Byla 2S-130-567/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Dalios Kačinskienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Domus Group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-11655-535/2007 pagal ieškovo UAB „Solaris Baltic“ ieškinį atsakovui UAB „Domus Group“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Solaris Baltic“ pateikė ieškinį, prašydamas priteisti 14957,41 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą 14957,41 Lt sumai, nes atsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, vengia bendrauti su ieškovu ir elgiasi nesąžiningai. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos nepranešus atsakovui, kadangi atsakovas, sužinojęs apie ieškinį, gali imtis veiksmų, kurie apsunkintų sprendimo vykdymą (LR CK 6.480 str., CPK 144 str., 145 str.).

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-12-17 nutartimi nutarė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštuoti atsakovo turtą 14957,41 Lt sumai, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, išskyrus atsiskaitymus su ieškovu UAB „Solaris Baltic“ pagal pateiktą ieškinį. Teismas, manydamas, jog pranešimas atsakovui apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomu, nusprendė prašymą nagrinėti, nepranešus atsakovui. Teismas nustatė, kad įsiskolinimo suma yra didelė. Teismas konstatavo, kad atsakovas nereagavo į ieškovo 2007-11-14 pranešimą Nr. 215 apie sutarties nutraukimą, kuriame nurodyta, kad, jeigu UAB „Domus Group“ nesumokės UAB „Solaris Baltic“ 16536,90 Lt, UAB „Solaris Baltic“ bus priversta ginti savo sutartines teises teismine tvarka. Teismas padarė išvadą, jog yra pagrindo manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas pažymėjo, kad turtas areštuojamas įsiskolinimo sumai (LR CPK 144 str., 145 str., 148 str.).

5Atsakovas UAB „Domus Group“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2007-12-17 nutartį ir priimti naują nutartį – netenkinti prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundžiama teismo nutartis nepagrįsta. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nenurodė jokių motyvų, jog yra aplinkybės, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių minėtų aplinkybių buvimą ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas nutartį, neatsižvelgė į skolininko turtinę padėtį, todėl nutartis turi būti panaikinta. UAB „Domus Group“ yra stabiliai veikianti įmonė, jos turtinė padėtis yra gera, balansinio turto vertė 2007 mokestinių metų rugsėjo 30 d. sudarė 1044621 Lt. Duomenų, kad įmonė bandytų slėpti ar stengtųsi mažinti savo turimą turtą, nėra. Be to, ieškovo pareikšto ieškinio suma, lyginant su atsakovo turimu turtu ir gaunamomis pajamomis, yra nedidelė, todėl šiuo atveju nėra realios grėsmės, kad galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas. Dėl šios priežasties nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, jog areštavus atsakovo banko sąskaitą bus sutrikdoma jo finansinė veikla. 2006-12-04 tarp šalių sudaryta nuomos sutartis Nr. AŽ 2006/12/04 įrodė, kad šalys pakankamai ilgą laiką bendradarbiavo ir turėjo iš to naudos. 2007-11-22 atsakovas gavo iš ieškovo pranešimą apie sutarties nutraukimą Nr. 215, dėl kurio tarp šalių buvo susitarta, kad UAB „Domus Group“ už statybinės įrangos nuomą atliks apmokėjimą iki 2007-12-14. 2007-12-14 atsakovas į ieškovo sąskaitą pagal PVM sąskaitą – faktūrą RET Nr. 0003119 už statybinių įrengimų nuomą pervedė 13249,72 Lt sumą.

6Atskirasis skundas atmestinas. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, nustato ir šių priemonių taikymo sąlygą bei esminį apribojimą: laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

7Apelianto argumentai, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepagrįsti tuo požiūriu, kad pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką jau vien didelė ieškinio suma yra reali grėsmė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškinio suma yra didelė, sudaranti CPK 144 str. 1 d. numatytą pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

8Tai, kokia yra atsakovo turtinė padėtis ir turimas balansinis turtas (byla Nr. 2S49-130/2008, b.l. 4-6), kad atsakovas gali patirti neigiamų pasekmių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesudaro teisinio pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, nes tai nesuteikia jokių teisinių privilegijų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

9Apelianto argumentas, jog areštavus atsakovo banko sąskaitą bus sutrikdoma jo finansinė veikla nepagrįstas tuo požiūriu, kad skundžiamojoje teismo nutartyje nenurodyta, koks konkretus atsakovo turtas yra areštuojamas. Tai nėra teisinė kliūtis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes įstatymų leidėjas numatė galimybę areštuoti atsakovo turtą, pavedant jį surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui (LR CPK 148 str. 4 d.). Kolegija nevertina kitų argumentų, kurie yra susiję su ieškinio pagrįstumu ir šalių tarpusavio atsiskaitymais. Kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nereiškia bylos išsprendimo iš esmės, o ieškinio pagrįstumą įvertins pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės. Skundžiama nutartimi areštuotas atsakovo turtas 14957,41 Lt sumai neviršija ieškinio sumos. Kolegija daro išvadą, kad atsakovo turto areštas pagal ieškinio sumą atitinka proporcingumo, teisingumo ir ekonomiškumo principus ir siekiamą tikslą užtikrinti ieškinį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 144 str. –148 str., 314 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

11Palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 17 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai