčo pastate, adresu ( - ). ( - ) regioninis valstybės archyvas į bylos nagrinėjimą įtrauktas nebuvo, o tai pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punktą yra absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindas.

11338.

114CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiais sprendimo negaliojimo pagrindais yra pripažįstami tokie atvejai, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų.

11539.

116Kasacinio teismo praktikoje nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų asmeniui nustatymas, pripažinimas, pakeitimas, panaikinimas ar kitoks nusprendimas, kuris turi įtakos neįtraukto dalyvauti byloje asmens teisinei padėčiai ar padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2009; 2015 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015). Sprendimu CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme turi būti paveiktos nedalyvaujančio byloje asmens materialiosios teisės ir pareigos, be to, įtaka šioms teisėms ir pareigoms turi būti tiesioginė – sprendimu turi būti modifikuota asmens teisinė padėtis, t. y. nustatytos, pripažintos, pakeistos, panaikintos (ir pan.) materialiosios teisės ar pareigos. Tik kartu egzistuojant šioms dviem sąlygoms, gali būti konstatuotas aptariamas sprendimo negaliojimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-201-695/2018, 91 punktas).

11740.

118Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu nėra modifikuotos, nėra pasisakyta dėl ( - ) regioninio valstybės archyvo materialiųjų teisių ir pareigų, t. y. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme nėra nuspręsta dėl jo materialiųjų teisių ir pareigų, vadinasi, ieškovo apeliaciniame skunde nurodytas absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas neegzistuoja.

119Dėl bylos procesinės baigties

12041.

121Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo bylos faktines aplinkybes, tinkamai vadovavosi įrodymų vertinimo taisyklėmis, minėtomis įstatymų bei teisės aktų normomis, ir tuo pagrindu ginčo klausimu priėmė pagrįstą ir teisėtą procesinį sprendimą. Įvertinęs aplinkybių visumą, teismas daro išvadą, kad ieškovas šioje byloje leistinais įrodymais nepaneigė pirmosios instancijos teismo padarytų išvadų, todėl nėra teisinio pagrindo skundžiamą teisėtą ir pagrįstą sprendimą naikinti.

122Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

12342.

124Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

12543.

126Ieškovas apeliaciniame skunde prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegijai nutarus, kad ieškovo A. M. apeliacinis skundas netenkintinas, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

127Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

128Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

129Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas A. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl surašytų privalomųjų... 7. 2.... 8. Ieškovas nurodė, kad jam nuo 2003 m. lapkričio 5 d. nuosavybės teise... 9. 3.... 10. Ieškovas pažymėjo, kad nuo 2018 m. gegužės mėnesio namo administratoriui... 11. 4.... 12. Ieškovas nurodė, kad 2018 m. lapkričio 6 d. buvo informuotas, jog už... 13. 5.... 14. Atsakovė Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 15. 6.... 16. Atsakovė pažymėjo, kad ginčo atveju buvo pakeistas vienas fasado elementas... 17. 7.... 18. Atsakovė nurodė, kad ieškovo teigimu, jam yra būtinos durys pastato fasade,... 19. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 8.... 21. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. spalio 1 d. sprendimu... 22. 9.... 23. Teismas nurodė, kad atliekant daugiabučio namo pastato išvaizdos keitimo... 24. 10.... 25. Teismas darė išvadą, kad ieškovas pakeitė namo fasado elementą – langą... 26. 11.... 27. Teismas sprendė, kad keičiant daugiabučio namo, esančio miesto ir kultūros... 28. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė... 29. 12.... 30. Apeliaciniame skunde ieškovas (apeliantas) A. M. prašo: 1) panaikinti... 31. 12.1.... 32. Teismas nepasidomėjo VĮ Registrų centras duomenimis, iš kurių matyti, kad... 33. 12.2.... 34. Teismas savo sprendime visai neatsižvelgė į nurodytus argumentus, kodėl... 35. 12.3.... 36. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė statybos reglamento 3 priedo 5... 37. 12.4.... 38. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė Lietuvos Respublikos statybos... 39. 12.5.... 40. Teismas neteisingai įvertino pateiktas 2012 m. ir 2019 m. nuotraukas. Lango... 41. 12.6.... 42. Teismo išvada, kad remontai buvo daryti be darbų plano, yra neteisinga. Apie... 43. 12.7.... 44. Teismas neįsigilino į bylos aplinkybes, netinkamai taikė ir aiškino... 45. 13.... 46. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė Valstybinės teritorijų planavimo... 47. 13.1.... 48. 2019 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-598... 49. 13.2.... 50. Ieškovas neįvertino tos aplinkybės, kad civilinė byla pradėta paties... 51. 13.3.... 52. Ieškovas neginčija faktinių aplinkybių, kurios užfiksuotos savavališkos... 53. 13.4.... 54. Šiuo atveju vienas fasado elementas buvo pakeistas kitu, skirtingu savo... 55. 13.5.... 56. Pats ieškovas, kaip patalpų savininkas, veikdamas atidžiai ir rūpestingai,... 57. 13.6.... 58. Ieškovo teikiamo rašytinio įrodymo buvo paprašyta jau po to, kai buvo... 59. Teisėjų kolegija... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 61. Ieškovo (apelianto) apeliacinis skundas netenkintinas.... 62. 14.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 64. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 65. 15.... 66. Ieškovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė papildomus rašytinius... 67. 16.... 68. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 69. 17.... 70. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo... 71. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 72. 18.... 73. Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas A. M. yra... 74. 19.... 75. Nustatyta, kad Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie... 76. 20.... 77. Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės teritorijų... 78. 21.... 79. Nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 2 buvo surašytas Valstybinės teritorijų... 80. Dėl ginčo esmės... 81. 22.... 82. Statinio remonto, statinio kapitalinio remonto ir statinio paprastojo remonto... 83. 23.... 84. Sąvoka „paprastasis remontas“ detalizuojama statybos techniniame... 85. 24.... 86. Ieškovas ieškinyje nurodė, jog jam priklausančios patalpos yra pirmajame... 87. 25.... 88. Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad statytojo teisė... 89. 26.... 90. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 91. 27.... 92. Kaip patvirtina byloje nustatytos faktinės aplinkybės, pastato (unikalus Nr.... 93. 28.... 94. Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodyta ir statybos... 95. 29.... 96. Reglamento 3 priedo 5 punkte (redakcija nuo 2017-09-20) buvo nurodyta, kad... 97. 30.... 98. 2019 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-598... 99. 31.... 100. Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad statytojas... 101. 32.... 102. Remiantis civilinės bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybės teritorijų... 103. 33.... 104. Byloje esantys įrodymai (taip pat ir į bylą pateiktos 2012 m. ir 2019 m.... 105. 34.... 106. Statybos įstatymo 27 straipsnio 22 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės... 107. 35.... 108. Nurodytų aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 109. 36.... 110. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas savo... 111. 37.... 112. Apeliaciniame skunde ieškovas pažymėjo, kad teismas nepasidomėjo VĮ... 113. 38.... 114. CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad absoliučiais sprendimo... 115. 39.... 116. Kasacinio teismo praktikoje nusprendimas suprantamas kaip teisių ar pareigų... 117. 40.... 118. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo... 119. Dėl bylos procesinės baigties... 120. 41.... 121. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas daro... 122. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 123. 42.... 124. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 125. 43.... 126. Ieškovas apeliaciniame skunde prašė priteisti patirtas bylinėjimosi... 127. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 128. Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų 2019 m. spalio 1 d. sprendimą... 129. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....