Byla I-1950-473/2009
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų, Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Henriko Sadausko ir Ernesto Spruogio, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjo F. P. atstovui advokatui Remigijui Rinkevičiui, atsakovės atstovui Vidui Vanagui, trečiojo suinteresuotojo asmens A. B. IĮ atstovui A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo F. P. skundą atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. B. IĮ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas: 1) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos patikslinti F. P. nuosavybės teise priklausančio 3,50 ha žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) kaime, Vilniaus rajone, ribas, iš jo (3,5ha bendro ploto sklypo) išjungiant 1 ha bendro ploto namų valdos paskirties žemės sklypą, už kurį buvo sumokėta investiciniais čekiais; 2) parengti atitinkamą dokumentaciją dėl F. P. namų valdos paskirties žemės sklypo, esančio ( - ) kaime, Vilniaus rajone, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

5Pareiškėjo atstovas teismo posėdyje pateikė prašymą, kuriuo prašo skundą palikti nenagrinėtą (b. l. 57), kadangi paaiškėjo naujos aplinkybės. Bylos nagrinėjimo metu sužinota, kad yra priimti sprendimai apie kuriuos jiems nebuvo žinoma ir juos reikia apskųsti ikiteismine tvarka. Pareiškėjas dėl senyvo amžiaus ir lietuvių kalbos nemokėjimo kreipdamasis į teismą su skundu nežinojo, nesuvokė minėtos teisinės padėties, todėl savo atstovui ją apibūdino neteisingai ir nepasinaudojo išankstine bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarka.

6Atsakovės Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas neprieštarauja dėl skundo palikimo nenagrinėtu. Teismo posėdyje atsakovės atstovas paaiškino, kad pareiškėjo reikalavimas suformuoti 1 ha bendro ploto namų valdos paskirties žemės sklypą, už kurį buvo sumokėta investiciniais čekiais yra įvykdytas. Ginčas vyksta dėl suformuotų žemėnaudų tinkamumo.

7Trečiojo suinteresuotojo asmens A. B. IĮ atstovas neprieštarauja dėl skundo palikimo nenagrinėtu.

8Skundas paliekamas nenagrinėtu.

9Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą iki jo priėmimo arba atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje.

10Pagal Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 d. 1 p. teismas skundą palieka nenagrinėtą, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka.

11Byloje nustatyta, kad ginčas susijęs su žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų neatitikimo, kurio išsprendimui įstatymo numatyta kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

12Pareiškėjo atstovo prašymas palikti skundą nenagrinėtu tenkintinas. Pareiškėjui išaiškintina, kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu bendra tvarka.

13Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 103 str. 1 d. 1 p., 105 str,

Nutarė

15palikti nenagrinėtu pareiškėjo F. P. skundą atsakovei Vilniaus apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui A. B. IĮ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

16Išaiškinti F. P., kad ši nutartis neužkerta kelio pakartotinai kreiptis į teismą su prašymu bendra tvarka.

17Nutartį per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos galima apskųsti atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

18

19

Proceso dalyviai