Byla eB2-1727-480/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „VR statyba“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Skoleksa LT“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei mažajai bendrijai „VR statyba“,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei MB „VR statyba“. Ieškovė nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas ieškovei pagal 2015-12-14 reikalavimo perleidimo sutartį ir skolų priėmimo-perdavimo aktą sudaro 343,44 Eur. Ieškovė 2016-01-08 pranešimu atsakovei tinkamai pranešė apie kreditorių pasikeitimą, nurodė, kad UAB „Skoleksa LT“ perėmė UAB „Lankava“ reikalavimo teisę į MB „VR statyba“ skolą, taip pat atsakovei pranešta, jog ieškovė kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, jei atsakovė neįvykdys prievolės naujam kreditoriui. Pranešimas atsakovei įteiktas 2016-01-15, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo. Skola nėra didelė, tačiau susidariusi seniai (2013-11-12), skola priteista teismo sprendimu, išieškojimas per antstolį rezultatų nedavė. Todėl darytina išvada, kad atsakovė yra nemoki ir jai keltina bankroto byla.

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi įpareigojo atsakovės MB „VR statyba“ vadovą per 10 dienų nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti ieškinyje nurodytu ir įmonės registracijos adresu grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte“. Procesiniai dokumentai, siųsti įmonės vadovui VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre nurodytu jo gyvenamosios vietos adresu, įteikti 2016 m. balandžio 13 d., tačiau dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę, bei atsiliepimo įmonės vadovas nepateikė. Teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės įmonės finansinę būklę, atsižvelgiant į tai, kad teismas bankroto byloje turi būti aktyvus bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo MB „VR statyba“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

6Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis MB „VR statyba“ įregistruota 2013-04-02, bendrovės vadovas nuo įmonės įregistravimo yra V. K.. Iš VĮ Registrų centro duomenų nustatyta, kad įmonė finansinės atskaitomybės dokumentų šiai įstaigai neteikia nuo jos įregistravimo. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM viešai skelbiamais duomenimis 2016-04-28 deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos suma sudaro 954,71 Eur. VSDFV 2016-04-28 viešai skelbiamais duomenimis atsakovės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 3295,75 Eur, įmonėje apdraustų asmenų nėra. VĮ Registrų centro duomenimis MB „VR statyba“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi.

7Nustačius, kad atsakovė MB „VR statyba“ nemoka privalomų mokesčių valstybei, neatsiskaito su kreditoriais, Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės neteikia, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, todėl tikėtina, kad įmonė veiklos nevykdo, įmonė nekilnojamojo turto neturi, atsakovės vadovas nevykdė teismo įpareigojimo ir nepateikė teismui aktualių duomenų apie įmonės finansinę būklę, darytina išvada, jog MB „VR statyba“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

8Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. MB „VR statyba“ administratoriumi skirtina UAB „Adminova“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa ir kuris pateikė sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

9Iškėlus MB „VR statyba“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

11Iškelti mažajai bendrovei „VR statyba“ (j. a. k. 303033357, registracijos adresas: Varėnos g. 27-210, Alytus) bankroto bylą.

12Paskirti mažosios bendrovės „VR statyba“ bankroto administratoriumi UAB „Adminova“, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA138.

13Uždėti mažosios bendrovės „VR statyba“ (j. a. k. 303033357, registracijos adresas: Varėnos g. 27-210, Alytus) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti, kad mažosios bendrovės „VR statyba“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iškelti bankroto bylą... 3. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 5. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos... 6. Pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis MB „VR statyba“ įregistruota... 7. Nustačius, kad atsakovė MB „VR statyba“ nemoka privalomų mokesčių... 8. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4... 9. Iškėlus MB „VR statyba“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 10. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 11. Iškelti mažajai bendrovei „VR statyba“ (j. a. k. 303033357, registracijos... 12. Paskirti mažosios bendrovės „VR statyba“ bankroto administratoriumi UAB... 13. Uždėti mažosios bendrovės „VR statyba“ (j. a. k. 303033357,... 14. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 15. Nustatyti, kad mažosios bendrovės „VR statyba“ vadovas ne vėliau kaip... 16. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 19. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...