Byla 2A-1121-661/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Rūtos Burdulienės ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų L. Ž. ir A. Ž. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų L. Ž. ir A. Ž. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“, uždarajai akcinei bendrovei „Elektros darbai“, akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ (buvęs AB „Lesto“), biudžetinėms įstaigoms Prienų rajono savivaldybės administracijai ir Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Elektros tinklo paslaugos“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“, dėl statybos leidimo, elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akto-pažymos, pripažinimo tinkamu naudoti aktų, administracinių aktų ir projekto panaikinimo bei įpareigojimo atlikti kabelio atkarpos izoliacijos bandymus ir teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimą Nr. L-66; 2) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus patvirtintą 2006 m. lapkričio 29 d. elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą-pažymą Nr. 6808; 3) panaikinti 2006 m. gruodžio 7 d. aktą dėl pripažinimo tinkama naudoti 10 kV požeminės kabelinės linijos statybą; 4) panaikinti Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus 2012 m. sausio 2 d. potvarkį Nr. 13-01; 5) panaikinti 2012 m. sausio 18 d. aktą dėl pripažinimo tinkama naudoti 10 kV požeminės kabelinės linijos statybą; 6) įpareigoti atsakovus išpjauti kabelio fragmentą kartu su movomis prie ieškovų namo ir atlikti šios kabelio atkarpos izoliacijos bandymus taikant bandomosios įtampos 21 kV/5 min. dydį; 7) panaikinti techninio darbo projekto EDK-06-39-T2 (10 kV KL trasa) 1 fragmentą prie ieškovų namų valdos.

4Atsakovas „Energijos skirstymo operatorius“ (buvęs AB „Lesto“) prašė ieškinį atmesti. Jo nuomone ieškovai reikalavimą panaikinti 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimą ieškovai grindžia formaliais trūkumais, kurie nėra pakankamas pagrindas ginčijamo administracinio akto panaikinimui. Be to, šiam aktui ginčyti praleistas ieškinio senaties terminas ir šis ieškinio reikalavimas negali būti teismo nagrinėjamas – ši bylos dalis nutrauktina. Kiti ieškinio reikalavimai, atsakovo nuomone, taip pat nepagrįsti ir pareikšti pažeidžiant ieškinio senaties terminus administraciniams aktams ginčyti.

5Atsakovas UAB „Elektros darbai“ prašė ieškinį atmesti ir ieškinio reikalavimams taikyti ieškinio senatį. Atsakovo nuomone ieškinio reikalavimai nepagrįsti ir neįrodyti, o atsakovo parengtas projektas atitinka esminius norminių teisės aktų reikalavimus, t. y. mechaninio patvarumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, taip pat naudojimo saugos reikalavimus. Ginčo kabelio apsauga polimeriniu vamzdžiu numatyta po pralaida ir susikirtimuose ties pravažiavimais, todėl visiškai užteko 226 m vamzdžio, o kitose atkarpose kabelis turi būti apsaugotas dviejų rūšių apsauginėmis juostomis po 808 m. Atsakovo nuomone, toks projektinis sprendimas atitiko Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių reikalavimus, pagal kuriuos 6-36 kV įtampos kabeliai mieste turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų uždengiant juos specialiais gaubtais arba plokštėmis arba dengto molio pilnavidurėmis plytomis arba 1,5-5 mm storio apsauginėmis juostomis 0,10-0,15 m atstumu virš kabelio. Ieškovų reikalavimas atlikti kabelio atkarpos izoliacijos bandymus iš esmės neprasmingas, nes jau keletą metų kabelis veikia sėkmingai be sutrikimų ir avarijų.

6Atsakovas BĮ Prienų rajono savivaldybės administracija prašė ieškinį atmesti. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovų žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus. Kadangi geodeziniai matavimai neatlikti, tai neįmanoma daryti tikslios išvados, kurioje vietoje yra ieškovų žemės sklypo riba. Dėl to, atsakovo nuomone, nepagrįstas ieškovų argumentas, kad prieš gaunant statybos leidimą Nr. L-66, statytojas negavo ieškovų sutikimo. Be to, administraciniuose teismuose atsisakyta priimti ieškovų skundus dėl statybos leidimo panaikinimo; statybos leidimas Nr. L-66 yra galiojantis ir nepanaikintas. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių teiginius, kad už ginčijamą statybos leidimą nesumokėta. Be to, tai neturi jokios įtakos statybos leidimo teisėtumui. Atsakovo teigimu, ieškinys grindžiamas abstrakčiais samprotavimais ir teismui nepateikta konkrečių įrodymų, kad atsakovai netinkamai vykdė pareigas; ieškovai savo reikalavimų nepagrindė teisės normomis, dėl kurių pažeidimo būtų nustatyti neteisėti atsakovo veiksmai.

7Atsakovas BĮ Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos prašė ieškinį atmesti. Atsakovas nurodė, kad aplinkos ministro 2002 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. 242 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 10.3 punkte buvo nustatyta, jog linijinių energetikos inžinerinių statinių ir jų projektuose numatytų įrenginių – 0,4 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo linijų ir kitus nurodytus statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias skiria Energetikos valstybinė inspekcija prie Ūkio ministerijos (ankstesnis Valstybinės energetikos inspekcijos pavadinimas). Atsakovas turėjo teisę objektą pripažinti tinkamu naudoti. Be to, kadangi administraciniai teismai atsisakė atnaujinti terminą ieškovų skundams paduoti, tai, atsakovo nuomone, ieškovai negali ginčyti 2006 m. gruodžio 7 d. akto teisėtumo. Atsakovas pažymėjo, kad vykdant Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 27 d. sprendimą, sudaryta komisija patikrino kabelio liniją ir įvertino jos būklę – 2012 m. sausio 18 d. akte užfiksuota, jog kabelio būklė gera, atitinka reikalavimus.

8Trečiasis asmuo UAB „Elektros tinklo paslaugos“ prašė pripažinti, kad ginčo kabelio bandymas atliktas tinkamai ir teisėtai. Ieškovai nesusipažinę su kabelio bandymų metodika ir jie pateikė klaidinančius teiginius apie atliktus kabelio bandymus. Trečiasis asmuo vykdo elektros įrenginių bandymus vadovaudamasis ūkio ministro 2001 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 141 patvirtintomis Elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis; vykdant ieškinyje nurodytus bandymus, taikė gamintojo bandymą atitinkantį metodą, t. y. labai žemo dažnio metodą. Trečiojo asmens nuomone, ieškovus galėjo suklaidinti tai, kad gamintojo sertifikate nurodoma kabelio izoliacijos bandymo rezultato norma 21 kV/5 min., o ne kabelio apvalkalo bandymo norma. Be to, atliekant kabelio apvalkalo izoliacijos varžos matavimą (bandymą) buvo naudojamas megommetras, kurio matavimo įtampa 5 kV – tai ir nurodyta bandymo protokole.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 30 d. nusprendė nutraukti bylos dalį dėl ieškinio reikalavimų, kuriais prašoma panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą 2006 m. rugpjūčio 3 d. statybos leidimą Nr. L-66.Kitus ieškinio reikalavimus atmesti. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Elektros darbai“ iš ieškovų A. Ž. ir L. Ž. po 579,24 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisti valstybei iš ieškovo A. Ž. 102,52 Eur ir ieškovės L. Ž. 102,53 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

11Teismas konstatavo, kad nagrinėjama kabelio linija, jos būklė įvairiais aspektais buvo įvairių asmenų tikrinama. Nurodytų tikrinimų metu nenustatyta, kad kabelis būtų netinkamos būklės, neatitiktų keliamų reikalavimų. Ginčo kabelio eksploatavimo žinialapyje laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. sausio 12 d. nenurodyta jokių įrašų apie kabelio gedimus, elektros išlydžius-nuotekius ar pan. Teismo ekspertizės 2014 m. balandžio 30 d. akte konstatuota, jog kabelio linijos būklė ties ieškovo gyvenamuoju namu atitinka techninį darbo projektą ir techninius reikalavimus tokiems statiniams. Be to, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad nuo ieškovų sklypo ribos nutiesta kabelio linija yra 1,38 m, 2,1 m, 1,9 m bei 1,5 m atstumu ir tai atitinka STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 2 lentelės 4 punktą, kuriame nurodyta, kad elektros kabeliai minimaliai turi būti nutolę nuo pastato 0,6 m. atstumu; kabelio linijos apsauga prie ieškovo gyvenamojo namo yra tinkama ir neapgadinta; devyniose vietose ties ieškovo sklypu kabelis įvertas į PVC 110 mm skersmens vamzdį; tai atitinka transformatorinėje apžiūrėtus įrašus, kad trasa veikia ir nėra trikdžių. Teismas dėl aplinkybių, susijusių su statybos leidimo išdavimu bylą dalyje nutraukė, nes ieškovai buvo praleidę be pateisinamų priežasčių Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

12Teismas, priimdamas procesinį sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atkreipė dėmesį ir tai, kad ieškovai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, ieškovams jau paskirta procesinė bauda už piktnaudžiavimą nušalinimo teise – taigi šiuo atveju teismas neatsižvelgia į (teismo nutartimi jau įvertintą) ieškovų procesinį elgesį piktnaudžiaujant nušalinimo teise. Remiantis nurodytais motyvais, valstybei iš ieškovų priteisė 205,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš ieškovo 102,52 Eur, iš ieškovės – 102,53 Eur.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

14Ieškovas A. Ž. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimo (b.t. 8, b.l. 9). Prie jo prisidėjo L. Ž. (b.t. 8., b.l. 71). Jie prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą –ieškinį patenkinti. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas neteisingai kvalifikavo teisinius santykius ir todėl padarė nepagrįstas išvadas. Apeliantai iš esmės nesutinka su visomis nustatytomis pirmosios instancijos teismo aplinkybėmis ir apeliacinį skundą iš esmės grindžia ieškinyje pateiktais argumentais. Apeliantas A. Ž. teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, nes apeliantas yra socialiai remtinas asmuo ir turėjo būti 100 proc. atlestas nuo visų bylinėjimosi išlaidų.

15Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau - VEI) pateikė atsiliepimą į apeliantų apeliacinį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti, kaip nepagrįstą. VEI nuomone apeliantai iš esmės pateikia bendro pobūdžio teiginius, kurie niekaip nepatvirtina ieškinio reikalavimų.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl STR atitikimų, kabelio linijai tiesti sąlygų išdavimo teisėtumo.

18Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą (CPK 176 straipsnis). Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis).

19Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą sprendimą rėmėsi šalių ir trečiųjų asmenų pateiktais rašytiniais įrodymais. Esantys byloje rašytiniai įrodymai patvirtina, jog Prienų rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija 2006 m. gegužės 18 d. padarė išvadą, kad statinio (10/0,4 kV KL trasa Vilniaus g. 52, Jieznas) projektas atitinka statinio projektavimo sąlygų sąvado ir žemės sklypo detaliojo plano reikalavimus. Komisija rekomendavo išduoti statybos leidimą (T. 2, b. l. 42-44). 2006 m. gegužės 29 d. techninio darbo projekto bendrosios ekspertizės akte nurodyta, kad techninio darbo projektas „10 kV kabelinės linijos statyba UAB „Doleta“ (Vilniaus g. 52, Jieznas, Prienų raj.)“ atitinka esminius statinio reikalavimus ir kad techninį darbo projektą galima tvirtinti; nurodytas bendras kabelio ilgis – 1118 m (T. 2, b. l. 39). AB „VST“ 2006 m. gegužės 29 d. patvirtino „10 kV kabelinės linijos statyba UAB „Doleta“ Vilniaus g. 52, Jieznas, Prienų raj.“ projektą (T. 2, b. l. 40). Ieškovų ginčijamame Valstybinės energetikos inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus patvirtintame 2006 m. lapkričio 29 d. elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo akte-pažymoje Nr. 6808 pažymima, kad elektros tiekimui UAB „Doleta“ stalių cechui, Vilniaus g. 52, Jieznas, sumontuoti, išbandyti įrenginiai atitinka projekto, norminių teisės aktų reikalavimus ir gali būti naudojami pagal paskirtį (T. 1, b. l. 108). Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjo potvarkiu paskirta komisija 2006 m. gruodžio 7 d. aktu pripažino, kad 10 kV kabelio linijos statyba Vilniaus g. 52, Jiezne, įrengimai tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti (T. 1, b. l. 82-83). Visas paklotas kabelis, jo trasa nurodyta topografinėje nuotraukoje (T. 2, b. l. 46-47). Minėti administraciniai aktai yra neapskųsti ir laikytini teisėtais ir galiojančiais.

20Kolegija nesutinka su apeliantų argumentu, jog 2003 metais sudaryta komisija nebūtų galėjusi numanyti, jog reiks spręsti 10 kV PKL statinio, pastatyto 2006 m. gruodžio 7 d. tinkamumo eksploatuoti klausimą. Tačiau, kaip matyti iš rašytinių įrodymų jau 2002 m. rugsėjo 11d. galiojo VEI viršininko įsakymas Nr. 50 „Dėl linijinių energetikos inžinerinių statinių ir jų projektuose numatytų įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti komisijų skyrimo ir darbo tvarkos patvirtinimo" 5 punktas, kuris nustatė, kad VEI teritorinių skyrių viršininkai savo potvarkiu gali skirti nuolat veikiančias tam tikrų parametrų linijinių energetikos inžinerinių statinių, esančių tam tikroje teritorijoje, pripažinimo tinkamais naudoti komisijas. Atsižvelgiant į šią nuostatą VEI Kauno teritorinio skyriaus vedėjas turėjo teisę sudaryti pastoviai veikiančią komisiją, kurios funkcijos būtų tam tikrų parametrų linijinių energetikos inžinerinių statinių, esančių tam tikroje teritorijoje vertinimas, todėl 2003 metais sudaryta komisija turėjo teisę ir galėjo vertinti 10 kV PKL statinio, pastatyto 2006 m. gruodžio 7 d. tinkamumo eksploatuoti klausimą.

21Be to, kaip matyti, ginčo kabelio linija, jos būklė įvairiais aspektais buvo įvairių asmenų tikrinama 2011 m. birželio 9 d. (T. 1, b. l. 105, 109), 2012 m. sausio 4 d. (T. 1, b. l. 106), 2012 m. sausio 12 d. (T. 1, b. l. 110), 2012 m. sausio 18 d. (T. 1, b. l. 104, 105); nurodytų tikrinimų metu nenustatyta, kad kabelis būtų netinkamos būklės, neatitiktų keliamų reikalavimų. Ginčo kabelio eksploatavimo žinialapyje laikotarpiu nuo 2006 m. lapkričio mėn. iki 2012 m. sausio 12 d. nenurodyta jokių įrašų apie kabelio gedimus, elektros išlydžius-nuotekius ar pan. (T. 1, b. l. 105). Tai patvirtino ir teismo ekspertizės 2014 m. balandžio 30 d. aktas, kuriame nurodyta, kad kabelio linijos būklė ties apelianto gyvenamuoju namu atitinka techninį darbo projektą ir techninius reikalavimus tokiems statiniams. Kabelio linijos apsauga prie ieškovo gyvenamojo namo yra tinkama ir neapgadinta; devyniose vietose ties ieškovo sklypu kabelis įvertas į PVC 110 mm skersmens vamzdį; tai atitinka transformatorinėje apžiūrėtus įrašus, kad trasa veikia ir nėra trikdžių (T. 4, b. l. 8-11). Taigi, pirmosios instancijos teismas pakankami išsamiai ištyrė byloje esančius įrodymus ir tuo pagrindu priėmė pagrįstą sprendimą.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme

23Apeliantai nesutinka su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu pirmosios instancijos teisme nurodydami kad yra atleisti nuo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Sutikti su tokias apeliantų teiginiais nėra pagrindo. CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir apeliantų pateiktoje išvadoje dėl antrinės teisinės pagalbos. Taip pat pažymėtina, kad teismas, priimdamas procesinį sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, ieškovams jau paskirta procesinė bauda už piktnaudžiavimą nušalinimo teise – taigi šiuo atveju teismas neatsižvelgia į (teismo nutartimi jau įvertintą) ieškovų procesinį elgesį piktnaudžiaujant nušalinimo teise. Remiantis nurodytais motyvais, valstybei iš ieškovų priteisė 205,05 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. iš ieškovo 102,52 Eur, iš ieškovės – 102,53 Eur.

24Dėl CPK 314 straipsnio taikymo

25Apeliantai prie apeliacinio skundo pateikė priedus – rašytinius dokumentus bei prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl šių rašytinių dokumentų pateikimo teismui. CPK 314 straipsnis draudžia apeliacinės instancijos teisme teikti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus šiame straipsnyje nustatytus atvejus. Teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantas neįrodė, kad šie duomenys negalėjo pateikti anksčiau, t. y. bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu. Teiginiai, kad tokių duomenų pateikimo būtinumas kilo ženkliai po jų atsiradimo bei po to kai apeliantai apie juos sužinojo, šiuo atveju patvirtina tik pačios ginčo šalies neapdairų, nesąžiningą kitos proceso šalies atžvilgiu, dar daugiau, aiškiai prieštaraujantį CPK 142 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų bei CPK 226 straipsnio nuostatoms, elgesį. Esminis bylos nagrinėjimas teisme vyksta pirmosios instancijos teisme, todėl šios instancijos teisme pagal proceso operatyvumo, koncentruotumo bei draudimo piktnaudžiauti procesu principus (CPK 7 str., 42 str. 5 d.) ir turi būti pateikti visi šalių reikalavimai, atsikirtimai bei juos pagrindžiantys įrodymai. Taigi teisėjų kolegija dėl pastarųjų apelianto prašomų prijungti įrodymų sprendžia, kad tokių įrodymų pateikimo būtinybė neiškilo vėliau, todėl netenkina apelianto prašymo prijungti naujai teikiamus įrodymus.

26Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

27Remdamasi pirmiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialiosios teisės normas dėl ginčo esmės. Smulkiau neaptarti kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo išsprendimo baigties susiformuoti.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas,

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti Prienų rajono... 4. Atsakovas „Energijos skirstymo operatorius“ (buvęs AB „Lesto“) prašė... 5. Atsakovas UAB „Elektros darbai“ prašė ieškinį atmesti ir ieškinio... 6. Atsakovas BĮ Prienų rajono savivaldybės administracija prašė ieškinį... 7. Atsakovas BĮ Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos... 8. Trečiasis asmuo UAB „Elektros tinklo paslaugos“ prašė pripažinti, kad... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 30 d. nusprendė nutraukti... 11. Teismas konstatavo, kad nagrinėjama kabelio linija, jos būklė įvairiais... 12. Teismas, priimdamas procesinį sprendimą dėl bylinėjimosi išlaidų... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 14. Ieškovas A. Ž. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės... 15. Valstybinės energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau -... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti... 19. Nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas priimdamas ginčijamą... 20. Kolegija nesutinka su apeliantų argumentu, jog 2003 metais sudaryta komisija... 21. Be to, kaip matyti, ginčo kabelio linija, jos būklė įvairiais aspektais... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo pirmosios instancijos teisme... 23. Apeliantai nesutinka su bylinėjimosi išlaidų paskirstymu pirmosios... 24. Dėl CPK 314 straipsnio taikymo... 25. Apeliantai prie apeliacinio skundo pateikė priedus – rašytinius dokumentus... 26. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai... 27. Remdamasi pirmiau išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. sprendimą palikti...