Byla e2-2346-912/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus,

2sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei,

3dalyvaujant ieškovės atstovei advokato padėjėjai L. P..

4žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „DSC Baltic“ ieškinį atsakovams UAB „Naktis Vilniuje“, M. J. ir M. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

5Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 22 253,72 Eur skolos, 479,57 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodoma, kad ieškovė ir atsakovė UAB „Naktis Vilniuje“ 2013 m. birželio 3 d. sudarė statybos rangos sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo įrengti lauko kavinę, o atsakovė UAB „Naktis Vilniuje“ – priimti darbus ir sumokėti per 5 darbo dienas po atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo. Ieškovė teikė atsakovei darbų priėmimo-perdavimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė aktus pasirašė. Iš viso ieškovė atliko darbų ir perdavė prekių už 102 684,40 Eur sumą, bet atsakovė UAB „Naktis Vilniuje“ sumokėjo ne visą atlyginimą už darbus ir liko skolinga 26 101,91 Eur. Ieškovė ir atsakovai M. J., M. M. 2014 m. kovo 10 d. pasirašė sutartį dėl skolos mokėjimo grafiko išdėstymo bei laidavimo, kuria atsakovai įsipareigojo sumokėti 26 101,91 Eur skolą dalimis pagal grafiką ir laidavo už prievolės sumokėti skolą įvykdymą. Pagal sutarties 3 punktą, ieškovė įgijo teisę reikalauti grąžinti visą skolos sumą iš karto, jei atsakovai pažeis bent vieną skolos mokėjimo grafike nustatytą terminą. Atsakovai netinkamai vykdė įsipareigojimus, todėl ieškovė pareikalavo grąžinti visą skolą.

7Teismo posėdyje ieškovės atstovė advokato padėjėja L. P. prašė patenkinti ieškinį, rėmėsi ieškinyje išdėstytais argumentais.

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje nustatytos aplinkybės

10Byloje nustatyta, kad ieškovė (rangovė) ir atsakovė UAB „Naktis Vilniuje“ (užsakovė) 2013 m. birželio 3 d. sudarė statybos rangos sutartį dėl lauko kavinės įrengimo. Ieškovė, pateikė atsakovei tokius darbų priėmimo-perdavimo aktus ir PVM sąskaitas faktūras: 2013 m. liepos 3 d. PVM sąskaitą faktūrą – 25 000 Lt sumai, 2013 m. liepos 23 d. PVM sąskaitą faktūrą – 50 000 Lt sumai, 2013 m. rugpjūčio 5 d. PVM sąskaitą faktūrą – 40 000 Lt sumai, 2013 m. rugpjūčio 6 d. PVM sąskaitą faktūrą – 31 801,22 Lt sumai, 2013 m. rugpjūčio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą – 6620,52 Lt sumai, 2013 m. rugpjūčio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą – 58 66,08 Lt sumai, 2013 m. rugpjūčio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą – 68 48,60 Lt sumai, 2013 m. rugpjūčio 14 d. PVM sąskaitą faktūrą – 33 804,98 Lt sumai, 2013 m. lapkričio 3 d. PVM sąskaitą faktūrą DCS – 51 000 Lt sumai, 2014 m. liepos 10 d. PVM sąskaitą faktūrą – 23 085,60 Lt sumai, 2014 m. liepos 15 d. PVM sąskaitą faktūrą – 15 993,42 Lt sumai, 2014 m. liepos 18 d. PVM sąskaitą faktūrą – 21 400 Lt sumai, 2014 m. liepos 23 d. PVM sąskaitą faktūrą – 16 246,95 Lt sumai, 2014 m. rugpjūčio 7 d. PVM sąskaitą faktūrą – 17 548,40 Lt sumai, 2015 m. vasario 25 d. PVM sąskaitą faktūrą – 2703,01 Lt sumai. Iš viso ieškovė atliko darbų ir perdavė prekių už 102 684,40 Eur sumą. Ieškovė ir atsakovai M. J., M. M. 2014 m. kovo 10 d. pasirašė sutartį dėl skolos mokėjimo grafiko išdėstymo bei laidavimo, kuria atsakovai įsipareigojo sumokėti 26 101,91 Eur skolą dalimis pagal grafiką ir laidavo numatytos prievolės įvykdymą. Pastarosios sutarties 3 punktu ieškovė įgijo teisę reikalauti grąžinti visą skolos sumą iš karto, jei atsakovai pažeis bent vieną skolos mokėjimo grafike nustatytą terminą. Ieškovė nurodo, kad atsakovai liko skolingi 22 253,72 Eur.

11Dėl ieškovės reikalavimo sumokėti už lauko kavinės įrengimą kainą pagrįstumo

12Šalių 2013 m. birželio 3 d. statybos rangos sutartimi ieškovė įsipareigojo atlikti lauko kavinės įrengimo darbus. Atsakovė UAB „Naktis Vilniuje“ įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. Ieškovę ir atsakovę UAB „Naktis Vilniuje“ sieja statybos rangos sutartiniai teisiniai santykiai. Ieškovė yra rangovė, o atsakovė UAB „Naktis Vilniuje“ – užsakovė (CK 6.681 straipsnis). Pagal CK 6.687 straipsnyje nustatytą darbų apmokėjimo tvarką, užsakovas už atliktus darbus privalo apmokėti statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Šalys gali susitarti, kad darbai bus apmokami etapais. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys (CK 6.694 straipsnio 4 dalis).

13Laidavimu gali būti užtikrinamas tiek esamos, tiek ir būsimos, tačiau pakankamai apibūdintos prievolės įvykdymas (CK 6.78 straipsnio 1 dalis). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnis).

14Statybos rangos sutarties 6 punkte nustatyta, kad už faktiškai atliktus statybos darbus užsakovas (UAB „Naktis Vilniuje“) sumoka per penkias darbo dienas po atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo bei jų pagrindu išrašytų PVM sąskaitų faktūrų gavimo. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė priėmė atliktus darbus ir įrangą, skirtą lauko kavinei, be jokių išlygų, jokių trūkumų nenurodė. Kadangi atsakovė UAB „Naktis Vilniuje“ netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus – laiku nesumokėjo už atliktus darbus, ieškovė ir atsakovai M. J., M. M. 2014 m. kovo 10 d. pasirašė sutartį dėl skolos mokėjimo grafiko išdėstymo bei laidavimo. Pastarąja sutartimi atsakovai įsipareigojo sumokėti 26 101,91 Eur skolą dalimis pagal grafiką ir laidavo atsakovės UAB „Naktis Vilniuje“ prievolės – sumokėti už atliktus statybos rangos darbus – įvykdymą. Kadangi atsakovai nesilaikė skolos mokėjimo grafiko, ieškovė įgijo teisę reikalauti grąžinti visą skolos sumą iš karto. Sutarties dėl skolos mokėjimo grafiko išdėstymo bei laidavimo 5 punktu šalys susitarė, kad už prievolės nevykdymą atsako solidariai su skolininku (analizuojamu atveju – UAB „Naktis Vilniuje“), o 8 punktu laiduotojai atsisakė teisės reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis). Atsakovai neginčijo, kad skolingi ieškovei 22 253,72 Eur. Skola ieškovei nesumokėta iki dabar. Kadangi atsakovai praleido prievolės įvykdymo terminą, ieškovė paskaičiavo 479,57 Eur palūkanų (CK 6.81 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis). Remdamasis pirmiau šiame sprendime nurodytais argumentais, teismas konstatuoja, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas. Atsakovai turi pareigą sumokėti ieškovei 22 253,72 Eur skolą už lauko kavinės įrengimą, 479,57 Eur palūkanų. Dėl to nurodytos sumos priteistinos ieškovei iš solidariai atsakovų.

15Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovų 6 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą. Pažymėtina, kad, pagal CPK 6.37 straipsnio 4 dalį, palūkanos už priskaičiuotas palūkanas neskaičiuojamos, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytas išimtis, jeigu toks šalių susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, protingumo ir teisingumo reikalavimų. Dėl to ieškovei iš atsakovų priteistinos 6 proc. procesinės palūkanos už priteistą 22 253,72 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015 m. spalio 23 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje ieškovė sumokėjo 511 Eur žyminio mokesčio ir patyrė 1000 Eur išlaidų už advokato padėjėjo pagalbą. Įvertinęs ieškinio sumą, nagrinėjamos bylos sudėtingumą, advokato padėjėjos L. P. darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį, tai, kad teismui pateiktas nesudėtingas ieškinio pareiškimas, kuriame nekeliamos sudėtingos teisinės problemos, reikalaujančios ypatingų specialiųjų žinių, atsižvelgęs į teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius (2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9, 5, 8.2, 8.19 punktai), teismų formuojamą praktiką (Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1023-275/2016, 2016 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-90-262/2016), teismas daro išvadą, kad ieškovės prašomų priteisti 1000 Eur išlaidų advokato pagalbai dydis yra per didelis, todėl jis mažintinas iki 299 Eur. Iš viso ieškovei iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 810 Eur bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 270 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 260, 265, 268, 270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

18Patenkinti ieškovės UAB „DSC Baltic“ ieškinį atsakovams UAB „Naktis Vilniuje“, M. J. ir M. M. dėl skolos priteisimo.

19Priteisti ieškovei UAB „DSC Baltic“ (juridinio asmens kodas 303051145) solidariai iš atsakovų UAB „Naktis Vilniuje“ (juridinio asmens kodas 303063012), M. J. (a. k. ( - ) ir M. M. (a. k. ( - ) 22253,72 Eur (dvidešimt du tūkstančius du šimtus penkiasdešimt tris eurus 72 ct) skolos, 479,57 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt devynis eurus 57 ct) palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų už priteistiną 22253,72 Eur (dvidešimt dviejų tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt trijų eurų 72 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir lygiomis dalimis 810 Eur (aštuonis šimtus dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 270 Eur (du šimtus septyniasdešimt eurų).

20Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai